Реферати українською » Финансовые науки » Фінансовий ринок і реальний сектор економіки


Реферат Фінансовий ринок і реальний сектор економіки

Фінансовий ринок та реальний сектор

Роль ринку недержавних цінних паперів у вирішенні завдань структурної перебудови російської економіки може бути істотна. Проте ефективне використання механізмів зажадає додаткових зусиль.

Насамперед слід підвищення мотивації вкладень інвесторів у цінних паперів. І тому потенційні інвестори повинен мати:

- гарантії схоронності своїх інвестицій;

- якнайповнішу інформацію про емітенти цінних паперів;

- податкові пільги на інвестиції в цінних паперів (при первинному їх розміщенні), механізм оподаткування прибутків (але з збитків) з посади цьому ринку, стимулюючий активність інвесторів;

- достатній набір інструментів до роботи над ринком цінних паперів;

- налагоджену інфраструктуру ринку.

Особливу увагу доцільно привернути до себе "дрібного інвестора". Величезний інвестиційний потенціал, що становить загалом Росії величину порядку 30-50 млрд. дол. США, зосереджений до рук населення. На залучення цих коштів, необхідно орієнтуватипредприятия-емитенти. Позитивний досвід роботи у цьому напрямі вже зараз є. У Москві створено й успішно працюють із приватними інвесторами два фондових центру (магазину).

Щоб "розгорнути" фінансовий ринок обличчям до реального сектору економіки, необхідно зробити комплекс заходів, стимулюючих звернення підприємств-емітентів до фондового ринку для пошуки фінансових ресурсів немає і залучення коштів інвесторів. У цьому слід з те, що суто спекулятивний період над ринком цінних паперів закінчився. Інвесторів значно більшою мірою, ніж раніше, цікавитимуть можливості отримання дивідендів та інші видів доходів наявних вони корпоративних цінних паперів, отже поточні і перспективні показники підприємств.

Пропоновані заходи, вони сприяли підвищенню зацікавленості підприємств у виході на фондовий ринок, мають передбачати:

- реструктуризацію підприємств з урахуванням закону про банкрутство;

- законодавчих норм, щоб забезпечити підприємствам можливість залучення коштів інвесторів з ринку;

- роботи з емітентами до створення сприятливих умов залучення ними коштів інвесторів через фінансовий ринок.

Вихід підприємств на фондовий ринок

Російські акції мають суттєвий потенціал зростання. Чимало підприємств виявилися сильно недооцінені під час приватизації, акції їх дешеві. По західним мірками ціна цих паперів маєш бути у кілька разів вищим. Проте реалізувати цей потенціал більшості підприємств вдасться.

Для входження у ринок структура підприємств повинен мати значно більшу ринкову спрямованість, не бажаючи емітенти мусимо навчитися користуватися різними інструментами ринку, зокрема позиціонувати у ньому різні види своїх паперів. Попереду велика (декому - багаторічна) роботу з формування ринку російських компаній.

Більшість емітентів бракує ресурсів у тому, щоб самостійно виходити ринок за досить короткий інтервал часу. Тому потрібні спеціальні зусилля (програми), які б виведенню їх паперів на фондовий ринок. Їх результатами має стати:

- формування в керівників підприємств необхідних знання фондовий ринок як джерело інвестицій;

- забезпечення інформаційної відкритості;

- встановлення державного регулювання акціонованих підприємств, шляхом виборчої підтримки (>спецзакази, програмне фінансування та інші.);

- організація системи оцінки ефективності підприємств-емітентів (рейтинг). Прообразом такої системи може бути конкурс на краще підприємство, який у 1997 і 1998 рр., і навіть підготовкаММВБ що зЭкспертним інститутом при Російському союзі промисловців і для підприємців довідника "1000 кращих підприємств Росії". Передбачається у своїй, що найефективнішим за рейтингом підприємствам здійснюватиметься державну підтримку.

Для розвитку регіональної інфраструктури ринку необхідно створення інформаційного середовища, розвиток матеріальної бази, формування регіональної системи підготовки й підвищення кваліфікації кадрів. Доцільно, зокрема, спрямувати у регіони кошти іноземної техдопомоги на фінансування розвитку торгових майданчиків ринку, і навіть систем підготовки менеджерських кадрів підприємств.

Важливе значення набувають програми, пов'язані з недостатнім розвитком інвестиційного консультування і навчання. У Росії вже є певні заділи, які можна було б послуговуватись під час роботи з потенційними емітентами. У цьому вся руслі слід програма Європейського бюро TACIS, пов'язана з розвитком інвестиційного консультування (проектINVAS), здійснювану що зММВБ.

Важливим напрям роботи з емітентами є виявлення інвестиційного потенціалу регіонів. У цій сфері у Росії вже є позитивний досвід, які треба розширювати. Це насамперед два видання книжки "Регіони Росії: фінансовий аспект розвитку" за 1997 і 1998 рр., підготовленіММВБ що зЭкспертним інститутом.

Перспективні інструменти ринку

Корпоративні облігації можуть бути однією з інструментів залучення, акумуляції коштів як посередньо- і частка довгострокових (інвестиційних), і поточних проблем реального сектору економіки.

До нашого часу нашій країні цей інструмент ні розвинений достатньо. Це викликане цілком природними чинниками, притаманними періоду початку приватизації та становлення корпоративного сектора економіки в Росії. Основним мотивом роботи з корпоративними цінними паперами тим часом було залучення інвестицій через ринок цінних паперів, а утримання або захоплення стратегічних (у плані контролю) позицій на АТ. З цього погляду ідея випуску облігацій буламалопривлекательной. Проте цього чинника знижується: відбувається поступова стабілізація прав власності у російських АТ, що має плідно спричинити перспективи становлення ринку облігацій.

Принаймні формування стійкою структури прав власності у російських корпораціях дедалі більше емітентів зможе запропонувати надійний (себто наявності "твердого ядра" власників) "товар", який оцінюватися вже тільки за стандартними макроекономічним і нашим фінансовим параметрами. Свідченням є цілком успішні випуски корпоративних облігацій кількома найбільшими російськими емітентами (АТ "ГАЗ", "АвтоВАЗ" та інших.).

Нині три великих російських емітента -РАТ "Газпром", НК "ЛУКойл" і "Тюменська НК - виходять із своїми облігаціями російський фінансовий ринок.

Перспективними, з погляду, можуть бути муніципальні позики під конкретні нові проекти та надійне забезпечення. Прикладом таких запозичень можуть бути позики московського уряду, де забезпеченням виступає нове житло, те що місту. Прикладом конкретного проекту, під який випускалися муніципальні боргові зобов'язання, може бути "Телефонні позики" низки міст.


Схожі реферати:

Навігація