Реферати українською » Финансовые науки » Оподаткування фізичних осіб


Реферат Оподаткування фізичних осіб

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Загальні засади

1.2 Оподаткування доходів, одержуваних фізичними особами у виконанні ними трудових та інших прирівняних до них обов'язків за місцем основний роботи (служби, навчання)

1.3 Оподаткування доходів, одержуваних за місцеві основний роботи (служби, навчання)

1.4 Оподаткування доходів від підприємницької роботи і інших доходів

1.5 Особливості оподаткування іноземних громадян, і осіб без громадянства, мають місце проживання Російській Федерації

1.6 Декларування фізичними особами сукупного річного прибутку і Порядок обчислення податку за сукупного річний дохід

1.7 Забезпечення дотримання сплати прибуткового податку

2. ПОДАТКИ НА МАЙНО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1 Загальні засади

2.2 Порядок обчислення та сплати податків

3. ПОДАТОК НА МАЙНО, ПЕРЕЙДЕ У ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ І ДАРЕНИЯ

3.1 Загальні засади

3.2 Пільги з податку

3.3 Порядок обчислення та сплати податків

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ


Запровадження

Податки — одне з найстародавніших економічних інструментів у суспільстві. Вони з'явилися разом із виникненням держави й використовувалися їм, як основне джерело коштів на змісту органів державної влади матеріального забезпечення виконання ними своїх можливостей. З того часу у світі багато що змінилося, нових рис придбали завдання й функції держави. Проте головне призначення податків як джерела коштів, які забезпечують функціонування держави, збереглося, хоча роль їх стала значно більше багатозначній.

Податки, стягнуті державою із населення, виконують функції, властиві податках взагалі. Та заодно вони становлять також засобом зв'язку громадянина, причому індивідуальної, із державою чи органами місцевого самоврядування, відбивають його індивідуальну причетність державних і керували місцевим справам, дозволяють відчувати себе активно чинним членом суспільства, дають підстави контролю відповідальності держави й органів місцевого самоврядування перед платниками податків.

Фізичні обличчя на РФ оподатковуються кількома видами податків, зокрема дорожнім податком, поруч непрямих податків, які включаємо до вартості яку купує котра фізичною особою продукції (наприклад, акцизи), але основним податком, який сплачують всіх громадян, є прибутковий податок з фізичних осіб. Також часто зустрічається податку майно громадян, податку майно, що у порядку спадковості й дарування.

У цьому роботі хотіла б предметно та детально розглянути правила сплати даних податків. Звісно, неможливо повністю висвітлити у роботі такого обсягу все особливості і пільги за даними податках, тому всі види обмежень й відповідних пільг наведено тільки з вибірковими категоріями які стосуються ним громадян. Цей обсяг теж дозволяє навести приклади конкретного оподаткування, тому розглянута лише теоретична частина цього питання.


1. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

1.1 Загальні засади

Платники прибуткового податку

Платниками прибуткового податку є фізичні особи як мають, не мають постійного місця проживання Російській Федерації. До зазначеним фізичних осіб ставляться громадяни Російської Федерації, іноземним громадянам й обличчя без громадянства. До фізичних осіб, у яких місце проживання Російській Федерації, ставляться особи, що у Російської Федерації загалом щонайменше 183 днів, у календарному році.

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування фізичних осіб, є сукупний прибуток, отриманий календарному році:

v від джерел у РФ і (чи) поза РФ - для фізичних осіб, мають місце проживання Російській Федерації,

v від джерел у РФ - для фізичних осіб, які мають постійного місця проживання Російській Федерації.

При оподаткуванні враховується сукупний прибуток, отриманий як і грошової (національної чи іноземній валюті), і у натуральному вигляді. Доходи, які підлягають оподаткуванню

1. З метою оподаткування сукупний прибуток, отриманий фізичними особами, у оподатковуваний період, не входять у тому числі:

© державні посібники, сплачувані відповідно до законодавством Російської Федерації, крім посібників з тимчасової непрацездатності (зокрема після виходу за хворою);

© всі види пенсій, призначуваних гаразд, встановленому пенсійним законодавством Російської Федерації, і навіть додаткові пенсії, сплачувані за умов добровільного страхування пенсій;

© суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, пов'язаних із виконанням ними трудових обов'язків;

© вихідну допомогу, виплачуване під час звільнення, і навіть всі види грошову компенсацію, виплачуваної высвобождаемым працівникам за її звільнення з підприємств, із закладів та організацій у відповідно до законодавства про працю;

© компенсаційні виплати працівникам, сплачувані не більше норм, встановлених законодавством, з відшкодування додаткових витрат, пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, під час переїзду працювати до іншої місцевість, соціальній та деяких випадках, передбачених законодавством, крім компенсації за невикористаний відпустку під час звільнення;

© вартість натурального забезпечення, наданого відповідно до чинним біля Російської Федерації законодавством, і навіть суми, сплачувані замість цього забезпечення;

© виграші за облігаціями державних позик колишнього СРСР, Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації;

© виграші по лотереям, проведених гаразд і можна за умов, визначених Урядом Російської Федерації і урядами суб'єктів Російської Федерації;

© відсотки, й виграші за депозитними вкладами у державних установах банків та інших кредитних установах, що є біля Російської Федерації, за державними казначейським зобов'язанням, облігаціях та інших державним цінних паперів колишнього СРСР, Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, і навіть облігаціях і цінних паперів, випущеними органами місцевого самоврядування;

© аліменти, одержувані фізичними особами;

© страхові виплати, одержувані фізичними особами по загальнообов'язковому державному страхуванню чи з договорами добровільного страхування, окрім тих випадків, коли страхові внески по добровільному страхуванню здійснюються рахунок коштів підприємства, заклади, чи організації, і навіть інших роботодавців;

© доходи - у грошової і натуральному вигляді, отримані від фізичних у порядку спадковості й дарування, крім винагороди, виплачуваного спадкоємцям (правонаступникам) авторів творів науки, літератури, мистецтва, і навіть відкриттів, винаходів й управління промислових зразків;

© доходи членів селянського (фермерського) господарства, одержувані у тому господарстві від сільськогосподарської діяльності, впродовж п'яти років, починаючи з 1991 року освіти господарства;

© суми стипендій, сплачувані студентам і аспірантам установ вищого професійної освіти і послевузовского професійної освіти, учням установ початкового професійного й середнього професійної освіти, слухачам духовних навчальних закладів цими навчальними закладами, чи суми стипендій, учреждаемых Президентом Російської Федерації, органами законодавчої (представницької) і владі Російської Федерації, благодійними фондами, і навіть суми стипендій, сплачувані з Державного фонду зайнятість населення Російської Федерації громадянам, які навчаються в напрямі органів служби зайнятості. Ця пільга застосовується також із приводу ординаторів, ад'юнктів і докторантів установ вищого професійної освіти і послевузовского професійної освіти, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів і докторантів науково-дослідних установ;

© суми оплати праці та інші цифру іноземній валюті, одержувані фізичними особами від державних установ і закупівельних організацій, які направили їх на зарубіжних країн, не більше розмірів, встановлених законодавством Російської Федерації оплату праці за кожної контрактної посаді державного службовця у відповідній іноземній державі;

© суми дивідендів, виплачуваних підприємствами фізичних осіб у випадку їхньої інвестування всередині підприємства технічне переозброєння, реконструкцію і (чи) розширення виробництва, включаючи видатки науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, будівництво і реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури, і навіть створені задля приріст оборотних засобів;

© суми, сплачені підприємствами, установами i організаціями своїм працівникам і (чи) членів їхніх родин чи них же в порядку повної чи часткову компенсацію вартості путівок для дітей і підлітків в дитячі та інші оздоровчі заклади, санаторно-курортні установи, спеціально призначені на відпочинок батьків із дітьми, і навіть суми оплати вартості путівок в санаторно-курортні та інші оздоровчі заклади рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації, вартість амбулаторного чи стаціонарного медичного обслуговування своїх працівників і (чи) членів їхнім родинам.

© суми вартості акцій чи іншого майнової частки (зокрема земельних паїв), отриманих фізичними особами, у відповідно до законодавства Російської Федерації про приватизацію підприємств, крім дивідендів та інших доходів від використання тих акцій чи інших часткою майна (зокрема земельних паїв);

© доходи - у грошової і натуральної формах, отримані членами колективу з допомогою пільг при приватизації відповідного підприємства у межах норм, встановлених законодавством Російської Федерації;

У фізичних осіб, не які стосуються пільговим категоріям, сукупний прибуток, отриманий налогооблагаемом періоді, зменшується у сумі доходу, не перевищує кожний місяць, протягом якого отримано дохід, встановленого законом суми мінімальної місячної оплати праці. Сукупний дохід, отриманий фізичними особами, у оподатковуваний період, зменшується на:

1. суми доходів, перечисляемые за заявами фізичних осіб на потреби підприємствам, установам та організаціям культури, освіти, здоров'я та соціального забезпечення, частково чи цілком які фінансуються з відповідних бюджетів, суми страхових платежів, перелічені на протипожежне страхування, і навіть утримані Пенсійного фонду Російської Федерації;

2. суми витрат утримання дітей і утриманців не більше встановленого законом суми мінімальної місячної оплати праці кожний місяць, протягом якого отримано дохід: кожного дитини до 18 років; на студентів і учнів денний форми навчання до 24 років; кожного іншого утриманці, котра має самостійного джерела доходів.

Зменшення оподатковуваного податком доходу фізичних осіб у сумі витрат утримання утриманців виготовляють підставі довідок з відповідного житлово-експлуатаційного органу чи місцевого самоврядування, а відношенні фізичних осіб, що у міської місцевості вдома, їхніх на праві приватної власності, довідки, завіреною головою вуличного (квартального) комітету.

3. суми, направлені протягом звітного календарного року, але з більш ніж протягом трьох років, фізичними особами, можуть бути забудовниками або покупцями, з особистих доходів з їхньої письмовим

4. заявам, представляемым зазначеними особами, у бухгалтерію підприємства, заклади, чи організації з місцеві основний роботи або у податковий орган за місцем постійного проживання, на нове будівництво чи придбання житловий будинок, чи квартири, чи дачі, чи садового будиночка біля Російської Федерації, не більше пятитысячекратного розміру встановленої законом за мінімальну оплату праці, учитываемой протягом року, включаючи суми, створені задля погашення кредитів та відсотків із них, отриманих фізичними особами, у і інших кредитних установах із метою.

Ці суми що неспроможні перевищувати розміру сукупного доходу фізичних осіб за звітний календарний рік.

Це становище не застосовується у випадках, коли оплата зазначених витрат за фізичних осіб виробляється підприємствами, установами i організаціями у своїх коштів;

5. суми документально підтверджених фізичним особами (крім осіб, які мають постійного місце проживання Російській Федерації) витрат, безпосередньо з витяганням доходу виконання ними робіт з цивільно-правовим договорами і доходу підприємницької діяльності;

Ставки податку

Податкова ставка встановлюється у вигляді 13 відсотків, якщо інше не передбачено податковим законодавством.

Наприклад, ст.224 НК встановлено інші ставки податку:

Усунення подвійного оподаткування

Доходи, отримані поза Російської Федерації фізичними особами, мають місце проживання Російській Федерації, входять у доходи, підлягають оподаткуванню Російській Федерації.


Податкова ставка

Види доходів

35%

1. вартості будь-яких виграшів і призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт послуг, у частині перевищення розмірів, вказаних у пункті 28 статті 217 НК РФ;

2. виплат за договорами добровільного страхування у частині перевищення розмірів, вказаних у пункті 2 статті 213 НК РФ;

3. відсоткових доходів за депозитними вкладами у трилітрові банки у частині перевищення суми, розрахованої з діючої ставки рефінансування ЦБ РФ, протягом періоду, протягом якого нараховані відсотки, по карбованцевих вкладах (крім термінових пенсійних вкладів, внесених терміном щонайменше шість місяців) і 9-те відсотків річних за депозитними вкладами в іноземній валюті;

4. суми економії на відсотках і при отриманні платниками податків позикових (кредитних) засобів у частини перевищення розмірів, вказаних у пункті 2 статті 212 НК РФ, крім доходів у вигляді матеріальної користі, отриманої від економії на відсотках користування платниками податків цільовими позиками (кредитами), отриманими від кредитних та інших організацій Російської Федерації і буде витраченими ними на нове будівництво або придбання території РФ житловий будинок, квартири чи частки (часткою) у яких виходячи з документів, підтверджують цільове використання засобів

30%

1. всі доходи, одержувані фізичними особами, які є податковими резидентами Російської Федерації.

9%

1. прибутки від дольової участі у діяльності організацій, здобутих у вигляді дивідендів фізичними особами, можуть бути податковими резидентами Російської Федерації;

2. доходів у вигляді відсотків з облігаціях з іпотечним покриттям, емітованими до 1 січня 2007 року, і навіть з доходів засновників довірчого управління іпотечним покриттям, отриманим виходячи з придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих управляючим іпотечним покриттям до 1 січня 2007 року.

Суми прибуткового податку, виплачені відповідно до законодавством інших держав фізичними особами, мають місце проживання Російській Федерації, зараховуються із внесенням цими особами прибуткового податку Російської Федерації. У цьому розмір зараховуваних сум податків, виплачених поза Російської Федерації, неспроможна перевищувати суму, що підлягає сплаті цими особами, у Російської Федерації.

Залік то, можливо зроблено лише за умов уявлення котра фізичною особою висновки про сплаті їм податку поза Російської Федерації, підтвердженого податковим органом відповідної іноземної держави.

Міжнародні договори

Якщо міжнародними договорами Російської Федерації встановлені інші правила, ніж, які у законодавстві Російської Федерації з оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

1.2 Оподаткування доходів, одержуваних фізичними особами у виконанні ними трудових та інших прирівняних до них обов'язків за місцем основний роботи (служби, навчання)

Об'єкти оподаткування

Налогообложению підлягають будь-які доходи, одержувані протягом календарного року фізичними особами, які у трудових і прирівняних до них відносинах однією підприємстві, у пихатій інституції та молодіжні організації, які розглядають у ролі основним місцем роботи (служби, навчання). Причому у сукупний прибуток включаються отримані від цього підприємства, заклади і організації прибутки від виконання цими особами трудових обов'язків, зокрема за

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація