Реферати українською » Финансовые науки » Обігові кошти та їх фінансування


Реферат Обігові кошти та їх фінансування

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Характеристика обігових коштів і їх роль господарську діяльність підприємства

2. Обгрунтування величини обігових коштів і джерел формування

2.1 Принципи організації оборотних засобів

2.2 Методика визначення потреби у оборонних засобах

2.3 Джерела формування оборотних засобів

3. Розрахунок потреби у оборотних коштах і вибір джерел фінансування

Укладання

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-господарську діяльність, має розташовувати певній грошової сумою. На ці грошові ресурси підприємство закуповує над ринком або в інших підприємств із договорами сировину, матеріали, паливо, оплачує рахунки електроенергії, виплачує своїм працівникам зарплатню, несе витрати на освоєння нову продукцію, усе це є одне з найважливіших параметрів господарювання, що отримав назву "його оборотні кошти підприємства". У разі ринкових відносин його оборотні кошти набувають особливо важливе значення. Вони уявляють собою частину продуктивного капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт цілком і повертається підприємця в грошової форми наприкінці кожного кругообігу капіталу. Отже, його оборотні кошти є важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства. Недостатня забезпеченість підприємства обіговими коштами паралізує її діяльність і призводить до погіршення фінансового стану.

Основна мета оцінки оборотних засобів – своєчасне виявлення й усунення недоліків управління обіговими коштами і перебування резервів підвищення ефективності і інтенсивності її використання.

Метою згаданої курсової роботи є підставою вивчення оборотних засобів, принципи організації оборотних засобів, методику визначення потреби у оборотних коштах, джерела формування оборотних засобів, розрахунок потреби у оборотних коштах і вибір джерел фінансування.

Досягнення зазначеної мети було поставлено такі:

1. Вивчити оборотні кошти й їх роль господарську діяльність підприємства.

2. Проаналізувати обгрунтування величини обігових коштів та джерел їх фінансування.

3.Рассчитать розрахунок потреби у оборотних коштах і вибір джерел фінансування.

Об'єктом дослідження є діяльність ТОВ ">СеверпромсервисПромстройуренгой", предметом дослідження - розрахунок потреби у оборотних коштах і вибір джерел фінансування цьому підприємстві.


 1 ХАРАКТЕРИСТИКАОБОРОТНЫХ ЗАСОБІВ ТА ЇХНІ РОЛЬ УХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Оборотні кошти є складовою майна підприємства. Стан і ефективність їх використання — одне з головних умов успішну діяльність підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нових умов їх організації. Висока інфляція, неплатежі та інші кризові явища змушують підприємства змінювати власну політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їхиспользования[19].

Кожне підприємство, яке здійснює господарську діяльність, повинен мати його оборотні кошти достатньої обсязі, що забезпечують безперебійний процес виробництва та реалізації продукції. Оборотні кошти суб'єктів господарювання, беручи участь у кругообіг коштів ринкової економіки, є органічно єдиний комплекс. Від гніву й раціонального використання оборотних засобів залежать результати господарської діяльності й фінансове становище підприємства.

Оборотні кошти — це кошти підприємства, призначені для освіти оборотних виробничих фондів та звернення. Поняття оборотних засобів диктується їхнє економічної сутністю, необхідністю забезпечення відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, і процесобращения[7].

Розподіл оборотних засобів на оборотні виробничі фонди й фонди звернення визначається особливостями їх використання коштів і розподілу є у сферах виробництва і йогореализации[8].

До оборотним виробничим фондам промислових підприємств належить частину коштів виробництва (виробничих фондів), речові елементи що у процесі роботи, на відміну основних виробничих фондів, витрачаються у кожному виробничий цикл, та його вартість переноситься на продукт праці які і відразу.Вещественние елементи оборотних фондів у процесі праці змінюються своєї натуральної форми і фізико-хімічних коштів. Вони витрачають своюпотребительную вартість в міру їхнього виробничого споживання. Новапотребительная вартість виникає у вигляді генерованої з них продукції. Оборотні виробничі фонди підприємства складаються частину тричастинного: виробничі запаси; незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси — це предмети праці, підготовлені для запуску в виробничий процес; складаються вони з сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, пального, покупних напівфабрикатів та українських комплектуючих виробі, тари і тарних матеріалів, запасними частинами для поточного ремонту основних фондів.

Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення — це предмети праці, які вступили до виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, перебувають у процесі обробки чи складання, і навіть напівфабрикати власного виготовлення, невиправні повністю виробництвом тільки в цехах підприємства міста і підлягають подальшому опрацюванні за іншими цехах тієї самої підприємства.

Витрати майбутніх періодів — ценевещественние елементи оборотних фондів, які включають видатки підготовку й освоєння нова продукція, які виробляються у цьому періоді (квартал, рік), але ставляться продукції майбутнього періоду.

Оборотні виробничі фонди у своїй русі також пов'язані з фондами звернення, обслуговуючими сферу звернення. Вони включають готової продукції на яких складах, товари їсти дорогою, кошти й кошти на розрахунках із споживачами продукції, зокрема, дебіторської заборгованості. Сукупність коштів підприємства, виділені на освіти оборотних фондів та звернення, становить його оборотні коштипредприятия[7].

Оборотні кошти підприємства, беручи участь у процесі виробництва та реалізації продукції, роблять безперервний кругообіг. Водночас переходять із сфери звернення до сферу виробництва та назад, приймаючи послідовно форму фондів обігу євро і оборотних виробничих фондів.

Отже, проходячи послідовно три фази, його оборотні кошти змінюють своюнатурально-вещественную форму.

У першій фазі його оборотні кошти, мали спочатку форму коштів, перетворюються на виробничі запаси, тобто. переходять із сфери звернення до сферу виробництва. Вартість у своїй не витрачається, аавансируется, оскільки після завершення кругообігу вона повертається. Завершенням першої стадії переривається товарне звернення, але з кругообіг.

У другій фазі його оборотні кошти беруть участь у процесі виробництва та приймають форму незавершеного виробництва, напівфабрикатів і готові виробів.Авансированная вартість змінює свою форму - з продуктивної вона перетворюється на товарну.

Третя фаза кругообігу оборотних засобів відбувається знову на сфері. Через війну реалізації готової продукції його оборотні кошти приймають знову форму коштів. Різниця між що надійшла грошової виручкою і спочатку витраченими грошима визначає величину грошових накопичень підприємств. Отже, роблячи повний кругообіг, його оборотні кошти функціонують усім стадіях паралельно у часі, що забезпечує безперервність процесу виробництва та звернення. Кругообіг оборотних засобів є органічне єдність йогофаз[8].

Оборотні кошти виступають, передусім, як непідвладна інфляції вартісна категорія. Вони буквальному значенні є матеріальними цінностями, оскільки їх не можна виробляти готової продукції. Будучи ж вартістю грошової форми, його оборотні кошти в процесі кругообігу приймають форму виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції.

У процесі кругообігу його оборотні кошти втілюють свою вартість оборотних фондах і тому у вигляді останніх функціонують у процесі виробництва, беруть участь у формуванні витрат виробництва.

Якби його оборотні кошти і безпосередньо брали участь у створення нової продукту, всі вони поступово зменшувалися ще й на момент закінчення кругообігу мала б зникнути.

Оборотні кошти часто ототожнюються з грошима. Тим більше що не можна буквальному значенні називати їхні грошима. Кошти, зайняті у виробництві та у спілкуванні, годі було ототожнювати з грішми. Сукупна вартістьавансируется у вигляді грошей немає та, пройшовши процес виробництва та звернення, знову приймає цій формі. Кошти є посередником рухається коштів. Сукупна вартість, котре виражається у грошах, перетворюється на реальні гроші лише часом і зчастям[20].

Оборотні кошти підприємства виконують дві функції: виробнича й розрахункову. Виконуючи виробничу функцію, його оборотні кошти,авансируясь в оборотні виробничі фонди, підтримують безперервність процесу виробництва та переносять свою вартість на вироблений продукт. Після закінчення виробництва його оборотні кошти переходить до сферу звернення до вигляді фондів звернення, де виконують другу функцію, яке у завершенні кругообігу і перетворення обігових коштів з товарної форми в грошову.

>Ритмичность, злагодженість та висока результативність роботи підприємства великою мірою залежать з його забезпеченості обіговими коштами. Брак коштів,авансируемих купівля матеріальних запасів, можуть призвести до зменшення виробництва, невиконання виробничої програми. Надмірна відволікання засобів у запаси, перевищують справжню потреба, призводить до омертвінню ресурсів, неефективного їхиспользованию[15].

Отже, було розглянуто роль обігових коштів у господарську діяльність підприємства, стадії кругообігу, функції оборотних засобів. Оборотні кошти суб'єктів господарювання, беручи участь у кругообіг коштів ринкової економіки, є органічно єдиний комплекс. Оборотні кошти є кошти підприємства, призначені для освіти оборотних виробничих фондів та звернення. Розподіл оборотних засобів на оборотні виробничі фонди й фонди звернення визначається особливостями їх використання коштів і розподілу є у сферах виробництва та її реалізації. Оборотні кошти функціонують одночасно у сфері виробництва та у сфері звернення, проходячи три стадії кругообігу: постачання, виробництво і збут (реалізація). Оборотні кошти підприємства виконують дві функції: виробничу та розрахункову.


2ОБОСНОВАНИЕВЕЛИЧИНЫОБОРОТНЫХ ЗАСОБІВ ІИСТОЧНИКОВ ЇХФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1 Принципи організації оборотних засобів

Оборотні кошти включають як матеріальні, і грошові ресурси, від своїх організації та ефективність використання залежить як процес матеріального виробництва, а й фінансова стійкість підприємства.

Організація оборотних засобів є основної загалом комплексі проблем підвищення їхньої ефективності.

Організація оборотних засобів включає у собі такі принципи: визначення складу і структури оборотних засобів; встановлення потреби в оборотних коштах; визначення джерел формування оборотних засобів; розпорядження і маневрування обіговими коштами; відповідальність за збереження й ефективне використання оборотнихсредств[13].

Під складом оборотних засобів розуміється сукупність елементів, їхнім виокремленням оборотні виробничі фонди й фонди звернення, тобто їх розміщення щодо окремих елементам.

Структура оборотних засобів є співвідношення окремих елементів оборотних виробничих фондів та звернення, тобто показує частку кожного елемента у загальній сумі оборотних засобів.

У процесі фінансування й кредитування підприємницької діяльності велике значення має тут склад оборотних засобів підприємств. Сюди входять: запаси товарно-матеріальних цінностей; дебіторська заборгованість; кошти на розрахунках; кошти.

>Преобладающую частина обігових виробничих фондів становлять предмети праці - сировину, основні допоміжні матеріали, куплені напівфабрикати, паливо і, тара і тарні матеріали. З іншого боку, до оборотним виробничим фондам належить і деякі знаряддя праці - малоцінні ібистроизнашивающиеся предмети, інструменти, спеціальні пристосування, змінний устаткування, інвентар, запчастини для поточного ремонту, спеціальний одяг і взуття. Ці знаряддя праці функціонують менше року або мають обмеження з вартості. Ліміти вартості засобів у обороті періодично змінюються, що пов'язані з проведенимипереоценками основних фондів і періодом їх придбання.

З іншого боку, на підприємствах ці знаряддя праці найчастіше обчислюються тисячами найменувань, що технічно утрудняє облік їх зносу. Тому на згадуваній на практиці їхній відносять немає основним, а до оборотним фондам.

Перелічені предмети і стінобитні пристосування праці становлять групу оборотних виробничих фондів - виробничі запаси. Крім лідерів в оборотні виробничі фонди входять незавершене виробництво та витрати майбутніх періодів.

Основне призначення коштів, авансованих в оборотні виробничі фонди, залежить від забезпеченні безперервного і ритмічного процесупроизводства[12].

Крім оборотних виробничих фондів на підприємствах формуються фонди звернення. До них належать: готову продукцію складі; товари відвантажені; кошти у касі підприємства міста і на рахунках банку; дебіторська заборгованість; кошти на інших розрахунках.

Основне призначення фондів звернення полягає у забезпеченні ресурсами процесу звернення.

Розгляд складу і структури оборотних засобів дозволяє торкнутися таку важливу проблеми організації оборотних засобів, як раціональне розміщення між сферами виробництва таобращения[19].

Встановлення оптимального співвідношення обігових коштів у виробництві й зверненні має важливого значення задля забезпечення грошима виконання виробничої програми, і навіть одна із основних чинників підвищення ефективність використання оборотних засобів.

Склад і структура оборотних засобів різні різних галузях, і підгалузях економіки. Вони визначаються багатьох чинників виробничого, економічного і організаційного порядку. Так було в машинобудуванні, де виробничий цикл тривалий, високий питому вагу незавершеного виробництва. На підприємствах легкої і харчової промисловості чільне місце займаються сировину й матеріали (наприклад, в текстильної промисловості). У той самий час у харчової промисловості (наприклад, молочної,маслосиродельной) щодо високі запаси допоміжних матеріалів, тари, готової продукції.

На підприємствах, де застосовують велику кількість інструментів, пристосувань, приладів, високий питому вагу малоцінних і швидкозношувані предмети (наприклад, у машинобудуванні і металообробці).

У видобувних галузях немає запаси сировини й основних матеріалів, але великий питома вага витрат майбутніх періодів. З іншого боку, наприклад, у нафтовидобувній промисловості підвищену частку становлять допоміжні матеріали, запчастини на ремонт основнихфонов[17].

На величину готової продукції, товарів відвантажених, дебіторську заборгованість впливають такі чинники як умови збуту, форми і моральний стан рахунків.

У практиці планування, обліку, і аналізу оборотний капітал гуртується за такими ознаками:

1) залежно від функціональної роль процесі виробництва - оборотні виробничі фонди (кошти) і фонди звернення;

2) залежно від практики контролю, планування та управління -нормируемие оборотні кошти йненормируемие його оборотні кошти;

3) залежно від джерел формування обігового капіталу - власний оборотний капітал та позиковий оборотний капітал;

4) залежно від ліквідності (швидкості перетворення на кошти) - абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані його оборотні кошти, повільно реалізовані його оборотні кошти;

5) залежно від рівня ризику вкладення капіталу - оборотний капітал із мінімальним ризиком вкладень, оборотний капітал із малим ризиком вкладень, оборотний капітал із середнім ризиком вкладень, оборотний капітал із високим ризиком вкладень;

6) залежно від стандартів обліку, і відображення у балансі підприємства - його оборотні кошти в запасах, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, кошти, інші оборотні активи;

7) залежно відматериально-вещественного змісту - предмети праці, готову продукцію і товари, кошти й кошти нарасчетах[2].

З принципів організації та управління обіговими коштами, необхідності оптимізації розмірів запасів, його оборотні кошти поділяються нанормируемие іненормируемие.

>Нормируемие його оборотні кошти кореспондуються зі своїми обіговими коштами, оскільки дають можливість розрахувати економічно обгрунтовану потреба у відповідних видах оборотних засобів.

>Ненормируемие його оборотні кошти є елементом фондів звернення. Управління цієї групою оборотних засобів спрямоване на запобігання необгрунтованого

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація