Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансових результатів реалізації продукції рослинництва в ФГУП "Учхоз" Рамзай "ПГСХА


Реферат Аналіз фінансових результатів реалізації продукції рослинництва в ФГУП "Учхоз" Рамзай "ПГСХА

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФГОУВПО «>ПЕНЗЕНСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМІЯ»

>КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА

Курсова робота

на задану тему:

«Аналіз фінансових результатів реалізації продукції рослинництва в ФГУП «>Учхоз «>Рамзай»ПГСХА»


Пенза


Зміст

Запровадження

1.Организационно-економическая характеристика господарства

1.1 Оцінка організаційно-правових і природно-кліматичні умови діяльності організації

1.2 Аналіз виробничих та економічних результатів діяльності організації

1.3 Аналіз фінансового становища організації

1.4 Оцінка рентабельності і ділову активність організації

2. Аналіз фінансових результатів реалізації сільськогосподарської продукції

2.1 Аналіз динаміки виконання плану виробництва рослинництва

2.2 Аналіз прибутку (виявлення збитків) від сільськогосподарської продукції (за видами) за літами

2.3 Визначення впливу прибуток якості продукції, кількості й цін реалізації

2.4 Визначення впливу прибуток змін - у структурі реалізації за видами продукції

3 Розробка та обґрунтування рішень щодо поліпшенню фінансових результатів від продажу сільськогосподарської продукції

Висновки і такі пропозиції

Список використаної літератури


Запровадження

У порівняні з виробничими підприємствами продукція сільськогосподарських підприємств відрізняється найрізноманітнішим асортиментом. Частинапроизведенной продукції залишається у господарстві і використовується на виробничі потреби –нетоварная продукція. Товарна частина варта реалізації. Вона дорівнює виручці від продукції і на оцінюється по фактичним цінами реалізації.

У ринкових відносин, отримання прибутку є основним метою підприємств. Підприємства реалізують сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по сформованим ринковими цінами. У цьому використовуються різні канали реалізації продукції: продаж державі над ринком, працівникам господарства та інші. Відрізняються друг від друга структурою продаваної продукції, цінами реалізації конкурентам, покупцям. Тому наявних каналів збуту залежать виручка і прибуток підприємства.

Основними завданнями аналізу реалізації та фінансових результатів діяльності є:

· Вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до які є ресурсним потенціалом підприємства міста і кон'юнктурою ринку;

· Визначення впливу зовнішніх і враження внутрішніх чинників на обсяг реалізації продукції;

· Виявлення резервів збільшення суми прибутків і підвищити рівень дохідності бізнесу.

Основними джерелами інформації під час аналізу реалізації продукції і на прибутку є дані форми №2 «>Отчет прибутки і збитках», Форма №3 «>Отчет про зміни капіталу», форма №7 «Реалізація продукції», форма №>16-АПК «Баланс продукції», також відповідні таблиці плану підприємства.

Мета курсової роботи – вивчити процес реалізації продукції, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, оцінити фінансові результати реалізації сільськогосподарської продукції.


1.  >Организационно-економическая характеристика ФГУП «>Учхоз «>Рамзай»ПГСХА

 

1.1 Оцінка організаційно-правових і природно-кліматичні умови діяльності організації

Федеральне державне унітарна підприємство «>учхоз «>Рамзай»ПГСХА» було організовано в 1959 року лежить у частиніПензенской області - в південно-східної частиниМокшанского району в 17 кілометрах від робочого селищаМокшан й у 25 кілометрів північно-західнішег.Пензи, пов'язані з ним, як і з районним центром асфальтованої автострадоюМосква-Самара. Отже, навчальний господарство близько розміщено як від районного центру, і відПензенской сільськогосподарської академії, безпосередньо якому вона підпорядковується. Воно є основним базою для виробничої практики у студентів і науково-дослідної роботи кафедр академії.

>Унитарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене з ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паях), зокрема між працівниками підприємства. Федеральне державне унітарна підприємство «>учхоз «>Рамзай»ПГСХА» створене відповідність до Цивільним кодексом Російської Федерації. Метою цього підприємства є об'єднання матеріальних й фінансових ресурсів установи в організацію виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва, поліпшення якості готової продукції, впровадження прогресивних технологій і проектів і основі одержання прибутку.

Основними видами діяльності підприємства є:

· виробництво зернових культур;

· виробництво молока;

· виробництво м'яса великої рогатої худоби;

· переробка сільськогосподарської продукції;

· роздрібна торгівля;

· оптової торгівлі продукцією власного виробництва;

· решта видів діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації тільки за згодою засновника.

Усі майно перебуває у державної власностіПензенской області й віддзеркалюється в балансі підприємства. Майно закріплено за підприємством на праві повного господарського ведення. Підприємство над праві продавати своє право господарського ведення нерухомого майна чи іншим чином розпоряджатися цим майном без згоди власника.Органом унітарного підприємства є керівник, який призначається власником або уповноваженою власником органом і це підзвітний.Унитарное підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Установчим документом підприємства, заснованого на правах повного господарського ведення, є Статут. Статутний капітал підприємства становить 524 тис. крб., додатковий капітал становить 50580 тис. крб. Підприємство будує відносини коїться з іншими підприємствами та громадянами в усіх галузях господарську діяльність з урахуванням договором, своєї діяльності враховує інтересів споживачів, їхні вимоги до якості продукції, робіт, послуг, та інші виконання зобов'язань. Трудової колектив становлять усі громадяни, які беруть участь своєю працею у його діяльності з урахуванням трудового договору. Управління підприємством здійснюється директором, призначеним засновником за контрактом.

Загальна земельна площа господарства - 5965 га, з якої 4925 га припадає на ріллі. Більша частина територіїучхоза займають сільськогосподарські угіддя, які характеризуються високим рівнем розораності. Це властиво господарствам, що йде по інтенсивного розвитку.Почвенний покрив господарства різноманітний. Чільне місце займають грунту чорноземного типу - 76%, у тому числі: чорноземивищелоченние ісильновищелоченние – 59%; чорноземиоподзоленние – 6%; типові – 11%; сірі лісові - 6%, лугові грунту – 9%.

По механічному складу дані грунту поділяються на глинисті, котрі йсредне-суглинистие. Зміст гумусу у верхнійпахотном обрії грунтів переважно від 6 до 9% -среднегумусниечерноземи (>56%зугодий). Найбільшу частку займають глинисті чорноземи –3488га, і навітьтяжелосуглинистиечерноземи -934га ісреднесуглинистие –301га. Реакція грунтів у господарстві переважнослабокислая (рН 5,1–5,5)-3405га, близькі до нейтральним (рН 5,6–6,0) -1070га,среднекислие (рН 4,6–5,0) -460га, нейтральні грунту –64га. У навчальному господарстві близько 22% грунтів мають підвищену кислотність і потребуютьизвестковании. З власного географічним розташуванням територіяс.«Рамзай» належить до лісостеповій зоні. Кліматичні умови району розташування землекористування можна охарактеризувати як помірковано – континентальні. Він характерно спекотне літо і щодо холодна зима із настанням ранніх приморозків. Середнє річне температура повітря +3,9С. Середня температура самого спекотного місяці становить +19,8С, а самого холодного –12С. У певні роки мінімальна температура взимку сягає –43С, максимальна влітку +>38С. Клімат господарства сприятливий для обробітку сільськогосподарських культур. Згідно з умовами рельєфу все орні землі придатні для механічного оброблення і прибирання культур складними машинами. На підприємстві існує галузева структура управління виробництвом.Организационно-производственная структура представлена: цехом рослинництва, цехом тваринництва, цехом механізації і електрифікації. У цех рослинництва входять чотиритракторно-полеводческие бригади. У цех тваринництва входять: комплекс із виробництва молока, ферма із вирощування биків і насіннєва ферма.

 

1.2 Аналіз виробничих та економічних результатів діяльності організації

прибуток фінансовий результат реалізація

Прямим показником розміру й розвитку підприємства прийнято вважати обсяги виробництва валової продукції, залежать від розміру та якості сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби, обсягу виробничих фондів, трудових ресурсів немає і раціонального їх застосування. Розміри господарської діяльності й динаміка розвитку господарства за 2004-2006 роки представлені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Динаміка розвитку організації

Показники

2004 р. 2005 р. 2006р. >Базисний темпи зростання, %
Загальна земельна площа - всього, га 6202 6202 5965 96,2
зокрема: сільськогосподарські угіддя 5678 5678 5546 97,7
їх: рілля 5054 5054 4925 97,4
Середньорічна кількість працівників, чол. 276 209 222 80,4
Енергетичні потужності, к.с. 17218 13172 12119 70,4

Вартість основних засобів на

наприкінці року, тис. крб.

107650 105591 108799 101,1
Поголів'я великої рогатої худоби початку року, гол. 929 894 828 89,1
Виручка від продажу продукції (робіт, послуг), тис. крб. 19971 20293 24313 121,7
Прибуток від продажу, тис. крб. -2613 -857 -88 -
Прибуток до оподаткування, тис. крб. -178 108 1012 -
Рентабельність продажів, % -0,89 0,53 4,2 -

З даних таблиці 1, можна сказати, що у 2006р. проти 2004 р. скоротилася площа ріллі та всього сільгоспугідь, і навіть енергетичні потужності і поголів'я ВРХ, а вартість основних засобів незначно зросла. Проте, не дивлячись цього, за всіма основними економічними показниками, таких як виручка, прибуток за продажу та рентабельність протягом трьох років спостерігається позитивна динаміка. До того ж темпи зростання прибутку від продажу є дуже значними. Певною мірою це пояснюється зниженням собівартості основних видів продукції і на збільшенням обсягів виробництва.

Основним економічним показником, що характеризує спеціалізацію сільськогосподарського підприємства, є структура реалізованої продукції, і, питому вагу продукції головною галузі, що відбиває рівень спеціалізації. Розглянемо існуючий склад парламенту й поєднання галузей у таблиці 2.

Таблиця 2 - Реалізована продукція і його структура

Галузі й ті види

продукції

2004 р. 2005 р. 2006р. У середньому за 2004-2006 рр.
тис. крб. % від виробленого тис. крб. % від виробленого тис. крб. % від виробленого тис. крб. % від виробленого
>Растениеводство-всего 4850 24,28 2965 14,6 2228 9,16 3347,6 16
Зерно 2948 14,76 2432 11,98 1644 6,76 2341,3 11,2
Соняшник - - 4 0,02 - - 1,33 0,007
Цукрові буряки - - - - - - - -
Продукція рослинництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді 644 3,2 529 2,61 412 1,69 528,3 2,5
>Прочая продукція рослинництва 91 0,46 - - 172 0,7 87,7 0,39
>Животноводство-всего 14187 71,04 16796 82,8 21495 88,4 17492 80,7
Молоко 5387 26,97 7976 39,3 9781 40,23 7714,6 35,5
Велика рогата худоба у живій вазі 2043 10,23 2567 12,65 1699 6,98 2192 9,95
Коні у живій вазі 1 0,005 53 0,26 - - 18 0,09
Свині у живій вазі 5700 28,54 4179 20,6 8697 35,77 6192 28,3
Продукція тваринництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді 1056 5,29 2021 9,96 1318 5,42 1465 6,98
>Прочая продукція тваринництва - - - - - - -
Товари 444 2,22 401 1,9 314 1,3 386,3 1,81
Роботи і комунальні послуги 490 2,45 131 0,7 276 1,1 299 1,42
Усього за організації 19971 100 20293 100 24313 100 21525,6 100

За даними таблиці 2 можна зробити такі висновки, що господарство спеціалізується на випуску та її реалізації продукції тваринництва. Це можна пояснити підвищенням цін реалізації продукції тваринництва. Питома вага продукції тваринництва загалом обсязі проданої продукції збільшується рахунокувеличениям кількості молока і частки свиней відповідно 40,23% і 35,77%. Заанализируемие 3 року найбільша питома вага у структурі проданої продукції займає реалізація молока. Протягом 3-х останніх обсяги реалізації молока значно зросли б і дорівнювали у 2006р.-9781тис.руб., що у4394тис.руб більше, аніж 2004 р. Це було результатом підвищення цін реалізації і збільшення кількості проданої продукції. Також значно зросли обсяги продажів свиней у живій вазі. Продукція рослинництва у структурі реалізованої за2004-2006гг. у середньому займає – 16%. Основний продукцією галузі є зернові і зернобобові, загалом питому вагу цього виду продукції за 3 року становить – 11,2%. Проте, як і взагалі з рослинництва, частка зернових загалом обсязі реалізації продукції знижується з кожним роком. Це зниженням обсягу виробництва і реалізації. Що ж до продукції, а саме, цукрові буряки та соняшник, то 2004 і2006гг. їх реалізація немає.Прочая продукція рослинництва загалом за 3 року займає невелику частку – 0,39% серед всієї продукції. Продукція рослинництва власного виробництва становить – 2,5.

У цілому нині, у господарстві спостерігається позитивна динаміка збільшення виручки від продажу продукції. Так було вотчетном року виручка становила 24313тис.руб., що у 4342 більше, аніж 2004 р. і 4020 більше, аніж торік. Зміни виручки пояснюється впливом як внутрішніх (зростання зниження врожайності, продуктивності), і зовнішніх чинників (зріст чи зниження цін продукції).

Далі необхідно розглянути як змінюється виробництво різних видів сільськогосподарської своєї продукції протязі 3-х останніх. І тому скористаємося таблицею 3.

Таблиця 3 – Динаміка виробництва основних видів продукції, ц

Вигляд продукції 2004 р. 2005 р. 2006 р. >Базисний темпи зростання, %
план факт
Зерно 35322 33226 43350 40400 114,4
Озимі зернові 12600 19103 27550 28342 224,9
>Яровие зернові 18458 10481 12440 9735 52,7
зернобобові 4264 3642 3360 2323 54,5
Молоко 12674 14011 16250 17616 139

Приріст живої маси

великої рогатої худоби

800 633 670 647 80,9
Приріст живої маси свиней 939 602 980 1133 120,7

З даних таблиці 3, можна сказати, що темпи виробництва основних видів продукції за2004-2006гг. істотно змінилося. У структурі продукції рослинництва найбільше місця займає виробництво зернових. У 2006р. було виконано40400ц. зерна, що у5078ц. більше, ніж у 2004 р. Проте план із виробництва усе ж таки був виконаний. Найбільші темпи зростання спостерігаються у виробництві озимих зернових,т.к. це є найперспективнішим напрямом й у господарстві є сприятливі умови для цієї категорії продукції. У зв'язку з цим скоротилося виробництво ярих і зернобобових культур,т.к. скорочуються площі під ці культури та віддають їх під озимі. Виробництво молока поступово збільшується, оскільки ця продукція є рентабельною. У 2006р. план виробництва молока перевиконано на1366ц. Зниження приросту живої маси ВРХ і свиней в 2005 р. зумовлювалося зниженням продуктивності тварин, що пов'язані з поганим станом кормової бази. У 2006р. проти 2005 р. за цим показником спостерігається позитивна тенденція.

Таблиця 4

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація