Реферати українською » Финансовые науки » Державний бюджет Республіки Білорусь


Реферат Державний бюджет Республіки Білорусь

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Реферат

 

Курсова робота: 44 з., 1 табл., 10 джерел, 3прил.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ,СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, БЮДЖЕТНЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

Об'єкт – до державного бюджету

Предмет – бюджетний механізм Республіка Білорусь

Мета роботи: вивчити економічну суть таких понять як до державного бюджету, доходи і державного бюджету та взагалі їх збалансованість, бюджетне регулювання.

Завдання роботи:

1) Розкрити сутність, роль і головні функції державного бюджету.

2) Розглянути формування прибутків і витрат бюджету, і навіть шляху збалансування державного бюджету.

3) Визначити методи бюджетного регулювання.

4) Розглянути до державного бюджету Республіки Білорусь у.


Зміст

 

Запровадження

1. Сутність і структура державного бюджету

1.1 Економічна суть і функції державного бюджету

1.2 Доходи й витрати бюджету ринкової економіки

1.3 Проблема збалансованості державного бюджету

2. Форми і силові методи бюджетного регулювання

3. Особливості бюджетної політики у Республіці Білорусь

Укладання

Список використаних джерел

Додаток А. Доходи республіканського бюджету Республіки Білорусь у на2009г

Додаток Б. Витрати республіканського бюджету Республіці Білорусь по функціональної класифікації витрат за розділах, підрозділам і видам витрат на2009г

Додаток У. Динаміка консолідованого бюджету Республіки Білорусь у (в % до ВВП)


Запровадження

бюджет державний дохід витрата

Державного бюджету лежить в основі фінансової складової діяльності держави. Його багатство може відбивати як успіхи, і провали державної політики. Сьогодні, за умов активної фінансової складової діяльності держави, актуальні багато запитань: як вибудувати ефективну бюджетну політику без істотних потрясінь для економіки, яка бюджетна політика принесуть плюсів, ніж мінусів, що задля цього має зробити держава.

Бюджет — це лічильний план держави, дозволяє контролювати надходження доходів у формі податкових і неподаткових платежів і позик з одного боку, та інформаційний процес використання бюджетних ресурсів відповідно до бюджетного розпису витрат,

Державного бюджету є найбільший централізований грошовий фонд,аккумулируемий з допомогою перерозподілу національного прибутку і споживаний державою реалізації своїх можливостей.

Державного бюджету є важливим інструментом на економіку. З його допомогою ми держава має змінювати структуру громадського виробництва, проводити результати господарську діяльність, здійснювати соціально орієнтовану політику. Маніпулюючи дохідної та видаткової частиною бюджету, держава здійснює перерозподіл доходів між суб'єктами економіки.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення економічної суті таких понять як до державного бюджету, доходи і державного бюджету, їх збалансованість, бюджетне регулювання.

Поставлене мета потребує розв'язання низки завдань. Необхідно:

1) розкрити сутність, роль і головні функції державного бюджету;

2) розглянути формування прибутків і витрат бюджету, і навіть шляху збалансування державного бюджету;

3) визначити методи бюджетного регулювання;

4) розглянути до державного бюджету Республіки Білорусь у.

 


1. Сутність і структура державного бюджету

 

1.1 Економічна суть і стала функції державного бюджету

 

Бюджет не був інститутом, властивому державі усім стадіях його розвитку. Тривалий час держава мала бюджету. Бюджет з'явився не тоді, коли держава початок виробляти витрати і вміння добувати при цьому потрібні кошти, а коли було запроваджено планове початок – складання кошторису прибутків і витрат визначений період.

За сучасних умов бюджет є планом формування та використання фінансових ресурсів для фінансового забезпечення завдань та зняття функцій держави й місцевих органів самоврядування.

Розрізняють вищестоящий і нижчий бюджет. Вищий бюджет – це республіканський бюджет чи бюджет вищестоящої адміністративно-територіальної одиниці стосовно бюджету нижчестоящої адміністративно-територіальної одиниці.Нижестоящий бюджет – це бюджет нижчестоящої адміністративно-територіальної одиниці стосовно бюджету вищестоящої адміністративно-територіальної одиниці чи республіканському бюджету. [2,с.88]

Державного бюджету є найважливішим ланкою фінансової систем країни. Він розглядається, по-перше, як фінансовий план формування та використання коштів для та зняття функцій держави й місцевих органів самоврядування,составляемий як балансу прибутків і витрат. По-друге, як сукупність грошових відносин, мають об'єктивного характеру, що складаються у органів державної влади органів місцевого самоврядування з юридичними і фізичними особами щодо перерозподілу національного доходу на зв'язки України із необхідністю задоволення економічних, соціальних і розширення політичних інтересів товариства та громадян. Зазначені вище грошові відносини називаються бюджетними. Вони є частиною фінансових відносин.

Бюджет виконує головні функції:

1) розподільну (перерозподіл грошових доходів між різними галузями і сферами діяльності, соціальними верствами суспільства, рівнями управління тощо.);

2) контрольну (сигналізація про всі відхилення руху бюджетних коштів).

Прояв властивих бюджету функцій, його використання кронштейна як інструмента і розподілу і контролю можна тільки у процесі людської діяльності, що вихлюпнеться у створюваному державою бюджетному механізмі. Бюджетний механізм визначає методи мобілізації доходів, види доходів бюджету, порядок їх обчислення і стягування, форми бюджетних витрат, принципи і Порядок надання бюджетних коштів, формимежбюджетного і розподілу і перерозподілу доходів. Використання бюджетного механізму для регулювання економіки здійснюється з допомогою маневрування які надходять у розпорядження держави грошима.Маневрирование дозволяє цілеспрямовано проводити темпи та пропорції розвитку громадського виробництва. Бюджетний механізм активним інструментом реалізації бюджетної політики держави.

З юридичної погляду бюджет є основний фінансовий план освіти, і розподілу і використання централізованого грошового фонду держави, затверджуваний відповідними представницькими органами влади. Цей фінансовий план закріплює юридичні правничий та обов'язки учасників бюджетних відносин. Державного бюджету характеризується тими самими рисами, що інші фінансові плани. Але він відрізняється величезними масштабами й винятковою мобільністю у його формування та використання.

Величина бюджету залежить від низки чинників, і від рівня розвитку і величини валового внутрішнього продукту і національної прибутку і діянь народним господарством.

Роль бюджету у тому, що якого є найважливішим інструментом на розвиток економіки. З його допомогою ми з урахуванням бюджетного механізму держава змінює структуру громадського виробництва, впливає результати господарювання, здійснює соціальні перетворення. У цьому держава використовує різноманітні форми на економіку – субсидування організацій та підприємств, державні інвестиції, бюджетне фінансування галузей, визначальних науково технічний прогрес, що дозволяє домагатися зростання валового внутрішнього продукту і національної доходу.

Сукупність усіх бюджетів, діючих біля країни, називається бюджетної системою. Бюджетна система виконує три функції:

>1)фискальная функція означає створення фінансової бази функціонування держави у умовах фактичної відсутності в нього власних доходів (виключаючи прибуток від державної власності);

>2)функция економічного регулювання — це використання державою податків (основне джерело доходів бюджету) щодо свою економічну політику;

>3)социальная функція припускає використання державного бюджету перерозподілу національного доходу.

Здійснюючи цих функцій, держава повинна послабляти ринкових стимулів підприємництва. Тому бюджетна політику держави має будуватися на синтезі ринкового і державної механізмів регулювання.

У унітарних єдиних державах бюджетну систему включає два рівня: республіканський бюджет і місцевих бюджетів, підпорядковані органів місцевого самоврядування. У федеративних державах бюджетну систему складається з трьох рівнів: державного (федерального) бюджету, бюджетів членів федерації, до місцевих бюджетів. У унітарних державах доходи і до місцевих бюджетів не входить у до державного бюджету, не включаються бюджети членів федерації, доходи і яких, своєю чергою, не входять федеральний бюджет.

Бюджетний процес є регламентована нормами права діяльність виконавчих і законодавчих органів влади з складання, розгляду, утвердженню і виконання бюджетів. Бюджетний процес включає у собі чотири стадії бюджетної діяльності:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд і затвердження бюджетів;

3) виконання бюджетів;

>4)составление звіту про виконання бюджетів, і ухвалення.

Зазначені стадії здійснюються у суворої послідовності протягом бюджетного періоду й тісно взаємопов'язані між собою. Бюджетний період є термін, протягом якої діє затверджений бюджет.

1.2 Доходи й витрати бюджету ринкової економіки

Бюджет, як сукупність грошових відносин, є лише важливим інструментом на розвиток економіки та соціальної сфери країни. Це вплив бюджет надає через відповідні групи бюджетних відносин – доходи і бюджету.

Доходи бюджету – які у бюджет кошти, крім коштів, що є джерелами фінансування дефіциту бюджету, і навіть бюджетних кредитів, від повернення бюджетних позик й розтринькування бюджетних позичок. [1, стаття 2]

Доходи бюджету є економічних відносин, що у процесі формування централізованого фонду коштів держави.

Планування доходів бюджету ввозяться кілька етапів. У першому етапі аналізуються показники попереднього виконання дохідної частини бюджету за рік. Проводиться діагностика методів мобілізації державних доходів. З другого краю етапі здійснюється планування надходжень за всі рівням, з прогнозних макроекономічних показників.

Доходи бюджету класифікуються за такими групам:

1) податкові доходи;

2) внески на державне соціальне страхування;

3) неподаткові доходи;

4) безплатні надходження.

Податкові доходи містять у собі:

1) республіканські податки, збори (мита), місцеві податки та збори та інші податкові доходи;

2) пені, нараховані за невчасну сплату податків, зборів (мит);

3) відсотки користування відстрочкою і (чи) розстрочкою сплати податків, зборів, митних платежів та пені, податковим кредитом.

Податки є основою формування державного бюджету. Без закріплення за конкретними видами витрат, вони забезпечують маневреність бюджетними ресурсами і безперебійне фінансування передбачених заходів.

До неподатковим доходах ставляться доходи:

1) від використання, продаж і іншоговозмездного відчуження, що у державної власності;

2) від платних послуг, наданих державними чи місцеві органи влади й установами;

3) кошти, отримані у результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації, відшкодування збитків);

4) фінансову допомогу і бюджетні позички від бюджетів інших рівнів та інших.

До безплатним надходженням ставляться необов'язкові поточні і капітальні платежі, куди входять у собі надходжень від:

1) інших держав;

2) відділу міжнародних організацій;

3) іншого бюджету формі міжбюджетних трансфертів.

>Безвозмездние надходження у формі міжбюджетних трансфертів підлягають обліку прибутків того бюджету, якому ці гроші надаються.

Важливим джерелом доходів державного бюджету є внутрішні і його зовнішні позики. Розмір їхнього може визначатися у разі планування бюджету. Найбільше значення вони теж мають виспівати республіканського бюджету.

Витрати бюджету - кошти, щоб їх на фінансове забезпечення завдань і державних функцій держави;

Витрати бюджету є витрати, що виникають у з виконанням державою своїх можливостей. Ці витрати висловлюють економічних відносин, основі яких відбувається процес використання коштів централізованого фонду коштів держави за різним напрямам.

Поточні витрати бюджету є частиною видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, надання підтримки іншим бюджетам, організаціям, і фізичних осіб, окремих галузей економіки поточний функціонування, і навіть містять у собі інші витрати бюджету, не які збільшують вартості основних засобів, нематеріальних активів і матеріальних запасів.

Капітальні витрати бюджету є частиною видатків бюджету, які забезпечують інноваційну і інвестиційного розвитку, що включає у собі витрати, призначені для інвестицій у чинні чи новостворювані організації, проведення модернізації, реконструкції та інші витрати. Капітальні витрати пов'язані зі збільшенням вартості основних засобів, нематеріальних активів і матеріальних запасів, і навіть витрати, під час здійснення яких створюється чи збільшується майно, що у республіканської і комунальної власності. Капітальні витрати бюджету також містять у собі Витрати створення державних запасів і резервів, придбання земельних ділянок та майнові права на об'єкти інтелектуальної власності.

Розмаїття конкретних видів бюджетних витрат обумовлено цілою низкою чинників: природою, і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку, розгалуженістю зв'язків бюджету з народним господарством, адміністративно-територіальним пристроєм держави, формами надання бюджетних засобів і т.п. Поєднання цих факторів породжує той чи інший систему видатків бюджету кожної держави певному етапі соціально-економічного розвитку.

Надання коштів з бюджету ввозяться наступних формах:

1) Витрати функціонування бюджетних установ;

2) бюджетні трансферти населенню;

3) субсидії організаціям, і фізичних осіб;

4) бюджетні трансферти зарубіжних країн;

5) міжбюджетні трансферти;

6) Витрати зростання вартості основних засобів, нематеріальних активів і матеріальних запасів;

7) бюджетні позички, бюджетні позики;

8) бюджетні кредити;

9) обслуговування боргових зобов'язань;

10) інших форм витрат у відповідність до бюджетним законодавством.

У видатковій частині республіканського бюджету передбачається створення резервних фондів. Кошти резервних фондів витрачаються для проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідацію наслідків стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій і фінансування інших непередбачуваних видатків.

У видаткову частину бюджету входять державні цільові бюджетні фонди – фонди коштів, освічені відповідно до законодавством Республіки Білорусь у у складі бюджету з допомогою доходів цільового призначення чи порядку цільових відрахувань від конкретної доходів чи інших надходжень використовуються по окремої кошторисі.

Такими бюджетними фондами можуть бути республіканський фонд охорони навколишнього середовища, республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, республіканський дорожній фонд, фонд національного поступу, інноваційні фонди.

Крім цільових бюджетних фондів є і державні позабюджетні фонди – фонди коштів, утворювані поза державного бюджету та взагалі бюджетів місцевих органів влади. Вони створюються на фінансування конкретних заходів, мають важливого значення держави й суспільства загалом.

Отже, показники прибутків і витрат бюджету відрізняються більшою розмаїтістю, що об'єктивно зумовлює необхідність їх класифікації. Бюджетна класифікація є систематизовану угруповання прибутків і витрат бюджету всіх рівнів, і навіть джерела фінансування дефіциту бюджетів з наданням об'єктах класифікаціїгруппировочних кодів.

 


1.3 Проблема збалансованості державного бюджету

 

Щойно держава стало планувати свої доходи і, з'явилася проблема їх збалансування. Проте є ряд проблем, пов'язаних із збалансованістю бюджету, як-от проблема державного боргу перед, дефіциту і профіциту бюджету.

Внутрішній державний борг – заборгованість держави громадянам, комерційних банків, фірмам і установам цієї країни, що є власниками цінних паперів, випущених її урядом. [1, стаття 2]

Зовнішній борг – заборгованість держави іноземним банкам, громадянам, фірмам, установам та міжнародних організацій.

Державний борг виступає у двох основних формах — державні цінні папери записи на бухгалтерських рахунках. Державні цінних паперів ліквідні, анонімні, можуть вільно звертатися на вторинному ринку. Борги, оформлені як записи на бухгалтерських рахунках, що неспроможніпереуступаться і продаватися. У цьому формі, зазвичай, оформляється небагато державного боргу перед.

Одне з найважливіших питань державних фінансів є проблема бюджетного дефіциту. Дефіцит бюджету — це сума, яку цього року витрати бюджету перевершують його доходи.

Причини бюджетного дефіциту такі. Це спад виробництва, масовий випуск грошей, зайві, невиправдані соціальних програм, оборот тіньового капіталу величезні

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація