Реферати українською » Финансовые науки » Банкрутство та реорганізація банківських організацій


Реферат Банкрутство та реорганізація банківських організацій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВООБРАХОВАНИЯ І НАУКИ

>КАЗАХСКАЯФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

>РЕФЕРАТ

ПОДИСЦИПЛИНЕ: БАНКРУТСТВО І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

НА ТЕМУ: «Банкрутство і реорганізація банківських організацій»

>Семей, 2010


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Останнім часом Казахстанські й іноземні незалежні ЗМІ дуже широко висвітлюють процес реструктуризації заборгованості нашими банками. Сьогодні вже три банку скористалися поправками до законодавствавступившими з 30 серпня цього року й ініціювали процедуру реструктуризації заборгованості виходячи з рішення суду: БТА, Альянс Банк іТемир Банк. У пресі активно мусуються чутки що йЦеснабанк розглядає варіант застосування цієї нового способу розв'язання проблеми з заборгованістю проблемного банки з допомогою держави (називатимемо її «судова реструктуризація»), що можна порівняти з описаної в Главі 11 Кодексу США про його банкрутство процедурі реорганізаціїкомпании-должника за рішенням суду.

Тож чим продиктована актуальність і такі затребуваність у судовій реструктуризації?

Річ у тім, щодо запровадження силу вищезгаданих законодавчих поправок про можливість застосування проблемними банками процедури судової реструктуризації, законодавство Республіки Казахстан про політичне банкрутство загалом, і стосовно банків частковості, мало «ліквідаційний» характері і не надавало реальних механізмів відновлення платоспроможності боржника.


Ліквідація і примусова реорганізація банків

реорганізація примусовий ліквідація банк

Примусова реорганізація банку проводиться за рішенням судна у відповідність до чинним законодавством, з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про банкрутство» РК.

Реабілітаційна процедура щодо банку проводиться за рішенням судна у рамках заходів для примусової реорганізації банки з метою встановлення в його платоспроможність і (чи) забезпечення можливості виконання банком умов й виконання вимог, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

Види і є підстава ліквідації банків

1. Банк то, можливо ліквідований:

а, по рішенню його акціонерів за наявності дозволу уповноваженого органу (добровільна ліквідація);

б) за рішенням суду у разі, передбачених законодавчими актами Республіки Казахстан (примусова ліквідація);

2. Припинення діяльності банків, зокрема по підставі банкрутства, ввозяться відповідність до законодавчими актами Республіки Казахстан з огляду на вимоги Закону.

Комітет кредиторів добровільно і примусово ліквідованих банків

Задля інтересів кредиторів та прийняття рішень з участю в процедурах добровільної і примусової ліквідації банків створюється комітет кредиторів.

Склад комітету кредиторів добровільно чи примусово ліквідованого банку стверджується уповноваженим органом за поданням ліквідаційної комісії банку.

Особливості формування та діяльності комітету кредиторів встановлюються нормативними правовими актами уповноваженого органу.

Добровільна ліквідація

Банк за рішенням загальних зборів акціонерів вправі звернутися у уповноважений орган з клопотанням щодо врегулювання його добровільну ліквідацію.

До клопотанню повинні додаватися перелік заходів про конкретні строки і етапах підготовки банку до припинення своєї діяльності, затверджений загальними зборами акціонерів, балансовий звіт, який свідчив про достатності коштів банку здійснення розрахунків з його зобов'язанням, список кандидатів до члени ліквідаційної комісії, зокрема її підрозділів, створюваних в філіях або представництвах, та інші необхідні дані. Перелік необхідної інформації встановлюється нормативними правовими актами уповноваженого органу.

Клопотання про набуття врегулювання добровільну ліквідацію банку має бути розглянуто уповноваженим органом протягом двох місяців із дня прийняття належним чином оформлені документи.

Інакше в дачу дозволу добровільну ліквідацію банку уповноважений орган виносить звідси мотивоване рішення, яке повідомляє відомості банку.

З отриманням врегулювання добровільну ліквідацію банк створює ліквідаційну комісію з урахуванням філій і представництв банку, до котрої я переходять повноваження у управлінню майном та справами банку.

Особливості діяльності ліквідаційних комісій добровільно ліквідованих банків визначаються нормативними правовими актами уповноваженого органу.

Контроль над діяльністю ліквідаційної комісії добровільно ліквідованого банку здійснює уповноважений орган.

Після набуття врегулювання добровільну ліквідацію банк зобов'язаний опублікувати інформацію це у офіційних періодиці центрального органу юстиції.

>Ликвидационная комісія зобов'язана в семиденний строк після затвердження ліквідаційного балансу і за звіту про ліквідацію банку подати їх у Міністерство юстиції та уповноважений орган.

При завершенні ліквідації банку ліквідаційна комісія зобов'язана у порядку здати документи для зберігання ЕВР у архів і повідомити звідси уповноважений орган.

Що стосується недостатності коштів на задоволення вимог всіх кредиторів, банк підлягає примусової ліквідації по підставі банкрутства.

У зв'язку з неможливістю завершення процесу добровільної ліквідації, уповноважений орган вправі звернутися до суду із заявою про примусове припинення діяльності (ліквідації) банку.

Види примусової ліквідації банків

Примусова ліквідація банку виробляється судом у зв'язку з:

а) банкрутством банку;

б) відкликанням ліцензій банку для проведення банківських операцій із підставах, передбачених банківським законодавством;

в) заявою (позовом) уповноважених державні органи, юридичних чи фізичних осіб про припинення діяльності банку з іншим підставах, передбачених законодавчими актами.

Визнання банку банкрутом

Неплатоспроможність і неспроможність банку встановлюються укладанням уповноваженого органу,представляемим до суду, складеним з урахуванням методики розрахункупруденциальних нормативів (та інших обов'язкових до дотриманню і лімітів), розміру капіталу банку. Банк може визнаватися банкрутом тільки за рішенням судна у установленому порядку.Внесудебная процедура ліквідації бідного банку з рішенню його кредиторів і самої банку заборонена. Можливість укладання угоди сторонами у справі банкрутство банку виключається. Рішення про визнання банку банкрутом та її примусової ліквідації суд направляє у уповноважений орган.

Примусова ліквідація банку випадках, коли порушено судом за заявою (позову) уповноваженого державний орган, юридичних чи фізичних осіб (за відсутності рішення про відкликання ліцензій банку для проведення банківських операцій) виробляється у відповідно до закону.

Рішення про примусової ліквідації банку суд направляє у уповноважений орган.

З дати прийняття рішення про примусової ліквідації банку з справі, порушеній за підставі.

Умови і Порядок проведення примусової ліквідації

З дати порушення судом справи про примусової ліквідації банку:

1) засновники (учасники), органи банку немає права розпоряджатися майном банку;

2) виконання раніше виданих рішень судів стосовно ліквідованого банку припиняється;

3) вимоги кредиторів до банку можуть бути пред'явлені лише уликвидационном виробництві, крім вимог, що з поточними видатками утримання банку;

4) не допускаються стягнення гроші з банківських рахунків банку з вимогам кредиторів, органів податкової служби, зокрема підлягає задоволенню в незаперечному (>безакцептном) порядку, і навіть звернення на майно банку;

До затвердження проміжного ліквідаційного балансу допускається проведення заліку взаємних вимог через збіг кредитора і боржника на одній особі.

Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу залік взаємних вимог роблять лише в разі настання відповідної черги задоволення вимоги даного кредитора.

Забороняється проведення заліку взаємних вимог з кредитором, вимоги якого доликвидируемому банку творяться з договору (договорів) поступки права вимоги;

5) посадових осіб банку забороняється відчуження їхніх акцій банку.

Ліквідація банків по підставі банкрутства ввозяться відповідність законодавством Республіки Казахстан.

Усі витрати, пов'язані з ліквідацією банку, здійснюються лише рахунок коштів цього банку, крім випадків.

Оцінка майна банку виробляється ліквідаційної комісією відповідно до чинним законодавством.

Проміжний ліквідаційний баланс і реєстр вимог кредиторів ліквідованого банку стверджується уповноваженим органом.

Реалізація майна ліквідованого банку виробляється ліквідаційної комісією банку порядку, передбаченому законодавством Республіки Казахстан.

Контроль над діяльністю ліквідаційної комісії банку, зокрема ліквідованого по підставі банкрутства, здійснює уповноважений орган. Суд, який вирішив про ліквідацію банку, вправі вимагати у уповноваженого органу будь-яку інформацію, пов'язану з діяльністю ліквідаційної комісії банку.

>Ликвидационная комісія представляє до суду узгоджений із уповноваженим органом звіт про ліквідацію і ліквідаційний баланс.

Суд стверджує звіт про ліквідацію і ліквідаційний баланс і виносить ухвалу щодо завершенні ліквідаційного виробництва.

>Ликвидационная комісія спрямовує копію визначення суду органу юстиції, здійснюючому державної реєстрації юридичних, і уповноваженому органу.

При завершенні ліквідації банку ліквідаційна комісія зобов'язана у порядку здати документи для зберігання ЕВР у архів і повідомити звідси уповноважений орган.

Операція із одночасної передачі частини зобов'язань та прав вимогами з дебіторську заборгованість, майна примусово ліквідованого банку іншому (іншим) банку (банкам).

З дня набрання чинності рішення суду про примусової ліквідації банку з узгодження з уповноваженим органом допускається проведення операції з одночасної передачі прав вимогами з дебіторську заборгованість банку у вигляді довгострокових кредитів з терміном погашення в рік і більше іншому (іншим) банку (банкам) з часткою зобов'язань банку з депозитах,гарантируемим організацією, здійснює обов'язкове гарантування депозитів.

Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу примусово ліквідованого банку допускається проведення операції з одночасної передачу його зобов'язань та майна з повним дотриманням черговості задоволення вимог кредиторів.

Порядок й особливо проведення операцій визначаються нормативними правовими актами уповноваженого органу. Передача банком-учасником зобов'язань погарантируемим депозитах іншому (іншим) банку (банкам) - учаснику (учасникам) здійснюється з дозволудепозиторов. З метою отримання згодидепозиторов тимчасової адміністрацією, ліквідаційної комісією банку-учасника здійснюється публікація оголошення майбутньої передачі зобов'язань погарантируемим депозитах у республіканських періодичних періодиці державному та російською мовою. Відсутність письмового заперечення віддепозиторов протягом десяти календарних днів із дня публікації оголошення сприймається як згодудепозитора передати депозиту.

>Ликвидационная комісія примусово ліквідованого банку

Після ухвалення рішення про ліквідації банку, зокрема по підставі банкрутства, суд збуджуєликвидационное виробництво і покладає на уповноважений орган обов'язки зі створення ліквідаційної комісії банки з урахуванням її філій і представництв.

>Ликвидационная комісія банку вживає заходів завершення справ банку і забезпечення розрахунків із його кредиторами.

Порядок призначення та звільнення ліквідаційних комісій примусово ліквідованих банків, вимоги, які пред'являються голові і членів ліквідаційної комісії, і навіть порядок здійснення ліквідації й підвищити вимоги на роботу ліквідаційних комісій визначаються нормативними правовими актами уповноваженого органу.

Щомісячний розмір винагороди, виплачуваного голові, членам ліквідаційної комісії банку й іншим притягнутим працівникам, ні перевищувати кожного їх розмір десятиразової мінімальної зарплати, яка встановлюється законом про республіканському бюджеті на відповідний фінансовий рік.

Особливості формування ліквідаційної, конкурсної маси при ліквідації банків

>Ликвидационная, конкурсна маса банку формується гаразд, певному чинним законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених Законом РК «Про банкрутство».

У ліквідаційну конкурсну масу банку не включаються виділені активи, є забезпеченням за облігаціями, випущеними відповідно до законодавством Республіки Казахстан про сек'юритизацію, і заставне майно, що є наступним забезпеченням по іпотечним облігаціях: права вимогами з договорами іпотечного житлового позики (включаючи іпотечні свідоцтва), і навіть державні цінних паперів Республіки Казахстан у разі, коли право власності на зазначені облігації виникло в їх власників чи перейшла них щодо угодам чи іншим підставах, передбачених законодавчими актами Республіки Казахстан. Зазначене майно і виділені активи, є забезпеченням за облігаціями, випущеними відповідно до законодавством Республіки Казахстан про сек'юритизацію, передаються ліквідаційної комісією представнику власників іпотечних облігацій чи облігацій, випущених відповідно до законодавства Республіки Казахстан про сек'юритизацію, до розрахунку з кредиторами - власниками зазначених облігацій відповідно до законодавством Республіки Казахстан про ринок цінних паперів.

При формуванні ліквідаційної конкурсної маси неї не включаються цінних паперів, належать третіх осіб і ввіренібанку-кастодиану для збереження і обліку, і навіть пенсійні активи накопичувальних пенсійних фондів, активи інвестиційних фондів, виділені активи спеціальних фінансових компаній, ввірені банку для обліку, і зберігання або розміщені його фінансові інструменти. Пенсійні активи, активи інвестиційного фонду, виділені активи спеціальної фінансової компанії перетворюються на іншому банку за заявою накопичувального Пенсійного фонду, акціонерного інвестиційного фонду, спеціальної фінансової компанії управляючої компанії пайового інвестиційного фонду.

Черговість задоволення вимог кредиторів ліквідованого банку

Вимоги кредиторів ліквідованого банку, зокрема у зв'язку з його банкрутством, задовольняються гаразд.

Витрати, пов'язані з ліквідаційним виробництвом, зокрема щодо забезпечення діяльності ліквідаційної комісії банку, виробляються позачергово.

Вимоги кредиторів, визнані у порядку, повинні бути задоволені у наступному черговості:

1) насамперед задовольняються вимоги фізичних, осіб, якимликвидируемий банк відповідає за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповіднихповременних платежів;

2) у другу чергу здійснюються розрахунки з праці і виплаті компенсацій особам, які працювали за трудовому договору, заборгованостей за соціальною відрахувань в Державний фонд соціального страхування, зі сплати утриманих з зарплати аліментів і обов'язкові пенсійні внесків, і навіть винагород з авторських договорами;

3) по-третє чергу задовольняються вимоги організації, здійснює обов'язкове гарантування депозитів, за сумою виплаченого (виплачуваного) нею відшкодування згарантируемим депозитах відповідно до розрахунку, поданому примусово ліквідованим банком;

4) в четверту чергу задовольняються вимоги фізичних осіб із депозитах і перекладам грошей, і навіть вимогами з депозитах, здійснених з допомогою пенсійних активів накопичувальних пенсійних фондів; за депозитами страхових організацій, здійснених рахунок коштів, залучених за галуззю "страхування життя";

5) в п'яту чергу здійснюються розрахунки з некомерційними організаціями, що займаються виключно благодійної діяльністю, організаціями ветеранів Великої Великої Вітчизняної війни і міжнародними організаціями осіб, прирівняних до них, Добровільним суспільством інвалідів Республіки Казахстан,Казахским суспільством сліпих,Казахским суспільством глухих і виробничими організаціями, можуть бути власністю цих юридичних осіб і створеними у цих колегіях коштів, іншими організаціями інвалідів за наявними їх засобам банківських рахунках і вміщеним на депозит;

6) в шосту чергу задовольняються вимоги юридичних за зобов'язаннями, забезпеченим запорукою майна ліквідованого банку;

7) в сьому чергу погашається заборгованість із податків, зборів та інших обов'язкових платежах до бюджету, і навіть щодо повернення кредитів, виданих з республіканського бюджету;

8) в восьму чергу здійснюються розрахунки коїться з іншими кредиторами відповідно до законодавчими актами Республіки Казахстан.

Вимоги кожної черги задовольняються після задоволення вимог попередньої черги.

Вимога кредитора з його згодою то, можливо задоволено способами, не суперечать законодавству Республіки Казахстан, зокрема в грошової форми і (чи) з передачі майна в натурі.

При задоволенні вимог кредиторів одній черзі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація