Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансового стану ТОВ "Апріорі"


Реферат Аналіз фінансового стану ТОВ "Апріорі"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “>АПРИОРИ”

1.1 Коротка характеристика підприємства

2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯ ТОВ ">АПРИОРИ"

2.1 Аналіз майнового становища

2.2 Аналіз структури оборотних засобів

2.3 Аналіз показників ефективності управління активами

2.4 Аналіз власного обігового капіталу

2.5 Оцінка чистих активів

2.6 Аналіз показників фінансових ризиків, що з вкладенням капіталу підприємства

2.7 Аналіз економічних (фінансових) результатів діяльності ТОВ “Апріорі”

2.8 Розрахунок і динаміка показниківрентабельностей

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Метою згаданої роботи є підставою аналіз фінансового становища підприємства, як інструмент щодо заходів із поліпшення його фінансового становища і стабілізації становища. Аби поставленої мети, у "справжній курсової роботі було розглянуто найважливіші моменти, і напрями у проведенні фінансового аналізу, як теоретично, і практично. основні напрями для поліпшення фінансового становища підприємства аргументовані і підкріплені теоретичними висновками і практично розрахунками.

Основою цієї роботи стала бухгалтерська інформація за досліджуваний період 2006 р.

Робота і двох глав: «Характеристика досліджуваного підприємства»; «Аналіз фінансово-економічного стану підприємства з прикладу ТОВ “>АПРИОРИ”».

До складу докладання входить бухгалтерська звітність форми №1, №2.

Ця робота є реальне відбиток фінансового стану підприємства оптової торгівлі санітарно-технічним устаткуванням ТОВ “Апріорі” з урахуванням методики, застосовуваної підприємствам торгової індустрії, і пропозиції з проведення цілого ряду заходів, корисних для стабілізації і оздоровлення фінансового становища досліджуваного об'єкта.


1 Характеристика підприємства ТОВ >АПРИОРИ

 

1.1  Коротка характеристика підприємства

Об'єктом проведеного дослідження даної курсової є підприємство, що займається торгівлею санітарно-технічним устаткуванням, ТОВ “Апріорі”.

За структурою виробництва, підприємство ТОВ “Апріорі” є вузькоспеціалізовані.

За розміром підприємства ТОВ “Апріорі” є малим підприємством, оскільки штат співробітників становить до 100 людина. За формою власності, підприємство ТОВ “Апріорі” є товариством з обмеженою відповідальністю.

За формою організації виробництва, дане підприємство є спеціалізованим. Оскільки спеціалізація – це зосередження (концентрація) однорідної виробництва, яке за своїм типу є масовою чикрупносерийним. У разі підприємство ТОВ “Апріорі” займається оптової торгівлею санітарно-технічним устаткуванням. Спеціалізація виробництва то, можливо: предметної (за видами продукції); технологічної (етапами виробництва); виробничої (за видами діяльності). У разі – предметна спеціалізація, що займається торгівлею конкретними видами продукції, саме, санітарно-технічним устаткуванням.


2 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства ТОВ “>АПРИОРИ”

 

2.1 Аналіз майнового становища

Фінансове становище підприємства його стійкість значною мірою залежить від цього, яким майном має підприємство, у які активи вкладено капітал та який прибуток вони приносить.

Відомості про розміщення капіталу, наявного розташування підприємства, зберігають у активі балансу. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає певна стаття балансу. За цими даними можна встановити, які зміни відбулися в активах підприємства, яку частина становить нерухомість підприємства, а яку – його оборотні кошти, зокрема у сфері виробництва та сфері.

Головною ознакою угруповання статей активу балансу вважається ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення на грошову готівку). У цій ознакою все активи балансу поділяються на довгострокові, чи основний капітал (розділ I), і оборотні активи (розділ II).

Кошти підприємства, можуть використовувати як у його внутрішньому обороті, і поза ним (дебіторська заборгованість, довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, кошти рахунках банках).

У процесі аналізу активів підприємства у першу чергу варто вивчити зміни у їх складі - й структурі та обрати оцінку.

З аналізу видно, що вартість майна підприємства збільшилася на 10890тис.рублей, що у відсотках становило 77,8%. Це засвідчує тому, що це підприємство протягом року закупило якесь майно, чи це додаткове будинок, або спорудження – якщо планувалося розширити виробництво; устаткування – якщо планувалося збільшити обсяги виробництва.

>Внеоборотние активи, які з ОС, наприкінці року становили 357тис.рублей, що свідчить про збільшенні на 341тис.рублей. Оборотні активи збільшилися на 10549тис.рублей, що у відсоткове співвідношення становить 75,5%. Це засвідчує тому, що це підприємство протягом року збільшило запаси сировини, матеріалів тощо., якщо планувалося збільшити обсяги виробництва. Запаси збільшилися на 3993тис.рублей, чи 35%. Дебіторська заборгованість збільшилася на 5597тис.рублей, що у відсотках становить 237%. Це засвідчує тому, що це підприємствоООО“АПРИОРИ”, що займається оптової торгівлею санітарно-технічним устаткуванням, уклало договори поставки їм устаткування суму 5597тис.рублей із засобів лізингу, або на виплату. Кошти, як і збільшилися на 977тис.рублей, чи 678,5%. Щодо структурної побудови майна підприємства, то найбільша питома вага займають оборотні активи: 99,9% -початку року, і 98,5% наприкінці. Це означає про ефективної роботи цього підприємства, оскільки, питому вагу на майнових питаннях підприємства сягає позначки 100%. Інакше кажучи, все вільні кошти підприємства задіяні у обороті із єдиною метою – вилучення максимального прибутку.

2.2 Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів

Ефективність роботи підприємства великою мірою залежить з його забезпеченості обіговими коштами. Недолік оборотних засобів є безпосередньої причиною неплатоспроможності, кому надалі і банкрутства підприємства. Відсутність для підприємства стійкою системи поповнення оборотних засобів призводить до додатковим видатках, які збільшують поточні витрати підприємства, а також щодо зниження показників ефективності діяльності підприємства. Додаткові витрати може викликати затримками у формуванні виробничих запасів підприємства, що у своє чергу, збільшує тривалість технологічного і виробничого циклів. При зростанні тривалості технологічного і виробничого циклів збільшується обсяг незавершеного виробництва, що зумовлює зростанню поточних витрат підприємства, формують його собівартість.

Для аналізу складу, динаміки і структури оборотних активів на досліджуваному підприємстві ТОВ “>АПРИОРИ” необхідно вивчити дані форми №1 “Бухгалтерський баланс”.

З аналізу даних видно, що вартість оборотних активів під кінець року зросла на 10549тис.рублей, що у відсоткове співвідношення становило 75,5,%. Далі необхідно проаналізувати чинники, у слідстві чого сталося збільшення оборотних активів підприємства, саме: вартість запасів збільшилася на 3993тис.рублей. Це сталося слідстві рішення про збільшення обсягів продажу для підприємства, чому свідчить на збільшення обсягів сировини й матеріалів на 19тис.руб., готової продукції і на товарів для перепродажу на 3948тис.руб., що у відсоткове співвідношення становило 34,6%.

Дебіторська заборгованість збільшилася на 5597тис.рублей, що у відсоткове співвідношення становить 237,6%. Це засвідчує тому, що це підприємство нарощує поставки продажів, якщо говорити про питомій вазі в оборотних активах, збільшився на 15,5% проти початком року. Що ж до коштів, всі вони збільшилися на 977тис.руб., що у відсоткове співвідношення становить 678,5%. Питома вага коштів збільшився на 3,57% проти початком року.


2.3 Аналіз показників ефективності управління активами

 

Таблиця 1 - Розрахунок коефіцієнта реальних активів на майнових питаннях підприємства

Показники Код рядки у формі №1 Сума,тис.руб.
початку року наприкінці року Зміна протягом року (+,-)
1 2 3 4 5
1. Патенти, ліцензія, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими правничий та активи - - - -
2. Земельні ділянки і об'єкти природокористування - - - -
3. Будівлі, споруди, машини та устаткування 120 16 357 +341
4. Сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 211 - 19 +19

5. Витрати в незавершеному виробництві

(витратах звернення)

213 - 13 +13
6.Готовая продукція і товари для перепродажу 214 11418 15366 +3948
>7.Товари відвантажені 215 - - -
8. Разом сума реальних активів на майнових питаннях підприємства ∑=3+4+6 11434 15742 +4308
9. Загальна вартість активів 300 13989 24879 +10890

10. Коефіцієнт реальних активів на майнових питаннях підприємства, %

 *100

81,74 63,3 -18,44

Дані таблиці 1 – “Розрахунок коефіцієнта реальних активів на майнових питаннях підприємства” видно, що сьогодні середня сума реальних активів знизилася на18,44тис.рублей. На знижуються показники мабуть вплинуло:

· незначне збільшення показника вартості сировини, матеріалів на 19тис.рублей проти показниками початку року, а як і

· значне збільшення витрат у незавершеному виробництві, на13тис.рублей проти показниками початку року. Коефіцієнт реальних активів на майнових питаннях підприємства початку року становить 81,74%, наприкінці – 63,3%. Дані свідчить про нестабільної динаміці в активах майна підприємства.

Далі необхідно проаналізувати показники оборотності ТОВ “Апріорі”. Дані представлені у таблиці 2.

Таблиця 2 - Розрахунок і динаміка показників оборотності

ТОВ “Апріорі”

Показники Код рядки у формі №1  Джерелоинфо чи алгоритм розрахунку >Отчетний рік
початку року наприкінці року Зміна протягом року (+,-)

1

2

3

4

5

1. Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг,тис.руб. >QP Ф №2 010 28264 94384 +66120
2. Кількість днів, у звітному року Д - 360 360 0
3. Одноденний оборот щодо реалізації,тис.руб. >QP.ДН >QP /Д 78,5 262,2 +183,7
4. Вартість активів,тис.руб. А 300 13989 24879 +10890

5. Вартість оборотних активівтис.руб.

зокрема:

5.1 Запаси

5.2 Дебіторська заборгованість

>АОБ

>АЗАП

>АДЕБ

290

210

240

13973

11419

2356

24522

15412

7953

+10549

+3993

+5597

6. Кредиторська заборгованість,тис.руб. >КЗ.КРЕД 620 7752 1561 -6191
>7.Коеффициент оборотності активів >kОБ,А >QP/A 2,02 3,8 1,78

8. Тривалість обороту, дні

8.1 Оборотні кошти (активів)

8.2 Запасів

8.3 Дебіторська заборгованість (кошти на розрахунках)

8.4 Кредиторська заборгованість

>Доб.Аоб

>Доб.зап

>Доб.деб

>Доб.кред

178

145

30

99

94

59

30

6

85

86

0

93

9. Тривалість операційного циклу, дні >Доб.опер.µ. >Доб.А.об+Доб,за+Доб.деб.+Доб.кред 452 189 263
10. Тривалість фінансового циклу, дні >Доб.фин.µ >Доб.опер.µ-Доб.кред 353 183 170

Для аналізу показників оборотності активів у власність ТОВ “Апріорі” було створено таблиця 2 – “Розрахунок і динаміка показників оборотності підприємства”. Дані таблиці 4 видно, що наприкінці року показник виручки від товарів, продукції становило 66120тис.рублей, це сталося результаті збільшення обсягів реалізації товарів.

Дане явище відбилося й наоднодневном обороті щодо реалізації, показник збільшився на 183,7тис.рублей. і під кінець року становив 262,2тис.рублей.

Далі розрахували коефіцієнт оборотності активів. Дані таблиці видно, що коефіцієнт оборотності зріс на 1,78.

Що ж до тривалості обороту, то його оборотні кошти знизилися на 85 днів. Це засвідчує тому, що швидкість перетворення на грошову форму збільшилася на 85 днів. Інакше кажучи, потрібно на 85 днів менше щоб перетворити активи в грошову форму.

Що ж до тривалості обороту запасів, вона зменшилася на 86 днів. Це свідчить, що потрібно лише 59 днів, у перебігу яких оплата рахунки і як реалізуютьсяматериально-производственние запаси. Прискорення оборотності може бути досягнуто з допомогою скорочення часу виробництва та звернення.

 

2.4 Аналіз власного обігового капіталу

 

Далі необхідно визначити власний оборотний капітал, та був зробити розрахунки впливу чинників з його зміна. Розрахунки представлені у таблиці 3 – “Визначення власного обігового капіталу і розрахунок впливу чинників з його зміна”.

Таблиця 3Визначення власного обігового капіталу і

розрахунок впливу чинників з його зміна

Показники Код рядки у формі №1 Сума,тис.руб.
початку року наприкінці року Зміна протягом року (+,-)
>1.Собственний капітал 490 4984 23318 +18334
2. Довгострокові позикові кошти 590 - - -

3. Власний капітал,

направлений замінити формуваннявнеоборотних активів

190 16 357 +341
4. Власний оборотний капітал 490+590-190 4968 22961 +17993

5. Вплив чинників зміну власного капіталу

5.1 статутний капітал частині формування оборотних засобів

410 10 10 -
5.2 нерозподілена прибуток 470 4974 23308 +18334

Разом вплив чинників

1984 23318 +21334
6. Оборотні активи 290 13973 24522 +10549
7. Короткострокові зобов'язання 690 9005 1561 -7444
8. Власний оборотний капітал 690-290 -4968 22961 17993

Дані таблиці 3 – “Визначення власного обігового капіталу підприємства міста і розрахунок впливу чинників з його зміна” видно, що власний оборотний капітал збільшився на 17993тис.рублей. На початку року становив 4968тис.рублей, а до кінця – 22961тис.рублей. Оборотні активи збільшилися на 10549тис.рублей.

Що ж до короткострокових зобов'язань, чи до кінця року вони становили 1561тис.рублей, що у 7444тис.рублей менше попереднього показника. Також можна справити й те, що показники власного обігового капіталу , розраховані двома шляхамисовпаси, це означає тому, що у ТОВ “Апріорі” відсутні довгострокові пасиви у складі зобов'язання підприємства.

Далі йде проаналізувати забезпеченість досліджуваного підприємства власними обіговими коштами покриття запасів та дебіторської заборгованості за товари, роботи й послуги, непокредитованние банком.

2.5 Оцінка чистих активів

 

Важливим показниками, котрі характеризують структуру капіталу і визначальними фінансову стабільність підприємства, є сума чистих активів та його частка у спільної валюти балансу. У таблиці 4 представлені розрахунки чистих активів підприємства ТОВ “Апріорі”.

Таблиця 4 - Розрахунок чистих активів підприємства

Найменування показника Код рядки у формі №1 Сума,тис.руб.

початку

року

наприкінці

року

1 2 3 4

1.  Активи

>1.Нематериальние активи 110 - -
2. ОС 120 16 357
3. Незавершене будівництво 130 - -
4. Довгострокові фінансові вкладення 140 - -
5. Іншівнеоборотние активи 150 - -
6. Запаси 210 11419 15412
7. Дебіторська заборгованість 240 2356 7953
8. Короткострокові фінансові вкладення 250 - -
9. Кошти 260 144 1121
10. Інші оборотні активи 270 - -

>11.Итого активи (сума рядків 1-10)

190 16 357

2.  >Пассиви

12. Цільові фінансування й надходження
13.Заемние кошти 610 1253 -
14. Кредиторська заборгованість 620 7752 1561
15. Заборгованість учасникам (засновникам) із виплати доходів 630 - -
>16.Резерви майбутніх витрат і платежів 650 - -
17. Інші зобов'язання 660 - -

18. Разом пасиви, виключені з вартості активів (сума рядків 12-17)

11419 15412

19. Вартість чистих активів (разом активів мінус разом пасивівстр.11-стр.18)

9021 1918

Дані таблиці 4 – “Розрахунок чистих активів підприємства” зменшився видно, що показник вартості чистих активів змінився, а точніше зменшився до1918тис.рублей, що несприятливим чинником дляООО“Априори”, але з суперечить ДК РФ,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація