Реферати українською » Финансовые науки » Розрахунок прибутку інвестиційного проекту


Реферат Розрахунок прибутку інвестиційного проекту

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Контрольна робота

з дисципліни «Проектний аналіз»

р. Краматорськ 2010


Тести і контрольні питання

 

Інвестиційний проект за чотири роки реалізації дозволить інвестору збільшити спочатку вкладені інвестиційні кошти на 2,7 разу. Визначте величину складної відсоткової ставки?

а) 22 %; р) 28 %;

б) 43 %; буд) свій варіант відповіді.

в) 50 %;

,

(див. Додаток А), звідси й = 0,28 чи 28%

Відповідь: р) 28%

Відповідно до кредитним угодою, загальна сума боргу із відсотками у вигляді 670 890 грн. погашатиметься рівними виплатами впродовж п'яти років, відсоткову ставку 17 % річних. Визначте суму, виплачувану щороку на погашення боргу.

а) 209 696 грн.; в) 293 800 грн.;

б) 95 645 грн.; буд) свій варіант.

Для ануїтету:

,

де (див. Додаток У), тоді = 95 645 грн.

Відповідь: б) 95 645 грн.

Що належить до притокам (>оттокам) коштів від інвестиційної діяльності:

а) відсотки за довгостроковим і короткотерміновим кредитах;

б) короткострокові кредити;

в) придбання й продаж устаткування;

р) купівля землі;

буд) погашення заборгованостями за кредитами;

е) нематеріальні активи;

ж) амортизація;

із) приріст обігового капіталу.

Відповідь:

в) придбання й продаж устаткування;

р) купівля землі;

е) нематеріальні активи;

із) приріст обігового капіталу

Основною перевагою чистої поточної вартості є:

а) зокрема можливість використання як порівняльного показника, але не ролікритериального;

б) дозволяє визначити ефективність інвестиційного портфеля підприємства;

в) показує: наскільки реальна доходність за проекту перевищує вартість капіталу;

р) неможливість зміни середньозваженої вартості капіталу силу особливостей розрахунку даного критерію.

Відповідь: б) дозволяє визначити ефективність інвестиційного портфеля підприємства.

 

Завдання 9.4

Значення чистої поточної вартості в проекту становило 762 340 грн. Сталися такі зміни у економічному середовищі при реалізації інвестиційного проекту:

– підвищився відсоток за кредитами на виборах 4 %, у результаті значення чистої поточної вартості становило 737 120 грн.;

– підвищилися постійні витрати на 11 %, у результаті значення чистої поточної вартості становило 751 300 грн.;

– підвищилися видатки вихідні матеріали на 14 %, у результаті значення чистої поточної вартості становило 640 560 грн.

Необхідно здійснити позиціонування даних чинників в матриці чутливість проблеми та прогнозованості і здогадатися з вищесказаного.

Рішення:

1.Определим відсоток зміни чистої поточної вартості при кожному зміні у економічній середовищі:

– підвищився відсоток за кредитами на виборах 4 %

%NPV1 = 

– підвищилися постійні витрати на 11 %

%NPV2 = 

– підвищилися видатки вихідні матеріали на 14 %

%NPV3 = 

2.Рассчитаем еластичність зміни чистої поточної вартості за зміни кожного чинника:

– підвищився відсоток за кредитами на виборах 4 %-

R1 =

– підвищилися постійні витрати на 11 % -

R2 =


– підвищилися видатки вихідні матеріали на 14 % -

R3 =

3.Сведем все вищенаведені розрахунки в таблицю іпроставим рейтинг чутливості проекту до змін у економічному середовищі (рейтинг небезпекириск-факторов):

Чинники Зміна чинника Відсоток зміниNPV

Коефіцієнт

еластичності

Рейтинг
1. Відсоток за кредитами +4 % 3,3 % 0,8 1
2. Постійні витрати +11 % 1,4 % 0,1 2
3. Витрати на вихідні матеріали +14 % 16 % 1,1 1

4. Виконаємо оцінку чутливість проблеми та прогнозованості кожного чинника інвестиційного проекту.

Чинники Чутливість Можливість прогнозування
1. Відсоток за кредитами висока середня
2. Постійні витрати середня висока
3. Витрати на вихідні матеріали висока низька

5.Составим матрицю чутливість проблеми та прогнозованості і можна здійснити позиціонування даних чинників в матриці.

Прогнозованість Чутливість
Висока Середня Низька
Низька

I Витрати на вихідні матеріали

I

II

Середня I Відсоток за кредитами II III
Висока II III постійні витрати III

У перший зону потрапили чинники „Витрати на вихідні матеріали” і „Відсоток за кредитами”, отже, вони вимагають подальшого аналізу різними методами аналізу ризиків, бо дійшли їх зміни найбільш чутливий чистий наведений дохід проекту, і вони мають найменшоїпрогнозируемостью.

У третій зоні, зоні найбільшого добробуту, перебуває чинник „Постійні витрати”, отже, попри всі інших припущеннях і розрахунках даний чинник є найменш ризикованим й незаперечна подальшого розгляду.

 

Завдання 6.24

Графічним методом визначити внутрішню норму дохідності проекту при таких умовах: сума інвестиційних коштів у проект – 90 тис. грн. період циклу експлуатації проекту – 6 років, величина рівномірного грошового потоку за період – 280 тис. грн. Визначити за графіком, при який ставці відсотка із капіталу величина чистої поточної вартості становитиме 20 тис. грн.

Рішення:

1Определим щорічний грошові потоки у проекті:

ДПрічний = = 46,7 тис. грн.

2 Методом „спроб і помилок” підберемо ставку відсотка до першого негативного значення чистого наведеного доходу:

Ставка відсотка Рік >Дисконтний множник >Дисконтированний грошові потоки, тис. грн. Сумарний грошові потоки Чиста поточна вартість
32 % 1 0,7576 35,4 118,3 28,3
2 0,5739 26,8
3 0,4348 20,3
4 0,3294 15,4
5 0,2495 11,6
6 0,189 8,8
36 % 1 0,7353 34,3 109,1 19,1
2 0,5407 25,2
3 0,3975 18,6
4 0,2923 13,6
5 0,2149 10
6 0,158 7,4
40 % 1 0,7143 33,3 101,1 11,1
2 0,5102 23,8
3 0,3644 17
4 0,2603 12,1
5 0,1859 8,7
6 0,1328 6,2
Ставка відсотка Рік >Дисконтний множник >Дисконтированний грошові потоки, тис. грн. Сумарний грошові потоки Чиста поточна вартість
44 % 1 0,6944 32,4 94,1 4,1
2 0,4823 22,5
3 0,3349 15,6
4 0,2326 10,9
5 0,1615 7,5
6 0,1122 5,2
48 % 1 0,6757 31,5 87,9 -2,1
2 0,4565 21,3
3 0,3085 14,4
4 0,2084 9,7
5 0,1408 6,6
6 0,0952 4,4

3.Определим близьке значення внутрішньої норми дохідності:

інвестиційний прибуток вартість грошовий4. Методом інтерполяції знайдемо точніше значення внутрішньої норми дохідності:

Внутрішня норма дохідності у проекті становила 46,6 %.

Вартість капіталу становить 35,5 % при чистому наведеному доході рівному 20 тис. грн.

Завдання 5.10

Підприємство планує придбати нове обладнання, навіщо необхідні інвестиції у розмірі 820 тис. грн. При реалізації проекту планується виручка за літами: 1-ї рік – 1 060 тис. грн.; 2-ї рік – 1 225 тис. грн.; 3-й рік – 1 310 тис. грн.; 4-й рік – 1 425 тис. грн.; 5-ї рік – 1 530 тис. грн. Поточні витрати (без амортизації) розподіляються так: в 1-ї рік – 475 тис. грн.; у 2-ї рік – 562 тис. грн.; в 3-й рік – 627 тис. грн.; в 4-й рік – 715 тис. грн.; в 5-ї рік – 795 тис. грн. Амортизація нараховується по податковому методу, норма амортизації – 24 % річних. Податок з прибутку становить 25 %. Інвестор пред'явив певних вимог нині проектом: період окупності мав відбутися о межах 4 років, а норма прибутку у проекті становила щонайменше 25 %. Зробити висновок доцільність реконструкції цеху підприємства.

Рішення:

1.Определим просту норму прибутку за такою формулою:

2.Определим чисту середньорічну прибуток за проекту:

Рік Виручка, тис. грн. Поточні витрати (без амортизації), тис. грн. Амортизація (АТ), тис. грн. Прибуток, тис. грн. Податок з прибутку, тис. грн. Торішній чистий прибуток (>ЧД), тис. грн.
1 1060 475 1820*24%=436,8 148,2 37,1 111,1
2 1225 562 1383,2*24%=332,0 331 82,8 248,2
3 1310 627 1051,2*24%=252,3 430,7 107,7 323,0
4 1425 715 798,9*24%=191,7 518,3 129,6 388,7
5 1530 795 607,2*24%=145,7 589,3 147,3 442,0
1358,5 2017,5 504,5 1513,0

>Pnet = 1513/5 =302,6 тис. грн.

3.Определим вартість устаткування до кінця періоду реалізації проекту:


= 1820-1358,5 = 461,5 тис. грн.

Тоді проста норма прибутку становитиме:

26,5 %

4. Період окупності проекту визначається за такою формулою:

,

де ДПпорівн = ДП : 5– середньорічний грошові потоки

5. Грошовий потік вираховується за формулою:

= 1513 + 1358,5 = 2 871,5 тис. грн.

Тоді період окупності проекту становитиме:

 3,2 року.

Висновок: отримана проста норма прибутку 26,5 % більше прийнятої для підприємства норми прибутку рівної 25 % і термін окупності інвестицій рівний 3,2 року менше встановленого для підприємства періоду не більше 4 років, отже, інвестиційний проект може бути прийнятий до реалізації, оскільки відповідає вимогам інвестора.

 

Завдання 7.7

 

Порівняти проекти з різними періодами тривалості методом ланцюгового повтору. За результатами розрахунків робити висновків.Проекти

1 2
Сума інвестиційних коштів, тис. грн. 12 000 10 000

Грошовий потік, всього,

зокрема. за літами, тис. грн.:

22 000 19 000
1-ї рік 4 000 4 000
2-ї рік 8 000 5 000
3-й рік 10 000 6 000
4-й рік 4 000
Вартість капіталу підприємства, % 18 19

Рішення:

1.Определим чистий наведений дохід кожного з проектів:

2. Найкоротший загальне кратну обох аналізованих проектів становитиме 12. Отже, загальний період реалізації проектів становитиме 12 років, у межах цього періоду проект 1 буде реалізовано 4 разу, а проект 2 – 3 разу.

3. Графічним методом визначимо сумарне значення чистої поточної вартості з кожного з проектів з урахуванням різною тривалості проектів:


Тоді:

Тоді:

Отже, до реалізації варто прийняти проект 1, оскільки його сумарне значення чистої поточної вартості вище сумарного значенняNPV проекту 2 та й склав 7 103 грн.


Завдання 6.10

 

За даними бізнес-плану визначити показники ефективності проекту:

Показники бізнес-плану Значення, грн.
Сума інвестицій 413 270
Грошовий потік у проекті, зокрема за літами: 928 870
1-ї рік 227 540
2-ї рік 305 460
3-й рік

395 870

Вартість капіталу підприємства, % 11

Зробити висновки доцільність реалізації інвестиційного проекту для підприємства.

Рішення:

1.Рассчитаем чистий наведений дохід проекту з формулі для ординарного грошового потоку:

= (2275400,9009 + 3054600,8116 + 3958700,7312) – 413 270 = 742 362 - 413 270 = 329 092 (грн.)

Чистий наведений дохід позитивний і становить 329 092 грн., що свідчить про необхідність ухвалення цього проекту, оскільки проект принесе додатковий прибуток на вкладений капітал.

2.Рассчитаем індекс дохідності інвестиційного проекту:


Індекс дохідності становив досить високе значення 1,8, що свідчить про ефективності інвестування, оскільки, кожну гривню інвестованих коштів у підприємства зможе отримати 1,8 грошових надходжень у їхній поточної вартості.

3.Рассчитаем період окупності інвестиційного проекту:

 року

Звертаючись до показника періоду окупності, виявляємо, що вкладені підприємством кошти окупляться за рік і побачили 8-го місяців. З огляду на загальний термін реалізації інвестиційного проекту 3 року, даний проект характеризується досить швидкої окупністю, як наслідок, низькому рівні ризику.

4.Определим внутрішню норму дохідності методом „спроб і помилок”, навіщо будемо підбирати ставку відсотка до першого негативного значення чистого наведеного доходу:

Показники Роки
1 рік 2 рік 3 рік
Грошовий потік 227 540 305 460 395 870
Ставка відсотка 35%
>Дисконтний множник

=0,7407

=0,5487

=0,4064

>Дисконтированний грошові потоки 168539 167606 160882
Чистий наведений дохід (>NPV) (168539 + 167606 + 160882) – 413270 = +83 756
Ставка відсотка 40%
>Дисконтний множник

=0,7143

=0,5102

=0,3644

>Дисконтированний грошові потоки 162532 155846 144255
Чистий наведений дохід (>NPV) (162532 + 155846 + 144255) – 413270 = +49 363
Ставка відсотка 45%
>Дисконтний множник

=0,6897

=0,4756

=0,328

>Дисконтированний грошові потоки 156934 145277 129845
Чистий наведений дохід (>NPV) (156934 + 145277 + 129845) – 413270 = +18 786
Ставка відсотка 50%
>Дисконтний множник

=0,6667

=0,4444

=0,2963

>Дисконтированний грошові потоки 151701 135746 117296
Чистий наведений дохід (>NPV) (151701 + 135746 + 117296) – 413270 = –8 526

Графічним методом визначимо близьке значення внутрішньої норми дохідності:


Більше точне значення внутрішньої норми дохідності визначимо методом інтерполяції:

Внутрішня норма дохідності становила приблизно 48 %, що значно вище прийнятого для підприємства нижнього порога рентабельності інвестування (11 %), отже, даний проект витримує тест на рентабельність вкладення коштів. Інвестиційний проект має високий запас міцності 48 % – 11 % = 37 %, отже, попри всі змінах у зовнішній і внутрішньому середовищі проект залишається ефективним.

Висновок: проект має високою ефективністю і то, можливо рекомендований до практичної реалізації.


Схожі реферати:

Навігація