Реферати українською » Финансовые науки » Розробка і аналіз бюджету грошових коштів


Реферат Розробка і аналіз бюджету грошових коштів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему

Розробка і аналіз бюджету коштів


Зміст

 

>1.Научно-методические основи короткострокового фінансового планування і політичного аналізу фінансового бюджету

>2.Состав і послідовність етапів розробки приватних і синтетичних бюджетів

2.1 Бюджет продажу та комерційний бюджет

2.2 Бюджет виробництва

2.3 Бюджет витрат за основні матеріали

2.4 Бюджет прямих витрат за оплату праці

2.5 Бюджет виробничих накладних витрат

2.6 Розрахунок витрат за виробництво і продукції

2.7 Бюджет адміністративних і численних комерційних накладних витрат

2.8 Бюджет коштів

2.9 Розрахунок чистий прибуток від здійснених операцій

2.10 Прогнозний баланс

3. Аналіз фінансові показники

Розрахункова частина

Заключна частина

Список літератури

Додатка

фінансове планування бюджет баланс


>1.Научно-методические основи короткострокового фінансового планування та політичного аналізу фінансового бюджету

 

Основи фінансового планування

Планування було прерогативою командно-адміністративної системою. Головна мета фінансового планування підприємства полягало у прояв невикористаних ресурсів немає і визначення суми платежів до бюджету, число якої відповідало перебільшення доходів підприємства її видатками.

У разі ринкової економіки значно зростає матеріальна відповідальність керівника за фінансове становище підприємства, а, по цьому відома досі України теорія і практика фінансового планування стає недостатньою. Одночасно система фінансових планів, що використовується країни з розвиненою ринковою економікою, для вітчизняних підприємств є передчасної. Система фінансового планування для підприємства включає три основних підсистеми:

· Перспективний фінансове планування;

·Текущее фінансове планування;

· Оперативне фінансове планування.

Фінансове планування обов'язковий для фінансового забезпечення розширення кругообігу засобів виробництва, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які б платоспроможність і фінансовий стійкість підприємства.

Мета фінансового планування для підприємства – забезпечення оптимального обсягу коштів, необхідні успішної операційній та інвестиційної діяльностей, й у результаті – досягнення прибутковості підприємства. Фінансове планування – це процес визначення кількості фінансових ресурсів за найважливішими джерелами формування та напрямам їх над цільовим використанням погоджується з виробничими і маркетинговими показниками підприємстві плановому періоді.

Фінансове планування – це процес про розробки системи фінансових планів і нормативних показників з забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансових ресурсів і підвищення ефективність його роботи фінансової діяльністю у майбутньому періоді.

Основними завданнями фінансового планування для підприємства є:

· Забезпечення необхідними фінансових ресурсів операційній, інвестиційної і втратити фінансове діяльності;

· Забезпечення поділу прибутку з інтересами підприємства, акціонерів та інших інвесторів;

· Забезпечення ефективних напрямів вкладення капіталу, оцінкарациональностей її використання;

· Встановлення раціональних фінансових відносин із інші суб'єкти господарювання, банками, інвестиційними фондами, страхові компанії;

· Забезпечення внутрішніх господарських резервів і мобілізація всіх видів ресурсів збільшення прибуток від звичайній діяльності, і навіть збільшення інших доходів;

· Забезпечення контролю фінансового становища, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства.

Упорядкування фінансового планування підприємства охоплює три етапу.

Перший етап фінансового планування починається з вивчення показників, які характеризують використання фінансового плану підприємством у звітній року.

Другий етап – складання проектів фінансового планування відповідно показників виробничого плану наступного року. Після цього проект плану подається направляти до органу управління майном до відповідного міністерство.

На етапі проект фінансового планування розглядається органом управління, після чого чи стверджується, чи відхиляється. Фінансовий план підприємства недержавною формами власності розглядається й утверджується його власником.

Важливе значення має своєчасність розробки фінансових планів. Підприємство повинен мати затверджені фінансовий іпроизводственни і плани не пізніше як 2 місяці на початок планованого року.

Фінансове планування дає можливість підприємству визначити:

· Розмір коштів що може отримати підприємство у своє розпорядження;

· Джерела надходження коштів;

· Відповідність фінансових ресурсів обсягу операційній та інвестиційної діяльності;

· Частина коштів, що має бути передано до бюджету, державні цільові форми, банкам та інших кредиторам;

· Напрями розділення бізнесу і використання прибутку для підприємства;

· Міру забезпечення реальну збалансованість планових витрат і доходів підприємства за принципами самооплатності та самофінансування.


>2.Состав і послідовність етапів розробки приватних і синтетичних бюджетів

Сутність і значення бюджетування

Бюджет – це операційний фінансовий план, який складають формі балансу прибутків і витрат на короткостроковий період, і забезпечує ефективний контроль за надходженнями і видатках коштів у підприємство.

Значення бюджетування полягає у поліпшення планування що позитивно впливає збільшення продуктивності праці працівників підрозділів, і ефективність використання матеріальних й фінансових ресурсів.

Процес бюджетування для підприємства включає складання операційного, фінансового і консолідованого бюджетів, управління економіки й контроль з виконання бюджетних показників.

Консолідований бюджет складається з інтегрованих індивідуальних бюджетів, які характеризують прогнозовані обсягу продажів, витрат, інших операцій на наступному періоді.

Отже, консолідований бюджет – це скоординований в усіх підрозділах і функцій план діяльності підприємства у цілому, що об'єднує блоки окремих бюджетів, і створює потоки інформації, потрібні ухвалення, й контролю управлінські рішення у сфері фінансового планування.

Консолідований бюджет ділиться на частини:

· Операційний бюджет;

· Фінансовий бюджет.

Операційний бюджет – це система бюджетів, що характеризує доходи і за операціями чи функцій підприємства.

Операційний бюджет включає:

· Бюджет продажів;

· Бюджет виробництва;

· Бюджет витрат (за видами витрат: трудових, загальновиробничих, адміністративних, витрат за збут);

· Прогноз витрат і доходів.

Фінансовий бюджет – це план, у якому відображається об'єм і структура коштів, і їх використання.

Фінансовий бюджет включає:

· Бюджет коштів;

· Бюджет грошових інвестицій;

· Прогнозний бухгалтерський баланс.

Бюджет немає стандартизованих форм. Широко використовується структура консолідованого бюджету, що передбачає відділи оперативного і фінансового бюджетів.

Характеристика операційного бюджету. Упорядкування загального бюджету починається з складання операційного бюджету. У операційному бюджеті звичайна діяльність підприємства відображається системою спеціальних техніко-економічних показників, які характеризують окремі напряму, і стадії операційній та інших видів діяльності.

У процесі її підготовки прогноз обсягів продажу та виробництва трансформуються в кількісних оцінок прибутків і витрат кожному за з підрозділів підприємства.

Кінцевою метою операційного бюджету є складання плану витрат і доходів.

Від числа і вартості реалізації залежить обсяги виробництва, собівартість, прибуток та інших. першим етапом процесу бюджетування є обсяг продажу. Прогнозуються обсяги продажу, які у випадку дійсності прогнозу трансформуються до бюджету продажів. Упорядкування бюджету продажів є процесом. Обсяг реалізації визначається як виробничої потужністю підприємства, а й чинниками кон'юнктури: діяльність конкурентів; становище на національному і світовому ринках; невизначеністю інепредвиденностью цих ринків; політикою ціноутворення; коливаннями від попиту й пропозицією; результативність реклами; якістю продукції.

2.1 Бюджет продажів

Бюджет продажів – це найважливіший розрахунок, що є бюджетування, включаючи конкуруючу позицію підприємства міста і напрями її покращення.

Бюджет продажу та його товарна структура визначає рівень культури й загальний характер всієї діяльності підприємства, впливають інші бюджети, вибудованих на інформації, що міститься у бюджеті продажів.

Бюджет продажів – операційний бюджет, який містить інформацію запланований обсязі продажів, ціни, і очікувані прибутки від реалізації кожного виду продукції. У спрощеному вигляді цей бюджет така:

Бюджет продажів

Центр відповідальності – відділ маркетингу.

1. Очікуваний обсяг.

2. Очікувана ціна одиниці виробленої продукції.

3. Виручка від реалізованої продукції.

4. Надходження коштів.

5. Дебіторська заборгованість початку місяці.

6. Надходження коштів від продажу протягом місяця.

7. Усього надходження коштів.

Бюджет продажів складається з урахуванням термінів погашення дебіторську заборгованість, розрахунок відбувається у такому послідовності:

Розрахунок очікуваних надходжень коштів від продажу

1. Залишок дебіторську заборгованість наприкінці періоду, грн.

2. Сума заборгованості до погашення.

3. Надходження від продажу, грн.

4. Усього надходжень, грн (рядок 2 + рядок 3).

Програма складання бюджету продажів включає п'ять стадій:

1)  Аналіз руху продажів протягом кількох попередніх років за видам продукції, регіонам, типам покупців, сезонністю, основними товарними групами і з динаміці змін цих показників, створених нерівномірним щорічним приростом обсягів продажу, які впливають розробці прогнозу;

2)  Аналіз чутливості основних ринків збуту (облік загальної економічної розвитку, фаз циклу – спад, збільшення);

3)  Вивчення можливостей реклами своїх товарів, кооперації, умов кредитування, які впливають на реалізацію;

4)  Аналіз інформації вартість не виконаних замовлень й, що стосуються нових замовлень продукції підприємства;

5)  Розрахунок продажам за окремим товарних груп у цілому на підприємствах. Це кінцева фаза складання такого бюджету, коли формує основну стратегія продажу та його обсяг.

Прогноз продажів – основа планування виробництва, а бюджет продажів – основа бюджету виробництва.

Зразки розрахунків бюджету продажу та графіка надходження грошей від клієнтів дивися в таблицях 2.1.1 і 2.1.2


2.2 Бюджет виробництва

 

Бюджет виробництва показує скільки одиниць продукції необхідно виготовити, щоб забезпечити запланований обсяг продажу і необхідний рівень запасів. Бюджет виробництва – план випуску продукції натуральних показниках – складається з бюджету продажів, враховуючи виробничі потужності, запаси, зовнішні закупівлі. Він охоплює: аналіз виробничих потужностей; план виробництва; розрахунок виробничого персоналу; розрахунок виробничих витрат. За підсумками бюджету виробництва складаються бюджети закупівель і видів використання матеріалів, витрат праці, загальновиробничих, адміністративних витрат і скоротити витрати на збут. У спрощеному вигляді бюджет можна подати у такий спосіб.

Бюджет виробництва

1) запланований продаж, прим.

плюс

2) плановий запас готової своєї продукції кінець періоду, прим.

мінус

3) плановий запас готової своєї продукції початок періоду, прим.

одно

4) кількість продукції, що підлягає виготовлення, прим.

>Расчетах бюджету виробництва рекомендується використовувати формулу.

 

>ТПі =РПі +ОКі -ОНі,

 

>ТПі - запланований обсяги виробництваі-го виду продукції натуральному вираженні;

>РПі - запланований обсяг продажу продукції натуральному вираженні;

>OKй - кінцеві залишки готової своєї продукції складі в натуральному вираженні (в штуки);

>ОНі- початкові залишки готової своєї продукції складі, штук.

Розробку виробничого бюджету слід здійснювати формою таблиці 2. 2.2.

2.3 Бюджет витрат за основні матеріали

Бюджетзакупок/использование матеріалів. Бюджетпрямих витрат за матеріали складається з урахуванням бюджету виробництва та бюджету продажів, що свідчить про, скільки сировини й матеріалів не обходжено для, і навіть скільки потрібно закупити. У бюджеті визначають терміни закупівель і кількість сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які обходженопробрести від використання в виробничих цілях. Використання матеріалів визначається бюджетом виробництва та запропонованими змінами рівня матеріальних запасів. Бюджет закупівель матеріалів розраховується як сума кількості одиниць матеріалів та його закупівельної ціни.Планове потреби закупівель і матеріалів може бути подано до одному прощем документі чи окремих бюджетах.супрощенном варіанті цей бюджет можна подати так:

Бюджет прямих витрат за матеріали

1) кількість продукції, що підлягає виготовлення, прим.;

2) норми витрат матеріалів, грн.

3) потреба у матеріалах, грн. (рядок 1* рядок 2)

плюс

4) запас матеріалів наприкінці періоду, грн

мінус

5) запас матеріалів початку періоду, грн

Так само

6) видатки матеріали, грн.

Бюджети прямих витрат за матеріали складаються з урахуванням термінів і близько погашення кредиторську заборгованість.

Розрахунок відбувається у такому послідовності:

Розрахунок погашення кредиторську заборгованість за придбані матеріали

1. Залишок кредиторську заборгованість наприкінці періоду, грн.

2. Сума кредиторську заборгованість до погашення поточному періоді, грн.

3. Витрати на закупівлю матеріалів, грн.

4. Усього витрат, грн (рядок 2 + рядок 3).

Розрахунки наведені у таблицях 2.3.1. і 2.3.2.

2.4 Бюджет прямих витрат за оплату праці

Бюджет трудових витрат. Цей бюджет складається з бюджету продуктивності виробничих даних про продуктивності праці та ставок оплати основного виробничого персоналу. Визначає необхідне робочий час, що слід до виконання плану виробництва. Він розраховується як сума кількостіедениц продукту і норми витрат праці годиннику, і одиниці виробленої продукції. У бюджеті трудових витрат визначаються видатки оплату праці, як прибуток необхідного робочого дня і різних вартових тарифних ставок оплати праці.

Прямі видатки оплату праці – це видатки зарплатню виробничого персоналу.

У спрощений варіант цей бюджет можна подати так:

Бюджетпрямих витрат за оплату праці основного виробничого персоналу

1. Обсяг виробництва.

2. Трудові витрати основного персоналу.

3. Усього витрати персоналу.

4. Вартість однієї години витрат праці.

5. Витрати на оплату праці основного персоналу.

Розрахунки наведені у таблицях 2.4.1. і 2.4.2.

2.5 Бюджет виробничих накладних витрат

Бюджет виробничих накладних витрат - це кількісне вираз планів щодо всіх витрат підприємства, які пов'язані безпосередньо з операційній діяльністю (тобто, крім прямих витрат за матеріали і зарплатню). Виробничі накладні витрати містять у собі постійну і змінну частину. Постійна частина (амортизація, поточний помешкання і т.д.) планується загальною кількістю залежно від потреб виробництва та зазначена в завданні виконання курсової роботи. Для визначення перемінної частини

накладних витрат використаний підхід, заснований розмірі нормативу змінних витрат з відношення до базовому показнику розподілу змінних витрат. Під нормативом розуміють величину витрат за значення базового показника. Для оцінки величини витрат використовуються різні базові показники. У даний курсової роботі розробки бюджету накладних витрат з урахуванням умовних вихідних даних зміну частина виробничих витрат слід визначати пропорційно сумарною трудомісткості виробничої програми, розрахованої в таблиці 2.4.1.

2.6 Розрахунок витрат за виробництво і продукції

Бюджет витрат за збут. У ньомудетализируются все планові витрати, пов'язані з збутом продукції та послуг. Витрати на збут (реклама, комісійні, транспортування продукції тощо витрати відповідно до П(С)БО). Окремі витрати єпеременними(комиссионние, транспортні), інші витрати – реклами і зарплатню старших контролерів – постійні.

По розробкам івиполнениям бюджету витрат за збут відповідальна відділ продажів. У спрощений варіант цей бюджет можна подати так:

Бюджет витрат за збут

1. Планова продаж, грн.

2. Змінні видатки збут, %.

3. Змінні видатки збут, грн.

4. Постійні видатки збут, грн.

5. всього витрат за збут, грн (стоку 3 + рядок 4).

Розрахунки наведені у таблицях 2.6.1.,2.5,2.6.3.

2.7 Бюджет адміністративних і численних комерційних накладних витрат

Бюджет адміністративних витрат – це детальний план поточних операційних витрат, відмінних витрат, безпосередньо з виробництвом і які збутом, але зобходимих на підтримку діяльності підприємства у цілому. Більша частина цього бюджет становлять постійні витрати. У спрощений варіант цей бюджет можна подати так:

Бюджет адміністративних витрат

1. Оплату праці, грн

2. Амортизація, грн.

3. Поточні й перегляд, грн.

4. Інші видатки матеріали, грн..

5. Інші витрати, грн.

6.Вего (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5), грн.

Приклад розрахунку бюджету адміністративних і численних комерційних витрат представлено таблиці 2.7.

2.8 Бюджет коштів

Бюджет коштів – це план грошових надходжень і платежів. Принципово важливим до

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація