Реферати українською » Финансовые науки » Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні фінансами організації


Реферат Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні фінансами організації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

>ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ІРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра економіки

Код спеціальності 080505

Курсова робота

По дисципліни: «Фінанси і кредиту»

На тему: «Фінансовий менеджмент та її роль управлінні фінансами організації»

>Покачи2010г.


Зміст

Запровадження

1. Мета, завдання, базові поняття фінансового менеджменту

1.1 Сутність, функції, мету й завдання фінансового менеджменту

1.2 Термінологія і базові поняття фінансового менеджменту. Базові концепції фінансового менеджменту

2. Фінансова діяльність й фінансовий механізм підприємства.

2.1 Управління фінансами підприємства

2.2 Мета і завдання фінансового менеджменту під управлінням фінансами

2.3 Поняття фінансової складової діяльності і фінансового механізму підприємства

2.4 Зовнішня правова і податкова середовище. Інформаційне забезпечення фінансового механізму

2.5 Сфери фінансового менеджменту

3. Управління капіталом підприємства

3.1 Джерела та художні засоби фінансування

3.2 Поняття дивідендної політики й освоєно основні теорії

3.3 Управління джерелами фінансування оборотних активів і різноманітні види стратегій фінансування

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

 

Актуальність теми дослідження. Що стосується на даний момент завдання фінансового менеджменту зводяться вирішення проблеми виживання в посткризових умовах і пов'язані з усіма поняттями господарську діяльність - запасами, витратами, доходами, податками, боргами, формами розрахунків, цінними паперами та інших. Усе це вимагає постановки фінансового менеджменту, що включає аналіз, планування, контроль, облік, моніторинг і регулювання, але пріоритет за умов кризи неплатежів і домінанти негрошових розрахунків слід віддати управлінню грошима.

Сучасні складності управління грошима (грошові і негрошові форми розрахунків у бухгалтерський облік змішуються і виступають на вигляді формального грошового обороту) лише підкреслюють обгрунтованість зазначеного пріоритету.

Фінансовий менеджмент в організаціях сфокусований на управліннібизнес-процессами і охоплює такі напрями як планування, прийняття управлінських рішень та контроль. У цьому найважливішої особливістю фінансового менеджменту є теоретично обгрунтований системний підхід до управління всім комплексом напрямів діяльності банку як господарським незалежного суб'єкта ринкової економіки.

Фінансовий менеджмент включає розробку й вибір критеріїв до ухвалення правильних фінансових рішень, і навіть практичне використання цих критеріїв з урахуванням конкретних умов діяльності підприємства.

Вихідною базою керувати фінансами підприємства є його фінансове становище, що склалося фактично. Воно дає змогу запитання, наскільки ефективним було керування фінансовими ресурсами і майном, раціональніша чи структура останнього; як поєднуються позикові і власні джерела фінансування діяльності, як і віддача виробничого потенціалу, оборотність активів, рентабельність продажу та т. буд.

Фінансові рішення приймає конкретно для цього підприємства; іншому підприємства є підстави зовсім іншими. Понад те, фінансові рішення однією й тому самому підприємстві можуть цілком різними різні періоди своєї діяльності. Варто змінитися якомусь одному параметру у внутрішніх чи зовнішніх умов — і це й зміна зумовлює необхідність переорієнтації у низці стратегічних партнерів і тактичних напрямів на фінанси підприємства.

Фінансовий менеджмент передбачає різноманітні підходи для оцінювання наслідків виникнення тих чи інших ситуацій залежно від цього, які супутні цим ситуацій умови.

Метою згаданої роботи є підставою виявлення гніву й шляхів вдосконалення фінансового менеджменту організації. Діяльність визначаються роль, цілі й зміст фінансового менеджменту. Розраховуються базові показники фінансового менеджменту. Визначаються призначення, методи розрахунку показників, характеризуючих ризики підприємства.Сравниваются різні способи визначення цих показників.

Однією із завдань роботи є підставою формування напрямів вдосконалення фінансового менеджменту. Ця проблема є щодо нової у вітчизняній практиці, тому погляди економістів на цю проблему відрізняються розмаїттям методів і підходів.

Курсова робота складається з запровадження, більшості, трьох глав, укладання, додатків і списку використаної літератури.


 

1. Мета, завдання, базові поняття фінансового менеджменту

 

1.1 Сутність, функції, мету й завдання фінансового менеджменту

 

Фінансовий менеджмент є істотну частку менеджменту, чи форму управління процесами фінансування підприємницької діяльності.

Фінансовий менеджмент, чи управління фінансами підприємства, означає управління коштами, фінансових ресурсів у процесі формування, і розподілу і використання для одержання оптимального кінцевого результату.

Фінансовий менеджмент є управління фінансами підприємства, спрямоване на оптимізацію прибутку, максимізацію курсу акцій, максимізацію вартості бізнесу, чистий прибуток на акцію, рівня дивідендів, чистих активів для одну акцію, і навіть для підтримки конкурентоспроможності та фінансової стійкості господарюючогосубъекта[2.с 25]

Фінансовий менеджмент як наука управління фінансами спрямовано досягнення стратегічних партнерів і тактичних цілей господарюючого суб'єкту.

Фінансовий менеджмент як систему управління і двох підсистем:

1) керована підсистема (об'єкт управління)

2) управляюча підсистема (суб'єкт управління).

Фінансовий менеджмент реалізує складна система управліннясовокупно-стоимостной величиною всіх коштів, що увоспроизводственном процесі, капітал, які забезпечують фінансування підприємницької діяльності.

Об'єктом управління сукупність умов здійснення грошового обігу субстандартні та руху грошових потоків, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів немає і фінансових відносин, котрі виникають під внутрішньої і до зовнішньої середовищі підприємства. Тож у об'єкт управління включаються такі елементи:

1) Грошовий оборот;

2) Фінансові ресурси;

3) Кругообіг капіталу;

4) Фінансові відносини.

Суб'єкт управління – сукупність фінансових інструментів, методів, технічних засобів, і навіть фахівців, організованих у певну фінансову структуру, які проводять цілеспрямоване функціонування об'єкта управління.Элементами суб'єкта управлінняявляются[4.с 35]:

1) Кадри (підготовлений персонал);

2) Фінансові інструменти, і методи;

3) Технічні засоби управління;

4) Інформаційне забезпечення.

Метою фінансового менеджменту є вироблення певних рішень задля досягнення оптимальних кінцевих результатів й знаходження оптимального співвідношень між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку підприємства міста і прийнятими рішеннями нинішнього року і перспективному фінансовому управлінні.

Головна мета фінансового менеджменту є забезпечення зростаючого достатку власників нинішнього року і перспективному періоді. Ця мета отримує конкретне вираження у забезпеченні максимізації ринкову вартість бізнесу (підприємства) і реалізують кінцеві фінансові інтереси його власника.

Основні завдання фінансового менеджменту:

1). Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів у відповідність до потребами підприємства його стратегією розвитку.

2). Забезпечення ефективне використання фінансових ресурсів у розрізі основних напрямів діяльності підприємства.

3). Оптимізація грошового обігу субстандартні та розрахункової політики підприємства.

4).Максимизация прибутку при допустимому рівні фінансового ризику і сприятливою політиці оподаткування.

5). Забезпечення постійного фінансового рівноваги підприємства у процесі її розвитку, т. е. забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності.

Існує 2 основних типи функцій з фінансового менеджменту:

1). Функції об'єкта управління

- відтворювальна, забезпечує відтворенняавансированного капіталу на розширеній основі;

- виробнича – забезпечення безперервного функціонування підприємства міста і кругообігу капіталу;

- контрольна (контроль управління капіталом, підприємством).

2). Функції суб'єкта управління

- прогнозування фінансових ситуацій і станів;

- планування фінансової складової діяльності;

- регулювання;

- координація діяльності всіх фінансових підрозділів із головною, допоміжним і обслуговуючим підрозділами підприємства;

- аналіз політики та оцінка стану підприємства;

- функція стимулювання;

- функцію контролю за грошовим оборотом, формуванням та використанням фінансовихресурсов.[10.с 235]


1.2 Термінологія і базові поняття фінансового менеджменту. Базові концепції фінансового менеджменту

 

Фінансовий менеджмент виходить з наступних взаємозалежних основних концепціях:

1). Концепція грошового потоку.

2). Концепція тимчасової цінності грошових ресурсів.

3). Концепція компромісу між ризиком і дохідністю.

4). Концепція ціни капіталу.

5). Концепція ефективності ринку капіталу.

6). Концепція асиметричності інформації

7). Концепція агентських відносин.

8). Концепції альтернативних витрат.

 1). Концепція грошового потоку передбачає

- ідентифікацію грошового потоку, його тривалість й посвідку (короткостроковий, довгостроковий, з 17 відсотками чи ні);

- оцінка чинників, визначальних величину елементів грошового потоку;

- вибір коефіцієнта дисконтування, що дозволяє зіставити елементи потоку, які генеруються у різні моменти часу;

- оцінка ризику, що з даним потоком, та засоби її обліку

2). Концепція тимчасової цінності грошових ресурсів.

Тимчасова цінність – об'єктивно існуюча характеристика грошових ресурсів. Вона визначається трьома основними причинами:

А)Инфляцией

Б) Ризиком недоотримання, чи неотриманням очікуваної суми

У)Оборачиваемостью

3). Концепція компромісу між ризиком і дохідністю.

Сенс концепції: отримання будь-якого доходу на бізнесі практично завжди сполучений із ризиком, і залежність з-поміж них прямо пропорційна. У той самий час можливі ситуації, коли максимізація доходу мусить бути пов'язані з мінімізацією ризику.

4). Концепція ціни капіталу – обслуговування тієї чи іншої джерела фінансування обходиться для фірми неоднаково, отже, ціна капіталу показує мінімальний рівень доходу, необхідний покриття витрат з підтримці кожного джерела і який дозволяє приєднатися до збитку.

>Количественная оцінка ціни капіталу має ключове значення в аналізі інвестиційних проектів і виборі альтернативних варіантів фінансування підприємства.

5). Концепція ефективності ринку капіталу – операції у фінансовому ринку (із цінними паперами) та його обсяг залежить від цього, наскільки поточні ціни відповідають внутрішнім вартостям цінних паперів. Ринкова ціна залежить від багатьох чинників, у тому числі від інформації. Інформація сприймається як основний чинник, і (наскільки швидко інформація віддзеркалюється в цінах, настільки змінюється рівень ефективності ринку.

Термін «ефективність» у разі розглядається над економічному, а інформаційному плані, т. е. ступінь ефективності ринку характеризується рівнем його інформаційної насиченості і доступності інформації учасники ринку. [>5.с 58]

Досягнення інформаційної ефективності ринку виходить з виконанні наступних умов:

- ринку властива множинність покупців і продавців;

- інформація доступна всім суб'єктам ринку одночасно, і його отримання не пов'язані з витратами;

- відсутні транзакційні витрати, податків і інші чинники, що перешкоджають здійсненню угод;

- угоди, скоєних окремим фізичним чи юридичною особою, що неспроможні спричинити загальний рівень ціни ринку;

- всіх суб'єктів ринку діють раціонально, прагнучи максимізувати очікувану вигоду;

- наддоходи від операції з цінними паперами неможливі якравновероятностное прогнозоване подія всім учасників ринку.

Існує дві основних характеристики ефективного ринку:

1). Інвестор цьому ринку немає обгрунтованих аргументів очікувати більше, ніж у середньому дохід на інвестиційний капітал при заданої ступеня ризику.

2). Рівень доходу наинвестируемий капітал – це функція ступеня ризику.

Ця концепція ефективності ринку практично може бути у трьох формах ефективності:

- слабкої

- помірної

- сильної

У разі слабкої форми поточні на акції повністю відбивають динаміку цін попередніх періодів. У цьому неможливий обгрунтований прогноз підвищення або зниження курсів з урахуванням статистики динаміки цін.

У разі помірної форми ефективності поточні ціни відбивають як що у минулому зміни, а й усюравнодоступную інформацію, яка, вступаючи ринку, негайно віддзеркалюється в цінах.

У разі сильної форми поточні ціни відбивають як загальнодоступну інформацію, і обмежену інформацію, т. е. всю інформацію є доступною, отже, не може отримати наддоходи по цінних паперів.

6). Концепціяассиметричности інформації – пов'язана з п'ятої концепцією. Її сенс ось у чому: окремі категорію осіб можуть володіти інформацією, не доступною іншим учасники ринку. Використання цієї інформації може дати позитивний і негативний ефект.

7). Концепція агентських відносин введена до фінансового менеджмент у зв'язку з ускладненням організаційно – правових форм бізнесу. Суть: у непростих організаційно-правових формах присутній розрив функцією володіння і функцією управління, тобто власники компаній віддалені від керівництва, яким займаються менеджери. А, щоб нівелювати протистояння між менеджерами і власниками, позбавити можливості небажаних дій менеджерів, власники змушені нести агентські витрати (участь менеджера в прибутках або згоду з допомогою прибутку).

8). Концепція альтернативних витрат: будь-яке вкладення має альтернативу. [>4.с 89]

1.3 Основні етапи розвитку фінансового менеджменту

Нині західними фахівцями виділяються п'ять підходів становлення та розвитку фінансового менеджменту.

Перший підхід пов'язані з діяльністю «школи емпіричнихпрагматиков».(50е року) Її представники - професійні аналітики, які, працюючи у сфері аналізу кредитоспроможності компаній, намагалися обгрунтувати набір відносних показників, придатних для такого аналізу. Вони вперше спробували показати розмаїття аналітичних коефіцієнтів, які можна розраховані за даними бухгалтерської звітності і є корисними до ухвалення управлінські рішення.

Другий підхід обумовлений діяльністю школи «статистичного фінансовогоанализа».(60е року) Основна ідея у цьому, що аналітичні коефіцієнти, розраховані за даними бухгалтерської звітності, корисні лише тому випадку, якщо є критерії, зпороговими значеннями яких ці коефіцієнти можна порівняти.

Третій підхід асоціюється з діяльністю школи «>мультивариантних аналітиків» (>70е роки). Представники цієї школи походять від ідеї побудови концептуальних засад, які базуються існувати безсумнівною зв'язку приватних коефіцієнтів, характеризуючих фінансовий стан та ефективність поточної діяльності.

Четвертий підхід пов'язані з появою «школи аналітиків, зайнятих прогнозуванням банкрутства компаній» (1930-ті роки). Представники цієї школи роблять вибір на аналізі упор зроблено на фінансову стабільність компанії, воліючи перспективний аналіз ретроспективному.

П'ятий підхід є найновіший напрям (розвивається з 1960-х років) – школа «учасників ринку». Цінність звітності полягає у можливості її участі спрямування прогнозування рівня ефективності інвестування на цінних паперів. Ключове відмінність цього напряму у його зайвоїтеоритеризованности, невипадково воно розвивається переважно вченими Криму та доки одержало визнання у практиці. [>10.с 154]


 

2. Фінансова діяльність й фінансовий механізм підприємства

2.1 Управління фінансами підприємства

 

Управління фінансами є пошук і розподіл фінансових ресурсів, необхідні забезпечення результативною й ефективної діяльності організації. Воно грає найбільшу роль на стратегічному рівнях. Управляючі середнього, а тим паче нижчої ланки, вирішуючи завдання тактичного та оперативної управління, меншою мірою беруть участь у прийнятті фінансових прийняття рішень та більшою мірою пов'язані з конкретними сферами діяльності, наприклад, з маркетингом, виробництвом. Фінансові ресурси як основний компонент системи бухгалтерського обліку є з'єднувальної ланки між урахуванням, контролем і що, і навіть з'єднувальної ланки між різними рівнями управління — від стратегічного до оперативного. [>6.с 91]

Роль фінансового менеджменту велика через координуючу роль фінансів, ніж тому, як і часто помилково вважають, що важливими ресурсами є фінансові. Після закінчення індустріалізації пріоритетну роль придбав людський капітал — працю висококваліфікованого персоналові та нові технологіії, тоді як фінансові, матеріальні, працю — працюнизкоквалифицированного персоналу — відійшли другого план в конкурентноїборьбе.[10.с 56]

2.2 Мета і завдання фінансового менеджменту під управлінням фінансами

Цілі фінансового менеджменту під управлінням організації визначають по-різному. Зазвичай вважають, що управління фінансами організації здійснюється виходили з інтересів її власників і помилки вищого управлінського персоналу.

Основні мети — цей рекорд максимальних темпи зростання ціни підприємства чи максимізація величини його ціни, досягнення забезпечується шляхом нарощування капіталізованою вартості підприємства. Досягнення цього при управлінні фінансами приймають рішення у трьох напрямах взаємодії підприємства із саудівським фінансовим ринками:

1) інвестиційна політика;

2) управління джерелами коштів;

3) дивідендна політика.

Зміст фінансового

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація