Реферати українською » Финансовые науки » Цінова Ситуація на ринку зернових культур


Реферат Цінова Ситуація на ринку зернових культур

>Ситуація наринкузернових культур улипні –грудні 2009/2010 маркетингового року

>Основнітенденції та характеристикиринку:

· врожайзернових культурвищесередніхбагаторічнихпоказників,другий завеличиною после рекордного 2008/2009 сезону: запопереднімиданимиДержкомстату,валовевиробництво зерна у 2009роцістановить 46,0 млн. тонн (у 2008році – 53,3 млн. тонн), до тогочисліпшениці – 20,9 млн. тонн (25,9 млн. тонн);

·високіперехіднізапаси;

·високаекспортнаактивність упершійполовині 2009/2010 маркетингового року;

·здійсненняфінансовихінтервенцій тазаставнихзакупівель зернаАграрним фондом (заспотовими контрактами закуплено – 286,2 тис. тонн;надано бюджетнихпозик на 753,6 млн. грн. под заставу 1062,7 тис. тонн зерна, у т. год. под 657,5 тис. тоннпшениці - 513,8 млн. грн., под 323,5 тис. тонн ячменю – 190 млн. грн., под 11,5 тис. тоннкукурудзи – 7,9 млн. грн., под 70,1 тис. тонн жита – 41,8 млн. гривень);

·зростаннявпродовжлипня-грудня 2009/2010 маркетингового рокусередніхцінпропозиції зерна навнутрішньомупозабіржовомуринку взалежності від виду культури від 27% до 222%: напшеницюпродовольчу – на 26,7%, напшеницюфуражну – у 1,9 р. б., наячмінь – на 38,6%, накукурудзу – у 2,2 р. б. (>даніУкрАгроКонсалту).

Баланс

>Згідно ізбалансовимирозрахункамипропозиція зерна навнутрішньомуринкуоцінюється у 53,7 млн. тонн (46,0 млн. тоннцьогорічнийврожай та 7,5 млн. тоннперехіднізалишки).

>Попитвнутрішньогоринку у 2009/2010МРоцінюється у 27,1 млн. тонн, знього напродовольчіпотребипрямовуватиметься 6,8 млн. тонн зерна.Раціональнийекспортоцінюютьсявмежах 20,0 млн. тонн.

>Виробництво зерна у 2009році

>Господарствами всіхкатегорій у2009р. здобуто 46,0 млн. тонн зерна увазі последоробки, із них зерна продовольчих культур – 22,3 млн. тонн (48%),фуражнихзернових – 23,7 млн. тонн (52%).Порівняно із2008р.виробництво зерназменшилось на 13,7%, щозумовленозниженнямурожайностізернових культур (на 4,9 ц із 1 га, чи на 14,2%).

>Сільгосппідприємствамивироблено 35,8 млн. тонн зерна (78%загального валовогозбору),господарствами населення – 10,2 млн. тонн (22%).Урожайністьзернових культур ваграрнихпідприємствах (30,4 ц із 1 га) вищий, ніж угосподарствах населення, на 2,8 центнери.

У2009р.значнокращий, ніж у2008р.,зібрановрожай рису – 142,9 тис. тонн (у 1,4 разу понад). Зарахунокзниженняврожайностівиробництво всіхінших культурзерновоїгрупи (>крімкукурудзи)проти 2008 р.зменшено:пшениці – на 19,3%, ячменю – на 6,2%, жита – на 9,3%,вівса – на 22,6%, гречки – на 21,6%, проса – на 36,9%.Скороченнявиробництвакукурудзи зерна (на 8,5%)зумовленозменшеннямзібраноїплощі призростанніурожайності із 46,9 ц до 50,1 ц із 1 гектара.

>ФормуванняАграрним фондом державногоінтервенційного фонду зерна

>НаказомМінагрополітики від 24.01.2009 № 50 у 2009/2010МР передбаченеформуванняАграрним фондом державногоінтервенційного фонду зерна уобсязі 975 тис. тонн, із нихпшениці йсумішіпшениці та жита (>меслин) – 889 тис. тонн, жита – 86 тис. тонн.Затвердженомінімальні тамаксимальніінтервенційніціни наоб’єкти державногоціновогорегулювання у 2009/2010МР,зокрема:

Заінформацією Аграрного фонду, станом на 01.01.2010 у державномуінтервенційномуфондізнаходилося 1536,3 тис. тонн зерна.


У 2009роціАграрний фондздійснювавтакідержавніпрограми:

№п/п Програму державноїпідтримки Станвиконання
1

>Форварднізакупівлі

>постановаКабінету міністрів України від 16.05.2007 № 736 "Прозапровадженнядержавнихфорварднихзакупівель зерна"

>Станом на 31.12.2009укладенодоговорів про поставки 633,7 тис. тонн зернаврожаю 2009 року, котріпроавансовано на 50відсотківвартості (376,7 млн. гривень), із них поставлено наелеватори – 531,2 тис. тонн.
2

>Спотовізакупівлі

>постановаКабінету міністрів України від 01.07.2009 № 655 "Проформування державногоінтервенційного фонду у 2009році"

Закуплено 286,2 тис. тонн зернапшениціврожаю 2009 року засередньозваженоюціною 1326,87 грн. за тонну.
3

>Заставнізакупівлі

>постановаКабінету міністрів України від 06.08.2008 № 705 "Прозапровадження режимудержавнихзаставнихзакупівель зерна"

>Станом на 31.12.2009надано бюджетнихпозик под заставу 1062,7 тис. тонн зерна (657,5 тис. тоннпшениці, 323,6 тис. тонн ячменю, 70,1 тис. тонн жита, 11,5 тис. тоннкукурудзи) назагальну суму 753,6 млн. гривень. При цьомузвільненоз-під режимузастави 124,7 тис. тонн зерна таповернено

85,8 млн. грн. бюджетнихпозик.

4

>Реалізація

>постановиКабінету міністрів України від 04.02.2009 № 62 "Прореалізацію зерна державногоінтервенційного фонду" й № 86 "Прозатвердження Порядкупридбання у 2009роцісуб'єктамигосподарювання (>експортерами зерна,борошна пшеничного йжитнього, спирту,оліїсоняшникової) зерна таборошна пшеничного йжитнього із державногоінтервенційного фонду"

>постановаКабінету міністрів України від 27.12.2008 № 1128 ">Деякі запитаннявикористання зерна державногоінтервенційного фонду"; наказомМінагрополітики від 12.01.2009 № 4затвердженоціниреалізаціїборошна,виробленого з зерна державного фонду: напшеничнев/с – 2008,42 грн./т, напшеничне І з – 1874,52 грн./т, напшеничне 2 з – 1606,73 грн./т, нажитнє – 1396,13 грн./т (>цінивказані ізурахуванням ПДВ).

>Станом на 31.12.2009укладенодоговорів нареалізацію 2282,2 тис. тонн зерна на суму 2751,8 млн. грн., з нихотримано 2006,5 млн. грн., чи 72,9% дозагальноївартостіугод.

>Експорт-імпорт

ЗаоперативнимиданимиДержмитслужби, улипні–січні 2009/2010 маркетингового рокуекспортовано 15,3 млн. тонн зерна (на 8,5% понадпротивідповідногоперіодуминулого року), із нихпшениці – 7,5 млн. тонн (на 1,5% понад), у т. год.продовольчої – 4,1 млн. тонн (на 39,4% понад), ячменю – 4,2 млн. тонн (на 15,9% менше),кукурудзи – 3,6 млн. тонн (у 2,0 р. б.),борошнавивезено 73,6 тис. тонн.Загальніобсягиімпортованого зерна узазначеномуперіодістановили 44,3 тис. тонн, з них рису – 41,4 тис. тонн.

Заданими Союзуаграрнихбірж України, набіржовомуринку станом на 02.02.2010укладеноугод наекспорт зерна із врожаю 2009 рокузагальнимобсягом 16,5 млн. тонн, зньогопшениціпродовольчої – 5,7 млн. тонн,пшениціфуражної – 2,2 млн. тонн, ячменю – 4,7 млн. тонн,кукурудзи – 3,6 млн. тонн.

Узагальнійструктуріекспортузернових культурупродовжлипня-січня 2009/2010МРнайбільша часткаприпадає напшеницю – 48,8% відзагальногообсягуекспорту зерна. Наячмінь припадати 27,2%, накукурудзу – 23,4%.

ЗаданимиДержкомстату,найбільшимиімпортерамиукраїнського зерна улипні-листопаді 2009/2010МР були:СаудівськаАравія, Корея,Єгипет,Ізраїль, Бангладеш,Іспанія,СирійськаАрабськаРеспубліка,Туреччина,Туніс,Японія.Необхіднозазначити, щогеографіяекспортувітчизнянихзернових культуррозширилася,просуваючись на ринкиЯпонії,Кореї.

>Ціновітенденції

>Основними чинниками, подвпливом якіформуваласяціноваситуація навнутрішньомуринкузернових культур улипні-грудні 2009/2010 маркетингового року, були:

>другий завеличиною после рекордного 2008/2009 сезону врожайзернових культур;

>високіперехіднізапаси;

>високаекспортнаактивність упершійполовині 2009/2010 маркетингового року;

>здійсненняфінансовихінтервенційАграрним фондом навнутрішньомуринку зерна;

покращання прогнозусвітовихзапасівзернових культур тазниженняобсягівторгівлі;

>тенденція дозниженнясвітовихцін назернові культури.

>Початок 2009/2010 маркетингового рокуохарактеризувавсязниженнямцін назернові культури, як насвітовому то й навнутрішньому ринках. Цезниженнязумовлено не скількисезонним чинником, яквисокимиперехідними запасами зерна йнизькимпопитом. Так, заданимиЦМД ">УкрАгроКонсалт", улипні порівняно зчервнем ц. р.середніціни зерна навнутрішньомупозабіржовомуринку (>франко-елеватор)знизилися на:пшеницюпродовольчу – на 14,5%,пшеницюфуражну – на 23,7%,ячмінь – на 4,5%,кукурудзу – на 9,3%.

>Починаючи ізвересня 2009 рокунамітилисятенденція дозростанняцін нафуражну, а ізжовтня – й напродовольчугрупизернових культур. Протягомжовтня-грудня 2009/2010 маркетингового рокусередніціни зерна навнутрішньомупозабіржовомуринкузросли на:пшеницюпродовольчу – на 17,5%,пшеницюфуражну – на 35%,ячмінь – на 10,9%,кукурудзу – на 28,9%.

Усічні 2010 року порівняно ізгруднем 2009 рокусередніцінипропозиціїзросли напродовольчупшеницю - на 5,4% йстановили 1275 грн./т, накукурудзуфуражну – на 1,2% (1240 грн./т);знизилися нафуражнупшеницю - на 4,5% (1050 грн./т), наячміньфуражний на – 6,6% (855 грн./т).

Накінець января 2010 року порівняно ізсічнем 2009 року навнутрішньомупозабіржовомуринкувідбулосязростаннясередніхцінпропозиції напшеницюпродовольчу – на 23,8%., напшеницюфуражну – в 1,5 р. б., наячміньфуражний – на 3,6%, накукурудзуфуражну –майже в 1,6 р. б.

ЗаданимиДержкомстату,впродовжлипня-листопада 2009/2010 маркетингового рокуобсяг продажсільськогосподарськимипідприємствамизернових культур за всіма каналамиреалізації порівняно ізминулорічнимперіодомзбільшився на 10,0% йстановив 17,2 млн. тонн, до тогочисліпшениціреалізовано 9,1 млн. тонн (нарівніпоказникаминулого року). При цьому улистопаді 2009 рокупропозиція зерна напозабіржовомуринкустановила 3,5 млн. тонн, що на 34,9%перевищуєобсяги,реалізовані улистопадіминулого року.Середніціни продаж зерна улистопаді 2009 рокупротиминулорічнихцінзросли на 20% (із 774,70 до 1044,84 грн./т із ПДВ). При цьому напшеницюзросли на 37,3% (із 750,52 до 1030,80 грн./т із ПДВ), наячмінь – на 2,9% (із 856,7 до 881,5 грн./т із ПДВ), на житознизилися на 26,2% (із 931,16 до 687,0 грн./т).

Улистопаді ц. р. порівняно ізжовтнемсередніціниреалізаціїзернових культурзросли на 2,9%, у т.ч. накукурудзу – на 3,8%.Водночас напшеницю та наячмінь незмінилися, на житозменшилися на 5,7%.

>Ринокпродуктівпереробки зерна залипень-грудень 2009/2010МР

>Основнітенденції та характеристикиринку:

·зниження влипні –грудні 2009/2010 маркетингового рокупротиминулого маркетингового рокуобсягівборошна тахлібобулочнихвиробіввідповідно на 10,9% та 7,0%;

·зростання влипні –грудні 2009/2010 маркетингового рокупротиминулого маркетингового рокуобсягівкрупів на 3,3%;

·зниження у 2009роціпроти 2008 рокуобсягіввиробництвахлібобулочнихвиробів – на 11,3%;

·зростанняцін напродуктипереробки зерна.Цінизросли залипень-груденьМР крупигречану – на 4,2%, на батон – 3,5%, нахлібжитній,житньо-пшеничний – на 3,4%, нахлібпшеничний ізборошнав.г. – на 2,6%, нахлібпшеничний ізборошна 1 р. – на 2,0%, намакарони – на 1,2%, наборошнопшеничне – на 0,2%,пластівцівівсяні – на 0,2%, крупуперлову,ячну – на 0,1%;

·зниженняцін у надеяківиди круп:пшоно – на 6,2%, рис – 4,5%, крупу манну - на 1,0%;

·зниженнявпродовжлипня-грудня 2009/10МРпротилипня-грудня 2008/09МРобсягівекспортуборошна на 44,6% таобсягів йогоімпорту – на 37,9%.


Схожі реферати:

Навігація