Реферат Ціна і ціноутворення

Зміст

I. Запровадження

Глава 1. Сутність і функції цін ринкової економіки

Частина 1.1 Теоретичне підставу ціни

Частина 1.2 Функції ціни

Глава 2. Види цін, і моделі ціноутворення

Частина 2.1 Види цін

2.2 Моделі ціноутворення 

2.2.1 Моделі ціноутворення, зорієнтовані витрати

2.2.2 Моделі ціноутворення, зорієнтовані споживачів.

2.2.3 Моделі ціноутворення, зорієнтовані конкурентів

Глава 3. Цінові стратегії та його обгрунтування

Частина 3.1 Цінова стратегія підприємства

Частина 3.2 Цінові стратегії та його обгрунтування

Глава 4. Досвід ефективної цінової газової політики

II. Укладання

III. Список використаної літератури


I. Запровадження

Темою, даної курсової роботи є підставою цінову політику підприємства, яка, мій погляд, є найактуальнішою і важливої підприємствам, метою якого є досягнення прибутку.

Перед усіма організаціями встає завдання призначення ціни на всі свої товари або ж послуги. Ціна була й залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих прийняття рішень та є головним чинником, визначальним вибір покупців серед малозабезпечених груп населення. Також Ціна активним інструментом формування структури виробництва, надаючи вплив рух товару, сприяє підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку.

 Визначення ціни є одним із найважчих завдань, завдань, які будь-яким підприємством. І саме ціна визначає успіхи підприємства — обсяги продажу, доходи, отримувану прибуток. Саме тому, вважаю, коли вже слід розгляд цієї теми і виділення на більшу увагу цього питання для підприємства. Адже аби здати свій товар чи послугу над ринком, виробник повинен призначити ними ціни, які б прийнятні покупцям, інакше їх буде продати над ринком. Тому організація має обрати правильну цінову політику.

У зв'язку з цим головна мета курсової роботи є підставою розкриття теми цінову політику. І тому необхідно розглянути саме поняття ціни, функції ціни на ринкової економіки, види ціни, і навіть моделі ціноутворення та цінові стратегії. Щоб висвітлити це питання я використовувала навчальну літературу.

Щоб повніше розкрити тему моєї курсової роботи, я розглянула приклад ефективного застосування цінової газової політики для підприємства НВО "Феникс-К", котре займається виробництвом різних видів плівки. Дане підприємство від перших днів роботи вибрала вірну цінову стратегію і дотримується її досі, саме це дало змогу закріпити свої позиції ринку й завоювати певний сегмент ринку.

Приведённый мною приклад наочно демонструє наскільки важливе вибрати правильну цінову політику, щоб підприємство ефективно розвивалося і отримувало прибуток. Адже найважливішою умовою подальших економічних змін у країні – доцільно встановлена і ефективно діюча система ціноутворення, від якої залежить розробка цілісної системи економічних методів управління господарством, фінансово, розвиток ринкових відносин, досягнення збалансованості національної економіки, зростання національного прибутку і підвищення ефективності кінцевих результатів фінансово-господарську діяльність підприємств (фірм і виробничих компаній) різної форми власності.


Глава 1. Сутність і функції цін ринкової економіки

 

Частина 1.1 Теоретичне підставу ціни

Ціни і ціноутворення одна із ключових елементів ринкової економіки. Ціна – складна економічна категорія. У ньому перетинаються майже всі проблеми розвитку, суспільства загалом. Передусім це стосується виробництва та реалізації товарів, формуванню їх вартості, до створення, розподілу та використання валового внутрішнього продукту (ВВП) і національної доходу.

Є дві основні теорії ціни. На думку прибічників однієї теорії, ціна товару висловлює його. Прибічники інший теорії вважають, що ціна товару є сумою грошей, яку покупець готовий сплатити товар певної корисності. Звідси ціна – грошовий вираз вартості товару.

Під ціною розуміється кількість грошей, запрашиваемое за продукцію чи послугу, чи сума благ, цінностей, якими готовий пожертвувати споживач за споживання певній продукції або послуги.

Ціна який завжди виражається у грошовому формі. Так, бартер є дуже давню форму натурального обміну, що у Росії, через обмеженість оборотних засобів в підприємств, використовується надзвичайно широко, але ці перестав бути нормальним явищем.

За підсумками цін здійснюється оборот суспільного продукту між сферами виробництва та споживання, галузями матеріального виробництва та невиробничій сфери, окремими підприємствами з різними формами власності, і навіть виробляється перерозподіл національного доходу шляхом формування системи оподаткування нафтопереробки і одночасно вводяться нижчі деякі види дитячих та інших товарів.

На відміну від ціни ціноутворення є процес створення ціни на всі товар чи послугу. Трапляються переважно дві системи ціноутворення: 1) централізована, яка передбачає формування цін державними органами з урахуванням витрат виробництва та звернення, і 2) ринкова, джерело якої в базі взаємодії попиту й пропозиції.

Частина 1.2 Функції ціни

З допомогою цін вирішуються багато завдань, що свідчить про тому, що у ринкової економіки їх значення під управлінням господарством, регулюванні виробництва, механізмі звернення, обміну, розподілу, споживання та накопичення грошових невпинно зростає. Економічна сутність ціни активно проявляється у її специфічних функціях, що з дією об'єктивних економічних законів. 

Функції цін – це форми реалізації у реальному дійсності її сутності як економічної категорії і від зовнішнього прояви змісту. Ціна виступає носієм інформації та посідає особливе місце у системі керування національної економікою, будучи важливим інструментом аналізу, прогнозування і планування всіх економічних показників в грошах.

Функції цін відбивають суспільно необхідні витрати виробництво та реалізацію різних видів товарів (робіт і постачальники послуг), їх споживчі властивості і навіть регулюють попит потребных товарів та послуг, позаяк у умовах ринкового конкуренції підвищуються споживчі властивості і якість продукції, яка потрібна на задоволення потреб суспільства, і з допомогою економічно доцільного механізму ціноутворення активно здійснюють вплив ціни на всі економічні процеси перерозподілу ресурсів немає і капіталу, а як і її взаємодію з іншими економічними категоріями (фінансово-кредитної сферою, грошовим обігом, інфляцією, оподаткуванням, оплати праці, собівартістю, прибутком, рентабельністю виробництва) під час вирішення важливих соціально-економічні проблеми.

Отже, ціни виконують такі основні функції:

Схожі реферати:

Навігація