Реферати українською » Финансовые науки » Механізми подолання дефіциту бюджету та погашення державних запозичень РФ


Реферат Механізми подолання дефіциту бюджету та погашення державних запозичень РФ

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Теоретичні аспекти державних запозичень

1.1 Поняття і форми державних запозичень

1.2 Джерела погашення державних запозичень

Глава 2. Аналіз державних запозичень РФ

2.1 Внутрішні державні запозичення, їх динаміка. Основні особливості внутрішнього боргу Росії, його сучасний стан

2.2 Зовнішні державні запозичення, їх динаміка

Глава 3. Проблеми управління державними запозиченнями й шляхи їхнього розв'язання

Укладання

Список літератури

Додатка


 

Запровадження

Актуальність вивчення теми державних запозичень зумовлена тим, що у етапі проблема бюджетного дефіциту не є головним проблемою економіки Російської Федерації, але зберігає своєї актуальності, оскільки більшість економічних труднощів ведуть саме до неї. Рівень податків і введення державних витрат дозволяє бюджету відіграватимуть провідну роль забезпеченні економічного розвитку і зайнятості працівників. Бюджет є важливим важелем на хід громадського відтворення й стимулювання економічного зростання. Бюджетний механізм є важливий інструмент довгострокової структурної політики. Він використовується щодо великих структурних зрушень: у сфері швидшого розвиткунаукоемких виробництв, прогресивних науково-технічних змін у національному господарстві, піднесення відстаючих стосовно економіки регіонів.Возросшая регулююча роль бюджету дала підставу західним ученим його як плану фінансового устрою, який є засобом досягнення економічної стабільності і виконує функції вбудованого бюджетного стабілізатора. Відповідно до бюджетним кодексом приймається Федеральний Закон про бюджет нинішнього року і плановий період, виходячи з якого країна живе у протягом цього часу, витрачаючи ресурси на господарську діяльність, проводячи зовнішню і внутрішньої політики держави.

Мета роботи - проаналізувати ситуації у області державних запозичень Російської Федерації виявити шляху подолання дефіциту бюджету та взагалі погашення державних запозичень.

Об'єктом дослідження, у роботі виступають позивачами державні запозичення.

Предметом дослідження є державний борг.

За підсумками мети може курсової роботі поставлені такі:

· вивчити теоретичні основи питання державних запозичень;

· розглянути ситуацію на проблеми державних запозичень;

· виявити шляху подолання дефіциту бюджету та взагалі погашення державних запозичень.

Структурно робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використовуваної літератури та додатків.

Діяльність використовувалися такі методи дослідження: економіко-статистичний метод, аналіз, систематизація і метод узагальнення.


Глава 1. Теоретичні аспекти державних запозичень

 

1.1 Поняття і форми державних запозичень

Щоб привабити коштів у розпорядження держави й муніципальних утворень і покриття бюджетного дефіциту поряд з іншими засобами (податки, емісія) активно використовуються державні запозичення (див. Додаток 1).

Державні запозичення стають однією з привабливих коштів на вирішення питань бюджетного дефіциту.

Використання податкових інструментів з єдиною метою покриття бюджетного дефіциту стикається з двома суттєвими обмеженнями:

1) ставки податків що неспроможні підвищуватися безмежно: у разі надмірного підвищення податкових ставок неминуче настає згортання ділову активність, втечу капіталу до інших держав тощо.;

2) навіть тоді прийняття закону підвищенні податкової ставки податкові доходи,рассчитиваемие за новими підвищеним ставками, почнуть вступати у бюджет, зазвичай, не раніше ніж за рік.

Використання незабезпеченій емісії покриття бюджетного дефіциту неминуче призводить до наростання інфляційних процесів і розладу грошово-кредитної системи держави.

У плані державних запозичень кошти можуть надходити із джерел від фізичних юридичних осіб, інших держав, різних міжнародних організацій.

Державні запозичення здійснюються череззаемно-кредитние механізми, прямо пов'язані з визначенням державний кредит.

Державний (муніципальний) кредит - це система грошових відносин, що виникають у з допомогою державою (муніципальними утвореннями) для тимчасового використання коштів і на добровільній основі вільних коштів фізичних юридичних осіб.

Державний кредит, як й інші кредитні відносини, будується за принципами терміновості, повернення і платності. Проте державний кредит має важливі відмінності між кредиту приватного. Вони обумовлені особливим правовим статусом держави, яке, як і раніше, що боржником, а чи не кредитором, істотно впливає на характері і зміст відповідних кредитних правовідносин.

Державні запозичення призводить до появи боргових зобов'язань Російської Федерації як позичальника чи гаранта погашення позик (кредитів) іншимизаемщиками.

До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними і юридичних осіб Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іншими державами, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними фізичними і юридичних осіб, які виникли у результаті державних запозичень Російської Федерації, і навіть боргові зобов'язання в державним гарантіям, наданим Російською Федерацією, і боргові зобов'язання, які виникли у результаті ухвалення законодавчих актів Російської Федерації про віднесення на державний борг боргових зобов'язань третіх осіб, що виникли до набрання чинності Бюджетного кодексу (стаття 97 БК РФ). Державний борг Російської Федерації цілком і без умов забезпечується всім які у федеральної власності майном, що становить державну скарбницю.

Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть існувати як зобов'язань по (стаття 98 БК РФ):

1. кредитах,привлеченним від імені Російської Федерації як позичальника від кредитних організацій, інших держав, зокрема за цільовими іноземним кредитах (запозиченням) міжнародних організацій, інших суб'єктів міжнародного права, іноземних юридичних;

2. державним цінних паперів, випущеними від імені Російської Федерації;

3. бюджетним кредитах,привлеченним до федерального бюджету з деяких інших бюджетів бюджетною системою Російської Федерації;

4. державним гарантіям Російської Федерації;

5. іншим борговим зобов'язанням, ранішеотнесенним відповідно до законодавством Російської Федерації на державний борг Російської Федерації.

Боргові зобов'язання Російської Федерації може бути:

1) короткостроковими (менше року);

2) середньостроковими (від року до п'яти);

3) довгостроковими (від п'яти до 30 років включно).

Боргові зобов'язання Російської Федерації погашаються у найкоротші терміни, визначених конкретними умовами позики не можуть перевищувати 30 років. Вирізняють зовнішні та внутрішні державні запозичення.

Державні зовнішні позики Російської Федерації - це позики й кредити, залучені від фізичних юридичних осіб, інших держав, міжнародних організацій, якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації як позичальника чи гаранта погашення позик (кредитів) іншимизаемщиками, виражені в іноземній валюті.

Під іноземною валютою розуміють (стаття 1 Закону РФ від 10 грудня 2003 р. №173-ФЗ "Про валютне регулювання і валютному контролі"):

1. грошові знаки як банкнот, казначейських квитків, монети, перебувають у спілкуванні й є законним засобом готівкового платежу біля відповідної іноземної держави (групи інших держав), і навіть вилучені або які з звернення, але підлягають обміну зазначені грошові знаки;

2. вартість банківські рахунки й у банківських вклади у грошових одиницях інших держав та Міжнародних грошових чирасчетних одиницях;

Державні внутрішні запозичення Російської Федерації - це позики й кредити, залучені від фізичних юридичних осіб, інших держав, міжнародних організацій, якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації як позичальника чи гаранта погашення позик (кредитів) іншимизаемщиками, виражені у валюті Російської Федерації.

Під валютою Російської Федерації розуміють (стаття 1 названого Закону):

1. грошові знаки як банкнотів монети Банку Росії, перебувають у зверненні на ролі законного кошти готівкового платежу біля Російської Федерації, і навіть вилучені або які з звернення, але підлягають обміну зазначені грошові знаки;

2. вартість банківські рахунки й у банківських вклади;

Державні (муніципальні) запозичення використовують як засіб привернення коштів покриття бюджетних дефіцитів всіх рівнях бюджетною системою Російської Федерації - федеральному, регіональному і місцевому.

Є кілька класифікацій державних запозичень залежно від ознаки, належного основою даноїклассификации.Государственние запозичення поділяються на капітальні і поточні. Капітальні державні запозичення - всю суму випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи нараховані відсотки, що їх виплачено за цими зобов'язаннями. Поточний борг включає витрати із виплати доходів кредиторам і погашення зобов'язань, термін яких настав.

Згідно з законодавством, слід виділяти державний і загальнодержавний борг. Останнє поняття значно ширше й включає заборгованість як Уряди РФ, а й органів управління республіками, входять до складу Російської Федерації, місцевих органів влади.

Хронічна дефіцитність державного устрою і до місцевих бюджетів і високий державний борг характерні на етапі більшість промислово розвинутих країн. Держава, широко через змогу залучення додаткових фінансових ресурсів у цілях своєчасного фінансування бюджетних витрат, поступово накопичує заборгованість як внутрішню, і іноземним кредиторам. Це призводить до зростання державного боргу перед - внутрішнього і зовнішнього.

Відповідно до Бюджетним кодексом РФ, зовнішній борг - зобов'язання, що у іноземній валюті, крім зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень перед Російською Федерацією, що виникають у іноземній валюті у межах використання цільових закордонних кредитів (запозичень).

Під державним внутрішнім боргом розуміються зобов'язання, що у валюті Російської Федерації, і навіть зобов'язання суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень перед Російською Федерацією, що у іноземній валюті у межах використання цільових закордонних кредитів (запозичень).

З формальної погляду зовнішніми позиками називаються позики, ув'язнені на іноземних біржах чи через іноземних банків в іноземній валюті. Але з суті (з матеріальної погляду) під зовнішніми позиками слід розуміти ті, що у рукахиностранцев-кредиторов; формально внутрішній займ може потрапити до рук іноземців та назад.

1.2 Джерела погашення державних запозичень

Запропоновані від використання у бойових операціях з обслуговування і погашення джерела покриття зовнішнього боргу, можна класифікувати так:

1. готівкові кошти;

2. державні цінних паперів;

3. корпоративні цінних паперів;

4. товарні поставки;

5. боргові зобов'язання третіх сторін перед російським урядом;

6. інші державні активи.

Дивіться також таблицю 1. У реальному житті, природно, можливі їх поєднання у різних пропорціях.

 

Таблиця 1

Кошти платежу по зовнішнім боргом та його джерела

Варіанти Кошти платежу Джерела
1. Бюджетні доходи податкові неподаткові Фінансуванняреалиизация держактивів запасів майна власності (приватизація) державні позики внутрішні, зокрема кредити за Центральний банк зовнішні Готівкові кошти
2. Емісія нових державних запозичень Державні цінних паперів
3. Державні компанії та державні частки приватних компаніях Корпоративні цінних паперів
4. Державні закупівлі Товарні поставки
5. Платежі російськихзаемщиков Боргові зобов'язання перед російським урядом (наприклад, третіх країн)
6. Інші державні платежі

Розміщення державних цінних паперів то, можливо:- Добровільним - розміщення цінних паперів на вільному (чи вводити майже вільному) ринку. До цінних паперів, розміщеними в такий спосіб, належать державні короткострокові облігації (ДКО), облігації федерального позики (>ОФЗ), облігації ощадного позики (>ОСЗ), єврооблігації;-Винужденнимквазириночним - ринкове оформлення державних запозичень. Так світ облігації внутрішньої позики (>ОВВЗ), казначейські зобов'язання (КЗ), векселі Мінфіну, переоформлена на Мінфін заборгованість підприємств із банківських кредитів, наданим під державні програми. Сюди то, можливоотнесен портфель державних паперів ЦБ, сформований з метою підтримки власного ринку.

Найважливішим критерієм ухвалення рішення про використання тієї чи іншої кошти платежу має бути співвідношення їх цін, як і момент платежу, і у прогнозованою перспективі.Рациональная стратегія у тому, щоб у ролі коштів платежу залучити до першу чергу активи, дорожчі в момент, аледешевеющие у найближчій перспективі. Використання активів, дешевих нині ідорожающих у найближчій перспективі, доцільно відкладати до пізнього часу.

державний борг дефіцит бюджет


Глава 2. Аналіз державних запозичень РФ

 

2.1 Внутрішні державні запозичення, їх динаміка. Основні особливості внутрішнього боргу Росії, його сучасний стан

Державним (муніципальним) боргом є зобов'язання, що виникають із державних (муніципальних) позик (запозичень), узвичаєних себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання, і навіть усталені себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою зобов'язання третіх осіб.

Внутрішнім державним боргом зізнаються зобов'язання, що у валюті Російської Федерації.

У обсяг державного внутрішнього боргу Російської Федерації включаються:

-основна номінальна сума боргу за державними цінних паперів Російської Федерації;

-обсяг основного боргу за кредитами, отриманим Російською Федерацією;

-обсяг основного боргу по бюджетним позичкам і бюджетним кредитах, отриманим Російською Федерацією від бюджетів інших рівнів;

-обсяг зобов'язань за державними гарантіям, наданим Російською Федерацією.

Витрати з розміщення, виплаті доходів населення і погашення боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються рахунок коштів федерального бюджету.

Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації виробляється Банком Росії і близько його установами, якщо інше не передбачено Урядом Російської Федерації, шляхом операцій з розміщення боргових зобов'язань Російської Федерації, їх погашення і виплаті доходів у вигляді відсотків за ними чи іншій формі.

Обслуговування державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу виробляється у відповідність до федеральними законами, законами суб'єкта Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування.

Федеральним законом «Про федеральному бюджеті на 2010 рік і плановий період 2011 і 2012 років» визначено основні параметриФБ цю перспективу (Додаток 2), встановлено верхня межа державного внутрішнього боргу Російської Федерації на 1 січня 2011 роки на суму 3301795464,0 тис. рублів; на 1 січня 2012 роки на суму 4109716387,0 тис. карбованців і на 1 січня 2013 роки на суму 4344326657,7 тис. рублів.

Починаючи з 2008 року, обсяг внутрішнього державного боргу перед збільшується, і стосовнообъемам ВНП зростає, що представлене діаграмі (Додаток 3).

Мінфін зможе випустити нинішнього року державні цінних паперів, номіновані в рублях, у сумі до 869,295 млрд. крб. Відповідне розпорядження прем'єр-міністр Володимир Путін підписав 3 січня 2010 року.

З зазначеної суми задля забезпечення збалансованості федерального бюджету планується випустити папери обсягом до 343,6 млрд. крб., длядокапитализации банків механізмом обміну наОФЗ - до 250 млрд. крб., на погашення державних боргових зобов'язань - 275,7 млрд. крб.

Мінфін передбачає випуск держоблігацій в 2010 року, виходячи з середньої ціни розміщення у розмірі 98% від номіналу, зокрема облігації федеральних позик - обсягом до 695,3 млрд. рублів, державні ощадні облігації - до 174 млрд. рублів.

Задля підтримки ліквідності ринку державних цінних паперів в 2010 буде продовжено розміщення державних облігацій зі стандартними термінами звернення - 3 і п'яти років. У цьому обсяг у спілкуванні 3-річних і5-летнихОФЗ доводитиметься протягом 2010 року по 50-55 млрд. крб. кожному за випуску.

З іншого боку, планується приступити в 2010 році інтерес до розміщення нових випусківОФЗ з термінами звернення до 10 років. Обсяг у спілкуванні 10-річних випусків

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація