Реферати українською » Финансовые науки » Розрахунок системи бюджетів ВАТ "Покрівля"


Реферат Розрахунок системи бюджетів ВАТ "Покрівля"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1 Характеристика ВАТ «>Кровля»

2 Бюджет продажів

3 Бюджет виробництва

4 Бюджет прямих витрат за матеріали

5 Бюджет прямих витрат за оплату праці

6 Бюджет виробничих накладних витрат

7 Бюджет собівартості

8 Бюджет управлінських і збутових витрат

9 Бюджет ПДВ

10 Бюджет прибутків і витрат

11 Бюджет руху коштів

12 Прогнозний бухгалтерський баланс

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Актуальною завданням російських організацій час є сучасних управлінських технологій. Динамічний розвиток, безліч бізнес-напрямів, придбання підприємств, вихід налаштувалася на нові ринки, залучення інвестицій і інвестування на нові проекти – всі ці діяльність вимагає якісної системи управління. У зв'язку з цим виникла потреба застосування технологій вирішення завдань управління, серед яких, особливо попереду стоїть бюджетування.

Бюджетування - одна з основних інструментів управління компанією. Воно що й активно використовується компаніями як технологія фінансового планування. Проте деякі компанії розглядають бюджетування як реальний інструмент управління ефективністю бізнесу і досягнення стратегічних цілей і завдань. Найбільш «просунуті» російські підприємства вже успішно застосовують процедуру бюджетування для планування своєї діяльності.

Бюджетування дозволяє як реального часу отримувати показники рентабельності кожного товару, підрозділи і споживача. Оперативний управлінський облік допомагає швидко адаптуватися до змін ринку, і навіть бачити економічні проблеми, у момент їх виникнення та усувати їх доти, як вони завдали суттєвий матеріальним збиткам.

Впровадження системи бюджетування – складний організаційний процес,трансформирующий функції багатьох підрозділів, і документообіг організації. Первинний облік в організаціях ведеться упорядкування бухгалтерської та податковою звітності, і цієї інформації недостатньо до ухвалення управлінські рішення. Система бюджетування мають забезпечувати трансформацію даних бухгалтерського обліку у ці управлінського обліку, і це дасть можливість уникнути ведення подвійного обліку (бухгалтерського і управлінського) і мінімізувати видатки введення даних про фактичному виконанні бюджетів.

Бюджетування - це процес планування майбутньої діяльності організації, результати якого оформляються системою бюджетів. Бюджетування передбачає створення технології планування, обліку й контролю коштів та фінансових результатів.

Бюджет - це план діяльності організації за певного періоду, виражений в грошової форми, який виконує низку дуже важливих функцій:

- бюджет як прогноз. Основні планові рішення приймає розробки стратегічного плану, та інформаційний процес розробки бюджету, сутнісно, є переробкою цих прогнозів;

- бюджет в якості основи контролю. Принаймні реалізації закладених у бюджеті планів необхідно реєструвати фактичні результати діяльності організації. Порівнюючи фактичні показники з запланованими, можна проводити так званий бюджетний контроль;

- бюджет як координації. Бюджет є виражений в вартісних показниках план у сфері виробництва, закупівель сировини чи товарів, реалізації товару, інвестиційної діяльності тощо.;

- бюджет в якості основи щоб поставити завдання. Розробляючи бюджет на майбутній період, необхідно ухвалити рішення завчасно, на початок діяльність у цей період.

Під час упорядкування бюджетів слід спиратися на документи, за формою і структурі наближені до документів бухгалтерської звітності. Виробляти бюджетування не залучаючи обчислювальних засобів і відповідного програмного забезпечення неможливо у реальному масштабі часу й цінності.


1 Характеристика ВАТ «>Кровля»

бюджет продаж виробництво витрата

Відкрите товариство «>Кровля» є юридичною особою, діє підставі статуту і законодавства Російської Федерації. ВАТ «>Кровля» створено 1.10.2000 р. Юридична адреса ВАТ «>Кровля»: Російської Федерації, Новосибірська область, р.Искитим, вул.Заводская, 10.

ВАТ «>Кровля» спеціалізується з виробництва покрівельних і стінових будівельних матеріалів.Випускаемая продукція: шифер покрівельний 8 - хвильової, шифер плаский забарвлений істеновой будівельний матеріал -пеноблок.

>Асбестоцементний шифер - недорогий, легкий в монтажі і з найвідоміших покрівельних матеріалів. Широко використовують як для устрою покрівель, і у будівництві стінових огороджень, будинків, споруд.

Підприємство оснащено двома технологічними лініями із виробництва азбестоцементних аркушівСВ-8 розміром1750x1130x5,8 мм однієї технологічної лінією із виробництва пласких аркушів розміром1750x1130x7,4 мм, також є установка дляпеноблоков розміром200х300х600 мм.

Статутний капітал ВАТ «>Кровля» становить 1 634 200 крб.

Для підприємств свою продукцію цього року:

-Шифер хвилястий – 185руб./шт.;

-Шифер плаский забарвлений – 270руб./шт.;

-Пеноблок – 2100руб./м3.

На запланований рік організація передбачає збільшити ціни на всі 12%.

На бюджетний рік плануються такі обсяги продажу:

-Шифер хвилястий – 385000 прим.;

-Шифер плаский забарвлений – 163000 прим.;

-Пеноблок – 6250 м3.

Організація реалізує своєї продукції трьом замовникам:

1. ТОВ «>СибЦемРемонт» набуває 30% шиферу хвилястого і 60% шиферу плоского.

2. ТОВ «>Строймастер» повністю набуваєпеноблок.

3. ВАТ «>Спецстрой» набуває 70% шиферу хвилястого і 40% шиферу плоского.

Розрахунок з замовниками виробляється у 2 місяці на в процентному відношенні 60/40. Дебіторська заборгованість нинішнього року – 3627,75тис.р.

Вартість матеріалів виробництва одиниці виробленої продукції наступна:

1.Шифер хвилястий – 121 крб.:

- азбестхризотиловийА-5 – 33 крб.

- азбестхризотиловий А-6 – 30 крб.

-портландцементМ500 – 58 крб.

2.Шифер плаский забарвлений – 197 крб.:

- азбестхризотиловий А-6 – 72 крб.

-портландцементМ400 – 70 крб.

-водно-дисперсионнаяакриловая фарба – 55 крб.

3.Пеноблок – 1238 крб.:

-портландцементМ400Д0 – 1155 крб.

- пісок – 38 крб.

- добавки – 45 крб.

Організація уклала договору про поставці всіх матеріалів, необхідні виробництва хвилястого шиферу з якимось ТОВ «>Геркулес». Матеріали, потрібних виготовлення плоского шиферу, поставляє ТОВ «>Таурис». Сировина й матеріали дляпеноблоков підприємство отримує за угодою з ВАТ «>Искитиммраморгранит».

Оплата за матеріали ввозяться 2 місяці на в процентному відношенні 60/40. Кредиторська заборгованість початку року становить 2302,25тис.р.

Організація є платником податку додану вартість. Додатково приймемо, що відсоткову ставку прибуток становить 20%.

>Трудозатрати виробництва одиниці виробленої продукції такі:

-Шифер хвилястий – 21руб./шт.;

-Шифер плаский забарвлений – 25руб./шт.;

-Пеноблок – 235руб./м3.

Норматив змінних накладних витрат за одиницю продукції становить:

-Шифер хвилястий – 5руб./шт. без ПДВ (0,9 крб.);

-Шифер плаский забарвлений – 7руб./шт. без ПДВ (1,26 крб.);

-Пеноблок – 89руб./м3 без ПДВ (16 крб.).

Норматив змінних управлінських і збутових витрат за одиницю продукції становить:

-Шифер хвилястий – 2руб./шт. без ПДВ (0,36 крб.);

-Шифер плаский забарвлений – 4руб./шт. без ПДВ (0,72 крб.);

-Пеноблок – 39руб./м3 без ПДВ (7 крб.).

Організація планує закупівлю технологічного устаткування суму 13900тис.р.

Загальна кількість працівників організації становить 90 людина, у цьому чисельність робітників становить 78 людина, чисельність адміністративно-управлінського персоналу – 12 людина.


2 Бюджет продажів

Бюджет продажів – операційний бюджет, у якому інформацію запланований обсязі продажів, ціні очікувану доході від кожного виду товару. Якість складання бюджету продажів безпосередньо впливає процес бюджетування і успішну роботу організації.

Під час упорядкування бюджету продажів потрібно ми такі питання:

- який товар випускати;

- у яких обсягах він реалізований (з розбивкою визначені часові відтинки);

- яку встановити ціну товару;

- який продажів буде оплачено поточного місяця, який у наступному, варто планувати безнадійну заборгованість.

У випадку організація нинішнього року періоді вже випускає декілька тисяч видів товару. Підкоряючись стратегічному плану, відділ маркетингу оцінює господарський портфель і висуває прогнози щодо життєздатності та обсягів реалізації тієї чи іншої виду товару.

На обсяг продажу товарів впливають такі чинники:

- макроекономічні показники поточного і перспективного стану країни (середній рівень зарплати, темпи зростання виробництва товарів за галузями, безробіття тощо.);

- довгострокові тенденції продажів щодо різноманітних товарів;

- цінову політику, якість товарів, сервіс;

- конкуренція;

- сезонні коливання;

- обсяг продажу попередніх періодів;

- виробничі потужності організації;

- відносна прибутковість товару;

- масштаб рекламної кампанії.

Питання про стратегії ітактиках встановлення ціни товари складає основі аналізу ринку, цілей і стан організації.

У цілому нині бюджету продажів пред'являються такі вимоги:

- бюджет повинен відбивати, по крайнього заходу, місячний чи квартальний обсяг продажу натуральних і вартісних показниках;

- бюджет складається з урахуванням попиту товар, географії продажів, категорій покупців, сезонних чинників;

- бюджет включає у собі очікуваний грошові потоки від продажу, який надалі буде у доходну частину бюджету потоків коштів;

- у процесі прогнозу грошових потоків від продажу необхідно враховувати коефіцієнти інкасації, які показують, яка частина товару оплачена на місяць відвантаження, в місяць, безнадійний борг.

Бюджет продажів на запланований рік представлено табл. 2.4.

Використовуючи інформацію про обсяг продажу поточному періоді (табл. 2.1) з урахуванням чинника сезонності були спрогнозовано обсяги продажу своєї продукції запланований період (табл. 2.3). У маркетингової стратегії організації передбачено незначне скорочення обсягу продажу хвилястого шиферу до 385000 прим., що з зниженням попиту, викликаного появою альтернативних покрівельних матеріалів. Проте з інших видів продукції планується зростання обсягу продажу: по плескатому шиферу до 163000 прим., попеноблоку до 6250 м3. На запланований рік передбачено підвищення цін продукції на 12%. Від реалізації продукції планованому 2012 року організація очікує отримати виторг у розмірі 169472,78тис.р.

Під час упорядкування графіка надходження коштів враховується, що прибуток від продажів поточного періоду входить у вигляді грошей лише з 60%, решта вступає у наступному періоді.

У організація планує взяти дебіторської заборгованості попереднього періоду у вигляді 3627,75тис.р. Додатково, організація отримає 60% січневої виручки.

У планованому року організація не отримає 40% грудневої виручки, що становить 4837,88тис.р. Ця ж сума буде зафіксовано у підсумковому прогнозованому балансі організації, як дебіторська заборгованість наприкінці року.

3 Бюджет виробництва

 

Бюджет виробництва – це виробничу програму, що визначає заплановані номенклатуру і обсяги виробництва в бюджетному періоді (в натуральних показниках).

Він спирається на бюджет продажів, враховує виробничі потужності, збільшення чи зменшення запасів, і навіть величину зовнішніх закупівель.

Запланований обсяг випуску товарів визначається, в такий спосіб: обсяг продажу плюс бажаний запас товарів наприкінці періоду мінус запаси готового товару початку періоду. Складним моментом є визначення оптимального запасу товарів наприкінці періоду. З одного боку, великий запас товарів допоможе відреагувати на непередбачені стрибки від попиту й перебої з постачанням сировини, з іншого боку гроші, спрямовані на запаси, не приносять доходу.

Зазвичай, запас готових товарів наприкінці періоду висловлюють у відсотках щодо продажів наступного періоду. Ця величина повинна враховувати похибка прогнозу обсягу продажу і історію відносин із покупцями.

Це єдиний бюджет, розраховуваний в натуральних одиницях. Він впливає попри всі бюджети, які стосуються виробництву.

Бюджет виробництва представлено табл. 3.1. Задля більшої безперебійної продажу організація планує запас товару наприкінці періоду обсягом 10% від обсягу продажу наступного періоду. У найгіршому разі планованого року спрогнозовано такі обсяги запасів: шифер хвилястий – 3320 прим., шифер плаский – 1399 прим.,пеноблок – 52,9 м3. При очікувану скороченні обсягу продажу хвилястого шиферу заплановано скорочення запасів початку року в 12%, у разі зростання продажів плоского шиферу іпеноблока передбачається збільшення обсягу запасів на 12%. Плановані запаси наприкінці першого періоду є планованими запасами початку другого періоду. Отже, очікуваний обсяг виробництва становило: шифер хвилястий – 385398 прим., шифер плаский – 162832 прим.,пеноблок – 6243,6 м3.

4 Бюджет прямих витрат за матеріали

Бюджет прямих витрат за матеріали – це кількісне вираз планових показників прямих витрат організації використання і придбання основних видів сировини й матеріалів.

Бюджет прямих витрат за матеріали показує, скільки сировини й матеріалів потрібно виробництва та скільки сировини й матеріалів має бути закуплено. Обсяг закупівель сировини й матеріалів залежить від очікуваного обсягу їх використання, і навіть від можливого рівня запасів.

Бюджет прямих витрат за матеріали, зазвичай, складається з урахуванням термінів і близько погашення кредиторську заборгованість за матеріали.

Упорядкування бюджету прямих витрат за матеріали виходить з бюджеті виробництва.Умножая кількість одиниць виробів, які підлягають виготовлення, на норму витрати сировини й матеріалів на одиницю вироби, ми маємо суму прямих витрат за матеріали.Прибавляя до одержаному значенням кількість запасів наприкінці періоду й віднімаючи кількість запасів початку періоду, ми матимемо суму витрат за закупівлю сировини й матеріалів. Якщо ж змінюється бюджет продажів чи бюджет виробництва, може бути оперативно змінено і план закупівель сировини.

Бюджет прямих витрат за матеріали містить у собі і привабливий графік оплати придбаних матеріалів (графік погашення кредиторську заборгованість).

Використовуючи даних про запланованих обсягах виробництва та вартості матеріалів на одиницю продукції, була вартість матеріалів на період. Задля більшої безперебійної поставки сировини у виробництві планується запас сировини наприкінці періоду у вигляді 15% потреби в сировину наступного періоду. На початок бюджетного року запаси матеріалів для хвилястого шиферу планується знизити на 15%, а запаси сировини для плоского шиферу і виробництвапеноблока – збільшити на 15%.

Загальна вартість витрат, що з придбанням сировини й матеріалів наступна: шифер хвилястий – 55134,02тис.р., шифер плаский – 37778,49тис.р.,пеноблок – 9103,46тис.р.

Згідно з графіком виплат коштів за матеріали, у грудні організація планує погасити кредиторську заборгованість, що була початку року, що становить 2302,25тис.р. Відповідно до домовленістю з постачальниками сировини організація повинна оплатити за поставки сировини 60% вартості закупівель у першому місяці і 40% у другому місяці. При плануванні передбачається кредиторської заборгованості наприкінці року, обсягом 40% вартості сировини, планованого до закупівлі у грудні. Ця ж сума становить 3056,34тис.р. і міститься у підсумковому балансі організації у статті кредиторської заборгованості наприкінці року.


5 Бюджет прямих витрат за оплату праці

Бюджет прямих витрат за оплату праці – це кількісне вираз планових показників витрат організації на оплату праці основного виробничого персоналу.

Під час підготовки бюджету прямих витрат за оплату праці враховують, що він складається з бюджету виробництва, даних про продуктивність праці і ставках оплати праці основного виробничого персоналу.

У бюджеті зарплати основного виробничого персоналу необхідно виділяти дві складові:

- фіксовану частину оплати праці;

- відрядну частина оплати праці.

>Составлению бюджету передує розрахунок витрат праці кожному за вироби, технологічного циклу, етапу роботи, об'єкта будівництва.

Якщо організації нагромадилася заборгованість з праці чи організація підозрює, що ні зможе сплачувати заробітну плату в встановлених термінів, то додатково бюджету прямих витрат за оплату праці складається графік погашення боргу заробітної плати. Цей графік складається з такого самого принципу, як і графік

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація