Реферати українською » Финансовые науки » Діагностика та прогнозування банкрутства


Реферат Діагностика та прогнозування банкрутства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«Івановська ДержавнаТекстильная Академія»

(>ИГТА)

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Облік і аналіз банкрутств

Тема: Діагностика й прогнозування банкрутства

Автор роботиЕ.А. Куваєва

Спеціальність 080100 Економіка

Керівник роботи В.С. Кузнєцов

 

 

 

 

 

 

 

Іваново 2009


Зміст

Запровадження

Глава 1. Аналіз життєздатності бізнесу

1.1 Причини неспроможності підприємств

1.2 ПоказникАргенти

Глава 2. Оцінка фінансового здоров'я підприємства

2.1 План оздоровлення та її реалізація

Глава 3. Моделі оцінки ймовірності загрози банкрутства

Укладання

Список використовуваної літератури

Додаток


Запровадження

Проблема прогнозування можливого банкрутства підприємств сьогодні надзвичайно актуальна Російській Федерації. Упродовж останніх десяти років дуже багато комерційні організації різноманітних форм власності затрималися у межі банкрутства. Передусім це було пов'язано з реформуванням російської економіки та поступове входження Росії у зону кризового розвитку. Нині актуальне запитання вибору методів і методик, дозволяють прогнозувати наступ банкрутства підприємства у близькому майбутньому.

Власне, прогнозування банкрутства чи криз у розвитку підприємства, що призводять до банкрутства, покликане завчасно попереджати у тому, що підприємству загрожує неспроможність (банкрутство). Загальноприйнятим є думка, що банкрутство та криза для підприємства – поняттясинонимичние; банкрутство сприймається як крайній прояв кризи. Тоді як інша справа: підприємство підтвердили різних видів криз (економічним, фінансовим, управлінським) і банкрутство - лише з них.

Система банкрутства Російській Федерації регулюється Федеральним законом «Про неспроможності (банкрутство)» №>127-ФЗ від 26 жовтня 2002 р. [4]. Як справедливо зазначаєА.Семеней [11], у що що немає статистика банкрутств підприємств із причини молодості інституту банкрутства нашій країні, що перешкоджає власні розробки, засновані на реаліях нашої економіки та створені задля достовірне прогнозування можливого банкрутства підприємств. Існує й проблема достовірності інформації про стан справ на конкретних підприємств і труднощі її отримання.


Глава 1. Аналіз життєздатності бізнесу

 

1.1 Причини неспроможності підприємств

Найчастіше причинами неспроможності підприємств є внутрішні чинники. Вони може бути класифіковані чотирма категоріями у межах функціональних підсистем управління: маркетинг, виробництво, кадри / управління економіки й фінанси. Насправді часто може бути, що управляюча команда, не розпізнавши своєчасно внутрішні сигнали неблагополуччя, звинувачує лише зовнішні чинники в банкрутство бізнесу.

Менеджмент підприємства то, можливо неефективним з багатьох причин. Внутрішні причини неспроможності наведені у табл. 1.1


Таблиця 1.1 Внутрішні причини неспроможності підприємств

Маркетинг Виробництво >Кадри/Управление Фінанси
1 2 3 4
Помилковий прогноз попиту продукцію >Неподходящее місце розташування Неефективне лідерство >Неоптимальная структура капіталу
>Низкомаргинальний асортимент продукції Недосконала технологія Погані відносини у колективі Погані інвестиційні рішення
Неправильне позиціонування товару >Неекономичний розмір підприємства >Неадекватние людські ресурси Відсутність відповідальності за дисконтну політику
>Нерациональная цінова структура >Неподходящая технологія Надлишок робочої сили в Слабкий контроль бюджету
Неадекватне стимулювання збуту Неправильний упор в дослідженнях і розробках >Необязательность персоналу >Неподходящее податкове планування
Дорогадистрибутивная мережу Слабка виробництво контроль якості продукції >Нерациональная структура компенсацій Погане планування контроль коштів
Погане обслуговування покупців Низька якість обслуговування Неадекватна система інформації менеджменту Напружені відносини з постачальниками капіталу
Нерозвиненість чи неефективність служби маркетингу Незадовільний рівень виробничого потенціалу >Нерациональность структури управління підприємством Недосконалість фінансового планування
Несприятливі зміни у портфелі замовлення Дефіцит чи надлишок капіталу щодо планованих масштабів випуску Диспропорції в кваліфікації вищих керівників підприємств і підрозділів >Неоптимальная стратегія у сфері формування джерел фінансового забезпечення поточної й майбутньої діяльності
Незбалансованість стратегії у сфері матеріально-технічного постачання в довгостроковому і короткостроковий періодах >Нерациональное рух результатів виробництва Незадовільний рівень оперативного планування і функцію контролю Неефективність фінансової стратегії формування активів підприємства, що дається взнаки у кар'єрному зростанні вартості капіталу

Кожен із чинників характеризує той чи інший бік діяльності підприємства. У процесі розвитку кризи можуть доповнювати одне одного, посилюючи негативний ефект. І тут при комплексному генеруванні чинників з'являється неспроможність підприємства глобального характеру. Непереконливість виникає у разі посилення дії однієї з чинників як наслідок кризи котрійсь із сторін діяльності підприємства.

Чинники, представлені у табл. 1.1, є якісними характеристиками причин неспроможності підприємства. Незалежно від своєї істотного змісту кожній із чинників надає ту чи іншу впливом геть фінансове становище аналізованого бізнесу. Як вона та фінансові показники, вони підлягають детальному вивченню.

1.2 ПоказникАргенти

 

ПоказникАргенти характеризує криза управління. Відповідно до даної методики дослідження починається з наступних припущень

· іде процес, що веде до банкрутства;

· той процес для свого завершення вимагає кілька років;

· процес то, можливо розділений втричі стадії:недостатки,ошибки, симптоми.

Недоліки. Компанії,скативающиеся до банкрутства, роками демонструють ряд недоліків, очевидних набагато раніше фактичного банкрутства.

Помилки. У результаті накопичення цих недоліків компанія може зробити помилку, що веде до банкрутства (компанії, уникаючі акумулювання недоліків, не роблять помилок, які ведуть банкрутства).

Симптоми. Досконалі компанією помилки починають виявляти всі відомі симптоми наближення неплатоспроможності: погіршення показників (приховане з допомогою «творчих» розрахунків), ознаки браку грошових коштів. Ці симптоми виявляється у останні і три роки року процесу, що призводить до банкрутства, який часто вбирається у термін від п'яти до десятиріччя.

Кожному чиннику по стадіям банкрутства привласнюють певну кількість балів чи нуль й сподіваються агрегований показник —А-счет (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Метод розрахунку показникаА-счетаАргенти

Показник

Ваш бал

Балл відповідно доАргенти

1.  Недоліки

 

 

>Директор-автократ  8
Голова Ради директорів також і директором 4
Пасивність Ради директорів 2
Внутрішні протиріччя раді директорів (через розбіжності у знаннях і навичках) 2
Слабкий фінансовий директор 2
Недолік професійних менеджерів середньої та нижньої ланки (поза Ради директорів) 1
 Недоліки системи обліку, відсутність бюджетного контролю 3
відсутність прогнозу грошових потоків 3
відсутність системи управлінського обліку 3
Млява реакція зміни (появ нових продуктів, технологій, ринків збуту, методів організації праці та т.д.)  15
Максимально можлива сума балів  43
«>Проходной бал»  10
Якщо сума більше 10, вади на управлінні можуть призвести до серйозних помилок

2.  Помилки

Занадто висока частка позикового капіталу 15
Недолік обігових коштів з за занадто швидкого розвитку бізнесу 15
Наявність великого проекту (провал цього проекту піддає фірму серйозній небезпеці) 15
Максимально можлива сума балів 45
">Проходной бал" 15
Якщо сума балів в цій стадії більше або дорівнює 25, компанія піддається певного ризику

3.  Симптоми

Погіршення фінансові показники 4
Використання "творчого бухобліку" 4
>Нефинансовие ознаки неблагополуччя (погіршення якості, падіння "бойового духу" співробітників, зниження частка ринку) 4
Остаточні симптоми кризи (судових позовів, скандали, відставки) 3
Максимально можлива сума балів 12
Максимально можливийА-счет 100
">Проходной бал" 25
Більшість успішних компаній 5-18
Компанії, які відчувають серйозні труднощі 35-70

Якщо сума балів більше 25, то кампанія може збанкрутувати протягом п'яти. Чим більшийА-счет, то швидше це може відбутися.

Базуючись на розробках західних аудиторських фірм і переломлюючи цю справу до вітчизняної специфіці бізнесу, В.В. Ковальов запропонував спеціальну угруповання показників.

До першої групи ставляться критерії і отримала показники, несприятливі поточні значення чи що складається що зміни яких свідчить про можливих, у найближчому майбутньому значних фінансових утрудненнях, зокрема і банкрутство. До них належать такі:

· повторювані суттєві втрати у основній виробничій діяльності;

· перевищення деякого рівня простроченої кредиторську заборгованість;

· надмірне використання короткострокових позикових засобів у ролі джерела фінансування довгострокових вкладень;

· стійко низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

· хронічна нестача обігового капіталу;

· тенденція до зростання до небезпечних меж частки позикових засобів у загальній сумі джерела фінансування;

· ірраціональна реінвестиційна політика;

перевищення розмірів позикових коштів над встановленими лімітами;

· хронічне порушення виконання зобов'язань перед інвесторами і кредиторами щодо повернення позичок, виплаті відсотків і дивідендів;

· висока частка прострочений дебіторській заборгованості;

· наявність наднормативних і неліквідних товарів хороших і виробничих запасів;

· напруження як у стосунки з кредитними організаціями;

· вимушене використання нових джерел фінансових ресурсів на невигідних умовах;

· експлуатація виробничого устаткування з граничними термінами життя;

· відсутність перспективи укладання довгострокових контрактів;

· несприятливі зміни у портфелі замовлення.

По-друге групу входять критерії і отримала показники, несприятливі значення яких немає дає підстави розглядати поточне фінансове становище як критичне. Разом про те вони вказують, що з певних умов чи неприйняття дійових заходів ситуація може різко погіршитися. До них належать:

· втрата ключових співробітників органу управління;

· змушені зупинки, порушення технологічного процесу;

· слабка диверсифікація діяльності, тобто. надмірна залежність фінансових результатів від якоїсь однієї конкретного проекту, типу устаткування, виду активів та інших.;

· зайвий оптимізм на прогнози найбільший винуватець успіху реалізації і прибуток прибутковості нового проекту

· що у судових розглядах з непередбачуваним результатом;

· втрата ключових контрагентів;

· недооцінка необхідності відновлення техніки і технології;

· неефективні довгострокові угоди;

· підвищений політичний ризик, пов'язані з підприємством у цілому або його ключовими підрозділами.

>Критериальние значення показників рекомендується деталізувати за галузями і підгалузей, які розробка можуть виконати тільки після накопичення достатнього масиву статистичної інформації.

Однією з стадій кризи для підприємства є фінансова нестійкість. І на цій стадії починаються проблеми з готівкою, виявляються деякі ранні ознаки банкрутства, різкі зміни у структурі балансу. Особливу тривогу повинні викликати:

· різке скорочення сум коштів на рахунках. У той самий час збільшення коштів може можуть свідчити про припинення інвестицій у відновлення виробництва;

· зростання дебіторську заборгованість. З іншого боку, різке зниження сум в рахунках покупців за одночасного зростання запасів готової продукції може казати про утрудненнях зі збутом; старіння рахунків дебіторів;

· порушення балансу дебіторської та кредиторської заборгованості;

· падіння обсягів продажу.Неблагоприятним може й

· різке на збільшення обсягів продажів, фінансоване позиковими засобами. Зростання обсягів продажу він може можуть свідчити про скиданні продукції перед ліквідацією підприємства.


Глава 2. Оцінка фінансового здоров'я підприємства

У законодавчо-нормативних документах поантикризисному управлінню, вітчизняної і закордонної літератури з фінансовому менеджменту розглядаються різні методи фінансової діагностики, побудовані переважно накоеффициентном аналізі та моделях оцінки ймовірності загрози банкрутства.

Методи фінансової діагностики за умов антикризового управління пропонується класифікувати так

1. Критерії оцінки незадовільною структури балансу підприємства, встановлені для таких показників, як коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами.Дополнением для оцінювання цих показників служить аналіз коефіцієнтів відновлення (втрати) платоспроможності підприємства міста і суми платежів з обслуговування заборгованості держави перед, цим підприємством.

>2.При наявності факту неплатоспроможності підприємства міста і не задовільною структури його балансу проводиться докладний аналіз документів бухгалтерської звітності.Исследуются динаміка валюти балансу, структура пасивів, поруч із джерелами власні кошти і структурою короткостроковій кредиторську заборгованість, структура активів, зокрема у частині основних засобів і оборотних активів, фінансові результати діяльності. Відправним документом щодо розрахунків та прийняття висновку про фінансовий стан в обох випадках служать «Методичні положення з оцінці фінансового становища підприємств і встановленню незадовільною структури балансу», що з'явилися згідно з розпорядженнямФУДН (б) від 12 серпня 1994 р. №31-р.

3. Система показників, прийнята до виконання територіальними органами Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства. НаказомФСФО Росії затверджені «Методичні вказівки з проведення аналізу фінансового становища організацій» від 23 січня 2001 р. № 16, основі яких проводиться фінансовий моніторинг великих та соціально значимих підприємств. Основною метою аналізу є отримання об'єктивної оцінки платоспроможності, фінансової стійкості, ділової гри і інвестиційної активності, ефективності діяльності організацій. Інформаційній базою аналізу служать форми фінансової звітності № 1,2,4 і п'яти поОКУД, інші дані. Система показників включає загальні показники у вигляді середньомісячної валовий виручки за оплатою, частки коштів у цієї виручці, середньоспискової чисельності. Далі виділяються групи показників платоспроможності і легальною фінансовою стійкості, ефективність використання оборотних івнеоборотних активів, виконання зобов'язань до бюджету, державними позабюджетними фондами.

Необхідність розрахунку фінансові показники полягає в розпорядженніФСФО Росії «Про моніторинг фінансового становища підприємств і свідомому урахуванні їх платоспроможності» від 20 грудня 2000 р. №226-р.

Посилення ролі фінансового аналізу, у ухваленні рішень стосовно запровадження реорганізаційних чи ліквідаційних судових процедур знайшло відображення у постанові Уряди РФ, що затвердив «Правила проведення арбітражний управляючий фінансового аналізу» від 25 червня 2003 р. № 367. Ці правила визначають принципи й умови фінансового аналізу, і навіть склад відомостей, використовуваних арбітражний управляючий за його проведенні. Під час проведення аналізу структури та динаміки фінансових звітів, коефіцієнтів ліквідності, структури капіталу і рентабельності арбітражного управляючого оцінює фінансове становище боржника на дату

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація