Реферати українською » Финансовые науки » Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування в Російській Федерації та економічно розвинутих країнах


Реферат Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування в Російській Федерації та економічно розвинутих країнах

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ «ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

>Уфимский фінансово – економічний коледж - філія

>ФГОБУВПО «Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації»

(>Уфимский філіяФинуниверситета)


>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Фінанси і кредиту»

на задану тему: «Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування Російської Федерації й економічно розвинених країн»


Уфа 201


>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

I. Дефіцит бюджету: поняття, причини виникнення

1.1 Поняття дефіциту бюджету, причини її виникнення

1.2 Доходи, витрати і дефіцит

II. Методи фінансування бюджетного дефіциту

2.1 Методи фінансування бюджетного дефіциту

2.2 Фінансову політику держави, способи фінансування дефіциту бюджету та взагалі економіка країни

III. Бюджетний дефіцит 2008-2010 рр.

3.1 Методи фінансування бюджетного дефіциту в економічно розвинених країнах у 2008-2010 рр.

3.2 Бюджетний дефіцит РФ в 2008-2010 рр.

3.2 Прогнози бюджетного дефіциту до

Укладання

Список використаної літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків бюджету її доходами - фінансова явище, з що у ті чи інші періоди своєї історії неминуче зіштовхувалися усі держави світу. Повністю збалансований до державного бюджету, тобто бюджет без сальдо, можлива лише теоретично.

Практично неможливо уявити держава, у якому бездоганно працюють все фінансово – економічні важелі, стимулюючі приплив коштів бюджету, а державні витрати становить доходів. Обслуговування державного боргу перед (мають на увазі оплата відсотків позикодавцям) є важкої ношею нічого для будь-якого держави, оскільки постійно відтягує він певну частку обігових коштів та призводить до збільшення дефіциту бюджету держави. Натомість зростання останнього обтяжує економіку необхідністю постійного пошуки коштів на його погашення як наслідок призводить до нового витка зростання як внутрішнього, і зовнішнього боргу держави. Коло замикається, і, що його розірвати необхідно видозміну економічної політики країни й, передусім, законодавчої бази для, перегляд системи надання пільг, оптимізація податкової політики.

Ідеального рішеннятрилемми «надходження – витрати – дефіцит» немає ніде у світі. Усе це робить проблему бюджетного дефіциту однієї з найбільш актуальних проблем економіки. Саме федеральний бюджет вносить вирішальний внесок у реалізацію стратегічних цілей розвитку. Постає питання, як дотримуватись балансу федерального бюджету та взагалі якими методами врегулювати його.

Природно вирішувати проблему, знаючи про неї усе або майже набагато легше. Для її вирішення слід зазначити докладний підхід до вивчення бюджетного дефіциту. Виявлення дефіциту, аналіз причин її виникнення, і навіть розгляд залежностей, що з проявами дефіциту бюджету циклічності (циклічний дефіцит), з урядовою політикою дає змоги виявити першопричини і деталізувати дефіцит бюджету як, визначити способи регулювання цього ринку.

Рівень інфляції, динаміка валютного курсу, податкове навантаження і бюджетний дефіцит взаємозв'язані й з посади цих чинників залежить також стабільність економічної роботи і економічного економічного зростання країни.

У Російській Федерації 1998 року було прийнято Бюджетний Кодекс, у якому відбиті основні тези про доходи бюджету, витратах, розмірі дефіциту бюджету та взагалі джерелах його фінансування. За розміром бюджетного дефіциту звітує Міністерство фінансів, прогнозованого дефіциту бюджету береться до складанні бюджету наступного року. І тому складається Федеральний закону про Федеральному бюджеті чергове фінансовий рік, який містить такі характеристики бюджету як бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.


I. ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ:ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНИВОЗНИКНОВЕНИЯ

 

1.1 Поняття дефіциту бюджету, причини їх у>озникновения

Доходи й витрати державного бюджету, у принципі, може бути збалансовані. Однак у реальному житті цього, зазвичай, немає і має місце дефіцит чи профіцит. Їх величина і ставлення до ВВП є головними підсумковими фінансовими показниками сектора управління.

Дефіцит державного бюджету характеризує перевищення витрат і чистого кредитування над сумою доходів населення і отриманих офіційних трансфертів, визначених відповідно до встановленими принципами формування державних фінансів України й класифікації прибутків і витрат. Наявність дефіциту нерідко є симптомом неблагополуччя і давно потребує аналізі.

Величина дефіциту визначається абсолютному вираженні національної валюти, соціальній та відсотках ВВП, національному прибутку, видатках та доходах бюджету. Критичною планкою для звичайних років вважає дефіцит 3% ВВП, які виходити не можна, вважається у Росії. Розмір дефіциту визначається під час затвердження бюджету.

Дефіцит бюджетів виникає й через перевищення витрат над доходами. Чинниками виникнення і зростання дефіциту може бути обставини, пов'язані з недостатністю доходної бази чи нераціональними видатками. Основні причини дефіциту бюджетів є війни" та спади виробництва.

Війни вимагають використання ресурсів економіки на озброєння і змістом армії. Фінансування цих витрат рахунок збільшення податків, грошової емісії і випуску державних боргових зобов'язань. Кожен з цих джерел має обмежувачі.

Збільшення податкових ставок обмежує стимули до праці та розвитку виробництва. Емісія нових грошей веде інфляцію. Випуск боргових зобов'язань пов'язані з можливостями розміщення позик. Проте продаж державних облігацій є джерелом покриття дефіциту бюджету та взагалі зростання державного боргу перед. У цьому напруга економіки виникає у період бойових дій, а й у результаті витрат на військові потреби у час.

Іншою важливою чинником, що породжує дефіцит, є спад, стагнація і періоди депресії виробництва. Протягом років, коли ВВП і Львівський національний дохід скорочуються, автоматично скорочуються податкові надходження. У той самий час витрати зберігають тенденцію залишатися колишньому рівні. У результаті виникає чи збільшується розрив витратами та доходами, зростає дефіцит.

Зростання дефіциту може бути зв'язаний з невиправданим, які враховують фінансових можливостей зростанням та його неефективністю (зокрема, з високими видатками на оборону і оборонне виробництво, утримання управлінського персоналу, дотаціями збитковим галузям та інших.).

Негативно вплинуло з доходів бюджету та взагалі відповідно на розміри дефіциту надає стійкість національної валюти, і грошового звернення. Слабкість валюти, її недостатність обслуговування економічного обороту призводять до розвитку бартерних операцій, появі сурогатів грошей, порушення нормальних розрахунків, неплатежів суб'єктів господарювання одне одному і до бюджету.

>Нерациональная податкова політика, перевищення нормальною податковою навантаження також можуть спричинить негативному результату внаслідок породження тенденції до обмеження та скорочення господарську діяльність, розвитку тіньової економіки.


1.2 Доходи, витрати і дефіцит

бюджет дефіцит фінансування

Збільшення доходів то, можливо отримано внаслідок встановлення нових джерел надходжень, збільшення ставок податків чи розширення діючої бази доходів. Досвід розвитку деяких країн показує, що багатші країни може дозволити також збільшення податкового навантаження без шкоди стимулювання економічного розвитку. Підвищення оподаткування має власний межа як за припустимий рівень податкового навантаження. Перевищення рівня податкового навантаження збільшує в останній момент підвищення податків доходи бюджету, але водночас знижує зацікавленість у розширенні роботи і веде до укриттю доходів від оподатковування. Воно веде з часом до зменшення випуску продукції, оскільки зменшує величину наявних доходів населення і споживчих витрат. Зниження податків збільшує сукупні споживчі витрати і водночас заощадження.

Кількісне вираз взаємозв'язку між податками, і бюджетом великою мірою залежить від величини мультиплікатора, відбиває вплив приросту доходів на обсяг споживчого попиту. Величина мультиплікатора показує вплив приросту сукупного попиту (наприклад, у зв'язку з збільшенням урядових витрат) на рівноважний рівень доходів.

Як зазначалося, зі збільшенням доходів податки, зазвичай, зростають, і, навпаки, зниження доходів веде до зменшення суми податків. Якщо за збільшенні доходів збільшуються би ставки оподаткування, то одночасно знижується гранична схильність до споживання (>МРС). Це призводить до їх зниження сукупного від попиту й випуску продукції. Міра зниження залежить від величини мультиплікатора, що визначається за такою формулою:

мультиплікатор = 1/ (>1-МРС*),

деМРС* =>МРС (>1-t), тобто. є мультиплікатор, скоригований на (1 —t), чи, інакше кажучи, частку кожної додаткової одиниці доходу, яка була фактично в домашніх господарств після сплати податків.

З формули випливає: що стоїть ставка оподаткування (йдеться про чистих податках), тим менше величина мультиплікатора, а меншою ставки відповідає велика величина мультиплікатора. Відповідно, що стоїть мультиплікатор, тим більше зростає споживчий попит у результаті збільшення випуску продукції і на доходів. При високої податкової ставці зміна рівня доходів лише трохи позначиться на розмірах наявних доходів домашніх господарств і величиною їх споживчого попиту. Розмір мультиплікатора буде невеличкий.

Співвідношення між доходами, видатками, дефіцитом таке:

зростання державних витрат веде до зростання дефіциту бюджету, хоч і на меншу величину;

зростання податкових надходжень завжди менше збільшення державних витрат;

дефіцит державного бюджету зростає у сумі, рівну перевищення приросту державних витрат над приростом стягнутих податків. Під податками у разі розуміються все надходження до державного бюджет (оскільки податки є основною складовою надходжень).

Державні витрати надають пряме безпосереднє вплив на сукупний попит, оподаткування — непряме, оскільки зміна оподаткування веде зміну наявних надходжень та їх розподілу споживання і заощадження і у частини зміни споживання на сукупний попит. Отже, зміна державних витрат впливає сукупний попит у більшою мірою, ніж таку ж зміна податків.

Якщо рівень доходів зростає, можна спостерігати перевищення доходів витратами. Інакше висловлюючись, при даному рівні витрат і що склалося рівні оподаткування розмір дефіциту бюджету залежить від рівня доходів, що з випуском продукції. Чим більший випускати продукцію й доходи, тим більше коштів профіцит бюджету, менше його дефіцит.

Випуск продукції залежить від рівня державних витрат і оподаткування. У цьому виникає запитання у тому, чи може зростання державних витрат спричинить скорочення, а чи не до зростання бюджетного дефіциту. Питання можна сформулювати також так: чи може збільшення державних витрат їх до такого економічного зростання, у якому сума приросту надходжень (податків) перевищить приріст витрат?

Вочевидь, що негайним наслідком збільшення державних витрат буде збільшення дефіциту бюджету. Поступово зі зростанням виробництва та відповідно доходів збільшиться сума вступників податків. Приріст податкових надходжень буде, проте, менше, ніж приріст витрат.

У разі економічного спаду, фінансової кризи й нестачі бюджетних коштів на найнасущніших державних потреб проблема доходів бюджету набуває особливої гостроти.

Основних напрямів розв'язання проблеми є збільшення доходної бази й зміцнення податкової дисципліни.

Треба йти до зменшенню витрат з обслуговування державного боргу перед. Обслуговування державного боргу перед, під яким розуміють виплату відсотків з боргу, у багатьох країнах є одним із великих статей державних витрат. Розмір виплати відсотків з державному боргу залежить від двох основних чинників: величини самого боргу і величини відсоткові ставки за кредитами.

Нам потрібно прийняти заходи, які допускають нецільове використання бюджетних коштів.

У зв'язку з обмеженістю засобів і невиконанням затвердженого бюджету за надходженням доходів, і навіть проблемами, виникаючими при запозиченні коштів, фактичне виконання державного бюджету за доходами і фінансуванню дефіциту може бути нижче, ніж передбачалося. З огляду на, що з затвердженні бюджету зазвичай встановлюються граничні рівні дефіциту, стає неминучим секвестр (скорочення), крім витрат спеціально захищених статей. До захищених статтях ставляться зазвичай вести, Витрати медикаменти, дотації тваринництва.

Відповідно до Бюджетний кодекс відводить РФ до 30 вересня 2010 року внесення зміни й доповнення до Закону про федеральному бюджеті може бути вироблено у разі скорочення (зростання) витрат федерального бюджету понад 10% у зв'язку з зниженням (зростанням) надходжень (не враховуючи нафтогазових доходів федерального бюджету та взагалі доходів від керівництва засобами Резервного фонду, й Фонду національного добробуту) до федерального бюджету. Зміни і до федерального бюджету затверджуються як федерального закону. Якщо ж його не приймається в встановлених термінів, уряд має право пропорційне скорочення витрат федерального бюджету надалі до прийняття федерального закону з цього питання.

Для стабілізації економіки та дотримання балансу бюджету слід ощадливо витрачати решта накопичені кошти й раціонально будувати як систему доходів, а й систему витрат коштів федерального бюджету. Дохідна ж його частина повинна переважно перебудовуватися в соціально-орієнтовану систему, що дає з одного боку вартість підживлення бюджету, з іншого - не гнітючу її, тому що від економічного розвитку кожного жителя залежить сукупність надходжень у хоча б бюджет.


II. МЕТОДИФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

 

2.1 Методи фінансування бюджетного дефіциту

 

Фінансування дефіциту державного бюджету є покриття його дефіциту, здійснюване двома основними способами: з допомогою державних позик і завдяки емісії нових грошей. На фінансування дефіциту надає і впливу збільшення чи зменшення залишків ліквідних фінансових коштів у органів управління.

Для фінансування дефіциту державного бюджету з допомогою позик держава приваблює вільні кошти інших секторів економіки та зовнішнього світу, використовуючи різні фінансові інструменти: розміщення державних боргових зобов'язань та прямі кредити з інших рівнів управління, відділу міжнародних організацій, урядів, банків та постачальників.

Залишок коштів у рахунках і резервів готівки впливає величину загального попиту економіці аналогічно операціям запозичення: скорочення збільшує попиту, приріст — зменшує. Використання раніше заощаджених грошей призводить до збільшення загального попиту економіці. Відповідно збільшення залишків коштів органів управління веде до їх зниження загального попиту даному періоді.

Державне запозичення, погашення заборгованості і журналістам зміну державних коштів у рахунках банках, державних резервів національної валюти, і цінних паперів єнеемиссионними способами покриття дефіциту бюджету.

Покриття дефіциту з допомогою випуску нових грошей збільшує грошову масу у зверненні й сприяє розвитку інфляційних процесів.

Фінансування дефіциту державного бюджету може здійснюватися з допомогою як зовнішнього запозичення, і запозичення у країні. Вплив внутрішнього і зовнішнього запозичення на величину фінансових ресурсів країни, платіжний баланс і зростання економічної активності різна.

Зовнішнє запозичення в останній момент надходження коштів призводить до збільшення загального обсягу фінансових ресурсів країни й дозволяє сумарний попит держави щодо товари та національного виробництва, коли кошти скеровуються в це ще. Разом про те позики інших держав, міжнародних громадських організацій і зарубіжних банків можна використовувати на оплату державної закупівлі там, повернення раніше отриманих кредитів, відсотків з зовнішнім позикам, спрямовуватися після конвертації на національну валюту на виплати для населення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація