Реферати українською » Финансовые науки » Економічний аналіз підприємства


Реферат Економічний аналіз підприємства

Федеральне агентство за освітою РФ

Байкальский державний університет економіки та права

Кафедра економіки та менеджменту сервісу

Курсова робота

з дисципліни «Економічний аналіз» на задану тему:

«Економічний аналіз господарську діяльність

комбінату «Полиграф-Н»»

Выполнил ст-ка ФЭМСУ

Гр. М-04-1

Керівник канд. эк. зв., доц.

Кондрацкая Т. А.


Іркутськ, 2008


Зміст

 

1. Аналіз динаміки обсягу наданих послуг, реалізації продукції

2. Аналіз використання трудових ресурсів

3. Аналіз гніву й використання ефективність використання основних засобів.

4. Аналіз використання матеріальних ресурсів

5. Аналіз собівартості наданих послуг

6. Аналіз фінансових результатів

7. Оцінка ефективності діяльності, резерви підприємства


1. Аналіз динаміки обсягу наданих послуг, реалізації продукції

Полиграфический комбінат «Полиграф-Н». Він лежить у двохстах кілометрів від міста Москви. Був заснований 1922. Особливістю поліграфічної галузі і те, що вона виробляє, а надає послуги видавництвам і замовникам. Отже, хоча кінцевим продуктом і є товар (книга, газета, етикетка тощо.), але належить виробнику. Поліграфічні комбінати лише друкують насіння соняшнику. Тому обсяги виробництва послуг завжди збігаються з обсягом реалізації (крім відсотка шлюбу).

Ринок поліграфічної продукції складається з сегментів: друкування газет, журналів, книжок, рекламна продукція, упаковка, етикетки. Середня рентабельність послуг наприкінці звітного року за друкуванні становила: книг-18%; газет-15%, журналов-25%; рекламно-представительских заказов-28%; упаковка, етикетки - 14%.

ОТЧЕТ Про ПРИБЫЛЯХ І УБЫТКАХ, тыс.р.

Найменування показника Код стор. За звітний період За аналогічний період минулого року Відхилення Темп зростання, %
1 2 3 4 5 6
I. Доходи й витрати на звичайним видам діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) зокрема:

газети                                      

журнали

етикетки й упаковки

книжки

010

246840

27542 4322 10244

204732

220006

26289

4168

19452

170097

-26834

-1253

-154

+9208

-34635

89,1

95,5

96,4

189,9

83,1

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

газети

журнали

етикетки й упаковки

книжки

020

221392

24300 3100 7600

186392

192080

24100

2800

15200

149980

-29312

-200

-300

+7600

-36412

86,8

86,1

90,3

200

80,5

II. Інші доходи і
Відсотки для отримання 060
Відсотки до сплати 070
Доходи від участі у інших організаціях 080
Інші операційні доходи 090
Інші операційні витрати 100 3445 2544 -901 73,9
Внереализационные доходи 120 43126 12564 -30562 29,1
Внереализационные витрати 130 42856 9473 -33383 22,1
Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050+060-070+080+090-100+120-130) 140 22273 28473 +6200 127,8
Відкладене податкові активи 141
Відкладене податкові зобов'язання 142
Поточний податку з прибутку 150 10494 9784 -710 93,2
Торішній чистий прибуток 190 11779 18689 +6910 158,7

Так було в торік прибуток за діяльності підприємства становила 22273 тыс.р., у звітній року – 28473 тыс.р., тобто. приріст прибутку на звітному – 6200 тыс.р. Приріст чистий прибуток проти попереднім роком – 6910 тыс.р.

Оскільки план для підприємства відсутня, то фактичний обсяги виробництва, та її реалізації послуг з планом - не порівнюється. Індекс планового завдання не розраховується.

Виручка від у звітній року зменшилася. Скорочення становило 10,9 % (див. Табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка виручки від, тис. р.

Вигляд послуг Попередній рік Отчетный рік Абсолютний приріст Темп зростання, проц.
газети 27542 26289 -1253 95,45
журнали 4322 4168 -154 96,44
етикетки й упаковки 10244 19452 +9208 189,89
книжки 204732 170097 -34635 83,08
Разом 246840 220006 -26834 89,1

Виручка від скоротилася за всіх видах послуг. Так, прибуток від друку етикеток і упаковки, збільшилася – на 89,9%. Виручка від друку газет, журналів, книжок скоротилася відповідно на 4,5 %; 3,6 %; 16,9 %. Найбільший темпи зростання виручки посідає печатку етикеток і упаковки, причому він більше темпу зростання виручки на 100,8 %. Від друку книжок виручка скоротилася найбільше: її темпи зростання менше на 6 %. Зростання виручки від друку етикеток і упаковки, не покрив її зниження з книг.

Фактичний товарообіг у звітній року становив 220006 тис. крб. за рахунок зниження виручки від друку газет зменшився на 1253 тыс.руб. та журналів на 154 тыс.руб. за рахунок друку етикеток і упаковок, товарообіг, збільшився на 9208 тыс.руб. Определим вплив кожного факту на зниження товарообігу на 26834 тис. крб.

  

-26834 = -1253 -154 +9208 +x x= -34635 тыс.руб.

Темп зростання:  

Темп приросту:

Приріст товарообігу:

Газети:

Журнали:

Етикетки й упаковки:

Чинники Х:

Разом: -0,507-0,063+3,74-14,07= -10,90%

Метод бальної оцінки

Оцінимо товарообіг двох періодів роботи нашого підприємства.

Як критерію візьмемо товарообіг за рік і звітний рік.

Товарообіг

Товарообіг <1000 1000-5000 5000- 10000 10000-15000 15000-20000 20000-100000 100000-200000 >200000
Балл 0 1 2 3 4 5 10 15

Минулий рік: 5+1+3+15=24 бала (оцінюємо товарообіг у межах друкованих виробів).

Отчетный рік: 5+1+4+10=19 балів

24+19=43 бала

(246840+220006)/43=466846/43 = 10856,9 тыс.руб./б

Минулий рік: 24*10856,9 = 260566 тыс.руб.

Отчетный рік: 19*10856,9=206281 тыс.руб.

Торік оцінка товарообігу вище, як по звітний рік.

Кількість наданих послуг у звітному року збільшилося на 1,08 % (див. Табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка виробництва, печ. л.

Вигляд продукції Перед. рік Отч. рік Абсолютний приріст Темп зростання, проц.
газети 24125 22422 -1703 92,94
журнали 14845 22453 7608 151,25
етикетки й упаковки 15422 11424 -3998 74,08
книжки 31442 30463 -979 96,89
Усього 85834 86762 928 101,08

Обсяг наданих послуг скоротився з усіх видів друкованих послуг. У найбільшою мірою обсяг наданих послуг скоротився на 18,6% для друку газет, що у 7,3% менше темпу приросту. Найменше зменшилася кількість послуг на 3,1% для друку книжок, що у 8,2% більше темпу зростання.

Загальний темп приросту виручки від, як і загальний темп приросту кількості наданих послуг негативний, але виручка знижується повільнішими темпами, ніж кількість наданих послуг. Це було з допомогою зростання розцінок попри всі послуги (див. Табл. 3). Темп зростання виручки з усіх видів послуг більше темпу зростання кількості наданих послуг.

Таблиця 3

Динаміка розцінок, тис. р./печ. л.

Вигляд послуг Попередній рік Отчетный рік Абсолютний приріст Темп зростання, проц.
газети 1,14 1,17 0,03 1,03
журнали 0,29 0,19 -0,11 0,64
етикетки й упаковки 0,66 1,70 1,04 2,56
книжки 6,51 5,58 -0,93 0,86

Здебільшого підприємство збільшило розцінки на печатку етикетки й упаковки: приріст становив 2,56 %. У меншою мірою, всього на журнали 0,64%, збільшилися розцінки на печатку етикетки й упаковки , частка яких у структурі загальної кількості наданих послуг збільшилася найбільше інших 4,69% (див. Табл. 3, 5).

Таблиця 4

Структура наданих послуг, проц.

Вигляд послуг Попередній рік Отчетный рік Зміна
газети 28,11 25,84 -2,26
журнали 17,30 25,88 8,58
етикетки й упаковки 17,97 13,17 -4,80
книжки 36,63 35,11 -1,52
Разом 100,00 100,00 Х

У цілому нині збільшення розцінок на печатку газет і етикетки й упаковки, які у структурі мають найбільші удільні ваги, у результаті виручка зменшилася ще більшою мірою. Якби питому вагу книжок на в загальній структурі наданих послуг не скоротився, прибуток від реалізації у звітній року зріс би за умови, що розцінки також було б підвищено.

Середня розцінка торік дорівнювала 3,545 тис. р./печ. л. Середня розцінка у звітній дорівнює 4,013 тис. р./печ. л.

По послузі печатку етикеток і упаковки питому вагу збільшився і за обсягом наданих послуг, і з виручці (див. Табл. 5).

Таблиця 5

Структура виручки від, проц.

Вигляд послуг Попередній рік Отчетный рік Зміна
газети 11,16 11,95 0,79
журнали 1,75 1,89 0,14
етикетки й упаковки 4,15 8,84 4,69
книжки 82,94 77,31 -5,63
Разом 100,00 100,00 x

У минулому року за кількості наданих послуг найбільша питома вага займала печатку газет. У минулому року за виручці від найбільша питома вага займала печатку книжок. Структури із виторгу й за кількістю наданих послуг не збігаються.

Определим вплив різних чинників зміну виручки від.


Де N – кількість наданих послуг відповідно звітному і попередньому роках;

Схожі реферати:

Навігація