Реферати українською » Финансовые науки » Прибуток і оподаткування підприємства


Реферат Прибуток і оподаткування підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Завдання №1

Скласти план розподілу чистий прибуток (доходу) АТ «Сигма» рік і визначити розмір дивідендів по звичайним акціям.

УМОВА

Статутний капітал (КК) – 510 млн тенге,

Торішній чистий прибуток (ПП) – 210 млн тенге,

Фонд накопичення (ФН) – 35 млн тенге,

Сума привілейованих акцій – 52 млн тенге ,

Сума облігацій – 21 млн тенге,

Дивіденди по привілейованим акціям - 50 %,

 - за облігаціями – 10 %,

 - тантьєма – 2 %,

сума резервного фонду (>РФ)на початку року - 80 млн тенге,

граничний розмір резервного фонду – 20 %,

відрахування з прибутку на соціальні потреби – 12 млн тенге,

- на благодійні потреби – 3 млн тенге.

РІШЕННЯ

Виручка = обсяг продажу * ціна (>себест+норма прибутку)

>Тантьема – виплата першим керівникам підприємства.

1. Фонд споживання –

>ФП=ЧП-РФнг-ФН (1)

де, РФ (резервний фонд)

РФ = 20 %* КК –РФнг

РФ = 20 % * 510 - 80 = 102 – 80 =22 млн тенге.

>ФП = 210 – 22 – 35 = 153 млн тенге.


2. дивіденди за облігаціями

>ДО=СА*10 % (2)

ДО= 21 / 10 % = 2,1 млн тенге.

>3.дивиденди по привілейованим акціям

ДПА =СПА*50 % (3)

ДПА = 52 *50 % =26 млн тенге.

>4.тантьема

>Т=ЧП * 2 % (4)

Т= 210 *2 % = 4,2 млн тенге.

>5.сумма дивідендів по звичайним акціям

>СДОА=ФП-ДО-ДПА-Т (5)

ДеТ-отчисления від прибутку насоц.нужди – наблагот.цели

>СДОА = 153-2,1-26-4,2-12-3=105,7 млн тенге.

>6.сумма за простими акціям

>СПрА =>УК-СПА-СА (6)

КК- статутний капітал полягає =>СА(сумма облігацій) +СПА (сума привілейованих акцій) +СПрА (сума простих акцій).


>СПрА= 510-52-21=437 млн тенге.

7.% за простими акціям

%ПрАкции =СДОА /СПрА *100 % (7)

%ПрАкции = 105,7/437*100%=24,19 %

Завдання №2

Визначити податку додаткової вартості АТ «РАЙ» за 1 квартал 2002 року й заповнити декларацію.

Вихідні дані:

>1.на розрахунковий рахунок надійшли кошти від продукції, зокрема реалізовано:

1.1.- експорту до: - 99 млн тенге,

1..2.- у країні – 70 млн тенге,.

>2.стоимость наданих послуг за ремонту устаткування іншими підприємствами без ПДВ (кошти розрахунковий рахунок не надійшли) – 5 млн тенге,.

>3.доход здаватися у найм будинків підприємства без ПДВ – 2ммлн тенге.

>4.приобретено і списано до витрат нинішнього року періоді:

4.1.- реклама телебачення РК = 0,1 млн тенге,

4.2.- оренда устаткування =4 млн тенге,

4.3.- будівельні матеріали =1 млн тенге,

4.4.- комунальних послуг =1 млн тенге,

4.5.- відсотки кредит = 12 млн тенге

4.6.- лікарських препаратів =1 млн тенге,

>6.авансовими платежами сплачено до бюджету – 15 % від нарахованої суми ПДВ.

Ставка ПДВ – 12 %.

РІШЕННЯ

1. Визначити обертів з усіх видів діяльності підприємства.

2. Визначити ПДВ з всіх видах діяльності, з отриманої суми обороту.

3. Визначити ПДВ до нарахуванню.

4. Визначити ПДВ у залік.

5. визначити ПДВ до оплати.

показники сума оборот ПДВ
1.1. 99 99 -
1.2. 70 70/1,2=58,3 7,0
2. 5 5 0,6
3. 2 2 0,24
>Начисленний ПДВ 7,84
4.1. 0,1 0,1/1,12=0,089 0,011
4.2. 4 4/1,12=3,57 0,43
4.3. 1 1/1,12=0,89 0,11
4.4. 1 1/1,12=0,89 0,11
4.5. 12 12 -
4.6. 1 1 -
ПДВ залік 0,661

Відкидання ПДВ 0% - фінансові послуги, лікарських препаратів.

1. ПДВ до бюджету = ПДВ до оплати – аванс (8)

2. ПДВ до оплати = ПДВначисл – ПДВ залік, (9)

ПДВ до оплати = 7,84 – 0,661 =7,179 млн тенге

3. Аванс =15 % від сплати ПДВначисл. (10)

Аванс = 7,84 * 15 % = 1,18 млн тенге

ПДВ до бюджету = 7,179 – 1,18 = 6,0 млн тенге.


Завдання № 3

Визначити корпоративний податок АТ «РАЙ» за 2002 рік і заповнити декларацію.

Вихідні дані:

>1.Доход від готової продукції без непрямих податків = 99 млн тенге.

>2.Дивиденди з акцій банку «>ТуранАлеем» = 13 млн тенге.

>3.Безвоздмездно отримано устаткування (комп'ютери) від іноземній компанії = 0,2 млн тенге.

>4.Дивиденди погос.облигациям = 2 млн тенге.

>5.положительная курсова різниця, отримана у зв'язку з підприємницької діяльності = 0,1 млн тенге.

>6.Себестоимость фактично реалізованої продукції, лише у тому числі: =75 млн тенге.

>6.1.Проценти за кредит = 1,8 % ставки рефінансування встановленої НБ РК.

>6.2.Затрати на: ремонт в % від початкового вартості обладнання = 22 млн тенге.

6.3 Витрати науково-дослідні роботи, зокрема 10 % капітальні витрати = 1 млн тенге.

6.4. Сума кредиту = 9 млн тенге.

6.5. ВартістьОПФ = 4 млн тенге.

ЗНАЙТИ

1. Визначити сукупний річний дохід (>СГД).

2. визначити скоригований сукупний річний дохід.

3. визначити відрахування зСГД.

4. визначити оподатковуваний дохід (НВ).

5. визначитиКПН, як 30 % від НП.

РІШЕННЯ

1. Корпоративний прибуткового податку (>КПН)

СтавкаКПН – 20 %, (11)

Об'єкт неоподаткований прибуток

НП =>СГДскор –Вичети, (12)

Сукупні річний дохід – це всю суму коштів отриманих підприємством із джерел протягом податкового періоду.

>Вичети – включають собівартість готової продукції крім % за кредит, капітальних видатків, перевищення норм відрахування на: ремонт.

>СГД = 99+13+0,2+2+0,1 = 114,3 млн тенге.

>2.СГДскор =СГД – Дивіденди у державі (13)

>СГДскор = 114,3-2= 112,3 млн тенге.

>3.Вичети = Собівартість – Відсотки – Капітальні витрати – перевищення ремонтного фонду (14)

Відсотки за кредит = Сума кредиту * ставку рефінансування *1,8 (15)

%заКредит=9*1,1 % *1,8 =1,78 млн тенге.

Капітальні витрати =0,1

Норма ремонтного фонду -10 %

Перевищення ремонтного фонду за завданням на 12 %

=12 %*4 = 0,48 млн тенге.

>Вичети = 75-1,78-0,1-0,48 =72,64 млн тенге.

1. НП = 112,3-72,64 = 39,66 млн тенге.

2.КПН = 20 %*39,66 = 7,93 млн тенге.


Питання №1.

Ліквідність, дохідність і зростає ризик: взаємозв'язок харчування та значимість в фінансах фірми

При виборі об'єкта для інвестицій необхідно визначити інвестиційні якості гаданих проектів. Здебільшого порівнювати використовують такі інвестиційні якості:

- Дохідність

- Ризик

- Ліквідність

Дохідність - гаданий рівень прибутку, отримуваний від об'єкта інвестування.

При інвестуванні в акції існують двома способами одержання прибутку: дивідендна і курсова прибуток.

>Дивидендную прибуток інвестор отримує при виплаті частини прибутку підприємства, тобто дивідендів. Інвестори, які на дивідендну прибуток, вибирають підприємство з урахуванням її довгострокових перспектив, принаймні 10-15 років.

Курсова прибуток — прибуток, яку інвестор одержує вигоду від різниці вартості купівлі й продажу акцій. При інвестиціях в розрахунку на курсову прибуток ставка зазвичай робиться на недооцінені активи не враховуючи подальших перспектив компанії.

Ризик - можливість появи фінансових втрат надходжень у результаті інвестування.

Ризики діляться на систематичні (>недиверсифицируемие, ринкові) інесистематические (>диверсифицируемие, специфічні).

Систематичні ризики поширюються усім інвесторів незалежно від об'єктів їх інвестицій (зміна стадії ринкового циклу, зміна законодавства, політична нестабільність та інші).

>Несистематические ризики пов'язані з конкретною галуззю чи підприємством, і може бути зменшено шляхом розподілу капіталу між різними інвестиційними активами, тому вони називаютьсядиверсифицируемими. Донесистематическим ризикам можна віднести помилки керівництва, великі збої з виробництва, зрослу конкуренцію у галузі.

Ліквідність - це швидкість з якою можна продати інвестиційний актив за ринковою ціною. Більше ліквідним є актив, що можна швидше продати. Найбільш ліквідним товаром є гроші.

Ліквідність - (>liquidity) економічний термін, що означає здатність активів перетворюватися на кошти чи його еквівалентами.Ликвидний –обращаемий на гроші.

Ліквідність - легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних чи інших цінностей на кошти покриття поточних фінансових зобов'язань.

Ліквідність - здатність активів перетворюватися на гроші швидко і легко, зберігаючи фіксованою свою номінальну вартість.

Визначальними чинниками ліквідності цінних паперів є:

- Ліквідність ринку, тобто як регулярно у якому обсязі відбуваються угоди над ринком загалом

-Спред, тобто різницю між найменшої ціною продаж і найвищої ціною купівлі

- Кількість угод, які з даним інвестиційним інструментом

- Активи, залежно від ліквідності, ділять на високоліквідні, низьколіквідні і неліквідні.

Різниця між ціною купівлі й ціною продажу називаєтьсяспредом. Чим більшийспред - тим нижче ліквідність. Також, принципове значення має тут кількість угод з даному виду активу (цінних паперів, металів, біржових товарів тощо.). Чим більший кількість угод, тим вища ймовірність швидкої реалізації активу, тим вищий його ліквідність.

Показники ліквідності підприємства. Такими показниками служать коефіцієнти ліквідності підприємства. Ці коефіцієнти дозволяють визначити здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання протягом звітний період. Найважливішими серед них погляду фінансового менеджменту є такі:

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності;

                              (1)

Коефіцієнтсрочной(бистрой) ліквідності;

 (2)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

 (3)

Чистий оборотний капітал.

>Високоликвидние активи з дохідністю та маленькою ризиком практично невідомі, на практиці доводиться шукати компроміс між тими трьома показниками.

Термін «ліквідність» годі було плутати з термінами «ліквідність балансу», «коефіцієнт ліквідності». Попри те що, що звучать вони схоже, у смисл цих і подібних понять вкладається іншій сенс.

Розрізняють високоліквідні і низьколіквідні активи. Відповідно до стандартів фінансової звітності, якщо вартість активу може бути достовірно оцінена, тобто немає сума, яку може бути реалізований інформованого покупцю, його не можна визнати активом.

Фінансова звітність підприємств побудована в такий спосіб, що активи різного рівня ліквідності перебувають у різних розділах і рядках балансу. Отже, користувач фінансової звітності підприємства може становити уявлення фінансового стійкості підприємства.

Приклад угруповання активів зі збільшення ліквідності (від низькою до високої)

Основні кошти

Товарні залишки складі

Поточна дебіторська заборгованість

Кошти на рахунках підприємства

Управління ліквідністю здійснюється двома шляхами: шляхом управління активами і шляхом управління ліквідними позиковими засобами. Управління ризиком ліквідності виходить зGAP-анализе, суті якого полягає у розрахунку абсолютного і відносного розриву між потоками активів і пасивів по відповідним термінів погашення.

«>GAP аналіз», як цілком слушно висловився відомий фахівець у галузі маркетингових стратегій - одне із маркетингових термінів, які можуть опинитися означати що завгодно, і нічого. Тому це словосполучення - скоріш загальна концепція аналітичного підходу, а чи не позначення якогось певного виду аналізу.

>GAP аналіз - аналітична процедура розгляду «невідповідностей / розривів» .

Є кілька видів «розривів» (прогалин / вікон / люфтів ), що є предметомGAP аналізу. Вони з:

1. результатами реалізацій бізнес-стратегій;

2. сегментами ринку;

3. продуктами (потребами);

4. іміджем компанії її продуктів;

5. маркетингової активністю компанії;

6. маркетингової конкуренцією (конкуренцією в маркетингової діяльності).

З переліченого з дослідницькими підходами безпосередньо пов'язані, все крім (1). Що стосується терміну «низька ліквідність» теж можна не лише про терміні реалізації (перетворення) активу, а й якомусь рівні втрат, що з даним перетворенням. Наприклад, якийсь об'єкт основних засобів номінальною вартістю 1 млн можна протягом місяці перетворити на кошти, але лише сімсот тисяч. Крім описаного вище, термін ліквідність розуміють як здатність перетворення коштів у якийсь актив (цінних паперів, товари, дорогоцінні метали) і навпаки і навіть взаємне перетворення валют. Наприклад, якщо відмінність між ціною купівлі й продажу цінних паперів дуже висока, говорять про низькою її ліквідності. І навпаки, при мінімальної різниці між ціною купівлі й продажу говорять про високої ліквідності. Це ж можна сказати про ліквідності тій чи іншій валюти, хоча, найчастіше вживається термін «конвертованість»

Питання №2.

Порядок розрахунку напрямку використання соціального податку

Характеристика і значення соціального податку. Основною метою запровадження соціального податку стало як спрощення системи оподаткування, а й єдиної фінансової систем, тобто. колишні позабюджетні фонди було скасовано. Фінансова система нині включає держави, куди надходить соціальний податок. Раніше існуючі позабюджетні фонди вирішували безліч соціальних проблем. Кошти з їхньої рішення направлялися з позабюджетних фондів (пенсійний фонд, соціального страхування та інших.) Тепер усі фінансові ресурси на вирішення соціальних проблем виділяються з бюджету, виплата пенсій з Державного Центру виплаті пенсій (>ГЦВП).

Через війну подальших економічних реформ можна було й подальше вдосконалення податкового законодавства, оскільки основний проблемою нинішню політичну ситуацію є:

· ліквідація дисбалансу прав учасників податкових взаємовідносин;

· справедливий розподіл податкового навантаження;

· стимулювання вітчизняного виробництва й зайнятості.

Основні положення з соціальному податку.

>1.Плательщиками соціального податку є:

· юридичні особи-резиденти РК, і навіть не резиденти, здійснюють діяльність у РК через постійне засновництво;

· індивідуальні підприємці, крім здійснюють розрахунки з бюджетом з урахуванням разового талона;

· нерезиденти, здійснюють діяльність у Республіці Казахстан через постійне установа, філії і рівень представництва;

· приватні нотаріуси, адвокати.

2. За рішенням юридичної особи - резидента його структурні підрозділи розміщуються можна розглядати як платників соціального податку.

Об'єктом оподаткування платників є витрати роботодавця як доходів за мінусом наступних виплат:

1) виплат, вироблених рахунок коштів грантів, наданих лінією держав, урядів держав та Міжнародних організацій;

2) державних премій, стипендій,учреждаемих Президентом Республіки Казахстан, Урядом Республіки Казахстан;

3) грошових нагород, які присуджуються за призові місця на спортивних змаганнях, оглядах, конкурсах;

4) компенсацій, виплачуваних при розірвання трудового договору випадках ліквідації організації, або припинення діяльності роботодавця, зменшення кількості штату працівників або за заклику працівника на військову службу, у розмірі, встановлених законодавством Республіки Казахстан;

5) компенсацій, виплачуваних роботодавцем працівникам за невикористаний трудовий відпустку;

6) обов'язкові пенсійні внесків працівників у накопичувальні пенсійні фонди відповідно до законодавством Республіки Казахстан.

Сплата соціального податку

1. Сплата соціального податку виробляється пізніше 20 числа місяці, наступного за звітним місяцем за місцем реєстраційного обліку платника податків, якщо інше встановлено НК.

2. Платники соціального податку, мають структурні підрозділи розміщуються, здійснюють сплату соціального податку порядку, встановленому статтею321НК.

3. Юридичні обличчя і індивідуальні підприємці, які застосовують спеціальні податкові режими, здійснюють сплату соціального податку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація