Реферати українською » Финансовые науки » Оцінка ринкової вартості 100% акцій ЗАТ "Аліко"


Реферат Оцінка ринкової вартості 100% акцій ЗАТ "Аліко"

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Найменування напрями професійної перепідготовки

«Фінанси і кредиту»

Найменування програми (спеціалізації)

Оцінка вартості підприємства (бізнесу)

 

>Аттестационная робота

на задану тему:

Оцінка ринкову вартість 100% акцій ЗАТ «>АЛИКОМ»

>Виполнил:

слухач програми

професійної перепідготовки

«Оцінка вартості підприємства (бізнесу)»

2011 р.


Розділ 1. Загальні відомості

Оцінка підприємств (бізнесу) у сучасних умовах розвитку ринкових відносин стає дедалі необхідним і найчастіше застосовуваним інструментом регулювання ринку.

Оцінка підприємств дозволяє непросто визначити відповідну вартість підприємства, а може стати передумовою його трансформації, підготовки до інвестиціям і виживання на конкурентному ринку. З іншого боку, оцінка підприємства дозволить поліпшити управління ним, оскільки він є підвалинами вироблення стратегію розвитку підприємства.

Однією з причин їхнього, викликають необхідність оцінки, і те, що це підприємство (або його частину) стає товаром і підлягає купівлі-продажу над ринком, а причина розширення сфери оцінки - розвиток заставного кредитування і орендних відносин. Через те, які зазвичай вартість активів по бухгалтерської звітності різко відрізняється від своїх фактичну вартість, потрібно їх оцінка за ринковою вартістю, чого, своєю чергою, залежить розмір надання кредитів, і величину орендної плати.

Підвищення ризику притаманне кризового періоду, веде подальшого розвитку страхування, де виникла потреба визначення вартості активів через можливі втрат. Потреба оцінці і його під час виборів інвестиційних рішень. Щоб з відповіддю: інвестиції у яку галузь принесуть найбільшу віддачу? - у першу чергу оцінити активи підприємств і залежать майбутні прибутки від підприємницької діяльності.

Тому обрана для атестаційної роботи тема - оцінка ринкову вартість чинного підприємства - є цікавою й актуальною.

Залежно від України цілі оцінки визначається вид вартості, і вибираються методи оцінки вартості підприємства. Є кілька десятків методик, методів та способів оцінки вартості підприємств. Вони зазвичай класифікуються (групуються) фахівцями у трьох підходу: порівняльний, витратний і дохідний.

1.1 Укладання оцінки

З договору №ххх відхххх 2008 р. фахівцем Товариства з обмеженою відповідальністю ">ХХХХХХХХ» (далі - "Оцінювач") на замовленняХХХХХ … (далі - "Замовник") надані послуги з оцінці 100% пакети акцій ЗАТ ">АЛИКОМ», складено в письмовій формах звіт оцінки Об'єкт (далі - ">Отчет").

Отримані під час проведення оцінки результати, дозволяють дійти невтішного висновку у тому, що у дату визначення вартості об'єкта оцінки 1 січня 2008 р. ринкова вартість 100% пакети акцій становить: 8 155 000 (вісім мільйонів сто п'ятдесят у п'ять тисяч) рублів.

 

1.2 Завдання оцінку

Об'єкт оцінки:

100% акцій закритого акціонерного товариства «>АЛИКОМ»

Балансова вартість

>Активов на дату оцінки становить 265 891 000 рублів. Балансова вартість основних засобів підприємства 16 246 000 рублів, що становить 88% від частки активів

Статутний капітал

150 000 рублів

Мета і завдання проведення оцінки

Метою оцінки є визначення вартості об'єкта оцінки, вид визначається в завданні оцінку (п.3 Федерального стандарту оцінки №2).

Очікуване використання результатів оцінки й пов'язані з цим обмеження:

Для купівлі або продажу.

Дата оцінки:

>01.01.2008г.

Термін проведення оцінки:

>18.02.2008г -01.05.2008г.

Дата складання звіту

>01.05.2008г.

Власник:

ЗАТ «>АЛИКОМ».Юр.адрес:г.Самара. Залізничний район,ул.Мечникова,ххх. ІПНххх. КППххх,ОГРНххх виданоххх.К/счххх,р/счххх

Вигляд обумовленою вартості:

Ринкова вартість.

Під ринкової вартістю об'єкта оцінки розуміється найбільш ймовірна ціна, через яку даний об'єкт оцінки може бути відчуженим на ринку за умов конкуренції, коли боку угоди діють розумно, маючи всієї необхідною інформацією, але в величині ціни угоди не відбиваються будь-які надзвичайні обставини, тобто:

- жодна зі сторін угоди зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, іншу сторона зобов'язана приймати виконання;

- боку угоди добре знають про об'єкт угоди та діють у свої інтереси; - об'єкт оцінки представлений ринку з публічної оферти, типовою для аналогічних об'єктів оцінки;

- ціна угоди є розумна винагорода за об'єкт оцінки й примусу до здійснення угоди відношенні сторін операції з чиєїсь боку був;

- платіж за об'єкт оцінки виражений в грошової форми.

>Допущения та обмеження, у яких мають грунтуватися оцінка

Прийняті під час проведення оцінки припущення:

Під час проведення оцінки Об'єкт Оцінювач прийняв такі припущення, і навіть встановив такі обмеження і межі застосування отриманого результату оцінки Об'єкт: 1. Справжній Звіт може бути використаний інакше, ніж у відповідність до цілями і завданнями проведення оцінки Об'єкт.

2. Під час проведення оцінки Об'єкт передбачалося відсутність будь-яких прихованих чинників, безпосередньо чи опосередковано які впливають підсумкову величину вартості Об'єкт.Оценщику невменялся обов'язок пошук трьох чинників.

3. Оцінювач, використовуючи під час проведення оцінки Об'єкт документи і інформацію, одержані від Замовника, і навіть з інших джерел, не засвідчує фактів, викладені у такі документи його або які у складі такий інформації.

4. Використані під час проведення оцінки Об'єкт дані приймаються за достовірні, у своїй відповідальність за відповідність дійсності і формальну силу таких даних несуть власники джерел отримання.

5.Оценщику не ставиться за провину обов'язок доведення що у відношенні Об'єкт прав.

6. Права на Об'єкт передбачаються повністю відповідними вимогам законодавству Російської Федерації й іншим нормативних актів, крім випадків, якщо справжнімОтчетом встановлено інше.

7. Об'єкт передбачається вільний від прав третіх осіб, крім випадків, якщо справжнімОтчетом встановлено інше.

8. Підсумкова величина вартості Об'єкт є справжньою виключно на дату визначення вартості Об'єкт (дату проведення оцінки), у своїй підсумкова величина вартості Об'єкт може бути визнана рекомендованої з метою укладання угоди з Об'єктом, якщо з дати складання справжнього Звіту до дати укладання угоди з Об'єктом чи дати уявлення публічної оферти минуло трохи більше 6 місяців.

9. Дані, висновки та укладання, які у теперішньому Звіті, що стосуються методів та способів проведення оцінки, і навіть підсумковій величини вартості об'єкта оцінки, ставляться до професійного думці Фахівців, заснованого з їхньої спеціальних знаннях у сфері оцінної роботи і відповідну підготовку.

10. Розрахунки у межах проведення оцінки Об'єкт здійснювалися Спеціалісти з допомогою програми Microsoft Excel. У розрахункових таблицях і формулах, які у теперішньому Звіті наведено округлені значення показників. Підсумкові значення отримані також за використанні округлених показників.

11. Під час проведення оцінки передбачалося відсутність суттєвих змін у складі вихідних даних, здатні на результат оцінки, наявних у період, що минув від дати останньої фінансової звітності

1. Основні інформацію про підприємстві, пакет акцій якого підлягає оцінці, представлені

1.3 Дані прооценщике і виконавця

Оцінювач

ХХ. Полис страхування відповідальності оцінювача №ххххххххх відхххххххх. (термін дії: похххххх). Є членомНекоммерческого партнерства «>ххххх» Свідченняххххх відхххххх. Стаж роботихх року

Юридична особа, з яким оцінювач уклав трудового договору

ЗАТ «>хххххххххххххх».Адрес:ххххххххххххх

>ИНН/КППхххххххх/ххххххххххххххх,БИКхххххххххх.ОГРНхххххххххх видано відхххххххх р. Поліс страхування цивільну відповідальність оцінювача «>ххххх» №хххххххххххххх відххххх р. (термін дії доххххх р.) Є членомНекоммерческого партнерства «>хххх» Свідчення №ххх відххххххх р

1.4 Список використаних законодавчих актів і тих нормативних документів

- Федеральний стандарт оцінки «Загальні поняття оцінки, підходи до оцінювання і вимоги до проведення оцінки (ФСТ №1)»,

- Федеральний стандарт оцінки «Мета оцінки й види вартості (ФСТ №2)»,

- Федеральний стандарт оцінки «Вимоги до звіту оцінки (ФСТ № 3)». ЗатвердженоПриказами Мінекономрозвитку Росії від 20 липня2007г. №№ 254, 255, 256. З'являються обов'язковими до застосування під час здійснення оцінної діяльності.

- Законодавство РФ, законодавство Самарської області (довідкові інформаційні системи).

-Правоустанавливающая документація (>Предоставлена Замовником).

- Технічний паспорт, довідка БТІ (>Предоставлен Замовником).

- Матеріали кадастрового обліку, межового справи (>Предоставлени Замовником).

- Бухгалтерський баланс (Форма № 1).

- Звіт прибутки і збитках (Форма № 2).

- Додаток до бухгалтерського балансу (Форма № 5).

-Укрупненние показники вартості будівництва («Центр ціноутворення у будівництві»).

- База даних із нерухомості (електронна база даних Інформаційній системи "Центр",iscentre-samara).

- Бюлетень об'єктів нерухомості (сайт «Новини ринку нерухомості»,nrn).

1.5 Терміни та визначенням

Оцінна діяльність - професійна діяльність суб'єктів оцінної діяльності, спрямовану встановлення щодо об'єктів оцінки ринкової чи іншого вартості.

Об'єкт оцінки - окремі матеріальні об'єкти (речі); сукупність речей, складових майно особи, зокрема майно певного виду (рухоме чи нерухоме, зокрема підприємства); право власності й інші речові права на майно чи окремі речі зі складу майна; права вимоги, зобов'язання (борги); роботи, послуги, інформація; інші об'єкти цивільних прав, проти яких законодавством Російської Федерації встановлено можливість їхньої участі у цивільному обороті.

Принцип оцінки майна - основні економічних чинників, що визначають вартість майна.

Примітка. У практиці оцінки майна використовують такі принципи - попиту й пропозиції, зміни, конкуренції, відповідності, граничною продуктивності, заміщення, очікування, найкращого і ефективнішого використання та інші.

Ринкова вартість об'єкта оцінки - найбільш ймовірна ціна, через яку даний об'єкт оцінки може бути відчуженим на ринку за умов конкуренції, коли боку угоди діють розумно, маючи всієї необхідною інформацією, але в величині ціни угоди не відбиваються будь-які надзвичайні обставини, тобто:

- жодна зі сторін угоди зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, іншу сторона зобов'язана приймати виконання;

- боку угоди добре знають про об'єкт угоди та діють у свої інтереси;

- об'єкт оцінки представлений ринку з публічної оферти, типовою для аналогічних об'єктів оцінки;

- ціна угоди є розумна винагорода за об'єкт оцінки й примусу до здійснення угоди відношенні сторін операції з чиєїсь боку був;

- платіж за об'єкт оцінки виражений в грошової форми.

Ціна об'єкта оцінки - грошова сума, запропонована,запрашиваемая чи сплачена за об'єкт оцінки учасниками досконалої чи планованої угоди.

Підсумкова вартість об'єкта оцінки - визначається шляхом розрахунку вартості об'єкта оцінки під час використання підходів до оцінювання і обгрунтованого оцінювачем узгодження (узагальнення) результатів, отримані рамках застосування різних підходів для оцінювання.

Дата оцінки (дата проведення оцінки, дата визначення вартості) - дата, за станом яку визначається вартість об'єкта оцінки

Підхід для оцінювання - сукупність методів оцінки, об'єднаних загальною методологією.

Витратний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта оцінки, заснованих на виключно визначенні витрат, необхідні відтворення або заміщення об'єкта оцінки з урахуванням зносу іустареваний.Затратами на відтворення об'єкта оцінки є витрати, необхідних створення точної копії об'єкта оцінки з допомогою які застосовувались під час створення об'єкта оцінки матеріалів і технологій.Затратами на заміщення об'єкта оцінки є витрати, необхідних створення аналогічного об'єкта з допомогою матеріалів і технологій, що застосовуються на дату оцінки.

Порівняльний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта оцінки, заснованих на виключно порівнянні об'єкта оцінки з об'єктами - аналогами об'єкта оцінки, проти яких є інформацію про цінах.

Об'єктом - аналогом об'єкта оцінки з метою оцінки визнається об'єкт, подібний об'єкту оцінки за основним, матеріальним, технічною освітою і іншим характеристикам, визначальним його.

>Доходний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта оцінки, заснованих на виключно визначенні очікуваних доходів від використання об'єкта оцінки.

Метод оцінки - послідовність процедур, що дозволяє з урахуванням істотною для цього методу інформації визначити вартість об'єкта оцінки на однієї з підходів для оцінювання.

Термін експозиції об'єкта оцінки - розраховується з дати уявлення про відкритий ринок (публічна оферта) об'єкта оцінки до дати укладання угоди з нею.

Знос майна - зниження вартості об'єкта під впливом різноманітні причини.

Бізнес - це підприємницька діяльність, спрямовану виробництво і товарів та послуг, цінних паперів, гроші з з метою отримання прибутку. Досягнення такої справи має бути створено підприємство.

Підприємство - цепроизводственно-економический і майновий комплекс, використовуваний реалізації підприємницької діяльності. При здійсненні оцінної діяльності підприємство сприймається як єдине ціле (товар), до складу якої входять всі види майна, і права цього майно.

Акція - емісійна цінний папір, закріпляюча права її власника (акціонера) отримання частини прибутку акціонерного товариства як дивідендів, щодо участі під управлінням акціонерним суспільством, і на частина майна, що залишається після ліквідації.

Чинне підприємство (бізнес) - підприємство, щодо якої немає інформації про ймовірній припинення своєї діяльності в прогнозований період.

Ділова репутація організації - нематеріальної (юридичнонеидентифицируемий) актив, що виникає завдяки фірмовим найменуванням, репутації, наявності постійної клієнтури,местоположению і аналогічним чинникам, вартість які неможливо виділити й оцінити окремо, проте вони зумовлюють додаткові доходи чи інші економічні вигоди.

Контроль від володіння акціями, частками (внесками) частку в статутних капіталах -отримувана учасником господарського суспільства, чи товариства з допомогою володіння акціями, частками (внесками) частку в статутних капіталах, можливість проводити прийняття рішень, віднесених до компетенції вищого органу управління господарського суспільства, чи товариства, впливаючи, в такий спосіб, бути прийнятим найважливіших управлінські рішення, віднесених до компетенції інших органів управління господарського суспільства, чи товариства.

>Контрольное участь - що у статутний капітал, розмір якого забезпечує власнику контролю над діяльністю організації.

Контрольний (мажоритарний) пакет акцій - пакет акцій, розмір якого забезпечує його власника контролю над діяльністю акціонерного товариства.Неконтрольное участь - що у статутний капітал, розмір якого недостатній визнання його контрольним.

>Неконтрольний (міноритарний) пакет акцій - пакет акцій, розмір якого недостатній визнання його контрольним.

Премія за контрольне участь - грошове (абсолютне чи відносне) вираз переваги, обумовленого володінням контрольним участю проти володінням неконтрольним участю.

Знижка за контрольне участь - абсолютна чи відносна величина, яку зменшується пропорційна оцінюваного розміру участі вартість вартості стовідсоткового участі, аби відбити відсутність всіх, чи деяких повноважень контролю.

Знижка за недостатню ліквідність - абсолютна чи відносна величина, яку зменшується вартість об'єкта оцінки, аби відбити його недостатню ліквідність.

>Дисконтирование грошового потоку - перетворення майбутніх грошових потоків (доходів), очікуваних від об'єкта

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація