Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз грошових потоків ТОВ "Вікторія-Гранд"


Реферат Аналіз грошових потоків ТОВ "Вікторія-Гранд"

Страница 1 из 8 | Следующая страница
>Содержение

Запровадження

1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства

1.1 Поняття і класифікація грошових потоків підприємства

1.2 Методи розрахунку потоків коштів підприємства

1.3 Планування грошових потоків підприємства

2. Аналіз грошових потоків ТОВ «>Виктория-гранд»

2.1Организационно-економическая характеристика ТОВ «>Виктория-Гранд»

2.2 Аналіз складу, структури динаміки грошових потоків ТОВ «>Виктория-Гранд»

2.3 Планування грошових потоків ТОВ «>Виктория-Гранд»

3. Удосконалення управління грошовими потоками підприємства

3.1 Оптимізація і планування грошових потоків

3.2 Оцінка впливу грошових потоків на фінансову стабільність ТОВ «>Виктория-Гранд»

Укладання

Список використаної літератури

грошові потоки фінансовий стійкість


Запровадження

У сучасному економічної ситуації в однією з найважливіших умов виживання та розвитку підприємства служить наявність та раціональне використання грошових фондів. За цих умов однією з ключових проблем фінансового аналізу є визначення та підтримку оптимальної розміру й структури вкладеного капіталу грошової форми для одержання максимального обсягу грошового потоку за певного періоду і раціональної організації розрахунків. Ця обставина і зумовила актуальність теми даної курсової роботи.

Рух фінансових ресурсів підприємств (прибутку, амортизаційних відрахувань та інших.) здійснено у формі грошових потоків. Для стратегічного управління фінансами важливий як загальний обсяг грошових ресурсів, а й величина де ніжного потоку, інтенсивність його руху протягом року.

За сучасних умов кошти є з найбільш обмежених ресурсів немає і успіх підприємства у виробничо-комерційної діяльності в що свідчить залежить від ефективності їх використання.

Управління грошовими потоками підприємства (у грошовій і безготівковій формі) тісно пов'язане зі стратегією самофінансування, що є найбільш кращою значних компаній. Ця стратегія передбачає відшкодування витрат з розширеному відтворення переважно рахунок власних джерел (чистого прибутку амортизаційних відрахувань).

Отже, якогось реального оцінки фінансового результату концепцію діяльності будь-якого підприємства у першу чергу необхідна інформацію про його фінансових ресурсів годі та його русі, тобто. про грошових потоках.

Концепція грошових потоків підприємств виникла середині 1950-х років ХХ століття до й розроблялася зарубіжними економістами. Серед авторів, наукові праці яких перекладено російську мову, проблеми визначення, оцінки й аналізу грошових потоків підприємства розглядають Л. А. Бернстайн, Ю. Брігхем, Дж. До. Ван Хорн, Б.Коласс, Б. Райан, Ж. Рішар, Д. Стоун, Д. Р.Сигл, До.Хитчинг, Еге.Хелферт та інших. Нині випущено дуже багато книжок на сфері управління грошовими потоками. У це перекладна література, слабко враховує особливості нашої країни. Чимало з цих книжок видано порівняно невеличким тиражем і на висококваліфікованих фахівців — теоретиків.

За останнє десятиліття дані проблеми відображаються і на роботах вітчизняних економістів: У. Р. Артеменко, І. Т. Балабанова, У. У. Бочарова, АІ. Ковальова, У. У. Ковальова, М. М.Крейнина, М. А Никифорова, У. П. Привалова,Т.Б. Рубін штейн, Є. З. Стоянова, Т. У. Теплова, А Д. Шеремета та інших авторів. Проте комплексні публікації, присвячені дослідженню тільки аналізу де ніжних потоків, немає.

Перелічені обставини пояснюють актуальність теми випускний кваліфікаційної роботи.

Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою вивчення організації управління грошовими потоками підприємства міста і визначення напрямів його вдосконалення.

Відповідно до поставленої метою сформульовані такі:

1. Вивчення теоретичних основ управління грошовими потоками підприємства.

2. Аналіз грошових потоків ТОВ «>Виктория-Гранд».

3. Розробка напрямів удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

Об'єктом дослідження випускний кваліфікаційної роботи є підставою ТОВ «>Виктория-Гранд».

У виконання випускний кваліфікаційної роботи використані методи порівняння, структурного аналізу, динамічний метод, метод відхилень, фінансових коефіцієнтів, метод аналогій.

Інформаційна база дослідження – статистична інформація, бухгалтерська звітність ТОВ «>Виктория-Гранд».

>Випускная кваліфікаційна робота складається з запровадження, 3 глав, укладання, списку використаної літератури, додатків.


1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства  

1.1 Поняття і класифікація грошових потоків підприємства

Здійснення практично всіх видів фінансових операцій підприємства генерує певний поступ коштів у форми їх надходження чи витрати. Це рух коштів функціонуючого підприємства у часі є безперервний процес й поняттям "грошові потоки".

Грошовий потік підприємства є сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів,генерируемих його господарської діяльністю.

Концепція грошового потоку підприємства як самостійного об'єкта управління ще отримала достатнього відображення у вітчизняної, а й у зарубіжної літератури з питань фінансового менеджменту.Прикладние аспекти цю концепцію розглядаються зазвичай лише у складі питань управління залишками грошових активів, управління формуванням фінансових ресурсів немає і антикризового управління підприємством у випадку загрози банкрутства. Навіть фінансова звітність, характеризує рух де ніжних коштів підприємства у динаміці, нещодавно введена до системи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (нашій країні така звітність перебуває на стадії становлення).

Разом про те, грошові потоки підприємства у всіх їхніх форми і видах, відповідно і сукупний його грошові потоки, безсумнівно є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту, які вимагають поглиблення теоретичних підвалин життя і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тієї роллю, яку управління потоками грає у розвитку підприємства міста і формуванні кінцевих результатів його фінансової складової діяльності.

Висока роль управління грошовими потоками підприємства такими основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують ведення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошові потоки можна подати як систему "фінансового кровообігу" господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його "фінансового здоров'я", передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності цілому.

2. Ефективне управління потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства у процесі її стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства у значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою за обсягами й часі. Високий на рівень такої синхронізації забезпечує значне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Будь-який збій у виконанні платежів негативно б'є по формуванні виробничих запасів сировини й маті ріалів, рівні продуктивність праці, реалізації готової продукції й т.д. У той самий час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують зростання обсягу виробництва та його реалізації продукції.

4. Ефективне управління потоками дозволяє скоротити потреба підприємства узаемном капіталі. Активно керуючи грошовими потоками можна забезпечити раціональніше й економне використання власних фінансових ресурсів, формованих з внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучуваних кредитів.

5. Особливої актуальності цьому аспекті управління грошовими потоками набуває підприємствам, що є на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерелам фінансування досить обмежений.

6. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів,достигаемое у процесі управління грошовими потоками, і навіть зниження потреби у капіталі, обслуговуючому господарську діяльність підприємства.Ускоряя з допомогою управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство дає зросту суми генерованою у часі прибутку.

>6.Эффективное управління потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть в підприємств, успішно здійснюють господарську діяльність й генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність може постати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження, і виплат коштів, яка у процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цього чинника виникнення його неплатоспроможності.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток,генерируемую безпосередньо його грошовими активами.

Йдеться насамперед про використання тимчасово вільних залишків коштів у складі оборотних активів, і навіть накопичуваних інвестиційних ресурсів у здійсненні фінансових інвестицій. Високий рівень синхронізації за обсягом й часі надходжень і виплат коштів дає змогу знижувати реальну потреба підприємства у поточному та страховому залишках коштів, обслуговуючих операційний процес, і навіть резерв інвестиційних ресурсів, формований у процесі здійснення реального інвестування. Отже, ефективне керівництво грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів реалізації фінансових інвестицій, є джерелом прибутку.

Розглянуті аспекти підтверджують теза про необхідність виділення грошових потоків підприємства у самостійний об'єкт управління з певним структурним і кадровим забезпеченням цього управління.

Поняття "грошові потоки підприємства" єагрегированним, які мають до свого складу численні види цими потоками, обслуговуючих господарську діяльність. Задля ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за такими основним ознаками:

1. За масштабами обслуговування господарського процесу вирізняються такі види грошових потоків:

- грошові потоки підприємством загалом. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, обслуговуючих господарський процес підприємства у цілому;

- грошові потоки на окремі види господарську діяльність підприємства. Цей вид грошового потоку характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства у розрізі окремих видів його господарську діяльність;

- грошові потоки щодо окремих структурних підрозділах (центрам відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає її як об'єкт управління у системіорганизационно-хозяйственного побудови підприємства;

- грошові потоки щодо окремих господарським операціям. У системі господарського процесу підприємства такий її різновид грошового потоку слід розглядати, як первинний об'єкт самостійно керувати.

2. По видам господарської діяльності відповідності з міжнародними стандартами обліку виділяють такі види грошових потоків:

- грошові потоки по операційну діяльність. Він характеризується на грошові виплати постачальникам сировини й матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, які забезпечують операційну діяльність; зарплати персоналу, зайнятому в операційному процесі, і навіть здійснюючому управління цим процесом; податкові платежі підприємства у бюджети всіх рівнів й у позабюджетні фонди; іншими виплатами, пов'язані з здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відбиває надходження коштів від покупців продукції; від податкові органи гаразд здійснення перерахунку зайве сплачених сум та інших платежі, передбачені міжнародних стандартів обліку;

- грошові потоки по інвестиційної діяльності. Він характеризує платежі й надходження коштів, пов'язані з здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем вибувають основних засобів і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля та інші аналогічні потоки коштів, обслуговуючі інвестиційного розвитку підприємства;

- грошові потоки із питань фінансової діяльності. Він характеризує надходження, і виплати коштів, пов'язані з допомогою додаткового акціонерного і пайового капіталу, отриманням довгострокових та проведення короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошової форми дивідендів та відсотків за депозитними вкладами власників та інших грошові потоки, пов'язані з здійсненням зовнішнього фінансуванняхозяйствен іншої діяльності підприємства.

>3.По спрямованості руху коштів виділяють дві основні виду грошових потоків:

- позитивний грошові потоки, що характеризує сукупність надходжень коштів на підприємство на всі види господарських операцій (як аналога цього терміна використовується термін "приплив коштів");

- негативний грошові потоки, що характеризує сукупність виплат коштів підприємством у процесі всіх видів його господарських операцій (як аналога цього терміна використовується термін "відтік коштів").

Характеризуючи ці види грошових потоків, слід звернути увагу до високий рівень їх взаємозв'язки. Недостатність обсягів у часі однієї з цими потоками обумовлює наступне зниження обсягів іншого виду цими потоками. Тож у системи управління грошовими потоками підприємства обидві ці виду грошових потоків є єдиний (комплексний) об'єкт фінансового менеджменту.

>4.По методу обчислення обсягу виділяють такі види грошових потоків підприємства:

- валовий грошові потоки. Він характеризує всю сукупність надходжень чи витрати коштів у аналізованому періоді часу у розрізі окремих його інтервалів;

- чистий грошові потоки. Він характеризує відмінність між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням коштів) в аналізованому періоді часу у розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошові потоки є найважливішим результатом фінансової складової діяльності підприємства, мірою визначальною фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкову вартість. Розрахунок чистого грошового потоку по перед прийняттю загалом, окремим структурним його підрозділам (центрам відповідальності), різних видів господарську діяльність чи господарським операціям здійснюється за такої формули:

>ЧДП =ПДП -ОДП, (1)

деЧДП—сумма чистого грошового потоку врассматриваемом періоді часу;

>ПДП —сума позитивного грошового потоку (надходжень коштів) в аналізованому періоді часу;

>ОДП —сума негативного грошового потоку (витрати коштів) в аналізованому періоді часу.

Як очевидно з цієї формули, залежно від співвідношення обсягів позитивного і негативних по струмів сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивної, і негативною величинами, визначальними кінцевий результат відповідної господарську діяльність підприємства міста і впливають зрештою формування раз міра залишку його грошових активів.

5. За рівнем достатності обсягу виділяють такі види грошових потоків підприємства:

- надлишковий грошові потоки. Він характеризує такий грошові потоки, у якому надходження коштів істотно перевищують реальну потреба підприємства у цілеспрямоване їх витраті. Свідченням надлишкової грошової потоку є висока позитивна величина чистого грошового потоку, не що у процесі здійснення господарську діяльність підприємства;

- дефіцитний грошові потоки. Він характеризує такий грошові потоки, у якому надходження коштів істотно нижчий від реальних потреб підприємства у цілеспрямоване їх витраті. Навіть якби позитивному значенні суми чистого грошового потоку може характеризуватися як дефіцитний, Якщо ця сума не забезпечує планову потреба у витраті коштів за всі передбачених напрямам господарську діяльність підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.

>6.По методу оцінки у часі виділяють такі види грошового потоку:

- справжній грошові потоки. Він характеризує грошові потоки підприємства як єдину яку можна його величину, наведену за вартістю до поточному моменту часу;

- майбутній грошові потоки. Він характеризує грошові потоки підприємства як єдину яку можна його величину, наведену за вартістю до конкретного майбутнього моменту часу. Поняття майбутній грошові потоки можна використовувати як і номінальна його величина у майбутньому моменті часу (чи розрізі майбутніх інтервалів майбутнього періоду), яка використовується для дисконтування з метою приведення до справжньої вартості.

>Рассматриваемие види грошового потоку підприємства відбивають зміст концепції оцінки вартості грошей у

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація