Реферати українською » Финансовые науки » Державний бюджет і проблема його збалансованості


Реферат Державний бюджет і проблема його збалансованості

Страница 1 из 5 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти «>Барановичский державний університет»

>Финансово-правовой факультет

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни "Макроекономіка"

Тема: "Державного бюджету і проблему його збалансованості"

Виконавець:Безлепкина НаталяГеннадьевна

Науковий керівник

Барановичі

2006


>ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. Теоретичні основи державного бюджету. Проблема його збалансованості

1.1 Поняття і сутність бюджету, необхідність, і умови його функціонування

1.2 Бюджет як фінансовий план та Фонд коштів

1.3 Поняття бюджетного дефіциту, причини його освіти

1.4 Шляхи скорочення бюджетного дефіциту і збалансування бюджету

ГЛАВА 2. Аналіз прибутків і витрат бюджету РБ за роки

2.1 Склад і структура доходів бюджету період із 1998 по 2001 р.

2.2 Склад і структура видатків бюджету період із 1998 по 2001 р.

2.3 Аналіз витрат державного бюджету за 2006 р.

ГЛАВА 3ПРОНОЗ БЮДЖЕТУ РБ НА 2007 РІК

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХ Джерел

>ПРИЛОЖЕНИЕ А

>ПРИЛОЖЕНИЕ Б

>ПРИЛОЖЕНИЕ У

>ПРИЛОЖЕНИЕ Р

>ПРИЛОЖЕНИЕ Д

>ПРИЛОЖЕНИЕ Є

>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі перехідною економіки посилюється роль бюджету регулюванні відтворювальних процесів, відбувається активізація всієї системи бюджетних відносин. Бюджет стає однією з головних інструментів у проведенні фінансової політики держави, а бюджетні методи регулювання — найефективнішими.

Шляхом бюджетного перерозподілу валового внутрішнього продукту формуються структура громадського виробництва та народногосподарські пропорції, адекватні ринкової системи господарювання.

Управляючи бюджетним процесом, держава вибудовує бюджетні відносини, спрямовує бюджетні потоки в такий спосіб, щоб забезпечити виконання макроекономічних показників, реалізацію загальнонаціональних програм, ринкових реформ, вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.

Однак у теорії, і у практиці формування бюджету виникає чимало проблем, вирішення яких дозволило б підсилити його вплив для виходу країни з затяжної кризи. Це реформування бюджету та взагалі бюджетного процесу з урахуванням особливостей ринкових перетворень.

У сучасному економічної літератури і періодичної преси широко обговорюються питання, зазвичай, щодо окремих аспектам проблеми.Цельного дослідження розвитку бюджету та взагалі бюджетного процесу Республіки Білорусь у за умов суверенітету та перехідною економіки не проводилося. Наявне серйозне відставання теоретичних розробок у галузі державних фінансів.

Разом про те багатогранність і безперервність бюджетного процесу вимагають комплексного підходи до вивченню проблем формування та виконання бюджету, його специфіки за умов перехідною економіки. Причому у однаковою мірою важливими є як питання формування дохідної та видаткової частин бюджету, і її виконання.

Як і раніше залишається актуальною проблема створення ефективну систему бюджетних відносин між всіма рівнями влади. Найважливішими завданнями у сфері міжбюджетних відносин є зміцнення доходної бази до місцевих бюджетів, розробка механізму бюджетного вирівнювання доходів регіонів у вигляді надання їм фінансову допомогу, розподіл видаткових функцій між рівнем влади з метою створення об'єктивної основи бюджетної самостійності адміністративно-територіальних одиниць. Потрібна розробка адекватного механізму управління бюджетнимдефицитом.[1,с.6-7].

Нині органи державної скарбниці керуютьсяУказаниями про порядок фінансування органів управління, установ, організацій, і навіть інших юридичних, одержують кошти з республіканського бюджету через територіальних органів державної скарбниці, затвердженими наказом Мінфіну Республіки Білорусь у від 30.11.1998 № 282. Разом про те під час, що минув від моменту складення Основних напрямів, працівники органів державної скарбниці як набули досвіду роботи у сфері виконання республіканського бюджету за видатках через територіальних органів державної скарбниці, але змінилися й економічні умови, у яких відбувається фінансування з допомогою бюджетних коштів.


Глава 1. Теоретичні основи державногобюджета. Проблема його збалансованості

 

1.1 Поняття і сутність бюджету, необхідність, і умови його функціонування

 

Бюджет (анг.budget – “грошова сумка”) – розпис прибутків і витрат держави, установи, сім'ї визначений термін. Державного бюджету зазвичай складається роком. З одного боку, бюджет – це сукупність, маса фінансових ресурсів, коштів, якими володіє будь-який економічний суб'єкт, чи це держава, територія, підприємство чи сім'я. З іншого боку, це співвідношення між статками і видатками економічного суб'єкта, баланс його коштів, що характеризує відповідність їхньої надходження й витрачання протягом визначеного періоду, найчастіше один рік. Інакше висловлюючись, бюджет визначає і вміст “грошової сумки”, його присутність серед ній коштів чи його дефіцит, і надасть динаміки її наповнення і спустошення, канали приходу і витрати грошей, співвідношення між статками ірасходами.[7,с.18]

Державного бюджету - це централізований фонд грошових ресурсів, що у уряду і використовуваний реалізації соціально-економічних функцій, змісту державної машини.

Бюджети і бюджетне регулювання перебувають у будь-який соціально-економічної системі, притаманні економіці як країни ринкового, і неринкового типу. Проте характер бюджетного устрою, способи формування, затвердження, виконання бюджетів у яких мають принциповими відмінностями. Особливо це ж стосується державного бюджету. У централізованої економіці бюджет повністю підпорядкований державному економічному плану, випливає з нього та його немає скільки-небудь важливого самостійного значення.

У період панування у Білорусі соціалістичної системи господарювання справжній стан державного бюджету відомо лише апарату центральних фінансових органів. Народ у відсутності про неї уявлення. Партійно-державна влада виносила в руки і запровадження законодавчих органів багато в чому фіктивні, неповні, нерозкриті планові і звітні бюджети, які автоматично схвалювалися і затверджувалися законодавчими органами. У цьому система має не тільки виробляла, але послідовно відбивала люди інтерес до того що, щоб отримати, куди ж йдуть гроші, кошти платників податків, хто у державну грошову сумку. Та й бюджет підприємств залишався щодо його працівників під сімома печатками. Відсутність глибокого інтересу з боку громадян до аналізу державних, республіканських, до місцевих бюджетів та бюджетів підприємств можна пояснити небажанням “рахувати чужі гроші у "чужому кишені”. Адже переважну число громадян вважає “чужими” гроші, які потрапили до власний чи сімейний кишеню чи які з цих кишень у вигляді податків і платежів. Насправді це теж кревні, “свої” гроші громадян, але щоб їх за державними, територіальним, колективним, виробничим, соціальним каналам використання.

У країнах із ринковою економікою ситуація трохи інакша.Составлению, утвердженню, аналізу виконання державних річних бюджетів держава приділяє величезну увагу. Самі бюджети державному рівні і прогнозного рівня територіальних одиниць служать провідною, визначальною формою фінансового планування. До речі, цього факту спростовує уявлення у тому, що за умови ринкової економіки немає централізованого державному планування. Реальна ситуація засвідчує протилежне.Бюджетно-финансовое планування країни з ринковою економікою поставлено краще, ніж у державах із традиційно планової соціалістичної системою ведення господарства. Принципово важливий і той безсумнівний факт, що у більшості розвинутих країн встановилася і дотримується демократична процедури прийняття бюджетів на загальнодержавному і муніципальному рівнях. Бюджети обговорюються в парламентах та його комісіях самим детальним чином, за всіма видатковими статтям. Цим уряди не можемо витрачати гроші направо й наліво, як заманеться.

У принципі так, бюджети сталі та ми предметом розгляду і затвердження. Але, затвердивши бюджет, часто із запізненням, про неї зазвичай забувають і приймають потім рішення, його руйнують.

Величезне значення підтримки стабільності господарства, запобігання кризових ситуацій, забезпечення пропорційності і збалансованості, функціонування та розвитку різних секторів і сфер економіки має контролю над на фінансові потоки, своєчасна коригування дохідних і видаткових статей бюджету. Природно, що реальні фінансові співвідношення від намічених у проектах та власні плани. Зазвичай грошові витрати перевищують початкові намітки, а доходи виявляються нижче очікуваних. Звідси виникла потреба коригування бюджетів, використання резервів про те, щоб направити економічні процеси у потрібний русло, узгодити його з фінансових можливостей.

Важливо, що у бюджетному регулюванні, здійснюваній у вигляді формування дохідних і видаткових статей державного устрою і регіонального бюджетів, позначається ступінь демократизації управління. Одна річ, коли фінансами через бюджет розпоряджаються органи народовладдя, і зовсім інше, коли вміст “грошової сумки” розподіляють керівники державної машини, урядовці з міністерств та, які керуються вузьковідомчими, минущими, особистими інтересами. У цілому умовах ринкової економіки ступінь державного втручання у освіту, рух, розподіл фінансових ресурсів підприємств і громадян набагато менше, ніж у економіці неринкового типу. Разом про тебюджетно-регулятивная функція держави у деяких країнах з ринковою системою досить висока, і має тенденцію до зростання. Отож бюджетну систему представляє одне з чільних ланок управління економікою. [2,с.36]

З допомогою бюджетів, як і і з допомогою що з ними оподаткування нафтопереробки і податкових пільг, субсидій і субвенцій, державних інвестицій, відсоткові ставки, держава надає що регулює вплив на товаровиробників, а ще через неї і ринку товарів та послуг, капіталу, робочої сили в. Власне, бюджет і ринкові регулятори – це дві сторони медалі. Приміром, у вигляді податків можна збільшити щорічні надходження коштів у бюджет. І цим матимуть можливість збільшити державні замовлення, державні капіталовкладення, соціальні витрати з бюджету та взагалі вплинути цим на структуру виробництва, напрями його розвитку, ефективність. Отже, до державного бюджету представляє природне ланка державного регулювання трапилося в ринковій економіці.

Сутнісні особливості бюджетних відносин:

· бюджетні відносиниопосредуют безплатне рух вартістю вигляді стягнутих податків, зборів, неподаткових доходів, і навіть бюджетного фінансування, не що супроводжуються обов'язковим, негайним поверненням коштів, їх відшкодуванням;

· об'єктом бюджетного перерозподілу може бути (крім чистого доходу) і частина вартості необхідного продукту;

· сфера дії бюджетних відносин обмежується рамками бюджетного процесу, оскільки відносини виникають лише за формуванні, розподілі та використання бюджетних коштів;

· учасниками бюджетних відносин виступають: держава (від імені органів влади різноманітних рівнів) й українські підприємства, організації, установи, населення, тобто. майже всі учасники громадського виробництва - при сплаті платежів чи використанні бюджетних ресурсів;

· бюджетні відносини формують центральне ланка фінансової систем завдяки широким спектром дії: держава прагне враховувати потреби розширеного відтворення й через бюджетні витрати формує пропорції перерозподілу фінансових ресурсів між підрозділами громадського виробництва, галузями, територіями тощо.;

· бюджетні відносини суворо регламентуються бюджетним і податковимзаконодательством.[3,с.52]

1.2 Бюджет як фінансовий план та Фонд коштів

У процесі функціонування бюджетні відносини матеріалізуються в бюджетним фонді. Правомірно сказати, що бюджетний фонд є лише як і матеріальний форма, а чи не сутнісне вираз бюджету.

Бюджетний план є організаційної формою втілення бюджетних відносин також приймає силу закону. У ньому відбиваються доходи держави, напрями, і пропорції розподілу вирішальної частини централізованих фінансових ресурсів на конкретніше фінансовий період (рік), розмір дефіциту бюджету, основних напрямів фінансової політики країни.

Механізм виконання республіканського бюджету за доходами передбачає:

- зарахування доходів, включаючи доходи державних цільових бюджетних фондів, на єдиний казначейський рахунок (>ЕКС) Головного державної скарбниці, відкритий Національного банку Республіки Білорусь у;

- розподіл регулюючих податків у відповідність до Законом про бюджет нинішнього року;

- облік доходів бюджету та взагалі складання звітності про доходи відповідно до діючої бюджетної класифікацією;

- повернення зайве сплачених сум.

Казначейська система виконання дохідної частини бюджету передбачає поетапне рух грошових потоків.

Початком процесу виконання дохідної частини бюджету можна вважати сплату юридичними і фізичними особами податків і неподаткових платежів до бюджету.

У першому етапі кошти, сплачувані платниками податків в республіканський бюджет податками та інших обов'язкових платежів, перераховуються зі своїми рахунків на рахунки органів стягнення (інспекціїГНК, митниці), відкриті обслуговуючих установах банку.

З другого краю етапі платежі до бюджету, що надійшли на транзитні рахунки органів стягнення, підлягають зарахуванню на субрахунокЕКС, відкритийАСБ ">Беларусбанк". Виробляється це банками виходячи з постійно чинного доручення органів стягнення.

І, нарешті, третьому етапіАСБ ">Беларусбанк" здійснює списання коштів із субрахункаЕКС", відкритого у цьому банку, на єдиний казначейський рахунок Головного державної скарбниці Міністерства фінансів виходячи з постійно чинного його доручення.

Упорядкування, розгляд, затвердження Кабміном і виконання бюджетного плану відповідають етапах бюджетного процесу регламентуються законодавством. Затверджений бюджетний план приймає силу закону. У його виконання формується бюджетний фонд.

Бюджетний план домінує у загальну систему фінансових планів, оскільки відбиває частина фінансових ресурсів всіх і ланок господарства, регламентує їх фінансові стосунки з державою.

>Устанавливаемие в бюджетному плані взаємовідносини зі сплати і асигнуванням мають загальністю і охоплюють, власне, всю національну економіку й основну масу фінансових ресурсів держави, надаючи активний вплив на процес їхньої освіти й використання. Попри те що, що бюджет перерозподіляє не весь чистий прибуток, створюваний економічними суб'єктами, він впливає на загальні розміри накопичень, надаючи цим прийняття суб'єктами господарювання рішень, що стосуються їх поточної господарську діяльність. У цьому полягає розподільна функціябюджета.[16,с.24]

Головне державне казначейство виробляє фінансування витрат республіканського бюджету зазвичай, у наступній черговості:

– насамперед здійснюються платежі: по відрахувань до бюджетів і р. Мінська за затвердженими нормативам, виплаті зарплати, нарахуваннями на зарплатню, пенсій, стипендій, інших трансфертів для населення й погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргів;

– у другу чергу здійснюються платежі: за розрахунками з нижчестоящими бюджетами, за продуктів харчування, медикаменти, зв'язок, транспорт, комунальні послуги та на інших поточним видатках організацій, фінансованих рахунок коштів бюджету, капітальним видатках;

– у третій чергу рухаються всі іншіплатежи.[13, з. 76]

Бюджетні взаємовідносини після затвердження бюджетного плану як закону країни приймають форму державних зобов'язань. Тому передбачені у ньому принципів формування доходів, цілі й об'єкти фінансування стають вираженням фінансової політики держави й є обов'язковими всім суб'єктів, втягнутих у бюджетний процес.


1.3. Поняття бюджетного дефіциту, причини його освіти

Стан загальнодержавних фінансів одна із найважливіших економічних показників кожної країни. Щойно держава стало планувати свої доходи і, з'явилася проблема їх збалансування. Бюджетний дефіцит — перевищення витрат над доходами державного бюджетного фонду — характерний сьогодні більшість розвинутих країн.

Будучи фінансової категорією, бюджетний дефіцит виступає похідною державного бюджету та взагалі висловлює її стан, у якому доходи не покривають усіх витрат з зростання граничних громадських витрат виробництва, що зумовлює негативному сальдо бюджету. З цих позицій спробуємо

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація