Реферати українською » Финансовые науки » Структура видатків Пенсійного фонду РФ


Реферат Структура видатків Пенсійного фонду РФ

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ

1.1 Пенсійного фонду РФ у системі обов'язкового Пенсійного страхування

1.2 Правові основи пенсійного забезпечення у Російської Федерації

2. АНАЛІЗРАСХОДОВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ РОСІЇ

2.1 Організаційно – економічна характеристика об'єкта дослідження

2.2 Державні пенсії фінансовані Пенсійного фонду РФ

2.3 Розрахунок пенсійних виплат з Пенсійного фонду РФ

3. НАПРЯМКУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

3.1 Сучасна концепція реформування пенсійної системи у Росії

3.2 Економічний облік витрат органів Пенсійного фонду РФ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Курсова робота присвячена вивченню діяльності Пенсійного Фонду Російської Федерації й використання його резервів.

Пенсійного фонду Росії є самостійним фінансово-кредитним установою, підзвітним Уряду РФ і що забезпечує своєї діяльності відповідно до законодавством Російської Федерації.

У цьому курсової роботі розглянута тема «Структура витрат Пенсійного фонду РФ», що є актуальною в наші дні, позаяк у Росії, як і на будь-якій іншій країні, існує наявність тенденцій для існування дефіциту бюджету як державного, а й бюджетів державних позабюджетних фондів. Слід враховувати й те, що нестачу коштів відбивається завжди на соціально- значимих статтях бюджету, зокрема це статті прибутків і витрат.

Пенсійного фонду має величезну впливом геть країни, оскільки головна мета його – забезпечити зароблений людиною рівень життєвих благ шляхом перерозподілу та накопичення грошових коштів в часі та у просторі – у якому осіб), ні жив, він своєю працею і минулими соціальними відрахуваннями гарантує собі певний прожитковий рівень у майбутньому.

Принаймні старіння суспільства актуальнішим стає питання пенсійного забезпечення і перерахування системи пенсійного забезпечення на накопичувальні принципи, втілити у життя що й прагнуть відповідні органи шляхом пенсійної реформи.

Метою роботи є підставою вивчення діяльності Пенсійного Фонду Російської Федерації і його резервів.

З поставленої мети, випливають такі даної курсової роботи:

- розглянути діяльність Пенсійного Фонду Російської Федерації;

- охарактеризувати організацію пенсійної системи Росії;

- проаналізувати витрати Пенсійного Фонду.

Як теоретичної бази курсової роботи було використані навчальні посібники, і навіть ряд нормативних актів Російського пенсійного законодавства.

>Виплачиваемие пенсійні посібники над повною мірою відповідають своєму соціально-економічному значенням – забезпечувати гідний рівень життя людей, які мають трудових доходів. Отже, виконання соціальних цілей держави є основним завданням Пенсійного фонду РФ, і такі завдання тільки Мариновському у змозі, оскільки бюджет Російської Федерації не справляється і з власними завданнями і перекладення такого завдання з його плечі була б непосильним ношею йому.

Пенсійного фонду своїми засобами забезпечує виплату щомісячних посібників, пенсій людям що з для певних обставин що неспроможні забезпечити проживання, зокрема пенсіонерів. Так, кошти на виплати державних пенсій, пенсій інвалідам, венним, компенсації пенсіонерам, посібників для дітей від 1,5 до 6 років і багатьох інших соціальні мети. Отже визначається її важливе соціальні значення.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є підставою Пенсійний Фонд Російської Федерації.

Період, протягом якого розглядається і аналізується діяльність досліджуваного об'єкта, є 2007 – 2008 року.


1.ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ

1.1 Пенсійного фонду РФ у системі обов'язкового пенсійного

страхування

Провідна роль Російської позабюджетної системі належить Пенсійному Фонду Російської Федерації, управляючому фінансами державного Пенсійного страхування країни.

Пенсійне страхування – це система економічних відносин вкладених у компенсацію громадянам доходу, втраченого внаслідок наступу пенсійних підстав з допомогою виплати страхового забезпечення у вигляді державних та недержавних пенсій. Об'єктом Пенсійного страхування є страхової соціальний ризик, яким визнається втрата застрахованим обличчям доходу на зв'язку з настанням страхового випадку. Страховими випадками по обов'язковому пенсійного страхування є: досягнення віку, наступ інвалідності і смерть застрахованої особи.

Пенсійне страхування Російської Федерації виробляється у обов'язкової і добровільної формах. Обов'язкове страхування здійснюється Пенсійним Фондом, а добровільне - недержавними пенсійними фондами.

Завданнями Пенсійного страхування є:

1. матеріальне забезпечення проживання та захист від бідності в разі настання старості, соціальній та інших випадках встановлених законодавствомР.Ф.;

2. надання гарантованого доходу після завершення праці, розмір якою зазвичай становить певну суму пропорційну сумі заробітку, виплачуваний безпосередньо до виходу за рахунок пенсій чи постійно праці;

3. захист доходу, отриманого як пенсії, від наступного зниження реального рівень життя внаслідок інфляції.

До функцій Пенсійного страхування ставляться:

фіскальна, що складається в акумулюванні фінансових коштів на виплати пенсій;

перерозподільна, що складається у матеріальному забезпеченні проживання та захисту від бідності;

політична, спрямованої на зближення соціального рівня різних верств населення, і навіть створення умов, які забезпечують гідного життя кожного громадянина.

Пенсійного фонду Російської Федерації має значення у фінансовому системі обов'язкового Пенсійного страхування РФ, оскільки є некомерційної організацією, метою створення якої є забезпечення державного Пенсійного страхування громадян.

Пенсійного фондуР.Ф. - це самостійне фінансово-кредитне установа, яка була створена виходячи з постанови Верховної Ради РРФСР від 22 грудня 1990 р. та здійснює своєї діяльності відповідно до законодавством РФ і Положенням про Пенсійний фонд РФ (Додаток Б), затвердженим постановою Верховної Ради РФ від 27 грудня 1991 р. № 2112-1, із управління фінансами пенсійного забезпечення.

Кошти бюджету Пенсійного фонду РФ є федеральної власністю, не входять до складу інших бюджетів, і вилученню не підлягають, що підтверджує їх цільової характер.

Призначення коштів бюджету Пенсійного фонду РФ:

1. виплата трудових пенсій і соціальної допомоги;

2. доставка пенсій;

3. фінансове й матеріальне забезпечення поточної діяльності страховика;

4. інші цілі, не заборонені законодавством РФ.

Основними завданнями Пенсійного Фонду РФ є:

1) акумулювання страхових внесків;

2) призначення, перерахунок виплату державних пенсій, включно з організацією їх доставки і пересилки, і навіть методичне забезпечення цієї бурхливої діяльності;

3) організація та ведення єдиного банку даних, що містить інформацію про пенсіонерів,страхователях по обов'язковому пенсійного страхування;

4) здійснення контролю над своєчасним і повним надходженням вПФР страхових внесків (з участю податкові органи) і поза правильністю витрати коштівПФР

5) організація обліку обов'язкових платежів;

6) реєстрація платників обов'язкових платежів;

7) організація та ведення персоніфікованого обліку застрахованих осіб, у системі державного Пенсійного страхування;

8) капіталізація коштів обов'язкового Пенсійного страхування;

9) що у фінансуванні програм соціального захисту літніх і непрацездатних громадян;

10) здійснення експертизи проектів нормативних правових актів з питань, які належать до компетенції фонду й таке інше.

1.2 Правові основи пенсійного забезпечення у Російської

Федерації

Відповідно до пункту 1 Положення про Пенсійний фонд Російської Федерації, затвердженого постановою Верховної Ради Російської Федерації від 27.12.91 № 2122-1, Пенсійного фонду Російської Федерації є самостійним фінансово-кредитним установою і створений цілях управління фінансами пенсійного забезпечення у Російської Федерації.

Слід зазначити, що до положенням статті 5 Федерального закону від 15.12.2001 №167-ФЗ "Про обов'язковому пенсійне страхування Російській Федерації" Пенсійного фонду Російської Федерації державне установою та здійснює функції страховика у системі обов'язкового Пенсійного страхування.

У цьому Пенсійного фонду Російської Федерації має власний бюджет, щорічно затверджуваний федеральним законом, кошти є федеральної власністю, не входять до складу інших бюджетів, і вилученню не підлягають.

З іншого боку, вищевказаним Федеральним законом встановлюється, що Пенсійного фонду Російської Федерації та її територіальних органів становлять єдину централізовану систему органів управління коштами обов'язкового Пенсійного страхування Російській Федерації, у якій нижчі органи підзвітні вищим. У той самий час, Положення про Пенсійний фонд Російської Федерації відповідно до статті 34 Федерального закону від 15.12.2001 №167-ФЗ чи діє у частини, яка суперечить даному Федеральним законом.

Конституційний суд Російської Федерації в постанові від 25.06.2001 №9-П "У справі провести перевірку конституційності указу президента Російської Федерації від 27 вересня 2000 року № 1709 "Про заходи з удосконалення управління державним пенсійним забезпеченням Російській Федерації" у зв'язку з запитом групи депутатів Державної Думи" визначив, що Пенсійного фонду Російської Федерації наділенийпублично-властними повноваженнями щодо забезпечення конституційного права на державну пенсію, зокрема повноваженням за призначенням пенсій. Такі повноваження, як Конституційний суд Російської Федерації, за змістом Конституції Російської Федерації, ставляться до сфери функціонування виконавчої влади і її органів.

Отже, Пенсійного фонду Російської Федерації державне установою, наділенимпублично-властними повноваженнями і має спеціальну правоздатність.

пенсійний фонд бюджет російський


2. АНАЛІЗРАСХОДОВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ РОСІЇ

2.1 Організаційно – економічна характеристика об'єкта

дослідження

Пенсійного фонду РФ було створено 22 грудня 1990 року за допомогою виділення з Фонду державного соціального страхування СРСР. Засновником Пенсійного фонду РФ був Верховна Рада РРФСР.ПФР є самостійним фінансово - кредитним установою, що забезпечує своєї діяльності відповідно до законодавством Російської Федерації і справжнім Положенням.ПФР виконує окремі банківські операції гаразд, встановленому чинним біля Російської Федерації законодавством про банки та надійної банківської діяльності.

Пенсійний Фонд Росії - одне з небагатьох вертикально інтегровані структури у сучасній російської влади. Він містить: 7 Управлінь із Пенсійного фонду по федеральним округах Російської Федерації, 86Отделений Пенсійного фонду, зокремаОПФР по р. Байконур. Загальна кількість територіальних органів Пенсійного Фонду Росії - 2192. Вони сягають рівня районів переважають у всіх суб'єктів Російської Федерації, зберігаючи відносини субординації. Це дає можливість здійснювати єдину стратегію управління пенсійної системою по всьому соціальному просторі Росії.

До структури Пенсійного Фонду Російської Федерації (Додаток У) входять ПравлінняПФР, інформаційний центр персоніфікованого обліку, виконавча дирекціяПФР, ревізійна комісіяПФР, відділенняПФР, управлінняПФР, відділиПФР, центри з виплати пенсій.

КерівництвоПФР здійснюється правліннямПФР та її постійно чинним виконавчим органом - виконавчої дирекцією. Дирекції підпорядковуються відділення у республіках у складі РФ, відділення у національно-державних і адміністративно-територіальних утвореннях. Регіональні відділення мають у своєму складі УправлінняПФР містами і районам. До складу правлінняПФР входять за посадою голова, перший заступник, заступники голова правління і виконавчого директораПФР, і навіть управляючі дванадцятьма відділеннямиПФР. Також у склад правлінняПФР можуть входити представники громадських, релігійних і запровадження державних організацій, об'єднань, установ і, діяльність яких пов'язане із захистом інтересів пенсіонерів, інвалідів та дітей.

Діяльність правлінняПФР можуть брати участь з правом дорадчого голоси управляючі відділеннямиПФР республіками у складі Російської Федерації, керівники міністерств та Російської Федерації, Банку Росії.

ПравлінняПФР проводить своєї діяльності з державного управління засобами обов'язкового Пенсійного страхування Російській Федерації відповідно до чинним законодавством Російської Федерації, визначає перспективні і поточні завдання системиПФР. ПравлінняПФР очолює голова, який призначається і звільняється з посади Верховною Радою Російської Федерації.

Правління Пенсійного Фонду Р. Ф.:

1. відповідає у виконанні функцій, які стосуються компетенціїПФР;

2. визначає перспективні і поточні завданняПФР;

3. стверджує бюджет, кошторису витрат (включаючи фонд оплати праці)ПФР та її органів, звіти про їхнє виконанні, і навіть його структуру і штати;

4. призначає і від посади виконавчого директори та їхніх заступників, голови ревізійної комісіїПФР та керівників його відділень;

5. стверджує норму закону про виконавчої дирекції, ревізійної комісії і регіональних органахПФР;

6. видає межах своєї компетенції нормативні акти з питань, які належать до діяльностіПФР;

Для контролю діяльності виконавчої дирекціїПФР та її регіональних органів утворюється ревізійна комісіяПФР.

Місцезнаходження Пенсійного Фонду РФ – місто Москва.

Територіальні Відділення своєї діяльності тісно взаємодіють із органами влади, профспілковими й суспільними організаціями, прагнучи привернути увагу до найважливішої роботі всіх зацікавлених сторони, і відомства, і навіть розширити коло аудиторії, до якій потрібно донести важливу інформацію. У арсеналі роботи - консультаційні пункти, клієнтські служби, єдині юридичні служби, громадські пункти збору питань населення, "гарячі лінії".

Працівники системиПФР прирівнюються в умовах медичного і побутового обслуговування до працівникам апарату відповідних органів виконавчої. УповноваженіПФР околицях і підлягають загальнообов'язковому державному особовому страхуванню і мають право відшкодування заподіяної їм шкоди гаразд і можна за умов, встановлених для співробітників Державної податкової адміністрації Російської Федерації.ПФР є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації собі і своїм найменуванням.

З вищевикладеного слід, що у російської фінансовій системі провідна роль належить ПФ РФ, який управляє фінансами державного Пенсійного страхування країни. ПФ РФ є фонд коштів, утворюваний поза Федерального бюджету та бюджетуСубъектов РФ. Через даний фонд реалізуються конституційними правами громадян пенсійне забезпечення і соціальний страхування. Кошти бюджету ПФ РФ є федеральної власністю, не входять до складу інших бюджетів, і вилученню не підлягають, що підтверджує їх цільової характер.

З Додатка Р проведемо аналіз бюджетів Пенсійного Фонду за 2007-2008 року й побудуємо діаграму прибутків і витрат ПФ РФ.

Бюджет ПФ РФ є другим за величиною після федерального бюджету РФ і як близько тридцяти % останнього. Федеральним законом «Про бюджет Пенсійного фонду РФ на 2006 рік» від 22 грудня 2005 року № 174 - ФЗ бюджет Пенсійного фонду РФ у частині, не що з формуванням коштів на фінансування накопичувальної частини трудових пенсій, сучасний фінансовий рік встановлено з доходів у сумі 1566,4 млн. крб. і за видатками - у сумі 1489,5 млн. крб. Виступаючи у ролі найбільшого соціального позабюджетного фонду, Пенсійного фонду Росії акумулює близько 75 % всіх коштів системи обов'язкового соціального страхування соціального забезпечення РФ. за рахунок надходжень з федерального бюджету формується близько 90 відсотків% доходів ПФ РФ (53,2% від виробленого). Другий за обсягом надходжень статтею доходів ПФ РФ є страхові внески роботодавців, працюючих громадян, вони є 720,6 млрд. крб. (46%). У результаті джерела формується до 10% бюджету ПФ. Серед інших статей доходу ПФ останніми роками найбільш значимими є мобілізація простроченої заборгованості (0,4%) і від розміщення коштів ПФ (0,3%). При аналізі видатковій частині бюджету ПФ РФ видно, що видаткової статтею бюджету є виплата страхової частини трудової пенсії, вона становить

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація