Реферати українською » Финансовые науки » Оцінка фінансового стану підприємства


Реферат Оцінка фінансового стану підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1 Загальна характеристика організації

2 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

3 Систему керування підприємством

4 Пропозиції, рекомендації

Укладання

Додаток А

Додаток Б

Додаток У

 


Запровадження

Технологічна практика проходила наИП Іванов. Магазин займається продажем парфумерії, косметики, побутової хімії ічистящих коштів.

Метою технологічної практики було закріплення теоретичних знань, і опанувати комплексом методів роботи з технологічному ланцюжку від замовлення (отримання) товару та закінчуючи аналізом результатів діяльності.

Основними завданнями практично були вивчення сфери діяльності підприємства, практична робота на робочих місць, освоєння методів аналізу та планування показників роботи підприємства.

Об'єктом дослідження єИП Іванов. Предметом дослідження є фінансово-економічне становищеИП Іванов.

Матеріалами для аналізу служать: річний бухгалтерський звіт, оперативна звітність, нормативні документи та інші джерела. Особлива увага приділялася ознайомлення з формами бухгалтерської звітності по основним показниками господарську діяльність.

фінансове економічне планування технологічне


1. Загальна характеристика організації

>Организационно-правовая форма. Повне найменування:ИП Іванов магазин «>Кокетка». Місце перебування магазину: р. Челябінськ, вул.Сталеваров,д.76/ вул. Пекінськад.16.

Дата створення. - 1 квітня 2005 рік.

>ИП Іванов здійснює бухгалтерський облік, веде статистичні інші види звітності у встановленому законодавством порядку. Має печатку, штамп встановленого зразка.

>Материально-техническую базуИП Іванов становлять основні фонди й оборотні активи, і навіть інші матеріальних цінностей і фінансові ресурси, які відбито в самостійному балансі установи.

>Конкурентами над ринком є магазини «Діксі» і «Камінний острів».

Основними видами діяльності підприємства є: роздрібна торгівля, торгово-закупівельна діяльність, створення магазинів.

За час торгове підприємствоИП Іванов зарекомендувало себе як надійний партнер, стабільна у фінансовому плані фірма.

2 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Магазин «>Кокетка» міститься у спальному районі. Має торгову площа 30 кв. метрів, 0.3 підсобного приміщення. Товар весь розташований у торговому залі на полицях вітрин і стелажів.

Структура організації представлена малюнку 1.

Малюнок 1 - Структура організації

>ИП Іванов - магазин з пласкою системою управління. Директор підприємства діє принципах єдиноначальності, представляє інтереси підприємства.

Підприємство має лінійну структуру. У лінійної структурі управління кожен керівник забезпечує керівництво нижчестоящими підрозділами з усіх видів діяльності. Її гідність - простота, економічність, граничне єдиноначальність. Основними вадами є високі вимоги до кваліфікації керівників, і навіть можливість перевантаження вищого керівництва при ускладненні діяльності.

Асортимент магазинів включає у собі товари:

1) особистої гігієни (мило, шампунь, зубні пасти),

2) побутову хімію (засоби для чищення кошти,парашки для прання),

3) біжутерію (шпильки, гумки, намисто)

4) косметику (тіні, туш, рум'яна, лаки для нігтів, туалетну і парфумерну воду).

Цільова група покупців дуже велике, оскільки асортимент магазину дуже широкий.

Основні економічні показники представлені у таблиці 1.


Таблиця 1 Економічні показники.

Показники 2007 р. 2008 р. Відхилення Темп зростання, %
1) Товарообіг, не враховуючи ПДВ,тис.руб. 25 328 36 608 11 280 44,54
2) Валовий дохід,тис.руб. 21 738 33 316 11 578 53,26
3) Рівень валового доходу, % 85,83 91,01 5,18 6,04
4) Недоліки звернення, тис. крб. -21 924 -36 041 -14 117 64,39
5) Рівень витрат звернення, % -86,56 -98,45 -11,89 13,74
6) Прибуток від продажу товарів,тис.руб. 3 404 567 -2 837 -83,34
7) Рентабельність продажів, % 0,13 0,02 -0,12 -88,48
8) Балансова прибуток, тис. крб. 10 956 -3 747 -14 703 -134,20
9) Рентабельність загальна, % 0,17 -0,05 -0,22 -132,37
10) Податок з прибутку,тис.руб. -2 810 -1 070 1 740 -61,92
11) Торішній чистий прибуток,тис.руб. 8 146 -4 817 -12 963 -159,13
12)Среднесписочная кількість працівників, чол. 5 5 0 0
13) Продуктивність праці 5 066 7 322 2 256 44,54
14) Прибуток від одного працівника,тис.руб. 681 113 -567 -83,34
15) ФОП,тис.руб. 180 144 -36 -20
16) Середньорічна вести одного працівника, крб. 15 12 -3 -20

>17)Торговая площа, м2

30 30 0 0

>18)Товарооборот на 1 м2 торговельній площі, тис. крб.

844 1 220 376 45
19) Прибуток від 1 м торговельній площі, тис. крб. 113 19 -95 -83

Виручка від в 2008 року становив 360 608 млн. рублів проти 2007 роком виручка збільшилася на 44,54% чи 11 280 млн. рублів, збільшення сталося через підвищення продуктивність праці.

3 Систему керування підприємством

Оплату праці. Однією із визначальних розділів у роботі підприємства є вести.

Заробітну плату - це заробіток, розрахований, зазвичай, в грошах, котрий за трудовим договорами власник чи уповноважений їм орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.

Трудові доходи працівника визначаються її особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих підсумків діяльності підприємства чи фірми. Вони регулюються податками, і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір зарплати встановлюється законодавством.

Заробітну плату виплачується 2 троянда на місяць:

- за першій половині місяці (авансу);

- вести протягом місяця.

Заробітну плату працівникам за першій половині місяці видається як авансу. Сума авансів потім утримується з заробітної плати працівників, за підсумками місяці.

4. Пропозиції, рекомендації

За підсумками вивчених матеріалів про діяльність можна запропонувати проводити такі заходи:

Пропонується запровадити накопичувальну ібонусную систему знижок, що містить лояльності щодо різноманітних груп споживачів (студенти, пенсіонери тощо.).

Значний ефект залучення постійних клієнтів може дати створення клубу постійних клієнтів, члени якого буде мати дисконтними мапами та користуватися накопичувальної ібонусной системою знижок. Знижки по дисконтною карті відбудеться залежно від обсягу і частоти покупок, що дозволить покупцю набувати більше товару, а продавцю залучити більше постійних клієнтів.

Також підвищення фінансового становища можна порекомендувати такі заходи, як інвентаризація товару підприємства міста і звільнення їхнього капіталу від "баласту" залежаних запасів, шляхом розпродажів.


Укладання

Цілі завдання поставлені до початку технологічної практики досягнуто.

Насправді було застосовано отримані теоретичні знання. Був відпрацьований звичка роботи з клієнтами, і у колективі.

У результаті проходження практики комплексно вивчений об'єкт дослідження –ИП Іванов, зокрема такі її боку як:

1) специфіка діяльності;

2) структура управління підприємством;

3) документи бухгалтерської і втратити фінансове звітності за 2007-2008 року;

4) основні показники фінансово-господарську діяльність, динаміку їх значень й.

У результаті технологічної практики вироблено ознайомлення з роботою фірмиИП Іванов, з його історією створення, спеціалізацією, організаційно-управлінської структурою, матеріально-технічної базою. Було також вивчені функції, форми й ефективні методи облік і звітність.


Додаток А

Бухгалтерський баланс2007г.ИП Іванов

АКТИВ Код показника На початок звітного року У найгіршому разі звітний період
1 2 3 4
I.Внеоборотние активи      
Основні кошти 120 291 538
Разом у розділі I 190 291 538
II. Оборотні активи      
Запаси 210 52 114
 зокрема:      
 витрати майбутніх періодів 216 52 114
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати) 240 2046 7549
 зокрема:      
 покупці, й замовники 241 1564 3321
Короткострокові фінансові вкладення 250 25106 30537
Кошти 260 1193 945
Разом у розділі II 290 28397 39145
БАЛАНС 300 28688 39683
>ПАССИВ Код рядки На початок звітного року У найгіршому разі звітний період
1 2 3 4
III. Капітал і резерви      
Статутний капітал 410 21000 21000
>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 470 7126 15272
Разом у розділі III 490 28126 36272
IV. Довгострокові зобов'язання      
  590 - -
V. Короткострокові зобов'язання      
Кредиторська заборгованість 620 563 3455
 зокрема:      
 постачальники і підрядчики 621 9 38
 заборгованість перед державними позабюджетними фондами 623 2 -
 заборгованість із податків і зборів 624 552 3241
 інші кредитори 625 - 176
Разом у розділі V 690 563 3455
БАЛАНС 700 28688 39727

 


Додаток Б

Бухгалтерський баланс2008г.ИП Іванов

АКТИВ Код показника На початок звітного року У найгіршому разі звітний період
1 2 3 4
I.Внеоборотние активи      
Нематеріальні активи 110 - 10
Основні кошти 120 538 373
Разом у розділі I 190 538 383
II. Оборотні активи      
Запаси 210 114 53
 зокрема:      
 витрати майбутніх періодів 216 114 53
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати) 240 7549 6045
 зокрема:      
 покупці, й замовники 241 3321 4425
Короткострокові фінансові вкладення 250 30537 25605
Кошти 260 945 801
Разом у розділі II 290 39145 32505
БАЛАНС 300 39683 32888
>ПАССИВ Код рядки На початок звітного року У найгіршому разі звітний період
1 2 3 4
III. Капітал і резерви      
Статутний капітал 410 21000 21000
>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 470 15272 10454
Разом у розділі III 490 36272 31454
IV. Короткострокові зобов'язання      
Кредиторська заборгованість 620 3455 1434
 зокрема:      
постачальники і підрядчики 621 38 96
заборгованість із податків і зборів 624 3241 1338
інші кредитори 625 176 -
Разом у розділі IV 690 3455 1434
БАЛАНС 700 39727 32888

 


Додаток У

 

Звіт прибутки і збитках

Показник найменування Код показника За звітний період За аналогічний період минулого року
  2 3 4
 Доходи й витрати на звичайним видам діяльності      
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 010 36608 25328
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 020 (3292) (3590)
Валова прибуток 029 33316 21738
Управлінські витрати 040 (32749) (18334)
Прибуток (збиток) від продажу 050 567 3404
 Інші доходи і      
Інші доходи 090 13761 26980
Інші витрати 100 (18075) (19428)
 Прибуток (збиток) до оподаткування 140 (3747) 10956
Поточний податку з прибутку 150 (1070) (2810)
 Торішній чистий прибуток (збиток) звітний період 190 (4817) 8146
>СПРАВОЧНО:  
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація