Реферати українською » Финансовые науки » Податковий контроль в системі податкового адміністрування


Реферат Податковий контроль в системі податкового адміністрування

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Податковий контроль у системі податкового адміністрування

1.1 Сутність, цілі й завдання податкового контролю

1.2 Законодавче регулювання організації виїзних податкових перевірок

1.3 Методика проведення виїзних податкових перевірок

2. Організація податкових перевірок на матеріалах Інспекції ФНП по р. Чебоксар

2.1 Організація ні економічна характеристика Інспекції ФНП по р. Чебоксар

2.2 Вивчення практики проведення виїзних податкових перевірок

2.3 Документальне оформлення і реалізація результатів виїзних податкових перевірок

2.4 Процедури податкових перевірок і до відповідальності

3. Зміна ролі податкових у системі податкового контролю

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження

Основний формою контроль над дотриманням податкового законодавства і правильністю обчислення податків є виїзні перевірки, що проводяться за місцем розташування платника податків.

Тема даної роботи дуже актуальна, оскільки виїзні перевірки є як ефективними, дозволяють податковому органу використовувати різноманітні методи контрольної роботи і відповідно отримати вулицю значно більше інформації щодо фінансово-господарської діяльності платника податків. Основна частина до нарахованих податків, штрафних санкцій під час контрольної роботи припадає на виїзні перевірки.

У цьому, виїзна податкова перевірка є, кажучи образно, самоїтравматичной для платника податків формою податкового контролю. По-перше, присутність біля підприємства представника контролюючого органу завжди вносить деяку дезорганізацію в роботу бухгалтерської служби, стає джерелом стресу для перевірених. По-друге, саме під час виїзних податкових перевірок матеріалізуються у реальні результати, тобто у до нараховані податки, пені і штрафи, ті очікування й надії, які податкові органи пов'язували з відвідуванням конкретного платника податків.

Мета цієї праці полягає у вивченні процесу планування і підготовки виїзний податкової перевірки.

З мети, було визначено такі:

- вивчення сутності, цілі й завдань податкового контролю;

- розгляд законодавчого регулювання виїзних податкових перевірок;

- виявлення методики проведення виїзних податкових перевірок;

- вивчення організації та економічної характеристики Інспекції ФНП по р. Чебоксар;

-розгляд процедури податкових перевірок і до відповідальності;

-вивчення зміни ролі податкових у системі податкового контролю.

>Информационно-методологической основою роботи послужили роботи наступних авторів: Абрамов М.Д. ,Красницкая В.А., Лобанов А.В., ШевцоваТ.В. та інших..


1. Податковий контроль у системі податкового адміністрування

1.1 Сутність, цілі й завдання податкового контролю

Податковий контроль, який би вчасна й повне надходження податкових надходжень в бюджетну систему Російської Федерації, - необхідна умова і найважливіший метод податкового адміністрування.

Контроль можна охарактеризувати як із функцій управління, що є систему спостереження та перевірки функціонування керованого об'єкта з оцінки обгрунтованості та ефективності прийнятих управлінські рішення, виявлення ступеня реалізації, наявності відхилень і несприятливих ситуацій, про які доцільно своєчасно проінформувати компетентні органи, спроможні приймати заходи поліпшити стану справ.

Податковий контроль грає особливу роль системі здійснення державного контролю є комплексом заходів із перевірці дотримання законності, доцільності та ефективності системи податкові органи у формуванні грошових фондів всіх рівнів структурі державної влади у частині податкових надходжень, з виявлення резервів збільшення податкових надходжень до бюджетів, поліпшенню податкової дисципліни серед платників податків, дотриманню ними податкового законодавства.

Відповідно до ст. 82 НК РФ, податковим контролем називається діяльність уповноважених органів контролю за дотриманням платниками податків, податковими агентами і платниками зборів законодавства про податки і зборах гаразд, встановленому НК РФ. Дане визначення кілька звужує сформовані рамки контрольної діяльності податкові органи, виключаючи контроль за виконанням банками обов'язків у виконанні доручень платників податків і місцевих податкових органів з перерахування податку бюджетну систему.

Головна мета податкового контролю є створення досконалої системи оподаткування нафтопереробки і досягнення цього рівня старанності серед платників податків, податкових агентів та інших осіб, у яких виключається порушення податкового законодавства.

До основних цілей податкового контролю ставляться:

­  дотримання податкового законодавства – це основна обов'язок податкові органи, певна ст. 32 НК РФ;

­  невідворотне покарання порушників законодавства про податки і зборах;

­  забезпечення правильного обчислення, своєчасного і сповненого внесення податків і зборів бюджет (державні позабюджетні фонди);

­  попередження порушень законодавства про податки і зборах, і навіть відшкодування збитків, яке заподіюють державі результаті невиконання платниками податків (податковими агентами) й іншими особами своїх зобов'язань.

Податковий контроль включає у собі такі стадії:

­  реєстрація обліку платників податків;

­  прийом податкової звітності;

­  здійснення камеральних перевірок;

­  нарахування платежів до сплати;

­  контролю над своєчасної сплатою нарахованих сум;

­  проведення виїзних податкових перевірок;

­  контролю над реалізацією матеріалів перевірок і сплатою нарахованих фінансових санкцій і адміністративних штрафів.

Ефективність податкового контролю характеризується рівнем мобілізації в бюджетну систему податкових надходжень та інших обов'язкових платежів; повнотою обліку платників податків та оподаткування; якістю податкових перевірок, зниженням числа судового розгляду та розгляд скарг платників податків до дій суб'єктів податкового контролю; скороченням часу на контакти із платниками податків.

З урахуванням всього сказаного можна дійти невтішного висновку у тому, що податковий контроль як із функцій управління є систему контролю над фінансово-господарської діяльністю платників податків із метою її оптимізації для якісного виконання податкового законодавства.

З податковим контролем тісно пов'язане розвиток основних складових податкової політики держави.

При здійсненні заходів податкового контролю уповноважені органи керуються:

§ принципами законності, планування заходів податкового контролю;

§ принципом дотримання податкової таємниці (спеціального режиму до даних про платників податків, платників зборів і місцевих податкових агентів, отриманим посадовими особами уповноважених контрольних органів);

§ принципом послідовність здійснення заходів податкового контролю та документального фіксування встановлених фактів, діянь П.Лазаренка та подій;

§ принципом неприпустимість заподіяння шкоди перевіреній організації, або фізичній особі під час проведення податкового контролю.

Податковий контроль має значення щодо оцінки діючу пенсійну систему країні податкової системи та виробленні пропозицій з її вдосконаленню. Уряд РФ через центральні апарат ФНП Росії і близько його органи отримує велику інформацію, аналіз якої дозволяє зробити висновок про рівень ефективності яку проводять у державі податкової політики і необхідність ухвалення рішень внесення змін в законодавчі і нормативні акти із податків.

1.2 Законодавче регулювання організації виїзних податкових перевірок

Проведення податкових перевірок регулюється такими нормативно-правовими документами:

1. Конституція Російської Федерації.

2. Податковий кодекс Російської Федерації.

3. Положення про порядок проведення інвентаризації майна платників податків при податкову перевірку.

4. Інструкція "Про порядок складання акта виїзний податкової перевірки і винесенні рішення за результатами розгляду її матеріалів" N 52 від 31 березня 1999 року.

5. Федеральний закон від 8 липня 1999 року "Про адміністративної відповідальності ще юридичних (організації) і індивідуальних підприємців за правопорушення у сфері виробництва й обороту етилового спирту, алкогольної іспиртосодержащей продукції".

6. Наказ МНС РФ від 08.10.99 р. №АП-3-16/318 «Про затвердження Порядку призначення виїзних податкових перевірок».

7. Регламент планування і підготовки документальних перевірок дотримання податкового законодавства.

8. Федеральний закон РФ від 08.08.2001 №134-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців під час проведення державного фінансового контролю (нагляду) (з цим і доповненнями).

Відповідно до ст. 15 « Конституція Російської Федерації має вищу юридичної чинності, пряму дію і застосовується по всій території Російської Федерації. Закони та інші правові акти, застосовувані до, нічого не винні суперечити Конституції РФ». Відповідно до ст. 57 Конституції РФ «кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки та збори. Закони, встановлюють нові податки чи що погіршують становище платників податків, зворотної дії немає».

Відповідно до ст. 1 НК РФ «законодавство Російської Федерації про податки і зборах складається з справжнього Кодексу й положення прийнятих відповідно до ним федеральних законів про податки і зборах».

Податковий кодекс РФ дає права податкові органи проводити інвентаризацію належить платникові податків майна. Міністерство фінансів РФ і Міністерство РФ із податків і зборів затверджене Положення про порядок проведення інвентаризації майна платників податків при податкову перевірку.

Порядок призначення виїзних податкових перевірок визначено наказом МНС Росії від 8.10.99 р. №АП-3-16/ 318 (зареєстровано Мін'юсті Росії 15 листопада 1999 р. № 1978) зДополнением № 1, внесених наказом від 7.02.2000 р. №АП-3-16/34 (далі - Порядок), акт за результатами даної перевірки необхідно укласти відповідно до інструкцією МНС Росії від 10.04.2000 р. № 60УО порядку складання акта виїзний податкової перевірки і провадження у справі про порушення законодавства про податки ісборахФ,увержденной наказом МНС Росії №АП-3-16/138 (зареєстровано Мін'юсті Росії 7 червня 2000 р. № 2259)

1.3 Методика проведення виїзних податкових перевірок

Відповідно до ст. 82 таки Податкового кодексу РФ виїзна податкова перевірка є одним із форм податкового контролю. Функції податкового контролю, зокрема через проведення податкових перевірок, і навіть ведення провадження у справах податкових правопорушення ставляться до компетенції податкові органи [2, з. 86].

На разі за виявленні обставин, потребують скоєння дій, віднесених НК РФ до повноважень податкові органи, органи внутрішніх справ зобов'язані в 10-денний термін від дня виявлення зазначених обставин направити матеріали в відповідний податковий орган до ухвалення щодо них рішення. Дане положення передбачається Наказом МНС Росії NАС-3-06/37 й МВС Росії N 76 від 22 січня 2004 р.

Працівники податкового органу надійдуть на будь-яку організацію або до кожному підприємцю та перевірити, як вони не сплачують податки. Така перевірка називається виїзний. Саме за результатами виїзних перевірок податкові інспектори нараховують найбільше штрафів.

За загальним правилом кожна організація перевіряється податковим органом не рідше ніж разів у двох років. Цього вимагає Закон РФ від 21 березня 1991 р. N 943-1 "Про податкові органи Російській Федерації". Але практично цього правила порушується: одних перевіряють за кілька разів на рік, інших– разів у кілька років.

Частота перевірок залежить від характеру діяльності організації. Наприклад, експортерів перевіряють частіше від інших підприємств.

Особливу увагу податковий орган приділяє найбільшим платникам податків. Це організації, які щомісяця сплачують у понад 1 000 000 крб. податків. Їх інспекції намагаються перевіряти не менше приблизно вдвічі року [8, із 25-ма].

У 2007 року податкові органи немає права здійснювати відношенні одного платника податків більше двох виїзних податкових у протягом календарного року, як це було раніше. Проте виняток складають випадки прийняття рішень керівником федерального органу виконавчої, уповноваженого у контролі і нагляду у сфері податків і зборів, про необхідність здійснення виїзний податкової перевірки платника податків понад зазначеного обмеження. З іншого боку, починаючи з 2007 року, щодо кількості виїзних податкових перевірок платника податків до уваги береться кількість проведених самостійних виїзних податкових перевірок його філій і представництв (п. 5 статті 89 НК).

Організації, мають філії і рівень представництва, податкові органи також перевіряють частіше від інших підприємств. Це з тим, що, зазвичай, такі організації є значними платниками податків і мають складнішу систему бухгалтерського і податкового обліку.

Порядок проведення виїзний податкової перевірки регламентований НК РФ.

Суть виїзний податкової перевірки – контролю над правильністю обчислення та сплати податків, вказаних у рішенні для проведення перевірки, з урахуванням вивчення як документальних джерел інформації, і фактичного стану об'єктів оподаткування [10, з. 34].

>Виездная податкова перевірка проводиться за рішенням податкового органу. Рішення проведення виїзний податкової перевірки повинна утримувати такі відомості:

§ цілковите і скорочена найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника податків;

§ предмет перевірки, тобто податки, правильність обчислення та сплати яких підлягає перевірці;

§ періоди, які проводиться перевірка;

§ посади, прізвища та ініціали співробітників податкового органу, яким доручається проведення перевірки.

Форма рішення керівника (заступника керівника) податкового органу проведення виїзний податкової перевірки стверджується федеральним органом виконавчої, уповноваженим у контролі і нагляду у сфері податків і зборів.

Службові особи податкові органи, які проводять податкову перевірку, зобов'язані пред'явити керівнику перевіреній організації, або законному її представнику службові посвідчення і рішення керівника (його заступники) податкового органу проведення виїзний податкової перевірки одразу після прибуття на об'єкт перевірки.

Рішення проведення виїзний податкової перевірки є необхідною підставою для допуску посадової особи податкового органу завезеними на територію платника податків з метою проведення податкового контролю (ст. 91 таки Податкового кодексу РФ), тобто свідчить початок проведення виїзний податкової перевірки.

Спочатку платник податків представляє перевіряючим податкового органу прибуткові витратні документи чи звіти про рух тих матеріальних цінностей і надходження коштів. Голова комісії ставить цих документах свою візу із зазначенням: "до інвентаризації на (дата)". Матеріально відповідальні особи дають розписки у цьому, що до початку інвентаризації всі документи на майно здано в бухгалтерію, відбито у бухгалтерських регістрах чи передані комісії, все що надійшли цінності оприбутковано, авибившие списані у розхід.

Потім члени комісії розпочинають підрахунку майна платника податків. Платник податків зобов'язаний створити перевіряючим усі необхідних його запровадження: представити для допомогу людей, вимірювальні і контрольні прилади, мірну тару тощо.

Дані про майно записують їх у інвентаризаційні опису і акти, що є у двох примірниках. Ці документи підписують усіх членів інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальні особи. Причому матеріально відповідальні обличчя на кінці опису дають розписку у цьому, що вони були присутні на інвентаризації не мають до комісії ніяких претензій [16, з. 41].

За результатами інвентаризації перевіряючим податкового органу складається відомість, у якій вказують виявлені недостачі і надлишки майна. Документ підписує голова інвентаризаційної комісії;

3) відповідно до ст. 92 НК РФ проводити огляд.

У результаті виїзний податкової перевірки перевіряльники податкового органу заслуговують провести огляд (обстеження) будь-яких використовуваних платником податків реалізації підприємницької діяльності виробничих, складських, торгових оборотів і інших приміщень та територій, використовуванихпроверяемим для вилучення доходу або пов'язаних із сенсом об'єктів оподаткування, виробляється визначення відповідності фактичних даних документальним даним, представленим платником податків.

Огляд виробляється у присутності понятих

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація