Реферати українською » Финансовые науки » Центри фінансової відповідальності в компанії


Реферат Центри фінансової відповідальності в компанії

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Спеціальність

«»

Курсова робота

на задану тему: «Центри фінансової відповідальності у компанії».

Виконавець:

студент

Керівник:

викладач «»


Зміст

>Введение……………………………………...…………………………………....3

1. Структура фінансової відповідальності у компанії

1.1. Загальні засади відповідальності у компаніях різних організаційно-правовихформ...…………..…………………………...5

1.2. Центри фінансової відповідальності держави і їх ключовіпоказатели…....7

1.3. Основні етапи формування фінансовоїструктури……………..13

2. Проблеми відповідальності у компанії

2.1. Фінансовий ризик вкомпании.………………………………………....16

2.2. Поняттяриск-менеджмента, його йприменение…………………17

2.3. Способи зниження ступеняриска............................................................19

3. Перспективи розвитку фінансової відповідальності

3.1. Побудова фінансової структури з урахуванням теоретичнихданних………………………………………………………………...…..21

3.2. Сприяння ЦФО іЦФУ…………………………………………...…...24

3.3. Створення проекту з урахуванням сприяння ЦФО іЦФУ………………..27

 >Заключение………………………………………………………........................29

 >Литература............................................................................................................30

 >Приложения..........................................................................................................31


Запровадження

Ця курсова робота на задану тему «Центри фінансової відповідальності у компанії» охоплює дуже широкий, спектр запитань і проблем, що з фінансове управління компанією загалом і легальною фінансовою відповідальністю компанією зокрема. Нині особливо велика, отже, і актуальна, проблема розподілу фінансової відповідальності всередині компанії між її відділами. «Розподіляти фінансову відповідальність за принципом «аби як» зараз отже, принаймні, виявляти неадекватність своїх рішень. У діловому економічному «світі» це як невігластво із боку управляючого компанією. Така фірма зводитиме кінці з кінцями, і лише» промовляють на своєму інтерв'ю старший консультант консалтингової компаніїITeam СергійБежин. І не слід з нею ні: фінансова відповідальність одне з найголовніших основ фінансово-економічної діяльності підприємства чи компанії.

>Риск-менеджмент важливим для планування фінансової складової діяльності підприємства. У цьому курсової роботі йому присвячено цілу главу, що включає у собі опис фінансового ризику у компанії іриск-менеджмента в розумінні системи управління цим ризиком, і навіть способи зниження його (фінансового ризику).

І головне, що потрібно розглянути у цій курсової роботі це, власне, самі центри фінансової відповідальності, які, своєю чергою, тісно пов'язані з центрами фінансового обліку у компанії.

Мета курсової роботи: розкрити поняття центрів фінансової відповідальності у компанії як однієї з головних критеріїв стабільного існування підприємства.

Завдання курсової роботи:

1)  викласти загальних положень про центрах фінансової відповідальності;

2)  розібрати основні етапи формування ЦФО;

3)  отримати поняття прориск-менеджменте як однієї з ключових напрямів управління фінансової відповідальністю для підприємства;

4)  зрозуміти взаємодія центрів фінансової відповідальності держави і центрів фінансового обліку.


1. Структура фінансової відповідальності у компанії

1.1. Загальні засади відповідальності у компаніях різних організаційно-правових форм

Ринкова економіка передбачає становлення та розвитку підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на виключно різних видах приватної власності, поява нових власників - як розписування окремих громадян, і трудових колективів підприємств. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості у результати фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу насправді залежить тільки від наданої підприємствам самостійності необхідності фінансувати свої витрати без державної, а й від тієї частки прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків. З іншого боку, необхідно створити економічне середовище, за умов якої вигідне виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати. [4, стор. 267]

Принцип відповідальності підприємств за результати фінансово-господарську діяльність реалізується у разі створення збитків, нездатності підприємства відповідати вимогам кредиторів з товарів (робіт, послуг) забезпечуватиме фінансування виробничого процесу, тобто. в разі настання банкрутства підприємства.

Необхідність контролю над фінансово-господарської діяльністю підприємства об'єктивно випливає з сутності фінансів як грошових відносин. Фінансово-господарська діяльність підприємства пов'язані з формуванням і витрачанням коштів, отже, зачіпає інтересів держави, співробітників, акціонерів та стилю всіх можливих контрагентів підприємства. Контроль проявляється через аналіз фінансові показники діяльності підприємства міста і заходи впливу різного змісту. [5,стр.124-125]

Розглянемо приклад відповідальності одній з організаційно-правових форм: суспільства з обмеженою відповідальністю. Але спочатку визначимо поняття юридичної особи та розглянемо його відповідальність,т.к. кожна організаційно-правова форма є нізащо інше, як юридична особа.

Поняття юридичної особи

Юридичною обличчям визнається організація, має в власності, господарському віданні чи оперативному управлінні відособлене майно й відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від імені отримувати й здійснювати особисті майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

Відповідальність юридичної особи.

Юридичні особи, крім фінансованих власником установ, відповідають за своїми зобов'язаннями всім що належить їм майном.

Казенне підприємство й нам фінансоване власником установа відповідають за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, але це несе відповідальності за зобов'язаннями власника її.

Засновник (учасник) юридичної особи чи власник її не відповідають за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа і не відповідає за зобов'язаннями засновника (учасника) чи власника, крім випадків, передбачених Цивільним Кодексом (ДК) або установчими документами юридичної особи.

Якщо неспроможність (банкрутство) юридичної особи викликано засновниками (учасниками), власником майна юридичної особи чи іншими особами, які заслуговують давати обов'язкові при цьому юридичної особи вказівки чи іншим чином мають можливість визначати його дії, до осіб у разі недостатності майна юридичної особи може лягтисубсидиарная відповідальність з його зобов'язанням.

Відповідальність суспільства з обмеженою відповідальністю:

· загал нестиме відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном;

· суспільство і не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників;

· у разі неспроможності (банкрутства) суспільства з вини його або з вини інших, які заслуговують давати обов'язкові суспільству вказівки чи іншим чином мають можливість визначати його дії, на зазначених учасників чи інших у разі недостатності майна суспільства" може лягтисубсидиарная відповідальність з його зобов'язанням. [5, стор. 37,41,55,58]

1.2. Центри фінансової відповідальності держави і їх ключові показники

Формування фінансової структури підприємства (сукупності центрів фінансового облік і звітність, пов'язаних схемою консолідації фінансової інформації), саме виділення центрів фінансової відповідальності (ЦФО), — перший крок було шляху до створенню системи бюджетування технології управління фінансами для підприємства. Кожне підрозділ компанії вносить свій внесок у кінцевий фінансовий результат компанії (як залучення доходу чи здійснення витрат) це має нести за свої дії: здійснювати планування, звітувати за результатами.

Переваги початку управлінню по ЦФО очевидні. Поділяючи відповідальність між підрозділами, ми визначаємо, хто й внаслідок чого для підприємства реально відповідає, отримуємо можливість оцінити результати і оперативно скоординувати дії підрозділів, створити грамотну систему мотивації працівників виконання поставлених завдань. Увага керівника підрозділи концентрується на показниках роботи ввіреного йому центру, підвищується оперативність і обгрунтованість прийняття управлінські рішення. У вищого керівництва, навпаки, вивільняється час до виконання стратегічних завдань.

Якщо з розуміння бюджетування як технології управління, а бюджетів — як інструмент управління, підприємство у цьому випадку буде об'єктом управління.

Комерційне підприємство як об'єкт управління у найпростішому варіанті можна як сукупність поточної діяльності (створення умов та реалізація продукції, робіт чи послуг) та інвестиційної. Поточної діяльності притаманні витрати (закупівля сировини або готової продукції, виробництво, видатки реалізацію) й доходи (виручка) від продукції, робіт чи послуг. Різниця між поточними статками і видатками окреслюється прибуток (чи збиток) від поточної діяльності.

Відповідальність про доходи у комерційній компанії, зазвичай, доручаєтьсясбитовое підрозділ (відділ збуту чи торговий дім). Витрати несуть усі підрозділи, але у більшою мірою відділ постачання (закупівель), виробничі підрозділи, склади. А прибуток здебільшого визначається для підприємства, а рішення з її використанню приймає керівництво компанії.

Отже, діяльність підприємства як об'єкта управління розкласти деякі процеси: закупівлі, виробництво, збут, інвестиції. Відповідно, структурні підрозділи розміщуються, управляючі даними процесами, можна як центри відповідальності право їх реалізацію.

З перелічених вище функцій, визначимо чотири основних типи центру відповідальності:

· центр доходів;

· центр витрат;

· центр прибутку;

· центр інвестицій.

Насправді виділяють вулицю значно більше типів центрів відповідальності (наприклад, центримаржинального доходу, відповідальнімаржинальную прибуток, чивенчур-центри, відповідальні інноваційну діяльність його компанії).

Розглянемо основні типи ЦФО докладніше.

Центр доходів — структурне підрозділ, відповідальне за збутову діяльність його компанії. Її ефективність визначаєтьсямаксимизацией доходів компанії, у рамках виділених цих цілей ресурсів. Може запитати, а чи не чи є підрозділ, відповідальне за збут, центром витрат за реалізацію продукції (рекламні акції, вести менеджерів з продажу тощо. буд.)? Безумовно, можна визначитисбитовое підрозділ як і центр витрат, але, враховуючи незначну частку тоді як сумою доходів (є доходами всього підприємства) будемо іменувати усе ж таки як центр доходів. Інструментами бюджетного самонаведення такого типу ЦФО виступають Бюджет продажу та Кошторис збутових витрат (призначення, структура даних документів і майже порядок роботи з ними даної курсової розглядати ні, бо вписуються до рамок даної курсової роботи).

Центр витрат — структурне підрозділ, відповідальне у виконанні певного обсягу робіт (виробничого завдання) у межах виділених із метою ресурсів. До даному типу ЦФО належить, зазвичай, більшість підрозділів компанії. Передусім виробничі (цеху основного і допоміжного виробництв, сервісні підрозділи). У цьому в центру витрат можуть і доходи (наприклад, прибуток від реалізації транспортним підрозділом послуг набік), якщо розмір незначна, а надання даних послуг перестав бути основним бізнесом компанії, ЦФО окреслюється центр витрат. Інструментами бюджетного самонаведення такого типу ЦФО виступають Бюджет виробництва (виробничу програму) і Бюджет витрат (чи Кошторис витрат). Як різновид центрів витрат можуть виділятися центри закупівель і центри управлінських витрат.

· Центр закупівель — це різновид центру витрат, несе відповідальність за вчасна й повному обсязі постачання підприємства необхідними матеріальних ресурсів для у межах виділених із метою лімітів. До таких центрам відповідальності ставляться, наприклад, відділи постачання. Інструментами бюджетного самонаведення такого типу ЦФО виступають Бюджет закупівель (може охоплювати у собі Витрати транспортування) і Кошторис витрат.

· Центр управлінських витрат — це різновид центру витрат, він відпо-відає якісне виконання функцій управління. До даному типу належить апарат управління компанією, здебільшого без розподілу на структурні складові (управління, відділи). Інструментом бюджетного самонаведення такого типу ЦФО виступає Кошторис управлінських витрат.

Центр прибутку — структурне підрозділ (чи компанія загалом), відповідальне за фінансовий результат від поточної діяльності. Найчастіше відповідальність за поточну прибуток (чи збиток) несе керівництво компанії. У окремих випадках у складі можуть виділятися центри прибутку, відповідальні фінансовий результат якомусь виду діяльності. У складі центру прибутку можуть бути нижчі за ієрархією центри прибутку і центри витрат. Інструментом бюджетного самонаведення такого типу ЦФО (беручи до увагиБюджетов продажів, закупівель, витрат) виступає Бюджет прибутків і витрат (>БДР).

Центр інвестицій — структурне підрозділ (чи компанія загалом), відповідальне за ефективність інвестиційної діяльності. Традиційним помилкою є визначення центром інвестицій підрозділи, що займається плануванням і контролі інвестиційної діяльності (наприклад, інвестиційного управління). Річ у тім, що остаточні рішення інвестиційного характеру приймає керівництво компанії та несе них всю повноту відповідальності. Інструментом бюджетного самонаведення такого типу ЦФО виступає Бюджет інвестицій, і навіть Прогнозний баланс (чи Бюджет по балансовому аркушу). У масштабах всього підприємства, зазвичай, центр інвестицій збігаються з центром прибутків і, у разі, центр відповідальності визначають як центр прибутків і інвестицій.

Отже, тип ЦФО визначає правничий та відповідальність структурного підрозділи за призначені йому фінансові показники, які є складовою частиною фінансового результату компанії, у цілому.

Сукупність взаємопов'язаних і супідрядних центрів відповідальності, є фінансову структуру компанії, засновану наорганизационно-функциональной структурі, але завжди із нею збігається. Кілька підрозділів можуть визначити одностайно ЦФО (наприклад, служби апарату управління можуть визначити як центр витрат на чолі з керівником компанії), до того ж час, кілька ЦФО можна виділити у межах одного структурного підрозділи (наприклад, у межах торговельного дому можна виділити окремо центр доходів оптової торгівлі, і центр доходів зовнішньоекономічної діяльності). При виділенні центру фінансової відповідальності необхідно враховувати можливість чіткого визначення переліку продукції, робіт чи послуг, наданих зовнішнім клієнтам або внутрішнім структурних підрозділах. Для центру фінансової відповідальності характерна фінансова самостійність, тобто його керівник повинен матимуть можливість визначати й управляти фінансовим результатом ЦФО. Діяльність центру відповідальності планується і контролюється системою ключових показників.

Ключовими показниками для центру доходів є обсяги продажу, грошових надходжень, стан дебіторську заборгованість, обсяги витрат, що з реалізацією продукції, на власне утримання та інших.

Ключовими показниками центру витрат є обсяги виконуваної роботи (виробничі завдання), якісні показники з випуску продукції, величина і структура витрат за випускати продукцію і його собівартість, показники ефективність використання коштів виробництва та трудових ресурсів немає і ін.

Діяльність центру прибутку оцінюється за всі переліченим вище показниками, і навіть за показниками фінансової та економічну ефективність поточної діяльності: рентабельність, структура обігового капіталу, дохідність активів тощо.

Показники центру прибутків і інвестицій, додатково до вказаних, включають показники ефективності інвестиційної діяльності (період окупності) і фінансового становища підприємства у цілому (такі, як коефіцієнти фінансової незалежності й стійкості й ін.).

Система ключових показників ефективності діяльності ЦФО є підставою для побудови бюджетної моделі. Частина можуть прямо входитимуть у бюджетні форми (наприклад, завдання з виручці), частина не належить безпосередньо до бюджетним показниками (наприклад, рентабельність). З використанням бюджетування згори донизу показники ефективності служать також підвалинами формування бюджетних завдань. У кожному разі за визначенні ключових показників ефективності потрібно враховувати, що вони повинні мати чисельна значення, носити однозначний характері і утримуватися в системах обліку.


1.3. Основні етапи формування фінансової структури

>Определим основні етапи формування фінансової структури.

Спочатку необхідно визначити центр інвестицій, тобто підрозділ, відповідальне за ефективність використання отриманого рамках поточної діяльності прибутку. Насправді, здебільшого, центром інвестицій призначається саме підприємство у цілому, бо тільки його управління визначає інвестиційну політику, структуру величину основних засобів і контролює фінансове становище компанії, у цілому. Відповідальність за діяльність підприємства включає у себе та контроль поточної діяльності, тому найчастіше даний центр окреслюється центр прибутків і інвестицій.

До

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація