Реферати українською » Финансовые науки » Позабюджетні фонди і Центральний Банк Російської Федерації


Реферат Позабюджетні фонди і Центральний Банк Російської Федерації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство за освітоюГОУВПО

Кафедра грошового обігу євро і кредиту

Контрольна робота

з дисципліни «Фінанси і кредиту»

Варіант № 3

Позабюджетні фонди й Центральний Банк Російської Федерації

Краснодар, 2009


Зміст

1. Державні позабюджетні фонди й їх характеристика

2. Центральний Банк РФ, його функції, завдання

Список використовуваної літератури


Державні позабюджетні фонди й їх характеристика

Поза федерального бюджету утворюються державні фонди коштів, керовані органами структурі державної влади Російської Федерації і призначені для реалізації конституційні права громадян:

· соціального забезпечення віком;

· соціального забезпечення через хворобу, інвалідності, у разі втрати годувальника, його й виховання і за іншими випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про соціальний забезпеченні;

· соціальне забезпечення у разі безробіття;

· охорону здоров'я та перемоги отримання безплатної медичної допомоги.

Позабюджетні фонди держави – це сукупність фінансових ресурсів держави, що у розпорядженні федеральних, регіональних, місцевих органів управління і самоврядування і має безпосереднє цільове призначення. Порядок їхньої освіти й використання регулюється фінансовим правом Російської Федерації.

Позабюджетні фонди – одне із методів перерозподілу національного доходу держави у користь певних соціальних груп населення. Держава мобілізує до соціальних фондів частину спільних доходів населення на фінансування своїх заходів. Кошти,обобществленние позабюджетними фондами, йдуть на процесу відтворення. Позабюджетні фонди вирішують три важливі завдання:

1. Забезпечення додатковими засобами пріоритетних сфер економіки

2. Розширення соціальних послуг населенню.

3. Можливість «резервування» коштів крім державного бюджету

Позабюджетні фонди РФ перебувають у держави, але є автономними і мають суворо цільове призначення.

Доходи позабюджетних фондів складаються з цих показників, як:

1. спеціальні податки та збори з фізичних юридичних осіб

2. відрахування з прибутку підприємств, установ, організацій всіх форм власності

3. дотацій з бюджету

4. позики, отримані фондами в комерційних банків чи Центрального Банку РФ

5. прибуток за комерційної діяльності, здійснюваної фондом як юридичною особою

Загалом вигляді структуру позабюджетних фондів можна представить так (рис. 1).[1]

>Рис. 1 Класифікація позабюджетних фондів

Склад державних позабюджетних фондів Російської Федерації визначається ст. 144 Бюджетного кодексу РФ. Державними позабюджетними фондами Російської Федерації є:

· Пенсійного фонду Російської Федерації;

· Фонд соціального страхування Російської Федерації;

· Федеральний фонд обов'язкового соціального страхування;

З Положення про Пенсійний фонд Російської Федерації слід: Пенсійного фонду Російської Федерації (далі -ПФР) освічений постановою Верховної Ради РРФСР від 22 грудня 1990 року у цілях управління фінансами пенсійного забезпечення у Російської Федерації.

>ПФР є самостійним фінансово-кредитним установою, що забезпечує своєї діяльності відповідно до законодавством Російської Федерації і справжнім Положенням.

>ПФР забезпечує:

- цільової збирання та акумуляцію страхових внесків, і навіть фінансування витрат, передбачених цілямиПФР;

- організацію роботи з стягненню з роботодавців України та громадян, винних в заподіянні шкоди здоров'ю працівників та інших громадян, сум державних пенсій за інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання чи з нагоди втрати годувальника;

- капіталізацію коштівПФР, і навіть залучення до нього добровільних пожертв (зокрема валютних цінностей) фізичних юридичних осіб;

- контроль з участю податкові органи за своєчасним і повним надходженням вПФР страхових внесків, і навіть контролю над правильним і раціональним витрачанням його коштів.

КоштиПФР формуються з допомогою:

- страхових внесків роботодавців;

- страхових внесків громадян, котрі займаються індивідуальною трудовою діяльністю, зокрема фермерів та адвокатів;

- страхових внесків інших категорій працюючих громадян;

- асигнувань з республіканського бюджету Російської Федерації на виплату державних пенсій і допомоги військовослужбовцям та прирівняним до них щодо пенсійному забезпеченню громадянам, їхнім сім'ям соціальних пенсій, посібників на дітей старше півтора року, на індексацію зазначених пенсій і допомоги, і навіть надання пільг у частині пенсій, допомог і компенсацій громадянам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, на витрати з доставки і пересилання пенсій і допомоги;

- коштів, що стягуються з роботодавців України та громадян у результаті пред'явлення регресивних вимог;

- добровільних пожертв (зокрема валютних цінностей) фізичних юридичних осіб, і навіть доходів від капіталізації коштівПФР та інших надходжень.

КоштиПФР скеровуються в:

- виплату відповідно до чинним біля Російської Федерації законодавством, міждержавними і міжнародними договорами державних пенсій, зокрема громадянам,виезжающим межі Російської Федерації;

- надання органами соціального захисту населення матеріальної допомоги старим і непрацездатним громадянам;

- фінансове і матеріально-технічне забезпечення поточної діяльностіПФР та її органів;

- інші заходи, пов'язані з діяльністюПФР.

Фонд соціального страхування (>ФСС) створений цілях забезпечення державних гарантій у системі соціального страхування і підвищення контролю над правильним і ефективнішим витратою коштів соціального страхування і є самостійним державним фінансово-кредитним установою. Відповідно до Положення «Про Фонд соціального страхування Російської Федерації» основне завдання Фонду є:

- забезпечення гарантованих державою посібників з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологам, жінкам,вставшим на облік вранці терміни вагітності, при народження дитини, після виходу дитину до їм віку півтора року, і навіть соціальної допомоги на поховання чи відшкодування вартості гарантованого переліку ритуальних послуг, санаторно-курортне обслуговування працівників та його дітей;

- участь у розробці та її реалізації державних програм охорони здоров'я робітників, заходів із вдосконалення соціального страхування;

- здійснення заходів, які забезпечують фінансову стабільність Фонду;

- розробка разом із Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації і Російської Федерації пропозицій розмірах тарифу страхових внесків на державне соціальне страхування;

- організація підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів державного соціального страхування, роз'яснювальної роботи серед страхувальників та населення з питань соціального страхування;

- співробітництво з фондами (службами) інших держав і міжнародними організаціями з питанням соціального страхування.

Кошти Фонду утворюються з допомогою:

- страхових внесків роботодавців (адміністрації підприємств, організацій, установ та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності);

- страхових внесків громадян, котрі займаються індивідуальною трудовою банківською діяльністю та зобов'язаних сплачувати внески на соціальне страхування відповідно до законодавства;

- страхових внесків громадян, здійснюють діяльність на інших умовах і має декларація про забезпечення з державного соціального страхування, встановленому до працівників, з умовою сплати ними страхових внесків у Фонд;

- доходів від інвестування частини тимчасово вільних коштів Фонду в ліквідні державні цінні папери банківські вклади. Приміщення цих коштів Фонду в банківські вклади виробляється у межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду на період;

- добровільних пожертв громадян, і юридичних; надходження інших фінансових коштів, не заборонених законодавством;

- асигнувань з федерального бюджету на покриття витрат, пов'язаних із наданням пільг (допомог і компенсацій) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи радіаційних аварій інших атомних об'єктах громадянського чи військового призначення та його наслідків, соціальній та інших встановлених законом випадках;

- інших надходжень (>возмещаемихстрахователем витрат, не прийнятих до заліку має значення страхових внесків, і прийнятих витрат на виплату посібників з тимчасової непрацездатності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання; недоїмок по обов'язкових платежах, сум штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством; сплачених у порядку сум за путівки, придбаністрахователем рахунок коштів Фонду; коштів,возмещаемих Фонду внаслідок виконання регресних вимог до страхувальників, та інших).

Кошти Фонду скеровуються в:

- виплату посібників з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологам, жінкам,вставшим на облік вранці терміни вагітності, при народження дитини, при усиновленні дитини, після виходу дитину до їм віку півтора року, і навіть соціальної допомоги на поховання чи відшкодування вартості гарантованого переліку ритуальних послуг;

- оплату додаткових вихідних днів після виходу дитину-інваліда чи інвалідом з дитинства до їм віку 18 років; оплату путівок до працівників та його дітей у санаторно-курортні установи, розташовані біля Російської Федерації й у санаторно-курортні установи у державах - учасників СНД, аналогічних яким немає у Російської Федерації, і навіть на лікувальне (дієтичне) харчування;

- часткове зміст що є на балансі страхувальників санаторіїв-профілакторіїв, мають ліцензії навчання цим виглядом діяльності (оплата витрат харчування, лікування та медикаменти, зарплатню працівників, культурно-масове обслуговування);

- часткову оплату путівок в дитячі заміські оздоровчі табору, розміщені Російської Федерації, для дітей працюючих громадян;

- часткове зміст дитячо-юнацьких спортивних шкіл (оплата витрат на оплату працітренерско-преподавательского складу і оренду приміщень, необхідні учбово-тренувального процесу);

- оплату проїзду доречно лікування та профілактики назад;

- створення резерву задля забезпечення фінансової стійкості Фонду всіх рівнях. Порядок формування резерву та обсягів надання потім із нього коштів (на поворотній контрактній основі чи безоплатно) визначається інструкцією про порядок нарахування, сплати, витрати і врахування коштів державного соціального страхування (далі іменується - інструкція), затвердженої Фондом разом із Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації, Міністерство фінансів Російської Федерації, Державній податковій службою Російської Федерації і з участю за Центральний банк Російської Федерації;

- забезпечення поточної діяльності, зміст апарату управління фонду;

- фінансування діяльності підрозділів органів виконавчої, які забезпечують захист трудових прав працівників, охорону праці (включаючи підрозділи нагляду й контролю над охороною праці) у разі, встановлених законодавством;

- проведення науково-дослідної роботи з питанням соціального страхування і охорони праці;

- здійснення тих заходів відповідно до завданнями Фонду, включаючи роз'яснювальну роботу серед населення, заохочення позаштатних працівників Фонду, активно що у втілення заходів із соціального страхуванню;

- що у фінансуванні програм міжнародного співпраці з питань соціального страхування.

Кошти Фонду задіяні лише на цільове фінансування. Не допускається зарахування коштів соціального страхування на особисті рахунки застрахованих.

Задля реалізації державної політики у сфері обов'язкового соціального страхування створено Федеральний і територіальний фонди обов'язкового соціального страхування як самостійні некомерційні фінансово-кредитні установи.

Федеральний фонд обов'язкового соціального страхування (далі іменується - Федеральний фонд) реалізує державної політики у сфері обов'язкового соціального страхування громадян як складової частини державного соціального страхування. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, відособлене майно, рахунки установах за Центральний банк Російської Федерації та інших кредитних організаціях, печатку зі своїми найменуванням, штампи і бланки встановленого зразка.

Основними завданнями Федерального фонду є:

- фінансове забезпечення встановлених законодавством Російської Федерації прав громадян медичної допомоги рахунок коштів обов'язкового медичного страхування цілях, передбачених Законом Російської Федерації «Про медичне страхування громадян, у Російської Федерації»;

- забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового соціального страхування й створення умов вирівнювання обсягу й якості медичної допомоги, наданої громадянам по всій території Російської Федерації у межах базової програми обов'язкового соціального страхування;

- акумулювання фінансових коштів Федерального фонду задля забезпечення фінансової стабільності системи обов'язкового соціального страхування.

З метою виконання основних цілей Федеральний фонд:

1) здійснює вирівнювання фінансових умов діяльності територіальних фондів обов'язкового медичного страхування рамках базової програми обов'язкового соціального страхування;

2) розробляє й у установленому порядку вносить пропозиціями щодо розмірі внесків на обов'язкове медичне страхування;

3) здійснює відповідно до встановленим порядком акумулювання фінансових коштів Федерального фонду;

4) виділяє у порядку кошти територіальним фондам обов'язкового соціального страхування, зокрема на безповоротної і поворотній основі, до виконання територіальних програм обов'язкового соціального страхування;

5) здійснює що з територіальними фондами обов'язкового соціального страхування і органами Державної податкової адміністрації Російської Федерації контролю над своєчасним і повним перерахуванням страхових внесків (відрахувань) до соціальних фондів обов'язкового соціального страхування;

6) здійснює що з територіальними фондами обов'язкового соціального страхування контролю над раціональним використанням фінансових засобів у системі обов'язкового соціального страхування, зокрема шляхом проведення відповідних ревізій і цільових перевірок;

7) здійснює не більше своєї компетенції організаційно-методичну діяльність із забезпечення функціонування системи обов'язкового соціального страхування;

8) вносить у порядку пропозиції з удосконалення законодавчих та інших нормативних правових актів з питань обов'язкового соціального страхування;

9) бере участь у розробці базової програми обов'язкового соціального страхування громадян;

10) здійснює збирання та аналізують інформацію, зокрема про фінансових засобах системи обов'язкового соціального страхування, і становить відповідні матеріали в Уряд Російської Федерації;

11) організує гаразд, встановленому Урядом Російської Федерації, підготовку спеціалістів системи обов'язкового соціального страхування;

12) вивчає і узагальнює практику застосування нормативних правових актів з питань обов'язкового соціального страхування;

13) бере участь у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, в здійсненні міжнародного співробітництва з питань обов'язкового соціального страхування;

14) щорічно у установленому порядку представляє в Уряд Російської Федерації проекти федеральних законів про затвердження бюджету Федерального фонду на рік й про його виконанні.

Створення інституту позабюджетних соціальних фондів вивело фінансування соціальної сфери далеко за межі бюджетною системою. Разом про те податкове навантаження на господарючих суб'єктів із боку соціальних фондів дуже значна. У зв'язку з цим збируваність коштів, по крайнього заходу в соціальні позабюджетні фонди (крімФСС), житлом становить збирання податків, зачислюваних у складі бюджетів, оскільки для платників внесків платежі у позабюджетні соціальні фонди практично нічим немає від податкових зборів бюджети.

Так, Пенсійного фонду РФ створений цілях управління фінансами пенсійного забезпечення; Фонд обов'язкового соціального страхування – задля забезпечення стабільності державної фінансової системи ЗМС; Фонд соціального страхування – задля забезпечення державних гарантій у системі соціального страхування. Усі вони формується переважно з допомогою перерозподілу Національного доходу, саме з допомогою спеціальних податків і зборів, коштів з бюджету та взагалі позик.

З метою об'єднання і спрощення відрахувань у позабюджетні фонди з01.01.2001г. запроваджено єдиний соціальний податок главою 24 частині другій таки Податкового кодексу РФ, у якому консолідовані внесок у ПФ РФ,ФОМС іФСС.

Центральний Банк РФ, його функції, завдання

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) було засновано 13 липня 1990 р. з урахуванням Російського республіканського банку Держбанку СРСР. Підзвітний Верховній Раді РРФСР, спочатку називався Державний банк РРФСР.

2 грудня 1990 р. Верховною Радою РРФСР було прийнято закон про Центральному банку РРФСР (Банку Росії), за яким Банк Росії був юридичною особою, головним банком РСФРР та УСРР був

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація