Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансової діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Едегні"


Реферат Аналіз фінансової діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Едегні"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇОТЧЕТНОСТИ УАНАЛИТИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття і склад фінансової звітності

1.2 Порядок складання бухгалтерської звітності

1.3 Роль фінансової звітності у фінансовому аналізі

ГЛАВА 2. ФІНАНСОВАОТЧЕТНОСТЬ УАНАЛИЗЕХОЗЯЙСТВЕЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НАПРИМЕРЕ ТОВ «>ЭДЕГНИ»

2.1 Загальна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «>Эдегни»

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЯ

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У середовищі сучасних економічних умов діяльності кожного господарського суб'єкта предмет уваги велике коло учасників ринкових відносин, що у результатах його функціонування.

Тема «Фінансова звітність організації та її використання для аналітичної діяльності підприємства» актуальна для сучасної Росії. Аналіз фінансових звітів та фінансових даних є невід'ємною компонентом більшості рішень, що стосуються кредитування, інвестування та інших. Фінансова звітність відбиває результати господарську діяльність підприємства міста і є підвалинами проведення аналітичної діяльності для підприємства.

Результати аналітичної діяльності дозволяють виявити уразливі місця, які потребують уваги, розробити і заходи щодо від їхньої ліквідації. Відомо, що прийняття управлінські рішення більшою мірою мистецтво, ніж наука. Фінансовий аналіз у сучасних умовах ставати елементом управління, і навіть інструментом оцінки надійності потенційний партнер.

Необхідність поєднання формалізованих і неформалізованих процедур у процесі управлінські рішення накладає відбиток як у порядок підготовки документів, і на послідовність процедур аналізу фінансового становища підприємства.

Потенційні інвестори використовують фінансову звітність для аналізу фінансового становища підприємства поза підприємством. Їх цікавить ступінь вигідності вкладень (інвестицій) в підприємство, і навіть потенційний ризик втрати інвестицій. Це аналіз з урахуванням лише звітних даних, які містять лише обмежену частина інформації про діяльність підприємства, Демшевського не дозволяє розкрити всіх секретів успіху фірми.

Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів – це дедуктивний метод, тобто. від загального до окремого. Але він має застосовуватися багаторазово. У результаті такого аналізу хіба що відтворюватися історична і логічна послідовність господарських фактів і подій, спрямованість і сила їхнього впливу на результати діяльності.

Предметом дослідження є фінансова звітність.

Об'єктом дослідження – ТОВ «>Эдегни».

Метою написання ЗКР вивчення використання фінансової звітності в аналітичної діяльності підприємства.

На виконання поставленого завдання вирішити такі питання:

- вивчити теоретичні аспекти поставленого питання;

- вивчити роль фінансової звітності в аналітичної діяльності;

- провести фінансовий аналіз діяльності підприємства з прикладу ТОВ «>Эдегни»;

- розробити рекомендації для поліпшення фінансового становища ТОВ «>Эдегни», використовуючи фінансову звітність підприємства.

У першій главі розглянуто поняття, склад парламенту й структура фінансової звітності. Склад внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової звітності. Взаємозв'язок фінансової звітності і фінансового аналізу: інформаційна база для аналізу фінансового становища, роль фінансової звітності у фінансовому аналізі, поняття, склад парламенту й зміст форм фінансової звітності.

Другий розділ буде присвячено безпосередньо аналізу фінансового становища підприємства, і навіть аналізу фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансового становища ТОВ «>Эдегни» проведено з урахуванням фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства (Додаток 1 і 2). У цьому ж главі з урахуванням розглянутих показників я описана методику визначення узагальнюючої оцінки фінансового становища цього підприємства.

У третє главі підставі даних здобутих у попередньої главі і передачею данихПриложений розроблено рекомендації для поліпшення фінансового становища ТОВ «>Эдегни», тобто. використання фінансової звітності і розробити заходів щодо поліпшення фінансового становища підприємства.

Для написання роботи використовувалася спеціальна література, докладний список прикладений сторінка ЗКР.


ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇОТЧЕТНОСТИ УАНАЛИТИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Поняття і склад фінансової звітності

 

«Фінансова (бухгалтерська) звітність – єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації та про результат її господарській діяльності,составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку за встановленимиформам».[1]

Усі організації представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації, або власникам її майна, і навіть територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Державні і муніципальні унітарні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим управляти державним майном.

Організація зобов'язана представляти бухгалтерську звітність в встановлені адреси поодинокими примірниками безплатно.

Організації зобов'язані представляти річну бухгалтерську звітність протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації, а квартальну — у разі, передбачених законодавством Російської Федерації, — за тридцяти днів після закінчення кварталу.

B межах зазначених термінів конкретну дату уявлення бухгалтерської звітності встановлюється засновниками (учасниками) організації, або загальними зборами. У цьому річна бухгалтерська звітність повинна представлятися не раніше 60 днів після закінчення звітного року.

Запропонована річна бухгалтерська звітність повинна бути затвердженою гаразд, встановленому установчими документами організації.

День уявлення організацією бухгалтерської звітності визначається по дати її поштового відправлення чи дати фактичної передачі за належністю. Якщо дата уявлення бухгалтерської звітності посідає неробочий (вихідний) день, то терміном уявлення звітності вважається перший наступний його робочого дня,

Річна бухгалтерська звітність організації є відкритої для, зацікавлених користувачів: банків, інвесторів, кредиторів, покупців, постачальників та інших., які можуть опинитися ознайомитися з річний бухгалтерської звітністю і реально отримувати її копії зі сплатою витрат за копіювання.

Організація має забезпечити змога зацікавлених користувачів ознайомиться з бухгалтерської звітністю. «Бухгалтерська звітність, що містить показники, віднесені до державну таємницю за законодавством Російської Федерації, представляється з огляду на вимоги зазначеногозаконодательства».[2]

Крім річний організація повинна бути проміжну бухгалтерську звітність протягом місяця, квартал наростаючим результатом початку звітного року, якщо інше встановлено законодавством Російської Федерації.

Організація повинна сформувати проміжну бухгалтерську звітність пізніше 30 днів після закінчення звітний період, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Уявлення і публікація проміжної бухгалтерської звітності виробляються у випадках і порядку, передбачених законодавством Російської Федерації чи установчими документами організації.

У кількох випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, організація публікує бухгалтерську звітність і підсумкову частина аудиторського укладання.

Публікація бухгалтерської звітності виробляється пізніше 1 червня року, наступного за звітним, якщо інше встановлено законодавством Російської Федерації.

Порядок публікації бухгалтерської звітності встановлюється Міністерство фінансів Російської Федерації і органами, яким федеральними законами дозволили регулювання бухгалтерського обліку.

Акціонерні суспільства, цінні папери звертаються на фондовий ринок, поруч із річний бухгалтерської звітністю, сформованої з урахуванням викладеного вище, становлять річну бухгалтерську звітність з вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (>МСФО), розроблюваних Комітетом по міжнародних стандартів фінансової звітності, і представляють її організатору торгівлі над ринком цінних паперів, інвестора і іншим зацікавленим особам на вимогу.

Зазначена звітність представляється у найкоротші терміни відповідно до Федеральним законом «Про бухгалтерський облік». У цьому якщо вимога уявлення річний бухгалтерської звітності, складеної з вимогМСФО, визначає термін її подання раніше встановленого вСоответствии з Федеральним законом 40 бухгалтерський облік», то представляється річна бухгалтерська звітність, складена з вимогМCФО, попередній звітний рік.

B разі звернення цінних паперів над ринком держави, потребує уявлення звітності за правилами бухгалтерського урахування цієї держави, бухгалтерську звітність організації слід складати відповідно до цими правилами.

Достовірність інформації річний бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідно до законодавства Російської Федерації підлягає обов'язковому аудиту, підтверджується аудитором (аудиторської фірмою), у яких ліцензію за проведення аудиторську діяльність.

Нині порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності регулює закон про бухгалтерський облік, Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності,ПБУ 4/99 іМетодическими рекомендаціями про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, затвердженими наказом Мінфіну РФ від 28.06.2000 №60н.

Бухгалтерська звітність складається з: бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках, додатків до них і пояснювальній записки (далі додатку до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках і пояснювальну записку іменуються: пояснення до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках), і навіть аудиторського укладання, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідність до федеральними законами підлягає обов'язковому аудиту.

Проміжна бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу і за звіту прибутки і збитках, якщо інше встановлено законодавством Російської Федерації чи засновниками (учасниками) організації.

«Бухгалтерська звітність має давати достовірне і повний уявлення фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище. Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована з правил, встановлених нормативними актами по бухгалтерськогоучету».[3]

При формуванні бухгалтерської звітності організацією необхідно забезпечити нейтральність інформації, котра міститься у ній, Т. e. виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності над іншими. Інформація перестав бути нейтральній, якщо з допомогою відбору чи форми уявлення вона впливає рішення з оцінкою користувачів з досягнення визначених результатів чи наслідків.

«Бухгалтерська звітність організації повинна мати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені деякі баланси).

Організація повинна під час упорядкування бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках і пояснень до них дотримуватися прийнятих нею її змісту і форми послідовно від однієї звітний період додругому».[4]

Зміна прийнятих забезпечення і форми бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках і пояснень до них допускається у виняткових випадках, наприклад за зміни виду. Організацією має бути забезпечене підтвердження обгрунтованості кожної такої Зміни. Істотне зміна має бути розкрито поясненнях до бухгалтерського балансу і звітуo прибутках і збитках разом з зазначенням причин, викликали це й зміна.

За кожним числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається перший звітний період, би мало бути наведено дані мінімум два роки — звітний і попередні звітному.

Якщо є у період, попередній звітному, не можна з даними за звітний період, то котрі з названих даних підлягають коригуванні з правил, встановлених нормативними актами по бухгалтерського обліку. Кожна істотне коригування мусить бути розкрито поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках разом із зазначенням причин, викликали цю коригування.

Статті бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках та інших окремих форм бухгалтерської звітності, які у відповідно до положень по бухгалтерського обліку підлягають розкриття і за якими відсутні числові значення активів, зобов'язань, доходів, витрат та інших показників,прочеркиваются (в типових формах) або наводяться (в інших формах, розроблених самостійно, й у пояснювальної записки).

Показники про окремих активах, зобов'язання, доходах, витратах і місцевих господарських операціях повинні наводитися у бухгалтерській звітності осторонь у випадку їхньої суттєвості і якщо знання про неї зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового стану організації, або фінансових результатів її діяльність.

Показники про окремих видах активів, зобов'язань, доходів, витрат і місцевих господарських операцій можуть наводитися у бухгалтерському балансі чи звіті прибутки і збитках на суму з розкриттям поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках, якщо кожен із цих показників окремо є несуттєвим з оцінки зацікавленими користувачами фінансового стану організації, або фінансових результатів її діяльність.

Для складання бухгалтерської звітності звітної датою вважається останній календарний день звітний період.

Під час упорядкування бухгалтерської звітності за звітний рік звітним роком є календарний рік із 1 січня до 31 грудня включно.

Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період із дати державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а організацій, створених після 1 жовтня, — по 31 грудня наступного.

Кожна складова частина бухгалтерської звітності повинна містити такі дані:

- найменування складової частини;

- вказівку звітної дати чи звітний період, протягом якого складена6ухгалтерская звітність;

- найменування організації із зазначенням її організаційно-правовою форми;

- формат уявлення числових показників бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність підписується керівником й головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

B організаціях, де бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалізованої організацією (централізованої бухгалтерією) чи бухгалтером - фахівцем, бухгалтерська звітність підписується керівником громадських організацій і керівником спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії) або фахівцем, провідним бухгалтерський облік.

Бухгалтерський баланс повинен характеризувати фінансове становище організації з стану на звітну дату.

 


ГЛАВА 2. ФІНАНСОВАОТЧЕТНОСТЬ УАНАЛИЗЕ >ХОЗЯЙСТВЕЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НАПРИМЕРЕ ТОВ «>ЭДЕГНИ»

 

2.1 Загальна характеристика організації

ТОВ «>Эдегни», організаційно-правова форма «Суспільство з обмеженою відповідальністю», засновано травні 2001-го. Директором ТОВ «>Эдегни» протягом 9 років є виходячи з статутуВюрц ЕдуардРейнгольдович.

ТОВ «>Эдегни» лежить у Тулі за адресою:Новомосковское шосе,д.28.

ТОВ поставлено на облік у податковому інспекції по Центральному району р. Тули, в органі статистики, Пенсійному Фонді і Фонді соціального страхування від Тульської області.

В фірми відкрито кілька розрахункових рахунків у різних банках, але чинним є рахунок уТульскомОСБ 8604. Всі грошові операції проходять через безготівковий розрахунок.

У своїй діяльності ТОВ керується Конституцією РФ, Цивільним Кодексом РФ, Федеральним законом «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю» від №14- ФЗ від 08.02 98, іншими законодавчими і нормативними актами РФ і обласних органом структурі державної влади.

Засновниками Товариства є фізичні особи. Суспільство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Суспільство і не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язані з його діяльністю, не більше вартості їхніх акцій. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Суспільство і не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

Основною метою Товариства є отримання прибутку.

Суспільство має цивільні правничий та несе обов'язки, необхідних здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством РФ.

На підприємстві встановлено 8-годинний робочого дня з 0800 до 1700 з годиною на обід (1300 -1400). Субота, неділю – вихідні.

Основними видами діяльності ТОВ є:

1. малярські;

2.штукатурние;

3. облицювальні;

4. шпалерні;

5. паркетні;

6. цегляні мури;

7. покрівельні;

8. сантехнічні;

9. електромонтажні.

Повний перелік видів діяльності представлено ст. 2.2 Статуту підприємства.

Суспільство самостійно здійснює свою господарську діяльність, визначає перспективи розвитку, розпоряджається прибутком.

Останніми великими замовниками підприємства стали ЗАТ «Тандем»,ТРЦ «>Инд-Гарник» р. Тула,ТРЦ «>Воробьеви гори» р. Москва.

У ТОВ працюють кваліфікованих співробітників. Це надає позитивний вплив на продуктивності праці. Підприємство виконує навіть найскладніші будівельні роботи.

Джерелами внутрішньої інформації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація