Реферати українською » Финансовые науки » Бюджетний процес як форма управління бюджетними відносинами


Реферат Бюджетний процес як форма управління бюджетними відносинами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МІСТА МОСКВИ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ СЕРЕДНЬОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙКОЛЛЕДЖ №50

Курсова робота з дисципліни

«Фінансова діяльність»

для спеціальності 080110 (06010)

Економіка і бухгалтерський облік (у промисловості)

на задану тему:

«Бюджетний процес ніж формою управління бюджетними відносинами»

Виконала:

Студентка групиЭК-17

Бєлоусова Ганна Євгенівна

Перевірив викладач:

Павлова

Пані Марино

Оцінка:

«___»_________2011 р

Москва 2011


Зміст

бюджет складання розгляд виконання

1. Запровадження

2. Економічне утримання і значення бюджетного процесу

2.1 Поняття й захопити основні завдання бюджетного процесу

2.2 Етапи бюджетного процесу

3. Організація бюджетного процесу у Російської Федерації

3.1 Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів

3.2 Виконання бюджетів, і складання звіту про виконання бюджетів

3.3 Правові проблеми бюджетного процесу у Російської Федерації

4. Перспективи розвитку й удосконалення бюджетного процесу у Російської Федерації

5. Укладання

6. Список використаної літератури

7. Додатка


1. Запровадження

Однією з найважливіших механізмів, дозволяють державі здійснювати економічний і соціальний регулювання, є фінансовий механізм - фінансову систему суспільства, головним ланкою якої є до державного бюджету. Саме з допомогою фінансової систем держава утворює централізовані і впливає формування децентралізованих фондів коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених за державні органи функцій.

Центральне місце у системі державних фінансів займає до державного бюджету чи ще її називають федеральний бюджет – це чинний закону фінансовий план держави щодо поточний фінансовий рік. Відповідно до статтею 6 БК РФ «Бюджет – це форма освіти і витрати коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань і державних функцій держави й місцевого самоврядування».

Акумулюючи з допомогою державного бюджету кошти, держава через фінансові механізми здійснює виконання покладених нею суспільством політичних, економічних та соціальних функцій, саме державного апарату, армії, правоохоронних органів, виконання соціальних програм, реалізація пріоритетних економічних завдань тощо.

Слід зазначити, що бюджет, як фонд коштів, вцельном вигляді будь-коли існує,т.к. у міру надходження доходів вони на покриття витрат. Він є лише планом освіти та збільшення використання загальнодержавного фонду коштів, тобто розписом прибутків і витрат держави, узгоджених одна з одним, як у обсягу, і за термінами надходження, і використання.

Державного бюджету і двох взаємозалежних і взаємодоповнюючих одне одного частин: дохідної та видаткової. Дохідна частина показує, звідки надходять кошти на фінансування діяльності держави, які верстви українського суспільства відраховують утримання держави понад лише з свої доходи. Видаткову частину показує, які цілі направляютьсяаккумулируемие державою кошти.

У кожній країні структура бюджету має свої особливості. Вона визначається економічний потенціал країни, масштабністю завдань, розв'язуваних державою поки що розвитку, роллю держави у економіці, станом міжнародних відносин також низку інших чинників.

Кожне уряд у своїй діяльності прагне, щоб дохідну частину бюджету дорівнювала видаткової. Відповідність їх називається «балансом доходу».

Вочевидь, що це успіх економічного реформування нашій країні значною мірою залежить від цього, у яких напрямах сталося перетворення фінансової систем суспільства, наскільки бюджетна політику держави відповідає вимог часу.

У зв'язку з цим вивчення бюджетного процесу, теоретичних і законодавчих підвалин життя і реальної практики функціонування бюджетного механізму отримало нині як ніколи актуальними.

Метою справжньої роботи є підставою аналіз бюджетного процесу його основних етапів, і навіть вивчення процесу складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів.

 


2. Економічне утримання і значення бюджетного процесу

 

2.1 Поняття й освоєно основні завдання бюджетного процесу

Поняття бюджетного процесу встановлено в Бюджетний кодекс Російської Федерації (далі БК РФ), у статті 6: бюджетний процес –регламентируемая законодавством Російської Федерації діяльність органів структурі державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу з формуванню і розгляду проектів бюджетів, утвердженню і виконання бюджетів, контролю право їх виконанням, здійсненню бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірці, розгляду й ухваленню бюджетної звітності.

Основними завданнями бюджетного процесу є:

– виявлення потребує матеріальних та фінансових резервів держави;

– максимально близький до реальності розрахунок доходів бюджетів;

– максимально точний розрахунок витрат бюджетів;

– забезпечення максимальної збалансованості бюджетів;

– узгодження бюджетів з реалізованої економічної програмою;

– здійснення бюджетного регулювання з метою перерозподілу джерел доходів між бюджетами різного рівня, галузями господарства, економічними регіонами тощо.

 

2.2 Етапи бюджетного процесу

Перший етап – Упорядкування проекту – здійснюється виконавчими органами влади. Цією роботі передує розробкапланов-прогнозов розвитку і цільових програм, основі яких створюється зведений фінансовий баланс держави за терені Росії (>СФБ).

>СФБ висловлює фінансову програму загальному вигляді, відбиває вимоги фінансової політики, структура прибутків і витратСФБ наближається бюджету.

>СФБ – дозволяє органів виконавчої влади розробляти поступово бюджетні витрати і робити розрахунки визначення доходів бюджету.

Безпосередній робота з складання проектів бюджетів ведеться Мінфіном РФ, і навіть податковими й митними органами.

Під час упорядкування бюджету використовуються методи:

- метод економічного аналізу – виявляє міру виконання бюджету за рік й встановлює ступінь виконання за поточний, виявляє причини відхилень;

- нормативний метод – основу норма певної статті витрат.Умножением натуральної одиниці на норму отримують суму витрати;

-екстраполяционний метод – визначає фінансові показники з урахуванням їх динаміки з звітних даних за попередні роки, і поширює отримані суми наступного року.

Другий етап Розгляд і запровадження бюджетів – здійснюється законодавчими органами (ФедеральнимСобранием (>Парламентом) РФ, представницькими органами суб'єктів федерації та місцевими органами самоврядування).

Проект бюджету, отриманий Радою Державної Думи, направляють у Комітет із бюджету, податках, банкам і фінансів для укладання. З укладання комітет вирішує ухвалення проекту федерального закону «Про федеральному бюджеті» до розгляду в Держдумі. Усі матеріали передаються Президенту, Ради Федерації,Комитетам Думи внесення зауваг та пропозицій, соціальній та Рахункову Палату на висновок.

Отримавши висновок від кожної комітету, Комітет Держдуми про бюджет, податках, банкам і фінансів становитьсводное висновок щодо проекту і становить його за розгляд у Держдуму, яка починає його розгляд у кількох читаннях.

Зблизька бюджету повторному першому читанні Державна Дума розглядає проект бюджету протягом 30 днів, обговорюється концепція бюджету, прогноз соціально-економічного розвитку, напрями бюджетній і податковій політики, взаємовідносини бюджетів. Якщо проект затверджений, то затверджуються й освоєно основні характеристики бюджету, якщо відхилений, він передається вСогласительную окружну комісію або повертається на доопрацювання.

У другому читанні 40 днів затверджуються витрати на розділах бюджетної функціональної класифікації й головним розпорядникам за всі рівням.

У третьому читанні законопроектгласуется загалом, термін 15 днів, у своїй внесення поправок заборонена.

Ухвалений Державної Думою закон протягом п'яти днів передається до Ради Федерації в руки (14 днів), схвалений закон протягом п'яти днів іде до Президента для підписання та обнародування, якщо Рада відхилив Закон, він передається вСогласительную комісійні і повторно приймається Держдумою, відхилити Закон може й президент одноосібно.

Закон про бюджет підлягає офіційному опублікуванню пізніше п'яти днів після підписання у порядку.

Рішення про бюджет підлягає офіційному опублікуванню пізніше 10 днів після підписання у порядку (ст.5 БК РФ від 31.07.1998 N145-ФЗ, в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N63-ФЗ).

Третій етап – Виконання бюджету – розпочинається після його затвердження законодавчими органами і підпису Президентом РФ. Комітет міністрів РФ за узгодженням із нижчестоящими виконавчими органами організує виконання.

Найважливіше завдання виконання – забезпечення повного та своєчасного надходження податків та інших. платежів.

Сума перевищення доходів витратами у виконанні бюджету, що настає з допомогою додаткових доходів чи економії у витратах, зараховується в відповідний бюджет і вилученню заборонена, але, можливо використана з розгляду відповідного органу виконавчої влади.

Втрати прибутків і витратах не компенсуються з вищого бюджету, крім випадків, що вони викликані зміною чинного законодавства.

Робота з виконання бюджету ведеться МіністерствомФинансов РФ, Державної Податкової службою РФ і Державним Митним комітетом РФ та його органами на місцях.

При виконання бюджету розподіл всіх видів платежів і асигнувань ведеться за бюджетного розпису прибутків і витрат, що дає основний оперативний план розподілу прибутків і витрат за підрозділами бюджетної класифікації.

Бюджетна розпис Федерального бюджету РФ стверджується Мінфіном РФ.

Організація виконання бюджетів, і позабюджетних фондів покладено Мінфіном РФ нові структуру – Федеральне Казначейство РФ.

Перехід від банківської до казначейської системі виконання бюджету означає. Що Казначейство має й враховувати всі операції з усіма державними і фінансових ресурсів, які у віданні Уряди.

Казначейство забезпечує принцип єдності каси щодо федеральних коштів. Усі платежі з федерального бюджету здійснюється з єдиного рахунки Федерального казначейства. Всі інші рахунки,опосредующие рух коштів федерального бюджету, відкриті установах банківської системи, мали бути зацікавленими транзитними, тобто. не мати перехідних залишків. Це означає закриття рахунків бюджету і відкриття в системі Казначейства з переліком коштів безпосередньо на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання, які виконують роботи для бюджетних одиниць, фінансованих з допомогою федерального бюджету.

Наявність казначейської системи дозволяє найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечує облік контроль кожного етапу виконання федерального бюджету.

Четвертий етап – Упорядкування звіту про виконання бюджету та взагалі твердження їх у законодавчих органах влади.

Робота з складання звітів покладено на Мінфін РФ і фінансові органи, Державну Податкову службу і його податкові інспекції, Державний Митний комітет та її органи. Звіти направляються відповідних органів Державної Власті. Звіт про федеральному бюджеті РФ доповідається до зборів РФ, який його стверджує.

Для контролю над виконанням Федерального бюджету Раду Федерації і Державна Дума утворюють Рахункову палату, склад парламенту й порядок діяльності Рахункової палати визначається федеральним законом.

 


3. Організація бюджетного процесу у Російської Федерації

 

3.1 Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів

 

Упорядкування бюджетів

Перший етап бюджетного процесу – складання проектів бюджетів.Составлению проектів бюджетів передує розробка прогнозів соціально-економічного розвитку РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень і галузей економіки, і навіть підготовка зведених фінансових балансів, виходячи з яких органи виконавчої здійснюють розробку проектів бюджетів. Проекти бюджетів складаються з огляду на необхідність досягнення мінімальних державних соціальних стандартів з урахуванням нормативів на неї про надання державних чи муніципальних послуг та інших встановлених нормативів.

Президент РФ пізніше березня року, котрий передує черговому фінансовому року, спрямовує ФедеральномуСобранию Бюджетне послання, у якому визначає бюджетну політику чергове фінансовий рік.

Упорядкування проектів бюджетів – виняткова прерогатива Уряди РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

Упорядкування бюджету полягає в:

- Бюджетному посланні Президента РФ;

- прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території чергове фінансовий рік (>ПСЭР);

- основних напрямах бюджетній і податковій політики відповідної території чергове фінансовий рік;

- прогнозі зведеного фінансового балансу за відповідною території чергове фінансовий рік;

- плані розвитку державного чи муніципального сектору економіки відповідної території чергове фінансовий рік.

Поруч із проектом бюджету з урахуванням середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку РФ (регіону, території) формується перспективний фінансовий план (>ПФП), у якому даних про прогнозних можливостях бюджету за мобілізації доходів, залученню державних чи муніципальних позик і фінансуванню основних видатків бюджету.ПФП законодавчо не стверджується.

Цілі розробкиПФП: інформування законодавчих (представницьких) органів про гаданих середньострокових тенденціях розвитку соціальної сфери, прогнозування фінансових наслідків розроблюваних реформ, програм, законів, відстежування довгострокових негативних тенденцій та необхідність своєчасного прийняття, необхідних заходів.ПФП розробляється три роки (перший - рік, який розробляється бюджет, дві такі - плановий період, протягом якого простежуються результати заявленої економічної політики).

Як підстави складання бюджетів використовується баланс фінансових ресурсів (>БФР) - баланс усіх доходів і витрат РФ, її суб'єктів, муніципальних утворень і суб'єктів господарювання на відповідної території.БФР складається з урахуванням звітногоБФР попередній рік іПСЭР (програма соціально-економічного розвитку) відповідної території.

Фінансові органи вправі отримувати необхідні дані від фінансових органів іншого рівня бюджетною системою РФ, і навіть від інших державних підприємств і місцевих органів влади й юридичних.

Перший етап формування федерального бюджету - розробка федеральними органами виконавчої влади і вибір Урядом РФплана-прогноза функціонування економіки чергове фінансовий год. На основі данихплана-прогнозаМФ РФ розробляє основні характеристики бюджету та взагалі розподіл видатків бюджету. Уряд РФ розглядає пропозиції про збільшення (збереженні) мінімальних розмірів оплати праці та пенсій, їх індексації.

>МФ РФ в двотижневий термін від дня прийняття Урядом основних характеристик бюджету та взагалі розподілу бюджету спрямовуєпроектировки основних показників бюджету федеральним виконавчих органів задля розподілення у конкретнихбюджетополучателям і повідомляє виконавчі органи суб'єктів РФ методики формування міжбюджетних відносин РФ і суб'єктів РФ.

Другий етап формування федерального бюджету – розподіл федеральними виконавчими органами граничних обсягів бюджетного фінансування відповідність до функціональної та його економічної класифікаціями витрат і з одержувачам коштів, розробка зазначеними органами пропозицій про запровадження економічних перетворень, скасуваннянефинансируемих нормативних актів, і навіть підготовка переліку фінансованих федеральних цільових програм.Несогласованние питання підлягають розгляду міжвідомчої комісією, очолюваної міністром фінансів РФ.

Не пізніше 15 липня року, котрий передує черговому фінансовому року, федеральні виконавчі органи повинні завершити розробку й узгодження показників бюджету, експонованих разом з ним документів і майже матеріалів (прогноз консолідованого бюджету, адресна інвестиційну програму, план розвитку державного (муніципального) сектору економіки, структура державного (муніципального) боргу і яскрава програма запозичень щодо його покриття, програма надання державних (муніципальних) гарантій, оцінка втрат бюджету від податкових пільг, оцінка очікуваного виконання бюджету нинішнього року ін.), проектів законів по мінімальних розмірів оплати праці, пенсій, їх індексації, скасуваннянефинансируемих актів.

З 15 липня по 15 серпня з урахуванням представлених федеральними виконавчими органами документів Уряд Російської Федерації має затвердити закону про федеральному бюджеті внесення у Державну Думу.

Розгляд і запровадження бюджетів

Проект федерального закону про федеральному бюджеті чергове фінансовий рік разом із зазначеними в ст. 192 БК РФ документами вноситься в руки Державної Думи Російської Федерації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація