Реферати українською » Финансовые науки » Податковий контроль. Форми і методи податкового контролю


Реферат Податковий контроль. Форми і методи податкового контролю

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ЮРИДИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного і адміністративного права

Курсова робота з навчальної дисципліни «Фінансове право»

на задану тему: «Податковий контроль. Форми і нові методи податкового контролю»

2011


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Поняття і сутність податкового контролю

1.1 Поняття й ті види податкового контролю

1.2 Принципи податкового контролю

2. Теоретичні основи здійснення податкового контролю

2.1 Форма податкового контролю

2.2 Методи податкового контролю

Укладання

Список літератури та використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Стягування податків – найдавніша функція і з основних умов держави, розвитку суспільства до шляху до економічного та соціального процвітанню.

Процес стягування податків, здійснюється шляхом реалізації своїх податкових зобов'язань як фізичних, і юридичних, що найчастіше зацікавлені брати участь у формуванні грошових фондів держави над рахунок власні кошти, тому непоодинокі випадки ухиляння платниками податків, податковими агентами, кредитними організаціями сплати податків, приховування майна, надання неточною інформації про доходи та ін. І на припинення подібних заходів порушення податкового законодавства реалізується одне із найважливіший інститут податкового законодавства – податковий контроль.

Податковий контроль – щоденна діяльність податкових та інших державні органи щодо забезпечення правильного обчислення, своєчасного і сповненого внесення податків і зборів бюджет (державний позабюджетний фонд), виконанняналогообязанними особами норм податкового законодавства.

У цьому курсової роботі прямо розглянуто як здійснюється податковий контроль – у вигляді, яких форм і методів, І що слід розуміти під формами і методами податкового контролю.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини, виникаючі , в

процесі здійснення податкового контролю

Предмет дослідження – сукупність правових норм, визначальних і регулюючих податковий контроль, його форми й фізичні методи..

Так, метою даної курсової роботи є підставою розкриття поняття та змісту податкового контролю та методів її реалізації практично: форми і нові методи податкового контролю.

Досягнення зазначеної мети вирішуються такі:

· Визначення поняття податкового контролю та його класифікація різноманітні підставах;

· Проведення докладного аналізу основних почав – принципів здійснення податкового контролю;

· Визначення й перерахування форм податкового контролю, докладна характеристика основний форми – податкової перевірки: виїзний і камеральної;

· Визначення методів податкового контролю, розбір кожного з методів у окремішності.

Працюючи над даної курсовою роботою, я звернулася до численним джерелам, у яких зачіпали тему податкового контролю, його форм і методів:

Передусім, це нормативно-правові акти, такі як Конституція РосійськоїФедерации[1], Податковий Кодекс РосійськоїФедерации[2], Наказ Федеральної податкової служби від 30 травня 2007 р. NММ-3-06/[email protected] «Про затвердження Концепції системи планування виїзних податкових перевірок» Фінансова газета. 2007. 21 червня. N 25[3] та інші;

Другий вид джерел, які у курсової роботі – це різні навчальні посібники та підручники для студентів вузів, оскільки тут дається щодо всю інформацію, що стосується податкового контролю, основних форм і методів його здійснення, проте, стислому вигляді, із єдиною метою її подальшого розкриття з допомогою нормативно-правових актів, судової практики, статей, збірок, словників, монографій, і ін.

До третьому виду джерел, посилання яких досить часто зустрічаються у цій роботи судова практика за 2007-2010 р., що з наявністю нині прогалин до податкового законодавства Російської Федерації та його відшкодуванням у вигляді рішення справ за податковому питанням через суд знову.

І, нарешті, четвертий вид джерел, найбільш вживаний у курсової роботі – це статті з юридичний газет та журналів, праці вчених і аспірантів юридичних факультетів, як-от: Титов О.С., Турчина О.В.,Кобзарь-Фролова М. Н, СмирновД.А., ЛапшинО.И, Федоров О.С.,Чхутиашвили Л. В.,Полтева А.М., .>Копина А.А, Мельникова Ю.О. та інші.

Стільки робіт, джерел, присвячених саме темі податкового контролю, його формам і методам свідчить про актуальності цієї теми, що у принципі має можливість досить об'єктивну причину, оскільки здійснення податкового контролю одна із найдієвіших способів припинення порушення податкового законодавства і забезпечення справного надходження податкових зборів державні бюджетні фонди Російської Федерації.

Про актуальність діяльності з податковому контролю, його форм і методів у час кажуть заходи, здійснювані державою, щодо його ефективності та розвитку. Однією з прикладів може бути Федеральний Закон від 27.07.2010 N229-ФЗ, котра внесла значні поправки в становища гол. 14 «Податковий контроль» таки Податкового кодексу з питань порядку проведення податкового контролю та податкової відповідальності, правила обліку громадських організацій і фізичних осіб та інших.


1. >ПОНЯТИЕ ІСОДЕРЖАНИЕНАЛОГОВОГО КОНТРОЛЮ

 

1.1 Поняття й ті види податкового контролю

Відповідно до ст. 82 таки Податкового кодексу РФ «податковий контроль окреслюється діяльність уповноважених органів контролю над дотриманням платниками податків, податковими агентами і платниками зборів законодавства про податки і зборах гаразд, встановленому Податковим кодексом РФ».

Дане визначення до законодавства впровадили 2006 року Федеральним Законом «Про внесенні змін у частина першу і частина другу таки Податкового кодексу Російської Федерації й у окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з здійсненням заходів із вдосконалення податковогоадминистрирования»[4]; через відсутність дефініції податкового контролю до 2006 року і час тривають безліч його доктринальних визначень.

Тож з погляду ролі й значення податкового контролю у процесі оподаткування такий контроль сприймається як етапналогообложения[5], за складом він ототожнювали сукупністю заходів державногорегулирования[6], за роллю і значенням у системі державної контролю його характеризували якнаправление[7]. У системи управління податковий контроль визначався як державнийинститут[8]. З власного предмета ставиться до таких державного фінансового контролю, як контролю над законністю іцелесообразностью[9].

З змісту згаданих вище визначень, можна дійти невтішного висновку, що податковий контроль сприймається як державний, однак певні автори свідчить про можливість проведення контроль над дотриманням податкового законодавства надають у рамках внутрішнього контролю діяльності особи (внутрішньогосподарського контролю), соціальній та процесі здійснення аудиторської перевірки, що належить до різновидами недержавного фінансового контролю.

Базуючись на нормах таки Податкового кодексу РФ і доктринальних визначеннях спробуємо у цьому розділі курсової роботи дати поняття податкового контролю.

Отже, «Податковий контроль є складовою фінансового контролю та однією з видів державногоконтроля»[10].

Виділяються два види фінансового контролю:финансово-бюджетний контроль, що охоплює державні фінанси як єдине ціле, переважно включає різноманітних контрольні заходи у рамках безпосередньо бюджетного процесу, і фінансово-господарський контроль, охоплюючий діяльність окремих господарюючих суб'єктів (чи економічних одиниць), виявляється у перевірках і ревізії фінансово-господарських операцій економічних суб'єктів. «З огляду на це податковий контроль, предметом якого є своєчасність і повнота сплати податків і зборів організаціями та фізичними особами, слід зарахувати до фінансово-господарськомуконтролю»[11].

Податковий контроль належить до загальнодержавному фінансовому контролю, тобто здійснюються органами державної влади управління, до яких належать Державна податкова служба Російської Федерації, Державний митний комітет Російської Федерації, Федеральна служба податкової поліції Російської Федерації й інші органи, їм підвідомчі; і на об'єкти, підлягають контролю незалежно від своїх відомчоїподчиненности.

Сутність податкового контролю виявляється у «контролі податкові органи над виконанням законодавства про податки і зборах, правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати (перерахування) податків (>сборов)»[12]. Отже, «об'єкт податкового контролю – відносини, пов'язані з обчисленням і сплатою податків ісборов»[13].

Проте, «Податковий контроль – ця мета, а заходи податкового контролю – кошти досягнення даноїцели»[14].

До даним заходам слід зарахувати податкові перевірки; отримання пояснень платників податків, податкових агентів і платників зборів; перевірки даних облік і звітність; огляду приміщень та територій, що використовуються вилучення доходу (прибутку) й інших формах, передбачених Податковим кодексом РФ.

Інакше заходи податкового контролю може бути формами податкового контролю, їм окремо присвячуватиметься розділ у другому розділі курсової роботи.

Необхідно зазначити й захопити основні завдання податкового контролю:

· забезпечення правильного обчислення, своєчасного і сповненого внесення податків і зборів бюджет і державні позабюджетні фонди;

· попередження порушень законодавства про податки і зборах;

· покарання порушників законодавства про податки і зборах.

Відповідно до вищезазначеного можна надати таке визначення податкового контролю. Податковий контроль – спеціалізований фінансовий контроль державних органів над виконанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів юридичними і фізичними особами, проведений у вигляді податкових перевірок; отримання пояснень платників податків, податкових агентів і платників зборів; перевірки даних облік і звітність; огляду приміщень та територій, що використовуються вилучення доходу (прибутку) й інших формах, передбачених Податковим кодексом РФ.

Що ж до видів податкового контролю, то «рамках таки Податкового кодексу Російської Федерації про неї не сказано ніслова»[15], тому класифікація різноманітне й вченими проводиться в різних підставах.

1) Залежно від час проведення податкового контролю

виділяється попередній, поточний (оперативний) і подальший податковий контроль.

Попередній контроль «передує здійсненню перевірених операцій, тому дозволяє попередити порушення фінансового законодавства виявити поки що не стадії прогнозів і планів додаткові фінансові ресурси, припинити спроби нераціональне використаннясредств»[16];

Поточний (оперативний) контроль є «частиною щоденної роботи податкові органи і становить перевірку, проведену звітному періоді з метою оцінки правильності відображення різних операцій та достовірності даних бухгалтерського облік і звітність, експонованихплательщиками»[17];

Наступний контроль «зводиться до перевірки фінансово-господарських операцій за період з урахуванням аналізу звітів і балансів, і навіть шляхом перевірок і ревізій безпосередньо дома: на підприємствах, у державних установах та організаціях. Наступний контроль здійснюється передусім методом документальної перевірки, що характеризується поглибленим вивченням фінансово-господарську діяльність платника податків і дозволяє розкрити наявні недоліки» [18].

2) За характером контрольних заходів податковий контроль можна розділити на плановий і раптовий.

У першому випадку контроль підпорядкований певному планування, тоді як у другому – ввозяться разі раптово посталої необхідності. Податкове законодавство не обмежує податкові органи у частині здійснення раптового податкового контролю. Проте переважним можна припустити плановий контроль.

3) З методу перевірки документів податковий контроль підрозділяється на суцільної прямої івиборочни.

Суцільна перевірка полягає в перевірці всіх документів і майже записів в регістрах бухгалтерського обліку, тоді, коли вибіркова перевірка передбачає перевірку частини первинних документів мають у кожному місяціпроверяемого періоду чи кілька місяців. Що стосується, якщо вибіркової перевіркою встановлюються серйозні порушення податкового законодавства чи зловживаючи, то перевіряючим пропонується цьому ділянці діяльності підприємства провести суцільну перевірку

4) За місцем проведення податкова перевірка ділиться на >камеральную і виїзну.

Відмінність цих форм залежить від місце проведення перевірок, так, відповідно до ст. 88 і за змістом ст. 89 НК Російської Федерації камеральними іменуються перевірки, проведені за місцем розташування податкового органу, а виїзними – перевірки із виїздом до місця перебування платника податків.

Проте, камеральна і виїзна перевірка ставляться до форм податкового контролю, чому цій роботі буде присвячено окрема глава, де вони будуть розібрані докладніше.

5) Податковий контроль можна класифікація залежно від суб'єктів податкового контролю на:

· контроль податкові органи: Державна податкова служба Російської Федерації, державні податкові інспекції по суб'єктам Російської Федерації і муніципальним утворенням;

· контроль митних органів: Державний митний комітет Російської Федерації й інші митні органи Російської Федерації;

· контроль органів державних позабюджетних фондів;

· контроль фінансових органів;

· контроль федеральних органів податкової поліції: Федеральна служба податкової поліції Російської Федерації, органи федеральної служби податкової поліції по суб'єктам Російської Федерації і місцевих органів податкової поліції;

· контроль інших контролюючих правоохоронних органів.

6) По періодичності проведення податкового контролю різняться початковий і повторний.

Початковими контрольні заходи зізнаються що проводилися відношенні будь-якого платника податків за рік. Повторність постає у разі, коли впродовж календарного року здійснюється дві і більше виїзні податкові перевірки з одних і тим самим податках, підлягає сплаті чи сплачених платником податків за і той період.

Принципи податкового контролю

Принципи податкового контролю – «закріплені до податкового законодавства керівні початку будівництва і ідеї, які виражають сутність податкового контролю та що визначають організацію та влитися ефективне здійснення податкового контролю, якими мають керуватись суб'єкти податкового контролю під час здійснення ними контрольних заходів у сферіналогообложения»[19].

1. Принцип законності

Принцип законності «означає, по-перше, необхідність суворого дотримання вимог розпоряджень законодавчих актів і заснованих на виключно них розпоряджень інших правових актів усіма учасниками відносин, що виникають у процесі фінансовоїдеятельности»[20], а, по-друге, «встановлюється заборона сваволі, «самовільне» прийняття рішень, не враховуючи критеріїв й загальноприйнятих поглядів насправедливости»[21].

У межах податкового контролю принцип законності проявляється, у цьому, що, відповідно до ст. 1 Податкового кодексу РФ, повноваження податкових і митних органів, і навіть форми й ефективні методи податкового контролю, його регулювання встановлюються виключно Податковим кодексом РФ.

 З іншого боку, відповідно до ст. 32 на податкові органи покладається обов'язок здійснювати контролю над дотриманням податкового законодавства й положення прийнятих відповідно до ним нормативних актів.

2. Принцип юридичного рівності.

Цей принцип закріплюється у Конституції РФ в ст. 19 й у тому, що всі рівні перед законом і і неприпустимо якесь обмеження прав за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної належності.

«Цей принцип закріплюється й у Податковому Кодексі РФ в ст. 3, що також передбачає якусь дискримінацію у податковому сфері за соціальною, расовим, національними іншим критеріям й говорить про формально – юридичній рівності платників податків перед законом і судом, про рівність їх правовихстатусов»[22], що означає заборона встановлення диференційованих ставок податків і зборів, податкових пільг залежно від форми власності, громадянства фізичних осіб, або місця походження капіталу (крім мит), соціальній та залежність від того, хто є платником податків чи покупцем товарів, робіт чи послуг (ст. 353 НК РФ).

У межах податкового контролю слід визнати, що у принципу юридичного рівності також жодна організація може бути звільнена податковими органами від проведення відношенні неї заходів податкового контролю та передбачає єдність форм, методів проведення податкового контролю, застосовуваних

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація