Реферат Податковий облік

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Юрьев-Польский Фінансово-економічний коледж – філія федерального державного освітнього закладу вищого професійної освіти «Академія бюджету та взагалі казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації»

Контрольна робота

«Податковий облік»

Варіант 1

>Виполнил:Исмаилов О.Н

2010


Завдання 1.

Податковий облік доходів:

- класифікація доходів;

- первинні облікові документи з обліку доходів;

- аналітичні регістри податкового обліку доходів;

- відмінностей у визначенні доходів у бухгалтерському і податковому обліку.

Для цілей податкового обліку застосовується наступна угруповання доходів:

— прибутки від реалізації товарів, робіт, послуг і прав;

— позареалізаційні доходи;

— доходи,учитиваемие іучитиваемие з метою оподаткування.

Податковий облік ведеться з урахуванням даних первинних документів мають у аналітичних регістрах бухгалтерського і податкового обліку.

Система податкового обліку організується, починаючи з первинних документів. І тому є два варіанта:

1) внесення змін - у діючі документи обліку основних засобів і нематеріальних активів;

2) розробка нових документів — карток обліку основних засобів і нематеріальних активів.

З використанням першого варіанта буде складаються документи з формамОКУД, у яких вносяться додаткові дані (графи) з метою податкового обліку. При другому варіанті створюються картки податкового обліку.

>Регистри податкового обліку є форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згруповані відповідно до вимогами глави 25 Податкового кодексу без розподілу за рахунками бухгалтерського обліку.

>Регистри податкового обліку досліджують вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді й /чи будь-яких машинних носіях. Форми і Порядок відображення в регістрах даних податкового обліку, і первинних дисконтних документів розробляються платником податків самостійно.

Підставою запис у регістрі податкового обліку є первинні облікові документи, зокрема довідка бухгалтера.

У стандарті податкового обліку розробляється перелік регістрів синтетичного і аналітичного податкового обліку відповідно до вимогами Податкового кодексу та податковою декларації з податку прибуток. У цьому передбачається, щоб регістри податкового обліку містили відомості, відповідні кодам рядків податкової декларації з податку прибуток.

Під час розробки регістрів податкового обліку враховується максимальна взаємна ув'язка всіх внутрішніх дисконтних документів — управлінських, бухгалтерських і місцевих податкових, позаяк у процесі управління діяльністю організації менеджмент потребує достовірної і оперативної інформації про бізнес — процесах організації, зокрема з метою податкового планування і розробки бюджетів.

Правильність відображення фактів господарському житті в регістрах податкового обліку забезпечують особи, які становлять і які підписали їх.

Виправлення помилок в регістрах податкового обліку мають бути обгрунтовані і підтверджені підписом особи, що вносить виправлення, із зазначенням дати й обгрунтуванням внесеного виправлення.

Визначення доходів у бухгалтерському і податковому обліку

У бухгалтерський облік У податковому обліку

 

 >Доходами від видів діяльності є прибуток від продажу продукції і на товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг.

 Виручка приймається до бухгалтерського обліку у сумі,исчисленной в грошах, рівної величині надходження коштів й іншого майна, і (чи) величині дебіторську заборгованість.

Величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією і покупцем (замовником) чи користувачем активів організації.

Під час продажу продукції і на товарів, виконанні робіт, наданні послуг за умов комерційного кредиту, наданого як відстрочки і розстрочки оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку у повній сумі дебіторську заборгованість.

Розмір надходження, і (чи) дебіторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) не грошима, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю товарів (цінностей), отриманих чи які підлягають отриманню організацією.

Величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) не грошима, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю товарів (цінностей), отриманих чи які підлягають отриманню організацією. Вартість товарів (цінностей), отриманих чи які підлягають отриманню організацією, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (цінностей).

Що стосується зміни зобов'язання в договору початкова величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість коригується з вартості активу, що підлягає отриманню організацією. Вартість активу, що підлягає отриманню організацією, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.

Величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість визначатиметься з урахуванням всіх наданих організації згідно з договором знижок (накидок).

При освіті відповідно до правилами бухгалтерського обліку резервів сумнівних боргів величина виручки не змінюється.

Виручка визнається у бухгалтерському обліку за наявності наступних умов:

а) організація має право отримання цієї виручки, що з конкретного договору чи підтверджене іншим відповідним чином;

б) сума виручки може бути оцінена;

в) є у тому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація отримало оплату актив або немає невизначеність отримання активу;

р) право власності (володіння, користування і розпорядження) продукції (товар) перейшло від організації до покупця чи робота прийнята замовником (послуга надано);

буд) витрати, які зроблено чи зроблять у зв'язку з цієї операцією, можуть визначити.

Якщо у плані коштів та інших активів, отриманих організацією як оплата, не виконано хоча одне з таких умов, то бухгалтерський облік організації визнається кредиторської заборгованості, а чи не виручка.

Для визнання у бухгалтерський облік виручки від надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності і зажадав від участі у статутних капіталах інші організації, мали бути зацікавленими одночасно дотримані умови, певні в підпунктах "а", "б" і "в".

>Доходом від зізнаються прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, і раніше придбаних, прибуток від реалізації майнові права.

Виручка від визначається з всіх надходжень, що з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги) чи майнових прав, виражені в грошової і (чи) натуральної формах. У податковому обліку виручка визначається двома методами.

При методі нарахування:

доходи зізнаються у тому звітному (податковому) періоді, де вони мали місце, незалежно від фактичного надходження коштів, іншого майна (робіт, послуг) і (чи) майнові права.

Організації (крім банків) мають право визначення дати отримання прибутку (здійснення витрати) по касовому методу, якщо загалом у попередні чотири квартали сума виручки від товарів (робіт, послуг) цих організацій не враховуючи податку додану вартість не перевищила один мільйон рублів кожний квартал.

 

>Прочими доходами є:

>1.операционние

· надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

· прибуток, отримана організацією внаслідок спільної прикладної діяльності (за договором простого товариства);

· надходження, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації

>2.внереализационние

· штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів;

· активи, отримані безоплатно, зокрема за договором дарування;

· прибуток минулих років, виявлена у звітній року;

· суми кредиторської і депонентської заборгованості, якими минув строк позовної давності;

3. надзвичайні

·Прочими доходами також є надходження, виникаючі як наслідки надзвичайних обставин господарську діяльність (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації тощо.): вартість тих матеріальних цінностей, залишених від списання непридатних до відновлення і подальшого використанню активів, тощо.

Інші надходження зізнаються у бухгалтерський облік у порядку:

>1)поступления від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, і навіть відсотки, отримані іншого за надання у користування коштів організації, і від участі у статутних капіталах інші організації (коли не є предметом діяльності організації) - гаразд:

а) організація має право отримання цієї виручки, що з конкретного договору чи підтверджене іншим відповідним чином;

б) сума виручки може бути оцінена;

в) є у тому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація отримало оплату актив або немає невизначеність отримання активу;

р) право власності (володіння, користування і розпорядження) продукції (товар) перейшло від організації до покупця чи робота прийнята замовником (послуга буде надано);

буд) витрати, які зроблено чи зроблять у зв'язку з цієї операцією, можуть визначити.

Якщо у плані коштів та інших активів, отриманих організацією як оплата, не виконано хоча одне з таких умов, то бухгалтерський облік організації визнається кредиторської заборгованості, а чи не виручка.

2) штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування заподіяних організації збитків - у звітній періоді, у якому судом прийнято рішення про їхнє стягнення або їх визнані боржником;

3) інші надходження - разом з формуванням (виявлення).

>Внереализационние доходи

· здаватися майна (включаючи земельні ділянки) у найм (суборенду)

· як безоплатно отриманого майна (робіт, послуг) чи майнові права

· як вартості отриманих матеріалів чи іншого майна при демонтажі чи розбиранні при ліквідації виведених з експлуатації ЧАЕС основних засобів

· як вартості надлишків матеріально-виробничих запасів тощо майна, які виявлено внаслідок інвентаризації;

· як відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунки, банківського вкладу, і навіть по цінних паперів та інших борговим зобов'язанням

Порядок визнання доходів при методі нарахування:

 доходи зізнаються у тому звітному (податковому) періоді, де вони мали місце, незалежно від фактичного надходження коштів, іншого майна (робіт, послуг) і (чи) майнові права (метод нарахування).

дата надходження коштів на розрахунковий рахунок (до каси) платника податків - для доходів:

як дивідендів від дольової участі у діяльності інші організації;

як безоплатно отриманих коштів;

як сум повернення раніше сплачених некомерційним організаціям внесків, хто був введено до складу витрат;

як інших аналогічних доходів;

За договорами позики й іншим аналогічним договорами (іншим борговим зобов'язанням, включаючи цінних паперів), термін дії якої припадає понад один звітний період, дохід визнається отриманим і вводиться до складу відповідних доходів наприкінці відповідного звітний період.

Порядок визначення доходів при касовому методі:

Організації (крім банків) мають право визначення дати отримання прибутку (здійснення витрати) по касовому методу, якщо загалом у попередні чотири квартали сума виручки від товарів (робіт, послуг) цих організацій не враховуючи податку додану вартість не перевищила один мільйон рублів кожний квартал.

датою отримання прибутку визнається день надходження коштів у рахунки і (чи) до каси, надходження іншого майна (робіт, послуг) і (чи) майнові права, і навіть погашення заборгованості перед платником податків іншим чином (касовий метод).

 

Доходів, не врахованих щодо податкової бази немає.

При визначенні податкової бази не враховуються такі доходи:

1) як майна, майнові права, робіт чи послуг, які отримані з інших у порядку попередньої оплати товарів (робіт, послуг) платниками податків, визначальними доходи і методом нарахування;

2) як майна, майнові права, які одержані формі застави чи задатку як забезпечення зобов'язань;

3) як сум податку додану вартість, які підлягають податковому відрахуванню у приймаючої організації під час передачі майна, нематеріальних активів і прав як внеску до статутний (>складочний) капітал господарських товариств та товариств чи пайових внесків у пайові фонди кооперативів;

4) як сум, куди у звітній (податковому) періоді сталося зменшення статутного (>складочного) капіталу організації;

5) як позитивної різниці, що виникла внаслідок переоцінки коштовного каміння за зміни у порядку прейскурантів розрахункових ціни коштовним камінням.

Завдання 2.

>Определим нормативну суму платежу по добровільному страхуванню за договорами довгострокового страхування життя працівників, Пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення працівників у межах встановлених доз (12% від суми витрат на оплату праці):

(1 200 000 * 12%) / 100% = 144 000 крб.

Фактична сума платежу по добровільному страхуванню за договорами довгострокового страхування життя працівників, Пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення працівників – 100 000 крб.

>Определим суму платежу по добровільної особовому страхуванню, що передбачає оплату страховиками медичних витрат у межах норм (6% від суми витрат на оплату праці):

(1 200 000 * 6%) / 100% = 72 000 крб.

Фактична сума платежу по добровільної особовому страхуванню, що передбачає оплату страховиками медичних витрат – 60 000 крб.

Сума внеску за договорами добровільного особистого страхування, що укладаються виключно у разі наступу смерті" й заподіяння шкоди здоров'ю не більше норм (15 000 крб. кожного працівника):

15 000 * 15 = 225 000 крб.

Фактична сума внеску за договорами добровільного особистого страхування, що укладаються виключно у разі наступу смерті" й заподіяння шкоди здоров'ю – 120 000 крб.

Сума платежу по добровільному страхуванню за договорами довгострокового страхування життя працівників, Пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення працівників, який обліковується з оподаткування (менша з сум) – 100 000 крб.

Сума платежу по добровільної особовому страхуванню, що передбачає оплату страховиками медичних витрат з оподаткування (менша з сум) – 60 000 крб.

Сума внеску за договорами добровільного особистого страхування, що укладаються виключно у разі наступу смерті Леніна і заподіяння шкоди здоров'ю з оподаткування (менша з сум) – 120 000 крб.

Разом витрати на страхуванню:

100 000 + 60 000 + 120 000 = 280 000 крб.

Загальна сума витрат на оплату праці цілях оподатковування прибутку:

1 200 000 + 280 000 = 1 480 000 крб.

>Заполнимрегистр-расчет урахування витрат.

податковий облік платіж дохід

>Регистр-расчет обліку доходів зі страхування працівників поточного періоду за 12 місяців 2011 р.

№п/п Найменування показника Сума, крб.
1 Дата формування записів
2 Сума
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація