Реферати українською » Финансовые науки » Розрахунок собівартості продукції


Реферат Розрахунок собівартості продукції

Завдання 1

Потрібна визначити собівартість виготовленої продукції і на незавершеного виробництва наприкінці періоду методом доларів.

Матеріали уводять у процес у його початку, а вартість обробки додається протягом усього процесу.

Незавершене виробництво початку місяці – НЗПнач од., готовність 50%. Матюк. витрати в НЗП склали МЗнач крб., Добавленные витрати – ДЗнач крб. Протягом періоду ці вироби завершено, ще вироблено ДП од. продукції. У цьому матеріальні витрати склали МЗпр крб., додані витрати – ДЗпр крб. Незавершене виробництво наприкінці місяці становило НЗПкон одиниць продукції, готовність 50%.

Вар-т 6
НЗПнач 50
МЗнач 1000
ДЗнач 500
ДП 100
МЗпр 2400
ДЗпр 2200
НЗПкон 40

Незавершене виробництво початку місяці – 50 од., готовність 50%. Матюк. витрати в НЗП склали 1000 крб., Добавленные витрати – 500 крб. Протягом періоду ці вироби завершено, ще вироблено 100 од. продукції. У цьому матеріальні витрати склали 2400 крб., додані витрати – 2200 крб. Незавершене виробництво наприкінці місяці становило 40 одиниць продукції, готовність 50%.


Рішення

1. Оцінимо в умовних одиницях додані витрати в НЗП початку місяці: 50 * 50% = 25 ум. од.

Отже, 50 одиниць продукції з ступенем завершеності в 50%, з погляду виробничих витрат, еквівалентні 25 повністю завершеним одиницям.

Отже, початку періоду маємо 0 у. е. матеріальних витрат (оскільки вже всі основні матеріали, необхідних виготовлення цих 50 одиниць, відпущені у виробництві у минулому періоді і там враховані) і 25 у. е. доданих витрат.

Оцінимо в умовних одиницях додані витрати в НЗП наприкінці місяці:

40 * 50% = 20 ум. од. – Це відповідає 40 у. е. матеріальних витрат.

Результати виконаних розрахунків уявімо в табл. 1.

 

Таблиця 1 Расчёт обсягу виробництва, у умовних одиницях

Показники Одиниці, підлягають учёту (прим.) Умовні одиниці
Матеріальні витрати Добавленные витрати
Залишки НЗП початку періоду 50 0 25
Розпочато і закінчено обробкою у період 100 100 100
Залишки НЗП наприкінці періоду 40 40 20
РАЗОМ: 190 140 145

Отже, обшир виробничої діяльності підприємства у поточному періоді становить 285 у. е. (140+145)

2. За умовою, протягом періоду матеріальні витрати склали 2400 крб., додані витрати – 2200 крб.

У цьому періоді матеріальні витрати оцінюються 140 в у. е.

Отже, 1 у. е. матеріальних витрат «стоїть»:

2400/140 =17,14 крб.

«Оцінимо» 1 у. е. доданих витрат:

2200/145 =15,17 крб.

Результати цих розрахунків зведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2. Расчёт собівартості одиниці виробленої продукції

Вигляд витрат Витрати, крб. Виробництво, у. е.

Витрати на 1 у. е.

(грн. 2 / грн. 4)

НЗП початок За період

Усього витрат

(грн. 1 + грн. 2)

1

2

3

4

5

Матеріальні 1000 2400 3400 140 17,14
Добавленные 500 2200 2700 145 15,17
РАЗОМ: 1500 4600 6100 - 32,31

3. Определим собівартість виготовленої продукції і на НЗП наприкінці періоду.

Собівартість НЗП початку періоду: 1000+500 = 1500 крб.

З грн. 3 табл. 1 слід, робота, проведена над НЗП у звітній періоді, становить 25 у. е. За даними табл. 2, 1 у. е. доданих витрат «стоїть» 15,17 крб. Отже, вартість готової продукції після доведення до 100% готовності напівфабрикатів, які були початку періоду становитиме:

1500+25*15,17 =1879,25 крб.

Оскільки розпочате і завершено поточному місяці = ДП =100 од., то загальні витрати (матеріальні і додані) на 1 у. е. становлять 32,31 крб. (табл. 2). Отже, цю частину готової продукції становитиме:

100*32,31 =3231 крб.

Отже, собівартість виготовленої продукції у цьому періоді становитиме:

1879,25+3231 = 5110,25 крб.

Определим собівартість НЗП наприкінці періоду. Воно складається з двох елементів – вартості матеріалів і доданих витрат.

З табл. 1 видно, матеріальні витрати в НЗП оцінюються 40 у. е., додані витрати – 20 у. е. З розрахунків слід, що 1 у. е. матеріальних витрат відповідає 17,14 крб., доданих витрат – 15,17 крб. (табл. 2)

Отже, собівартість НЗП наприкінці періоду становитиме:

40*17,14+20*15,17 = 685,6+303,4 = 989 крб.

 

Завдання 2

Підприємство у власному агрегаті виготовляє на місяць 100 деталей, їх повна собівартість – С1 руб./ед. Змінні витрати на деталь – С2 крб.

Постачальник пропонує поставляти деталь за Ц1 крб. із доставкою цього разу місце монтажу.

Підприємство погоджується на пропозицію, проте кілька днів цурається поставок, вирішивши, що продукувати самим – вигідніше.

Наступного року агрегат входить у несправність й незаперечна відновленню. прийнято рішення придбання нового, вартістю Ц2 тис. крб. з зразковим терміном експлуатації 5 років. Ціна капіталу – R%.

Чи правильно кожна з трьох рішень?

Вказівка: оцінювати рішення з погляду релевантних витрат

Вар-т 6
С1 30
Ц1 20
С2 16
Ц2 67,2
R 10

Підприємство у власному агрегаті виготовляє на місяць 100 деталей, їх повна собівартість – 30 руб./ед. Змінні витрати на деталь – 16 крб.

Постачальник пропонує поставляти деталь за 20 крб. із доставкою цього разу місце монтажу.

Підприємство погоджується на пропозицію, проте кілька днів цурається поставок, вирішивши, що виготовляти самим – вигідніше.

Наступного року агрегат входить у несправність й незаперечна відновленню. прийнято рішення придбання нового, вартістю 67,2 тис. крб. з зразковим терміном експлуатації 5 років. Ціна капіталу – 10%.

Чи правильно кожна з трьох рішень?

Рішення:

Управлінські рішення часто пов'язані з прогнозуванням витрат і доходів. Зазвичай виникає запитання, які витрати чекають мають у цьому випадку прийматися до уваги. Тільки ті витрати (й доходи), куди впливає вибір тієї чи іншої способу дій, вважатимуться релевантними з погляду прийняття рішень.

Проаналізуємо кожна з трьох рішень прийнятих підприємством.

1 рішення.

Постачальник пропонує поставляти деталь за 20 крб. із доставкою цього разу місце монтажу. Підприємство погоджується на пропозицію

Порівняємо витрати виробництво та закупівлю. (табл. 3)

 

Таблиця 3

Показники Виробництво, крб. Закупівля, крб.
Змінні витрати на деталь 16 -
Постійні витрати (30–16) 14 14
Ціна закупівлі - 20
Повна собівартість 30 34

Величина постійних витрат залежить від прийнятого рішення, отже, ці витрати иррелевантны, і буде враховуватися лише приростные витрати, які залежить від цього рішення. Що стосується виготовлення самотужки релевантні витрати становитимуть 16 крб., а під час закупівлі у постачальника – 20 крб.

Отже, майбутні релевантні видатки 4 крб. менше, якщо фірма сама виготовить даний компонент.

Отже, рішення про ухвалення пропозиції постачальника було не вірним, тим більше і цей агрегат у період простоював, приносячи пердприятию додатковий збиток.

2 рішення.

Підприємство кілька днів цурається поставок, вирішивши, що продукувати самим – вигідніше.

З вище вироблених розрахунків, таке рішення вірно.

3 рішення.

Наступного року агрегат входить у несправність й незаперечна відновленню. прийнято рішення придбання нового, вартістю 67,2 тис. крб. з зразковим терміном експлуатації 5 років. Ціна капіталу – 10%.

У разі необхідно порівняти доцільність закупівлю нової устаткування з альтернативним варіантом закупівлі деталей у постащика.

Отже, як було вже обчислено економія, отримувана під час виробництва самотужки, становить 4 крб. з одного деталі. Переведемо що цієї цифри в річний показник.

4 крб. * 100 деталей на місяць * 12 місяців = 4600 крб.

При розміщення цифру розмірі 67,2 тис. крб. (вартість нового агрегату) під 10% вийде річний прибуток 6720 крб.

Вочевидь, що купівля не доцільна.


Завдання 3

Будівельна організація веде будівництво трьох об'єктів А, Б і У.

За місяць зроблено такі витрати з об'єктах:

А Б У

1. Отпущены на приобъектные склади будматеріали, тис. крб 302 76 142
2. Начислена з/пл робочим, тис. крб. 173 47 58

3. Вжиті відрахування у внебюдж. фонди

Стр. 2*26%

44,98 12,22 15,08
4. Прийнято спецроботи у субпідрядників, тис. крб. 240 130
5. По акту сдачи-приемки списані виробництва робіт будівельні матеріали, тис. крб. 290 30 95

На початок періоду залишок матеріалів складі 263 тис. крб.

Надійшло складу протягом місяця – 420 тис. крб.

Відхилення від облікової вартості матеріалів на момент списання 39 тис. крб.

Витрати електроенергії протягом місяця – 1400 кВт, по 1,6 крб. за 1 кВт, зокрема. по

А – 700 кВт

Б – 200 кВт

У – 500 кВт

Общехозяйственные витрати склали 160 тис. крб.

Робота машин і немає механізмів з об'єктів –

А – 45 м/ч

Б – 17 м/ч

У – 22 м/ч, загальні видатки експлуатацію машин і європейських механізмів – 220 тис. крб.


Склад розподілених накладних витрат та фінансової бази розподілу:

Відхилення від облікової вартості матеріалів наприкінці періоду, тис. крб. Облікова вартість придбаних матеріалів
Витрати утримання і експлуатацію машин та правових механізмів, тис. крб. Фактичні годинник роботи машин та правових механізмів
Общехозяйственные витрати, тис. крб. Сукупні видатки СМР, виконані самотужки

Визначити виробнича й повну собівартість будівельно-монтажні роботи щодо об'єкта за період

Рішення:

Виробнича собівартість – це витрати підприємства виробництва продукції. Повна ж (комерційна) собівартість – це витрати підприємства виробництво та реалізацію продукції. Якщо до виробничої собівартості додати внепроизводственные витрати, то сформується повна собівартість продукції.

Произведем необхідні розрахунки.

Распределим накладні витрати

Відхилення від облікової вартості матеріалів наприкінці періоду, тис. крб. Облікова вартість придбаних матеріалів
Витрати утримання і експлуатацію машин та правових механізмів, тис. крб. Фактичні годинник роботи машин і творення механізмів
Общехозяйственные витрати, тис. крб. Сукупні видатки СМР, виконані самотужки

- Общехозяйственные витрати 160 тис. крб.

База розподілу: Сукупні видатки СМР, виконані самотужки, що є:

Схожі реферати:

Навігація