Реферати українською » Финансовые науки » Фонд сприяння зайнятості на прикладі відділу освіти (податки в Республіці Білорусь)


Реферат Фонд сприяння зайнятості на прикладі відділу освіти (податки в Республіці Білорусь)

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Загальні засади. Платники податку. Об'єкти оподаткування. Ставки, застосовувані при обчисленні податку. Пільги з податку. Порядок обчислення податку. Терміни сплати податку. Відповідальність платників.

2. Приклад розрахунку відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості і надзвичайного податку, вироблених єдиним платежем

Укладання

Література        

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Стан податкової системи Республіки Білорусь у нині характеризується складним комплексом взаємовідносин, заснованих, передусім, на досвіді та знаннях їхніх попередників.

Податки відомі з глибоких часів. За часів існування натурального господарства було передбачено вилучення частини майна у селян на вигляді оброку на користь власників земель і поміщиків. Податки збори у державі виконували тоді функції захисту території, управляючих і розподільних, підтримки внутрішнього порядку країни, оподаткування і податей із населення.

У країнах податкові питання давно займають лідируючу позицію у фінансовому плануванні підприємств. Правильне використання передбачених податковим законодавством пільг і знижок може забезпечити як збереження й отриманих фінансових накопичень, але й можливості фінансування розширення діяльності, нових інвестицій з допомогою економії на податках і навіть з допомогою повернення податкові платежі з державної скарбниці.

У Республіці Білорусь систему оподаткування перебуває на стадії становлення, як і його ринкове господарство і політичний система, спрямовану розвиток свободи підприємницької діяльності. У разі переходу відадминистративно-директивних методів управління до економічним різко зростають роль і значення податків і зборів як регулятора ринкової економіки, заохочення та розвитку пріоритетних галузей народного господарства, через податки та збори держава має проводити енергійну політику розвитку наукомістких виробництв та ліквідації збиткових підприємств. [22,с.76].

Метою справжньої курсової роботи є підставою розгляд надзвичайного податку і відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості, сплачуваних єдиним платежем.

Цей платіж носить цільової характері і необхідний державному бюджету країни, оскільки, зібрані що від цього податку, витрачаються також кожен за призначенням з цих фондів на підтримку соціальних галузей республіки.

Завданнями курсової роботи є підставою розгляд питань у теоретичному і практичному аспекті. Так, необхідно з'ясувати основні питання оподаткування цим платежем: платники, об'єкти, пільги, порядок обчислення, терміни сплати, відповідальність платників. З іншого боку, буде приведено приклад самого розрахунку.

Аби вирішити поставлених завдань використані нормативні законодавчі акти Республіки Білорусь у, література, практичні відомості організації.


1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА.ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОДАТКУ.ОБЪЕКТЫОБЛОЖЕНИЯ. СТАВКИ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИИСЧИСЛЕНИИ ПОДАТКУ. ПІЛЬГИ ПОНАЛОГУ. ПОРЯДОКИСЧИСЛЕНИЯ ПОДАТКУ. СТРОКИУПЛАТЫ ПОДАТКУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

 

У республіці Білорусь крім республіканських і місцевим податкам існують різноманітні цільові бюджетні і позабюджетні фонди, збори та обов'язкові платежі. Державні цільові бюджетні фонди носять цільової характер, кошти, які у ці фонди призначені для витрати їх за цільовим призначенням.

Відповідно до ст. 3. закону про бюджеті Республіки Білорусь у на 2005 р. 2005 року в республіканський бюджет включаються кошти державних цільових бюджетних фондів [14]:

- республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки;

- республіканського дорожнього фонду;

- республіканського фонду охорони навколишнього середовища;

- інноваційних фондів;

- частину коштів державного фонду сприяння зайнятості;

- кошти Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у.

У місцевих бюджетів включаються [14]:

- кошти місцевих цільових бюджетних фондів охорони навколишнього середовища;

- дорожніх фондів;

-жилищно-инвестиционних фондів;

- інноваційних фондів;

- частину коштів державного фонду сприяння зайнятості;

- кошти позабюджетних фондів, створюваних відповідно до законодавством Республіки Білорусь у місцевими Совітами депутатів чи виконавчими і розпорядчими органами.

У розділі ст. 4 закону про бюджеті Республіки Білорусь у передбачає, що у 2005 року доходи республіканського бюджету формуються з допомогою [14]:

1) податків, зборів (мит):

- податків з доходів і прибуток, надзвичайного податку у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильською АЕС, податку додану вартість на товари (роботи, послуги), вироблені території Республіки Білорусь у, податку додану вартість і акцизи на товари, ввезені на митну територію Республіки Білорусь у, імпортних, експортних мит і митних зборів, акцизів на товари, вироблені території Республіки Білорусь у, зборів проїзд автомобільних транспортних засобів інших держав за автомобільними дорогах загального користування Республіки Білорусь у у вигляді 50 відсотків, патентних мит і зборів, консульських та інших зборів, інших обов'язкових платежів до відповідно до законодавства Республіки Білорусь у;

2) інших доходів [14]:

- частини прибутку Національного банку України Республіки Білорусь у, користування банками грошима республіканського бюджету, по бюджетним позичкам, позикам, частки (акції), перебувають у республіканської власності, частини прибутку республіканських унітарних підприємств, від зовнішньої торгівлі, і зовнішньоекономічних операцій; і щодо оплати видачу дозволів на проїзд автотранспортних коштів за територіям інших держав і президента Республіки Білорусь на розмірі 40 відсотків, від конфіскованого майна, орендної плати здачі що у республіканської власності майна відповідно до законодавством Республіки Білорусь у, від державних матеріальних резервів та інших цінностей, від інших надходжень у відповідно до законодавства Республіки Білорусь у;

3) доходів вільних економіч-них зон.

Платниками надзвичайного податку у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильської АЕС і обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості, сплачуваних єдиним платежем 2005 року, є організації, певні п. 2 ст. 13 таки Податкового кодексу Республіки Білорусь у, здійснюють підприємницьку діяльність [11]:

- юридичних осіб Республіки Білорусь у;

- іноземні юридичні особи та міжнародних організацій;

- прості товариства (учасники договору спільної прикладної діяльності);

- господарські групи.

Філії, представництва й інші відособлені підрозділи білоруських організацій, мають окремий баланс і поточний (розрахунковий) або інший банківський рахунок, по відповідним об'єктах оподаткування також виконують податкові зобов'язання цих організацій.

Організації, фінансуються з бюджету (бюджетних організацій відповідно до ст. 16 таки Податкового кодексу Республіки Білорусь у), сплачують відрахування з фонду зарплати,исчисленного рахунок коштів, отримані від підприємницької діяльності [11].

Організації, що містяться з допомогою відрахувань від прибутку, що залишається у підвідомчих організацій, після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, з інноваційних фондів відповідно до п. 5 ст. 42 Закону Республіки Білорусь у «Про бюджет Республіки Білорусь у на 2005 рік», і навіть концерни, що містяться з допомогою відрахувань від прибутку, що залишається у підвідомчих організацій, після сплати податків, зборів (мит), чи вступних і щомісячних членських внесків які входять у до їхнього складу організацій, виробляють сплату надзвичайного податку і відрахувань від фонду зарплати,исчисленного тільки завдяки традиційному коштів, отримані від здійснення підприємницької діяльності, фонд зарплати від визначається з частки засобів загального обсягу надходжень [14].

Білоруський республіканський союз споживчих товариств, обласні та районні споживчі суспільства системиБелкоопсоюза, що містяться з допомогою внутрішньогосподарських відрахувань які входять у до їхнього складу організацій, виробляють сплату надзвичайного податку і відрахувань до частини фонду зарплати,исчисленного тільки завдяки традиційному коштів, отримані від здійснення ними підприємницької діяльності [16].

>Жилищно-строительние ігаражно-строительние кооперативи, садівничі товариства, товариства власників, що містяться з допомогою вступних, пайових членських внесків громадян, виробляють сплату надзвичайного податку і відрахувань до частини фонду зарплати,исчисленного тільки завдяки традиційному коштів, отримані від здійснення підприємницької діяльності [16].

Об'єктом обчислення надзвичайного податку і відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості є фонд зарплати [16].

У 2005 року зберігається склад фонду зарплати для обчислення обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості і оподаткування надзвичайним податком, затверджений постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від25.05.2000г. № 753 «Про затвердження складу фонду зарплати для обчислення обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості і оподаткування надзвичайним податком».

До виплатах,включаемим у складі фонду зарплати з метою сплати єдиного платежу, ставляться [17]:

1) вести:

- вести, нарахована працівникам за тарифним ставками і окладів за відпрацьоване час;

- вести, нарахована працівникам за виконану роботу з відрядним розцінками чи відсотках від виручки від продукції (робіт, послуг);

- відсоткове чи комісійне винагороду незалежно від цього, виплачується воно додатково до тарифну ставку (окладу) або сам є основний оплатою;

- суми індексації заробітної плати зв'язки Польщі з підвищенням ціни продукцію (роботи, послуги);

- індексація зарплати за невчасну її виплату;

- вартість продукції, котру видають гаразд натуральної оплати;

- вести кваліфікованих робочих, керівників і спеціалістів організацій, звільнених і звільнених основної праці та залучених на підготовку, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, керівництво виробничої практикою учнів і;

- оплата праці за продукцію (роботи, послуги), визнану шлюбом з вини працівника;

- вести, нарахована за виконану роботу особам, залученими до роботи виходячи з договорів із організаціями про надання робочої сили в (військовослужбовці, в'язні і т.п.), як видана цих осіб, і перерахована організаціям;

- заробітна плата остаточно після завершення року (чи іншого періоду), обумовлена системами оплати праці;

- вести працівників бухгалтерій у виконанні письмових доручень працівників про переведення з належної їм зарплати страхових внесків за договорами добровільного страхування, комунальних платежів та інших;

- вести учнів і навчальних закладів, проходять виробничу практику, якщо розрахунок за виконану роботу проводився організацією безпосередньо з учнями і студентами;

- виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з деяких інших організацій зі збереженням протягом визначеного терміну розмірів посадового окладу за попереднім місцеві роботи;

- оплата праці при часовомузаместительстве;

- оплата праці під час перекладу у зв'язку з виробничої необхідністю і (чи) під час перекладу і переміщенні в іншу постійну менш оплачувану роботу;

- оплата праці за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконаних робіт) чи виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

- доплати за керівництво бригадою;

- доплати вчителям за класне керівництво, перевірку зошитів, доплати особам, із числа професорсько-викладацького складу за керівництво структурними підрозділами замість запровадження штатної посади на вищі навчальні заклади та інші;

- щомісячні доплати низькооплачуваним працівникам;

- гонорар працівникам, які перебувають всписочном складі редакцій газет, журналів та інших засобів, інші організації, оплата праці яких здійснюється за ставками (розцінками) авторського (постановочного) винагороди;

- вести працівників, які усписочном складі організацій, у виконанні окрім основного роботи роботи з сумісництву (внутрішнє сумісництво) чи договорами цивільно-правового характеру (включаючи договори підряду);

- вести осіб, узвичаєних роботу за сумісництвом з деяких інших організацій (зовнішнє сумісництво);

- вести працівниківнесписочного складу: а й за виконання робіт з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду, якщо розрахунки за виконану роботу виробляються з обмеженими фізичними особами. Розмір коштів у оплату праці визначається з платіжних документів; б) послуги (гонорар) працівниківнесписочного складу за читання лекцій, консультації, виступи з і телебаченню, за публікації у періодичної преси, які є об'єктами авторського права, тощо.; в) суми премій, винагород, соціальних пільг, вартість подарунків, нараховані (надані) працівникам, не які перебувають всписочном складі організацій (звільнені профспілкові працівники, членів правління (ради) акціонерного товариства, засновники та інші особи);

2) заохочувальні виплати:

а) регулярні (заохочувальні) виплати:

- надбавки (доплати) до тарифним ставками і окладів за професійну майстерність, класність, почесне звання, учений ступінь, високі досягнення у праці, за складність і напруженість роботи, виконання особливо важливою (термінової) роботи, знання й застосування їх іноземної мов тощо.;

- надбавки до заробітної плати за тривалість безперервної роботи (винагороди за вислугу років, стаж роботи);

- премії і винагороди, передбачені системою оплати праці, що носять регулярний чи періодичний характер, незалежно від джерел виплати;

- інші регулярні заохочувальні виплати, включаючи грошову допомогу (компенсацію), виплачувану працівникам харчування, проїзд тощо.;

б) одноразові (заохочувальні) виплати:

- одноразові (разові) премії і винагороди незалежно від джерел виплати;

- винагороди за підсумками роботи протягом року, річне винагороду за вислугу років (стаж роботи);

- премії (винагороди) за сприяння винахідництва і раціоналізації;

- одноразова матеріальна допомогу (грошова компенсація), виплачувана всім чи більшості працівників (крім матеріальної допомоги, яка надається батькам при народження дитини, й у відпустці після виходу дитину, витрат на навчання працівників (інших) потреб своєї партії у навчальних закладах, матеріальної допомоги, яка надається працівникам у зв'язку з який осягнув їх стихійним лихом, пожежею, каліцтвом, важкої хворобою, смертю близьких родичів, матеріальної допомогу й інших виплат колишнім працівникам, матеріальної допомоги для будівництва житла, придбання, витрат на повне чи часткове погашення кредиту, наданого працівникам на до житлового будівництва працівникам, потребують поліпшенні житлових умов, вартості путівок санаторно-курортного лікування, наданих особам, брала участь у роботах з ліквідації наслідків на Чорнобильською АЕС, компенсації право їх ненадання; матеріальної допомоги оздоровлення, виданої працівникам, брала участь у роботах з ліквідації аварії на Чорнобильською АЕС, котрі живуть і працюють у зоні першочергового чи наступного відселення);

- винагороди до ювілейним дат, святам, урочистим подій (включаючи подарунки і матеріальну допомогу);

- матеріальна допомогу трудовому відпустці, додаткові виплати при наданні щорічного відпустки;

- вартість безплатно видавали працівникам як заохочення акцій чи пільг щодо придбання акцій;

- суми чистий прибуток, виплачені членам колективу (крім доходів з і інших доходів від участі України працівників і засновників в власності організації);

- інші одноразові заохочення;

3) компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці:

- оплата до праці, застосовується особливих умов праці;

- надбавки до праці в місцевостях з такими тяжкими кліматичними умовами;

- доплати до праці у нічний час, до праці вмногосменном режимі як поділу робочого дня на частини;

- доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативне час їхнього пересування в шахті від стовбура доречно роботи й назад;

- надбавки до заробітної плати, сплачувані працівникам окремих галузей економіки за рухомий і роз'їзний характер роботи, виробництво роботи вахтовим методом, за постійну роботу у шляху, роботу поза постійного місце проживання (польове забезпечення);

- оплата працівникам

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація