Реферати українською » Финансовые науки » Місце державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпеки держави


Реферат Місце державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпеки держави

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1.Теоретико-методологические основи фінансової безпекою держави.

1.1 Фінансова безпеку: поняття й захопити основні шляху забезпечення

1.2 Чинники фінансової безпеки Росії

2. Система державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпеки Росії

2.1 Сутність, цілі й завдання державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпеки сучасної Росії

2.2 Правове регулювання державного фінансового контролю, як чинника забезпечення фінансової безпеки РосійськоїФедераци

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Минув понад рік початку світового економічної кризи, стартом якому послужив іпотечний криза, що вибухнула США у вересні 2008 року. За минулий рік нагромаджено певний досвіду у застосуванні антикризових програм підтримки економік. Починаючи з середини 2009 року, уряду та аналітики низки країнах констатували, що нижча точка кризи вже пройдено, й розпочинається повільне підйом. Однак за підсумками III кварталу 2009 р. зростання ВВП зафіксований у Китаї (7,7%) й Індії (6,1%). Росія, за данимиРосстата, демонструє падіння ВВП на 8,9%, і це найбільш значний показник серед країнБРИК і G8. З другого краю місці за падіння виявилася Великобританія (5,2%), третьому - Німеччина (4,8%), потім йдуть Італія (4,6%) і навіть Японія (4,5%).

Зазначимо те що, що Росія вступив у глобальний економічну кризу, маючи власні системні ж проблеми і протиріччя. ">Запущенние соціальні недуги" Росії точно Президент визначив РФД.А. Медведєвим встатье-обращении на громадян країни від 10 вересня 2009 року "Росія,вперед!"[1], і до них він відніс:

1. Віковий економічну відсталість, звичку існувати рахунок експорту сировини, фактично вимінювати його за готові вироби.

2. Віковий корупцію, з прадавніх часівистощавшую Росію безкультурну й досі яка роз'їдає її через надмірного присутності держави в всіх хоч трохи помітних сферах економічної й інший суспільної діяльності.

3. Широкораспространенние у суспільстві патерналістські настрої, у тому, що проблеми має вирішувати держава, або хтось ще, але тільки кожен на своєму місці.

У зазначеної статті й далі у "Посланні Президента РФ ФедеральномуСобранию РФ від 12 листопада 2009года[2] визначено п'ятьох стратегічних векторів технологічної модернізації країни, оскільки Росії необхідно як перебороти економічну кризу, усунути вікові недуги, а й рухатися, що за умови загострення світової конкуренції немислимо без інноваційного розвитку та модернізації усіх сторін суспільства.

Інтерес Вільгельма до фінансової безпеки визначається значенням фінансів України й фінансової систем держави, і навіть тим впливом, що вони надають економічний розвиток країни. Цим, зокрема, і зумовлена актуальність обраної нами проблеми дослідження.

Проблема використання методів і інструментів державного фінансового контролю у цілях забезпечення фінансової безпеки є дуже нової влади і актуальною у вітчизняній економічної науці. Окремі питання досліджувалися російськими економістами. Так було в роботахАбалкинаЛ.И.,ГубинаБ.В., ГлазьєваС.Ю., КожевниковаP.A., ОлейниковаЕ.А.,Сальникова В.П.,СенчаговаВ.К., СтепашинаC.B.,Чистякова О.Г. та інших головною темою були теоретичні і методологічні аспекти економічній безпеці.

Теоретичні і прикладні питання фінансового контролю досліджувалися на роботах Бурцева В.В, Горбунова В.Б.,ОвсяниковаJI.H., Петрова О.Ю.,Родионовой В.М.,Шлейникова В.І. ШохінаС.О. Питання доцільності і необхідності використання державного фінансового контролю у цілях забезпечення фінансової безпеки у деяких роботах не розглядається буде немовля чи має оглядовий характер.

Основи фінансової безпеки, зокрема податкової, досліджуються на роботах Бурцева В.В., Куніцина Д.В,Кучерова І.І,Козирина О.Н., МироноваB.C.,Моданова В.В.,ПопоновойH.A., ТихоноваД.Н.,Трунцевского Ю.В. та інших. Питанням фінансової безпеки комерційних організацій присвячені роботи В.Р. Окорокова, Ю.О. Соколова іР.В. Окорокова.

Отже, недостатня розробленість проблеми державного фінансового контролю у системи забезпечення фінансової безпекою держави в теоретичному плані гальмує розвиток методологічної основи єдиної державного фінансового контролю.

Об'єктом цього дослідження є фінансова безпеку сучасної Росії, предметом – місце державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпекою держави.

Мета цієї праці полягає у дослідженні місця та ролі державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпеки сучасної Росії.

Досягнення поставленої мети перетвориться на роботі вирішені такі:

1. охарактеризоване поняття «фінансова безпеку»;

2. уточнені чинники та загрози фінансової безпеки Росії.

3. виявлено суть і завдання державного фінансового контролю у рішенні завдань забезпечення фінансової безпеки;

4. проаналізовані правові основи державного фінансового контролю, як чинника забезпечення фінансової безпеки.

Поставлені мету й завдання зумовили структуру і логіку дослідження, яке з впровадження, двох глав, ув'язнення й списку використаної літератури.


1.Теоретико-методологические основи фінансової безпекою держави

1.1 Фінансова безпеку: поняття й захопити основні шляху забезпечення

У російської спеціальної літературі у середині 1990-х років з'явився

термін "економічну безпеку", який найповніше було досліджено з позиції управлінського підходу на роботахЛ.И.Абалкина іВ.К.Сенчагова. Так,В.К.Сенчагов вперше виділив таку найважливішу складову частину економічній безпеці, як готовність і можливість інститутів влади створювати механізми реалізації та питаннями захисту національних інтересів вітчизняноїекономики[3]. Проблеми економічній безпеці отримали розвиток у багатьох наступних публікаціях і у виступах політиків.

За сучасних умов глобальної кризи цілком правомірно ставити запитання і більше вузько – фінансового безпекою держави, яка, поруч із виробничими активами, є фундаментом економічній безпеці. Під фінансової безпекою усвідомимо готовність і можливість національної фінансової систем, її інституцій та інструментів забезпечувати ефективне функціонування всіх каналів і розподілу і перерозподілу коштів, зокрема - за наявності внутрішніх та зовнішніх загроз, між всіма сферами економіки (державою, господарюючими суб'єктами і домашніми господарствами).

На нинішньому етапі розвитку людства впливгеофинансов, світових фінансових систем на окреме держава переходить на якісно вищому рівні. ЯкЮ.М.Осипов[4], з урахуванням панівного становища, займаного фінансової складової у сучасній економіці, ми можемо характеризувати останню як економіку, керовану основу своєму фінансовим чином, через фінансові механізми, з допомогою фінансових важелів, фінансових стимулів й у фінансових цілях. А глобалізм, демонстрований нині економічної цивілізацією, таки створює умови задля встановлення особливої фінансової влади, котра за допомогою володіння світовими грішми і розпорядження вартістю, управління на фінансові потоки дозволяє впливати як у усю світову господарське простір, і деякі держави. Наприклад, навряд з позицій стандартнихтеоретико-економических пояснень можна знайти повні запитання: чому країні такий-то валютний курс, такі-то державний бюджет платіжний баланс, такий-то державний борг, така-то облікову ставку, такі-то ціни, доходи, фінансову кризу тощо. Або те саме кредит, наданий державі, який він - ">реально-денежний, скажімо, чивиртуально-безденежний, довірчий чинасильственно-вменительний, господарський чиантихозяйственний, партнерський чи експлуататорський,объективно-потребностний чисубъективно-придуманний, добровільний чи обов'язковий, продуктивний чи перерозподільчий тощо.?". І весь цей лише ті аспекти впливугеофинансов на окремусистему-страну. На думку Еге.Кочетова і Р. Петрової, "істота нового змісту фінансових потоків у тому, що вони, з одного боку, відірвані від відтворювальних циклів (перехід у віртуальнегеофинансовое простір), з іншого боку, вони наповнюють новим змістом мінову вартість. У цій ситуації поглиблення процесу відійти від еквівалентного обміну і перелив фінансових потоків в спекулятивний капітал формують новітнюисторико-економическую ситуацію, коли фінансового менеджменту і фінансовий право (як частину управління) отримують новітню функцію регулювання світових грошових потоків. ...Баланс (чітке осмислення правових і соціальних економічних критеріїв відмінності) міжвоспроизводственними фінансами,опосредующими інвестиційний процес, і віртуальними фінансами,опосредующими у частині світової фінансовий ринок, стає однією з основних елементів забезпечення ефективного отримання національного доходу. ...>Неразграничение цих двох сферфинансового-правового регулювання (реальних і заснування віртуальних фінансів) веде до накопичення необгрунтованого національного боргу, коли зовнішні фінансові зобов'язання Росії зростають у залежність від маніпулювання реальними і віртуальними фінансовими зобов'язаннями у фінансовомуобороте"[5].

Сучасна фінансову систему Росії включає у собі три основні системотворні сфери: державні (муніципальні) фінанси (централізовані фінанси); фінанси суб'єктів господарювання, зокрема. фінансових посередників, і фінанси домашніх господарств (децентралізовані фінанси). Всі ці сфери перебувають у тісних взаємозв'язках, регульованих законодавством, у своїй спостерігається динамічний розвиток кожної сфери. Так було в сфері державних (муніципальних) фінансів, передусім, виділимо бюджетну систему, що включає у собі: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ, місцеві та позабюджетні фонди – Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування, Федеральний і територіальний фонди обов'язкового соціального страхування. Як другу системи виступають фінанси державних (муніципальних) підприємств.

Протягом п'яти років у складі бюджетною системою з'явилися нових інститутів, й у числі – Резервний фонд і Фонд національного добробуту, освічені рахунок коштів профіциту федерального бюджету внаслідок високих світових ціни енергоносії. Резервний фонд виконував своєрідну роль "подушки безпеки" національної економіки від іноземних коливання світових ціни енергоносії. Фонд національного добробуту спочатку було призначений задля забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян, і навіть забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду РФ.

Однак за умов кризи кошти обох фондів переважно були спрямовані на зчинений дефіцит федерального бюджету з урахуванням майже 30% падіння доходів. Наприклад, за даними Федерального казначейства за 10 місяців 2009 року в забезпечення збалансованості федерального бюджету з Резервного фонду спрямоване 2 023,6 млрд. рублів, у своїй залишок Резервного фонду за 10 місяців 2009 року на 1783,0 млрд. рублів. Очікується, що у 2011 року Резервний фонд буде витрачено.

Слід зазначити, що не сфери фінансової систем мають однаковий рівень фінансової безпеки за умов кризового стану економіки. Найуразливішим до кризи в усьому світі виявився банківський сектор через те, що став саме банківсько системо концентрує у собі основні ризики, пов'язані з недосконалістю ринкового механізму, і його інструментів, циклічністю економічного розвитку світової економіки, нерівномірної і спекулятивної цінової динамікою на світовому ринку капіталу і внутрішніх чинників виробництва.

Особливо низький рівень фінансової безпеки продемонструвала банківсько системо Росії. У економіці країни фактично функціонуєдвухконтурная модель кредитування, куди входять національний банківський сектор, що дає короткострокові ресурси обслуговування поточного обороту, і закордонний сектор з акумулюванням довгострокових джерел

фінансування капіталовкладень у основний капітал та операцій із капітальними активами, функціонуючий рахунок залучення дешевих кредитів на міжнародних кредитних ринках (відсотковий арбітраж). Скорочення останнього джерела і доступності транскордонного кредиту, власне, припинило і кредитування (частка банківських кредитів у структурі джерела фінансування капітальних вкладень і по кризи не перевищувала 10%, тоді як у країнах ЄС - вона коливається не більше 42-45%, у Японії – 65%). Уразливість національної банківської системи пояснюється такими обставинами:

· надмірної її залежності від руху іноземного капіталу;

· експансією банків з іноземним капіталом, що призвело до посиленому відтоку капіталів від початку кризи (приблизно 135 млрд. дол. США в IV кварталі 2008 року);

· валютної моделлю грошової емісії, у результаті зберігається залежність російської економіки від іноземних світової економічної, цінової та політкон'юнктури; вадами регулювання і нагляді за банківської системою, оскільки Банк Росії, очевидно, в повному обсязі справляється з роллюмегарегулятора банківського сектора залежать і лише частково ринку;

· високої розпорошеністю банківського капіталу, наявністю значної кількості кредитних організацій капітал менш 5 млн. євро (приблизно 1/3 з 1125 банків);

· орієнтацією багатьох комерційних банків отримання спекулятивних наддоходів, а чи не на стратегічне збалансоване розвиток.

При таких істотних чинниках зниження фінансової безпеки першочергові заходи Уряди із подолання фінансової кризи в

Росії було спрямовані на порятунок саме банківської системи, у цілому виправдано, але з призвело до радикальному поліпшенню обстановки. На підтримку комерційних банків листопаді - грудні 2008 року був спрямоване коштів: федерального бюджету - більш 2 трлн. рублів; Фонду національного добробуту - 875 млрд. рублів; Банку Росії і близько міжнародних резервів - близько 3 трлн. рублів (у різних формах тимчасового та сталого фінансування). Загалом у різному форматі ось на підтримку комерційних банків було спрямовано близько 6 трлн. рублів, їх безпосередньо ось на підтримку ринку і реального сектора – 175 млрд. рублів, або менш 2,9% від суми підтримки.

Досліджуючи суть і стала зміст фінансової безпеки з урахуванням методології загальної теорії національної стратегії безпеки, треба врахувати, що "фінансове безпеку - це надзвичайно складна й багаторівнева функціональна система, у якій безупинно відбуваються процеси взаємодії і протиборства життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держав з погрозами цих інтересам у фінансовому сфері.

З цього погляду суть фінансової безпеки у тому, ніж руйнувалисямежсистемние зв'язку, щоб кожна гілка підсистем панувала і розвивалася комплексно. Насамперед, до цього процесу можуть брати участь ті державні органи, які створюють умови для фінансову стабілізацію системою правових, організаційних, політичних лідеріва і інших заходів. Зауважимо, що особливу увагу займають органи державного фінансового контролю.

Серед основних напрямів забезпечення фінансової безпеки, фахівці зазвичай виділяють такі: посилення фінансового моніторингу, боротьби з корупцією органів влади, жорсткі законодавчі ініціативи й ін.


1.2 Чинники фінансової безпеки Росії

 

Основним чинником забезпечення фінансової безпеки країни під час бюджетного процесу повинно бути повна довіра між федеральним Урядом та регіонами, фінансові чиї стосунки мають будуватися за принципами законності, ефективності, доцільності, прозорості (чи відкритості суспільству), балансу відповідальності держави і ресурсів, реального узгодження всіх рішень щодо аспектам, торкалася інтересів регіонів (щодо зменшення податкової бази тощо.).

Зрозуміло, що високий рівень корумпованості російських урядовців є потужною чинником зниження рівня фінансово-економічної безпеки нашої держави.

Погрози фінансової безпеки Росії можна підрозділити на внутрішні і його зовнішні. Внутрішні загрози народжуються переважно неадекватною фінансово-економічної політикою, елементарними прорахунками органів влади й управління, помилками, зловживаннями й іншими відхиленнями (безгосподарність, тяганина, економічні злочини тощо.) під управлінням фінансової системою держави. За сучасних умов особливу роль грають зовнішні загрози. Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз фінансової безпеки Росії, на погляд, слід виділитиследующие[6]:

1. стрімкий розвиток процесу транснаціоналізації економічних зв'язків, інтернаціоналізації світового господарства (званого глобалізацією);

2. постійне зростання безлічі капіталів, крайня рухливість яких створює напружену обстановку, високий рівень

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація