Реферати українською » Финансовые науки » Статистика зовнішнього боргу РФ 2007-2009 рр..


Реферат Статистика зовнішнього боргу РФ 2007-2009 рр..

Для розрахунку боргових показників, характеризуючих зовнішній борг Російської Федерації, складемо узагальнюючу таблицю, що включатиме у собі всі необхідні показники до розрахунку основних коефіцієнтів (Таблиця 1).

Таблиця 1. Основні макроекономічні показники стану Російської економіки

Показник 2007 2008 2009

Держборг, млрд. крб.

13134,9

16224,7

14217,8

ВВП, млрд. крб. 33247,5 41428,6 39100,7
ВНП, млрд. крб. 36575,4 44127,3 41678,5
Експорт, млрд. крб. 10557,8 14037,4 14855,7
Золотовалютні резерви, млрд. крб. 13905,8 13671,9 13430,1
Державні доходи, млрд. крб. 7443,9 8056,9 6713,8
Платежі по зовнішнім боргом, млрд. крб. 454,03 403,7 371,5

Для повного аналізу зовнішнього боргу РФ розрахуємо такі боргові показники:

1) Співвідношення обсягу зовнішнього боргу країни й обсягу ВВП

2) Співвідношення обсягу зовнішнього боргу країни й обсягу ВНП

3) Співвідношення обсягу зовнішнього боргу країни й річного обсягу експорту товарів хороших інефакторних послуг

4) Співвідношення обсягу державного зовнішнього боргу і доходів державного бюджету

5) Співвідношення річний суми платежів з погашення і за обслуговуванням зовнішнього боргу країни й обсягу ВВП

6) Співвідношення річний суми платежів з погашення і за обслуговуванням зовнішнього боргу країни й річного обсягу експорту товарів хороших інефакторних послуг

7) Співвідношення річний суми платежів з погашення і за обслуговуванням державного зовнішнього боргу і доходів державного бюджету

8) Співвідношення обсягу накопичених золотовалютних резервів і обсяг річного суми платежів з обслуговування зовнішнього боргу країни

1.

2007 2008 2009
0,395064 0,39163 0,36362

Умовною кордоном початку небезпечного стану зовнішнього боргу прийнято вважати перевищення обсягом боргу 50% обсягу ВВП. Проте, як бачимо, цей показник становить від 36,36% до 39,5%, в такий спосіб, велику частку доходів від виробленого продукту держава спрямовує на мети внутрішнього розвитку.Изобразим поточну ситуацію графічно (рис. 1)

>Рис. 1. Співвідношення зовнішнього боргу і ВВП

2.

2007 2008 2009
0,359118 0,367679 0,34113

Цей показник використовується Світовим банком визначення держав із великим рівнем заборгованості. У нашому випадку дане значення у період 2007-2009 рр. вбирається у оцінку 48%, це означає тому, що наш країна належить до третьої групи – “країни знайомилися з невеличкий заборгованістю” (малюнок 2).

>Рис. 2. Співвідношення зовнішнього боргу і ВНП

3.

2007 2008 2009
1,244094 1,155819 0,95706

Чим більше розвинений експортний сектор національної економіки, тим більше в Росії можливостей виконувати наявні боргові зобов'язання перед зовнішніми кредиторами. Світовий банк використовує цей показник у ролі однієї із критеріїв - для класифікаціїстран-дебиторов за групами: критичним рівнем вважається перевищення сумою боргу 220% експорту, помірним - менш 220%, але вище 132%, невеликим - менш 132 відсотків. Динаміка 2007-2009 рр. свідчить що експорт країни стає дедалі більше (зменшення показника), в такий спосіб, становище Російської Федерації перестав бути критичним. (малюнок 3)


>Рис. 3. Співвідношення зовнішнього боргу й експорту

4.

2007 2008 2009
1,764519 2,013765 2,117698

Цей показник свідчить про рівень боргової навантаження на держбюджет країни. Перекладаючи в відсотки, ми матимемо такі значення- 176,5% 201,37% 211,8% (малюнок 4). На жаль, рівень у 250%, який свідчить про боргової стійкості країни нами ні, тим щонайменше позитивним чинником і те, що у обличчя тенденція до підвищення цього показника.


>Рис. 4. Співвідношення зовнішнього боргу і держ. доходів

5.

2007 2008 2009
0,013656 0,009744 0,009501

Показник рівня поточної боргової навантаження на країни, відображає частку виробленої вартості, що спрямована погашення зовнішнього боргу.

Росії цей показник варіюється не більше 1,36%-0,95%, Цей факт свідчить, що з падінні рівня ВВП платежі по зовнішнім боргом постійно скорочуються. (малюнок 5) Отже, держава прагне “залатати дірок" у бюджеті”.

>Рис. 5. Співвідношення платежів з зовнішнім боргом і ВВП

6.

2007 2008 2009
0,043004 0,028759 0,025007

Цей показник однією з індикаторів потенційних проблем Росії у сфері виконання боргових зобов'язань.

Росії даний коефіцієнт перестав бути критичним, позаяк у відсотковому вираженні вбирається у 25%, більше залишаючись лише на рівні 4,3%-2,5% з кожним роком (2007-2009) (малюнок 6) він абстрагується від граничного значення в 15-20%.


>Рис. 6. Співвідношення платежів з зовнішнім боргом й експорту

7.

2007 2008 2009
0,060994 0,050106 0,055334

Показник відбиває “ліквідність” уряду Росії. Має важливого значення в оцінці платоспроможності, оскільки визначає частку держ. зобов'язань в величині зовнішнього боргу.Пороговим значенням є позначка 10%. Що ж до Росії, то характеристика корелює у районі 6,1% - 5,5% у період 2007-2009 рр. (малюнок7).Чем нижче цей показник, тим паче платоспроможної є країна частини виконання зобов'язань по зовнішнім боргом. Зауважимо що у 2009 року дане значення мало мінімальне значення за досліджуваний період.


>Рис. 7. Співвідношення платежів з зовнішнім боргом і держ. доходу

8.

2007 2008 2009
30,62749 33,86649 36,15101

Дозволяє виявити наявні проблеми з ліквідністю. Критичним значенням є позначка в 100%, проте, як бачимо цей показник перебуває у діапазоні 306,27%-361,5%. (малюнок 8). Отже, золотовалютні резерви країни в багато разів перевищують рівень платежів з зовнішніх кредитів. Отже, уряд у термін має можливість виконувати зобов'язання в зовнішнім боргом.


>Рис. 8. Співвідношення золотовалютного резерву і платежів з зовнішнім боргом

показник зовнішній борг платіж

Висновок: провівши розрахунок восьми коефіцієнтів боргової навантаження за трирічний період (2007-2009 рр.) іпроанализируя кожен із новачків, зупинимося ось на чому: розраховані коефіцієнти не можна визнати як небезпечно високі, більше майже всі перебувають нижче граничних значень і характеризують економіку Російської Федерації з боку. Отже, країні не потрібно заходів, яка б знизити відповідні значення. Проте, у світі відома наступна доктрина - задовільні значення фактичних і прогнозних показників є "гарантією" відсутності в позичальника боргових проблем.


Схожі реферати:

Навігація