Реферати українською » Финансовые науки » Податок на додану вартість


Реферат Податок на додану вартість

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

Податкова система Росії представлена сукупністю податків, зборів, мит та інших видів платежів, стягнутих у порядку з платників – фізичних юридичних осіб біля Російської Федерації. Зауважу, що бюджетну систему кожної країни без податків, як риба без води. Слід розрізняти три "види податків. Податки діляться (методом їх встановлення ) на:

1. Прямі непрямі

Перший вид податку встановлюється безпосередньо з доходу й передати майно фізичних юридичних осіб. До них належать: прибуткового податку, податку з прибутку, ресурсні платежі, податку майно. Другі ж таки відносяться на товари та, оплачувані цінується товару чи включені до тарифу: ПДВ, акцизи, мита, податку операції із цінними паперами та інші. Також розрізняють розподіл податків по територіальну приналежність:

2. Федеральні податки

3. Республиканские податки

Перші стягуються по всій території РФ (податку з прибутку, ПДВ, митний тариф, акцизи деякі види товарів хороших і інші). Другі встановлюються законодавчими актами РФ, стягуються на її території, але конкретні ставки податків визначаються або законами республік, які входять у РФ, або уповноваженими органами країв, областей, автономій тощо (податку майно підприємств, лісової дохід, збір за реєстрацію підприємств та інші). Треті встановлюються законів і законодавчими актами РФ, але об'єкт оподаткування, платники податків, податкові ставки і Порядок зарахування сум із земельного податку визначається Земельним кодексом і Законом РФ «Про плату за землю». Існує класифікація видів податків з об'єктів оподаткування:

1. податки на майно

2. ресурсні податки (включаючи земельний податок)

податки з доходу чи прибутки 4. податки з дії (господарські акти, фінансові операції, обертів щодо реалізації) 5. інші податки, що охоплює деякі податків і разові збори.


Теоретична частина

 

Податок на додану вартість

Визначальна роль податкової системі Російської Федерації відведена непрямим податках, до яких належать: податку додану вартість, акцизи і мито. Вони становлять основну частину доходів бюджету. Стільки непрямих податків неминуче призводить до кількаразовому обкладанню однієї й тієї ж об'єкту і сприяє постійному зростання цін на споживчі товари та. Найістотнішим із побічних податків, що застосовуються у Російської Федерації, є податку додану вартість. Схема стягування податку додану вартість (ПДВ) було запропоновано французьким економістом М. Лоре 1954 р. Це найбільш «молодий» з податків, формують основну частину доходів бюджетів. У Франції він почали застосовувати з 1958 р. Проте показник доданій вартості в статистичних цілях почали використовувати набагато швидше. Наприклад, США він застосовувався з 1870 р. для характеристики обсягів промислової продукції. У нашій країні показник доданій вартості використовувався у аналітичних цілях під час непу. Застосування доданій вартості як об'єкта оподаткування країни зумовлювалося побудовою спільного ринку. За позитивного рішення завдання ринкових взаємин у Росії зародилася необхідність реорганізації податку з обороту, котрий діяв до 1992 р., який як на 80% мобілізувався до бюджету вигляді різниці між фіксованими державою роздрібними і оптовими цінами. У умовах, які передбачають вільне ціноутворення з урахуванням попиту й пропозиції, виключалася можливість формування бюджету з допомогою податку з обороту у цьому його вигляді, коли він застосовувався у СРСР. У той самий час держава повинен мати стабільний джерело доходів бюджету, що визначило введення у Російської Федерації з початку 1992 р. податку додану вартість. Тим самим було забезпечене рівний підхід до залученню до процес створення бюджету всіх суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правових форм і форм власності. Податок на додану вартість - непрямий податок, впливає на процес ціноутворення і структуру споживання. У моделях західних економічних систем він виконує значної ролі регулювання товарного попиту. Перехід до непрямому оподаткуванню нашій країні обумовлений потребою розв'язання наступних завдань:

· орієнтації на гармонізацію податкових систем країн Європи;

· забезпечення стабільного джерела доходів бюджету;

систематизації доходів. Основна функція ПДВ - фіскальна. У середньому ПДВ формує 13,5% доходів бюджетів країн, котрі цей податок. Але частка ПДВ у бюджетах країн істотно різниться. Так, мови у Франції ПДВ становить 45% податкових надходжень до бюджету, Нідерланди - 24%, а Росії на 2010 рік становила 29 %. Для функціонування ПДВ необхідні відповідна інформаційна база, і навіть система обліку й контролю. Теоретично цього податку окреслюється форма вилучення до бюджету частини доданій вартості. Добавленная вартість створюється усім стадіях виробництва та обігу євро і окреслюється відмінність між вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) та вартістю матеріальних витрат, що відносяться на витрати виробництва та звернення. Що потрібно знати з податку додану вартість? Про це поговоримо нижче:


Малюнок 1.1 Платники податків ПДВ

податок доданий вартість внесок

Об'єктом оподаткування є:

1. реалізація товарів (робіт, послуг) біля РФ, і навіть передача майнові права;

2. передавати право власності на товари, результатів виконаних робіт, надання послуг на основі;

3. виконання будівельно-монтажні роботи задля власного споживання;

4. ввезення товарів на митної території РФ;

5. передача завезеними на територію РФ товарів для потреб, Витрати які приймаються до відрахуванню при обчисленні прибуток організацій.

Податкові пільги: Платник податків проти неї зменшити суму податку встановлені податкові відрахування. Вычетам підлягають податок, пред'явлені платникові податків і сплачені їм під час придбанні товарів (робіт, послуг) біля РФ або сплачені платником податків під час ввезення товарів на митну територію РФ в митних режимах випуску для вільного звернення, тимчасового ввезення та переробки поза митної території у відношенні:

1. товарів (робіт, послуг), придбаних реалізації операцій, визнаних об'єктами оподаткування;

товарів (робіт, послуг), придбаних для перепродажу. Сума податку, підлягаючий сплаті до бюджету, обчислюється за підсумками кожного податкового періоду, як зменшена у сумі податкових відрахувань загальна сума податку, обрахована відповідно до ст. 166 НК РФ.

Податкові ставки представлені малюнку

Малюнок 1.2. Податкові ставки ПДВ

Податковий період (зокрема. платникам податків, виконуючих обов'язки податкових агентів) встановлюється як календарний місяць. 14 жовтня 2008 року у "Російської газеті" N 214 опубліковано Федеральний закон від 13.10.2008 N 172-ФЗ "Про внесенні зміни до статті 174 частині другій таки Податкового кодексу Російської Федерації".

Федеральним законом від 13.10.2008 року №172-ФЗ внесено зміни до порядку без сплати ПДВ до бюджету за минулий податковий період (до пункту 1 статті 174 НК РФ). Відповідно до нового порядку ПДВ сплачується до бюджету рівними частками пізніше 20-го числа кожного із трьох місяців, наступних за завершеним податковим періодом. Федеральний закон набрав чинності з його офіційного опублікування, тобто із 14 жовтня 2008 року, й поширюється для сплати податку за податкові періоди починаючи з третього кварталу 2008 року.

Для платників податків (податкових агентів) з щомісячними протягом кварталу сумами виручки від то варів (робіт, послуг) не враховуючи податку і податку з продажу, не перевищують 2 мільйони рублів, податковий період; встановлюється як квартал. Сутність ПДВ найпростіше проілюструвати ось на чому прикладі (цифри умовні).

Сутність ПДВ

Підприємство А займається заготівлею деревини, яку воно продає підприємству Б за 100 крб. плюс ПДВ. Підприємство Б обробляє отриману деревину і продає її меблевої фабриці У за 300 крб. плюс ПДВ. Виготовлена меблі продається фабрикою громадянинові за 800 крб. плюс ПДВ. Ставка ПДВ дорівнює 18%.

З умови додана вартість дорівнює:

· в підприємства А - 100 крб.;

· в підприємства Б - 200 крб. (300 крб. - 100 крб.);

· у меблевої фабрики У - 500 крб. (800 крб. - 300 крб.).

Податок на додану вартість дорівнює твору доданій вартості на ставку податку:

· в підприємства А - 1 8 крб. (100 крб. x 1 8%);

· в підприємства Б - 36 крб. (200 крб. x 1 8%);

у меблевої фабрики У- 90 крб. (500 крб. x 18%). Насправді розрахувати додану вартість подібним чином дуже складно, тому ПДВ розраховується за, а три етапу.

1 - і етап. Исчисляется так званий «вихідний ПДВ», тобто. ПДВ, нарахований у сумі всієї виручки від продажу. Цей податок нині відбивається за кредитами рахунки 68 «Розрахунки із податків і зборів» (субрахунок «ПДВ»). «Вихідний ПДВ» з виручки дорівнюватиме:

· в підприємства А - 18 крб. (100 крб. x 18%);

· в підприємства Б - 54 крб. (300 крб. x 18%);

· у меблевої фабрики - 144 крб. (800 крб. x 18%).

2-ї етап. Визначається так званий «вхідний» ПДВ, тобто. ПДВ, сплачуваний постачальникам ресурсів. Цей податок нині відбивається по дебету рахунки 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям».

«Входящий» ПДВ із покупок дорівнюватиме:

· в підприємства А - 0 крб.;

· в підприємства Б - 18 крб. (сума ПДВ, зазначена в рахунку від підприємства А);

· у меблевої фабрики - 54 крб. (сума ПДВ, зазначена в рахунку від підприємства Б).

3-й етап. Різниця між «що виходить» і «що входить» ПДВ утворює підсумкову суму:

· в підприємства А - 18 крб. (18 крб. - 0 крб.);

· в підприємства Б- 36 крб. (54 крб. - 18 крб.);

у меблевої фабрики - 90 крб. (144 крб. - 54 крб.). Отже, у найзагальнішому разі підприємство має нарахувати ПДВ протягом усього суму, яку вона передбачає отримати щось від покупців (так званий «вихідний» ПДВ). Одночасно він має право зменшити нарахований податку суми «вхідного» ПДВ з зробленою нею самої покупок. Різниця між податком, з нарахованих з продажу, і «що входить» податком по покупок підлягає сплаті до бюджету.

Хоча НК РФ не оперує поняттями «вхідного» і «вихідного» ПДВ, ці терміни широко використовують у даної главі для полегшення викладу матеріалу.

Схематично розрахунок ПДВ то, можливо представлений в такий спосіб:


 

На погляд, ПДВ є примітивним податком, оскільки його «формула» полягає лише з двох елементів: «вихідного» і «вхідного» ПДВ. Але це враження оманливе, оскільки літочислення обох елементів регулюється складними правилами, найчастіше незрозумілими навіть фахівців.


Практична частина

Рассчитать ПДВ, податку майно організації, транспортний податок, внески у позабюджетні фонди. Податок з прибутку. Усі наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.1

Операції

Сума

тис. крб.

1. Надійшли прибутки від реалізації продукції
А) у сумі, ще ПДВ 18% 1580
Б) у сумі, ще ПДВ 10% 2080
У) дохід, не оподатковуваний ПДВ 480
Р) від своєї продукції експорт 1780
Д) прибуток від реалізації продукції, зокрема ПДВ 1340
Є) прибуток від перепродажу товарів, зокрема ПДВ 18 % 1000
2. Вступила передоплата від покупця
А) продукції у сумі, оподатковуваний ПДВ за ставкою 18% 316
Б) продукції у сумі, оподатковуваний ПДВ за ставкою 10% 135
У) в $ від іноземного покупця, тривалість продуктивного циклу понад 6 місяців 580
3. Інші надходження на розрахунковий рахунок
А) кредит банку сумі 18
Б) штрафи, неустойки порушення умов господарських договорів від покупців 38
У) повернення передоплати, виробленої постачальнику сировини 68
Р) відсотки надання відстрочки платежу на 60дней у сумі 7,8
Д) відсотки надання товарного кредиту у сумі 80 тис. крб. за ставки рефінансування – 8 % 23
4. Отпустило продукції рахунок передоплати, що надійшла у минулому звітному періоді 490
5. Оплатило за оприбутковані матеріали, зокрема ПДВ 18 %. Отримані матеріали витрачені виробництва продукції оподатковуваного ПДВ на 97 % 257
6. Оплатило підписку на 1-ое півріччя наступного року сумі 99
7. Приобрело сировини у сумі, зокрема ПДВ 18% 396
8. Перечислило за оренду приміщення з 01.01.по 30.06кущего року, зокрема ПДВ 18% 337
9. Получило і оплатило послуги, пов'язані з виробництвом і які реалізацією продукції сумі. До того ж ПДВ 18% 210,8
10.Перечислило авансових платежів з податком з прибутку у податковій періоді, зокрема за бюджетами відповідно до чинним законодавством 105
11.По стану на 01.01. цього року підприємство мало своєму балансі амортизируемого майна по залишкової вартості у сумі щомісячне нарахування амортизації

2200

29

12. На помешкання і обслуговування основних засобів, виконуваних сторонніми організаціями та визнаних з оподаткування, витрачено, зокрема ПДВ 18% 316
13. На виробництво продукції витрачені матеріали у сумі 370
14. На послуги сторонніх організацій корисною і пату за оренду приміщень витрачено, зокрема ПДВ 18% 434
15. Учтенная вартість реалізованих покупних товарів 390
16. Придбали і зареєстрували транспортні засоби
Легковой автомобіль на дату / лош. сили 14.05/120
Вантажний автомобіль на дату / лош. сили 20.02/205
17. Продали і знято з обліку транспортні засоби
Автобус на дату / лош. сили 17.05/190
Моторную човен на дату / лош. сили 17.03/130
18. Щомісячна вести співробітників становить:
Агапова Д.А. 19
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація