Реферати українською » Финансовые науки » Показники фінансового стану підприємства


Реферат Показники фінансового стану підприємства

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Цілі, завдання й інформаційна база аналізу фінансово- господарську діяльність господарюючого суб'єкту

1.1 Мета і завдання аналізу фінансово-господарську діяльність

1.2 Інформаційна база аналізу фінансово-господарську діяльність

1.3 Коротка характеристика об'єкта дослідження

2. Методика аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства

2.1 Оцінка майнового становища підприємства

2.2 Оцінка фінансового стану підприємства

2.2.1 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

2.2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.3 Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарську діяльність господарюючого об'єкта

2.3.1 Аналіз ділову активність підприємства

2.3.2 Аналіз рентабельності підприємства

3. Аналіз фінансово-господарську діяльність ВАТ «>Тамбопассажироавтосервис»

3.1 Оцінка майнового становища підприємства

3.2 Оцінка фінансового стану підприємства

3.2.1 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

>3.2.2.Анализ фінансової стійкості підприємства

3.3 Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарську діяльність господарюючого об'єкта

3.3.1 Аналіз ділову активність підприємства

3.3.2 Аналіз рентабельності підприємства

Укладання

Список використаних джерел

Додатка


Запровадження

У середовищі сучасних ринкових умов, відмінних нестабільністю ситуації, створюється чимало труднощів у діючих суб'єктів. Тому величезна увага приділяється аналізу фінансового становища підприємства, що дозволяє виявити, як і цієї організації дотримувалися режим економії, наскільки ефективно використовувалися матеріальні, трудові і фінансові ресурси, рентабельно чи працювало підприємство, проводилася чи робота з оновленню основних засобів, прискоренню оборотності оборотних засобів, підвищення якості надання послуг.

Мета курсової роботи у тому, щоб проаналізувати фінансове становище підприємства, економічні результати роботи і оцінити ефективність його роботи у умовах ринкової економіки.

Аналітична робота проводиться з прикладу ВАТ «>Тамбовпассажироавтосервис».

Об'єктом дослідження є фінансово-господарську діяльність ВАТ «>Тамбовпассажироавтосервис».

Вихідними для написання курсової роботи послужили навчальні посібники та монографії вчених і практиків, які досліджували облік і аналіз фінансового становища підприємства, статті періодичної преси.

Основним джерелом інформації служить бухгалтерська звітність за цей період. Для аналізу та вивчення предмета роботи використані дані про діяльність підприємства за 2009 рік.


1. Цілі, завдання й інформаційна база аналізу фінансово-господарську діяльність господарюючого суб'єкту

1.1 Мета і завдання аналізу фінансово-господарську діяльність

До аналізу фінансово-господарську діяльність є глибоке і всебічне вивчення економічної інформації функціонування аналізованого суб'єкта господарювання з прийняття оптимальних управлінські рішення щодо забезпечення виконання виробничих програм підприємства, оцінки рівня половини їхньої виконання, виявлення слабких місць і внутрішньогосподарських резервів.

Аналіз має бути собою комплексне дослідження дії зовнішніх і враження внутрішніх, ринкових наукових і виробничих чинників кількості і якість виробленої підприємством продукції, фінансові показники роботи підприємства міста і вказувати можливі перспективи розвитку подальшої виробничої діяльності підприємства у обраної області господарювання [4].

Основне напрям аналізу: від складного комплексу - до що становить його елементам, від результату - на висновках у тому, як такого результату знайдено й якого він приведе у подальшому.

Схема аналізу має бути за принципом «від загального до окремого». Сенс цієї принципу цілком очевидний: спочатку дається опис найзагальніших, ключових характеристик аналізованого об'єкта чи явища і потім розпочинають аналіз окремих подробиць [1].

Основна мета проведення аналізу - підвищення ефективності функціонування суб'єктів господарювання та відшуковування резервів такого підвищення. Досягнення цього проводяться: оцінка результатів роботи у попередні періоди; розробка процедур оперативного контролю над виробничої діяльністю; вироблення для недопущення негативних явищ у діяльності підприємства міста і у її фінансові результати; розтин резервів підвищення результативності діяльності; розробка обгрунтованих планів і нормативів.

У процесі досягнення основний мети аналізу вирішуються такі [2]:

- визначення базових показників і розробити виробничих планів і програм на майбутній період;

- підвищеннянаучно-економической обгрунтованості планів і нормативів;

- об'єктивне і всебічне вивчення виконання встановлених планів і дотримання нормативів за кількістю, структурі та якості продукції, робіт і рівнем послуг;

- визначення економічну ефективність використання матеріальних, трудових і;

- прогнозування результатів господарювання;

- підготовка аналітичних матеріалів для вибору оптимальних управлінські рішення, що з коригуванням поточної роботи і розробкою стратегічних планів.

У умовах можуть ставитися та інші локальні мети, які визначатимуть зміст процедур аналізу фінансово-господарську діяльність. Отже, загальний вміст аналітичних процедур може визначатися як специфікою роботи підприємства, і обраним виглядом аналізу (>проблемно-ориентированний, перспективний, оперативний тощо.).

Змістовна сторона аналізу входять такі елементи:

- постановка і з'ясування конкретних завдань аналізу;

- встановлення причинно-наслідкових зв'язків;

- визначення показників і методів їх оцінки;

- виявлення і - оцінка чинників, які впливають результати, відбір найістотніших;

- вироблення шляхів усунення впливу негативних факторів і стимулювання позитивних.

1.2 Інформаційна база аналізу фінансово-господарську діяльність

Для аналізу використовується наступна інформація [8]:

-бухгалтерська звітність підприємства міста і пояснення до неї:

- бухгалтерський баланс - форма №1;

- звіт прибутки і збитках - форма №2;

- звіт про рух капіталу - форма №3;

- звіт про рух коштів - форма №4;

- додаток до бухгалтерського балансу - форма №5;

- пояснювальну записку.

- звіт про про цільове використання отриманих коштів - форма №6;

-спеціалізовані форми, встановлених у відповідно до пункту 30 Положення про бухгалтерський облік і звітності до;

-звіт про використання бюджетних асигнувань організацій - форма №2-2;

-облікова політика підприємства;

-дані аналітичного бухгалтерського обліку;

-податкова звітність підприємства;

-дані статистичного обліку:

- форма №>П-1 «Відомості про виробництві й відвантаженні товарів та послуг»;

- форма №>П-2 «Дані про інвестиції»;

- форма №>П-2 «Відомості про фінансовий стан організацій»;

- форма №>П-4 «Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників»;

- форма №>5-з «Відомості про витратах виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг)»;

- річна форма №11 «Відомості про наявності і рух основних фондів (коштів) та інших нефінансових активів»;

- інша інформація.

1.3 Коротка характеристика об'єкта дослідження

Відкрите товариство утворилося з урахуваннямТамбовтрансагентства 22 квітня 1993 р. [7]

Основних напрямів діяльності ВАТ «>Тамбовпассажироавтосервис» є:

- організація перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

- продаж квитків для пасажирів;

-надання послуг, передбачених технологією робіт автовокзалів, з обслуговування пасажирів, зберігання багажу;

- оптової торгівлі.

До складу ВАТ «>Тамбовпассажироавтосервис» входять:

- Об'єднання автовокзалів р. Тамбова у складі:

автовокзалу «Тамбов»;

автовокзалу «Північний»;

- Мічурінський автовокзал;

-Автостанция «>Уварово»;

-Автостанция «>Мордово»;

-Автостанция «>Токаревка»;

- Адміністрація.

Органи управління суспільства. Вищим органом управління суспільства є загальні збори акціонерів, до виняткової компетенції якого ставляться:

- зміна статуту і статутного капіталу,

- обрання директорів,

- твердження річних результатів діяльності,

- створення умов та ліквідація дочірні підприємства чи філій,

- реорганізація, і ліквідація суспільства.

Суспільство на рік проводить загальне річне зборів акціонерів незалежно з інших зборів. Між загальними річними зборами неспроможна пройти понад 15 місяців. Річне зборів акціонерів стверджує звіт директорів, річний баланс, звіт прибутків і збитків; обирає директорів, і інших керівників суспільства; призначає аудитора й встановлює оплату його послуг. Питання зборах вирішуються голосуванням.

Опис основних чинників ризику, що з діяльністю підприємства.

Чинниками ризику суспільства є:

а) Ціни природних монополій (електроенергія, тепло, вода).

б)Автовокзали і автостанції вимагають постійного насилля і косметичного ремонту, а ціни на всі будматеріали різко зросли.

в)Регулируемость тарифів на перевезення пасажирів держструктурами.

р) Недосконалість системи оподаткування державних гарантій, інфляція.

Крім ризиків, безпосередньо з господарської діяльністю суспільства, можливо негативний вплив форс-мажорні обставини загальноекономічного характеру (криза).


2. Методика аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства

2.1 Оцінка майнового становища підприємства

У оцінці майнового становища підприємства використовується ряд показників,рассчитиваемих за даними бухгалтерської звітності. Найбільш інформативними є такі показники.

Розглянемо систему показників, запропоновану В.В. Ковальовим [2] з урахуванням адаптації зарубіжних підходів до російських умов й у час є найпоширенішої у вітчизняній практиці. Найбільш інформативними є такі показники.

1. Сума господарських коштів, що у розпорядженні підприємства. Це дає узагальнену вартісну оцінку активів, котрі значаться на балансі підприємства. Це облікова оцінка, не співпадаюча із сумарною ринкової оцінкою активів підприємства. Зростання цей показник свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Показник окреслюєтьсянетто-итог балансу.

2. Частка основних засобів в активах. Показник є узагальнюючий підсумок структурного аналізу та характеризує ступінь капіталізації активів в кошти.

3. Частка активною частиною основних засобів. Відповідно до нормативних документів під активної частиною основних засобів розуміють машини, обладнання та транспортні засоби. Зростання цього у динаміці зазвичай розцінюють як сприятлива тенденція.

4. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку вартості основних засобів, списану до витрат попередні роки періодах. Зазвичай використовують у аналізі як характеристика стану основних засобів.Дополнением цей показник до 100 % (чи одиниці) є коефіцієнт придатності.

5. Коефіцієнт зносу активній частині основних засобів: характеризує зношеність основних засобів безпосередньо що у виробничому процесі.

6. Коефіцієнт відновлення: показує, яку частку наявних наприкінці звітний період основних засобів становлять нові засоби.

7. Коефіцієнт вибуття: показує, яка частина основних засобів, із якими підприємство початок діяльність у звітному періоді, вибула через старості й на інших причин.

2.2 Оцінка фінансового стану підприємства

2.2.1 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Ліквідність підприємства – це її здатність платити за своїм короткотерміновим зобов'язанням [3]. Підприємство вважається ліквідним, коли вона може виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи. Основні кошти, якщо вони не купуються з метою подальшої перепродажу, здебільшого неможливо знайти джерелами погашення поточної заборгованості підприємства.

Аналіз ліквідності підприємства включає аналіз ліквідності балансу і за аналіз динаміки коефіцієнтів ліквідності

Завдання ліквідності балансу виникає у зв'язки Польщі з необхідністю оцінювати платоспроможності організації, тобто. здібності своєчасно й повністю розраховуватися яка за всіма зобов'язанням.

Ліквідність балансу окреслюється ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення що у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність активів окреслюється величина, зворотна часу необхідного для перетворення на кошти. Чим менший час, яке знадобиться, щоб цей вид активу перетворився на гроші, тим вища їхня ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу залежить від порівнянні коштів за активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності і розміщених у порядку спаду ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх і розташованими гаразд зростання термінів.

Залежно від рівня ліквідності, тобто. швидкості перетворення на кошти, активи підприємства поділяються ми такі групи [6]:

Найбільш ліквідні активи (А1) – до них належить всі коштів підприємства міста і короткострокові фінансові вкладення (цінних паперів). Ця група розраховується так:

А1 = Кошти + Короткострокові фінансові вкладення

Швидко реалізовані активи (А2) – дебіторська заборгованість, платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати.

А2 = Короткострокова дебіторська заборгованість

Повільно реалізовані активи (А3) – статті розділу II активу балансу, які включають запаси, податку додану вартість, дебіторської заборгованості (платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати) й інші оборотні активи.

А3 = Запаси + Довгострокова дебіторська заборгованість + ПДВ + Інші оборотні активи

>Труднореализуемие активи (А4) – статті розділу I активу балансу –внеоборотние активи.

А4 =Внеоборотние активи

>Пассиви балансу групуються за рівнем терміновості її оплати.

Найбільш термінові зобов'язання (>П1) – до них належить кредиторської заборгованості.

>П1 = Кредиторська заборгованість

Короткострокові пасиви (>П2) – це короткострокові позикові кошти, заборгованість учасникам із виплати доходів, інші короткострокові пасиви.

>П2 = Короткострокові позикові кошти + Заборгованість учасникам із виплати доходів + Інші короткострокові зобов'язання

Довгострокові пасиви (>П3) – це статті балансу, які стосуються розділах IV і V, тобто. довгострокові кредити і позикові кошти, і навіть доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів.

>П3 = Довгострокові зобов'язання + Доходи майбутніх періодів + Резерви майбутніх витрат і платежів

Постійні (стійкі) пасиви (>П4) – це статті III балансу «Капітал і резерви».

>П4 = Капітал і резерви (власний капітал організації).

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву.

Аналіз ліквідності балансу має бути поданий як таблиці 4.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

>А1П1;А2П2;А3П3;А4П4


Якщо виконуються перші три нерівності цієї системи, це тягне виконання і четвертого нерівності, тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активу і пасиву. Виконання четвертого нерівності свідчить про забезпечення однієї з умов фінансової стійкості – наявність в підприємства оборотних засобів.

Що стосується, коли одна чи кілька нерівностей системи мають знак протилежний, зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. У цьому нестачу коштів за однією групі активів компенсується їх надлишком з іншої групі в вартісної оцінці, у реальному ситуації менш ліквідні активи що неспроможні замістити більш ліквідні.

Аналізуючи поточне фінансове становище господарюючого суб'єкту із єдиною метою вкладення нього інвестицій, використовують і відносні показники платоспроможності і ліквідності [5].

Відносні фінансові показники (коефіцієнти) використовуються в оцінці перспективної платоспроможності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (До>а.л.) показує яку частина короткостроковій заборгованості господарюючий суб'єкт може найближчим часом.Платежеспособность вважається нормальним, коли цей показник вище0,20,3. Він характеризує платоспроможність на дату складання балансу і за окреслюється ставлення найліквідніших активів від суми найбільш термінових зобов'язань та короткострокових пасивів:

До>а.л. = Кошти і короткострокові цінних паперів / Сума короткострокових зобов'язань

Проміжний коефіцієнт ліквідності чи критичної ліквідності (До>п.л):

До>п.л = Кошти, короткострокові цінних паперів, дебіторська заборгованість, інші активи / Сума короткострокових зобов'язань

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує прогнозовані платіжні можливості, за умови своєчасного спокути перед дебіторами. Він характеризує очікувану платоспроможність на період, рівний на середні терміни одного обороту дебіторську заборгованість.

Нормальним співвідношення 1:1 чи До>п.л›1, та якщо велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, тоді потрібно співвідношення 1,5:1 чи До>п.л›1,5.

Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є загальний коефіцієнт покриття чи поточної ліквідності (До>т.л). Він окреслюється ставлення всіх оборотних (поточних) активів до величині короткострокових зобов'язань:

До>т.л = Оборотні активи / Сума короткострокових зобов'язань

Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує реальний запас як компенсація збитків, яких може зазнати підприємство під час розміщення та ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більший величина цього запасу, тим більша впевненості у кредиторів, що борги буде погашено.

Нормальне значення даного коефіцієнта у межах1,52 чи До>т.л>2.

Він характеризує очікувану платоспроможність на період, рівний на середні терміни

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація