Реферат Фінансовий ринок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

 

Введение………………………………………………………………………..…2

1. Поняття ринку і характеристика його видов……………...3

2. Участь ринку та його функции……………………………..…..12

3. Особливості ринку России……………………………….17

4. Механізм функціонування фінансового рынка…………………….19

Заключение…………………………………………………………………….....25

Список використовуваної литературы………………………………………….…..26


Запровадження

 

Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) – це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і заёмщиками з допомогою посередників з урахуванням попиту й пропозиції із капіталу. Насправді він належить до сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік коштів від власників до заёмщиком і навпаки. Головна функція цього ринку полягає у трансформації бездіяльних коштів у позичковий капітал.

Фінансовий ринок є категорія історична. Вона виникла з появою фінансів України й за умов її подальшого розвитку товарно-грошових відносин перетворилася на особливу сферу економічно відносин.

Фінансовий ринок – це категорія економічна, яка висловлює економічних відносин щодо реалізації вартості і із споживчого вартості, заключённой у активах. Ці економічних відносин визначаються об'єктивними економічними законів і фінансової політикою держави, формуючими зрештою сутність ринку, тобто. зв'язку й відносини, як у самому ринку, і у взаємозв'язку коїться з іншими економічними категоріями.

Сутність ринку та її роль держави найповніше розкриваються у його функціях.

Функциями ринку є:

реалізація вартості і споживчої вартості, заключённой у активах;

організація процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників);

фінансове забезпечення процесів інвестування та споживання;

вплив на грошове звернення.


1. Поняття ринку і характеристика його видів

Фінансова діяльність підприємства нерозривний, пов'язані з функціонуванням ринку, розвитком його видів тварин і сегментів, станом його кон'юнктури. У найбільш загальному вигляді фінансовий ринок є ринок, у якому об'єктом купівлі – продажу виступає різноманітні фінансові інструменти, і фінансові послуги.

Фінансовий ринок є надзвичайно складна система, у якій гроші й інші фінансові активи підприємств та інших його звертаються самостійно, незалежно від характеру звернення реальних товарів. Цього ринку оперує різноманітними фінансовими інструментами, обслуговується специфічними фінансовими інститутами, має досить разветвлённый та різноманітної фінансової інфраструктурою.

У фундаменті економічної системі країни, функціонуючої на ринкових засадах, фінансовий ринок грає великій ролі, визначене такими основними його функціями:

1. Активной мобілізацією тимчасово вільного капіталу з різноманітних джерел. Цей вільний капітал, що у формі громадських заощаджень, тобто. грошових та інших фінансових ресурсів населення, підприємств, державні органи, не витрачених поточний споживання й реальне інвестування, втягується механізмом ринку окремими його учасниками на подальше ефективне використання економіки країни.

2. Ефективним розподілом акумульованого вільного капіталу між численними кінцевими його споживачами. Механізм функціонування ринку забезпечує виявлення обсягу й структури попиту окремі фінансові активи і своєчасне задоволення у межах всіх категорій споживачів, тимчасово що потребують залученні капіталу з зовнішніх джерел.

3. Визначенням найефективніших напрямів використання капіталу інвестиційної сфері. Задовольняючи значний об'єм і обширнейший коло інвестиційних потреб суб'єктів господарювання, механізм ринку системою ціноутворення деякі інвестиційні інструменти виявляє найефективніші сфери, і напрями інвестиційних потоків з позицій забезпечення високого рівня дохідності що у цих цілях капіталу.

4. Формуванням ринкових ціни окремі фінансові інструменти, і послуги, найбільш об'єктивно відбиваючим складывающееся співвідношення поміж їхніми пропозицією і попитом. Ринковий механізм ціноутворенні цілком протилежний державному, хоч і перебуває під певним впливом державного регулювання. Цей ринковий механізм дозволяє цілком врахувати поточне співвідношення попиту й пропозиції по різноманітним фінансовим інструментам, яке формує на відповідний рівень ціни них; в у максимальному ступені задовольнити економічних інтересів продавців і покупців фінансових активів.

5. Здійсненням кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем фінансових інструментів. У системі ринку отримали "прописку" спеціальні фінансові інститути, здійснюють таке посередництво. Такі фінансові посередники добре ознайомлені зі станом поточної фінансової кон'юнктури, умовами здійснення угод з різним фінансовим інструментам й у стислі терміни можуть забезпечити зв'язок продавців і покупців. Фінансове посередництво сприяє прискоренню як фінансових, а й товарних потоків, забезпечує мінімізацію пов'язаних із цим суспільних витрат.

6. Формуванням умов мінімізації фінансового і комерційного ризику. Фінансовий ринок виробив свій власний механізм страхування цінового ризику (і систему спеціальних фінансових інструментів), адже за умов нестабільності економічного розвитку і кон'юнктури фінансового і товарного ринків дозволяють до мінімуму знизити фінансовий і комерційний ризик продавців і покупців фінансових активів і реального товару, пов'язані з цін ними. З іншого боку, та систему ринку одержало значне поширення пропозицію різноманітних страхових послуг.

7. Ускорением обороту капіталу, що його активізації економічних процесів. Забезпечуючи мобілізацію, розподіл ефективне використання вільного капіталу, задоволення в стислі терміни ним потреби окремих суб'єктів господарювання, фінансовий ринок сприяє прискоренню обороту використовуваного капіталу, кожен цикл якого генерує додатковий прибуток і приріст національного доходу на цілому.

Поняття "фінансовий ринок" в певною мірою збірним, узагальненим. У реальної практиці воно характеризує велику систему окремих видів фінансових ринків з різними сегментами кожного з цих видів. Сучасна систематизація фінансових ринків виділяє різні їх види відповідно до такими основними ознаками .


 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

 

 

 По видам обертаються фінансових активів

 (інструментів, послуг)

 - Кредитний ринок

 - Ринок цінних паперів

 - Валютний ринок

 - Страховий ринок

 - Ринок золота

По періоду звернення фінансових активів (інструментів)

 

 • Ринок грошей

 • Ринок капіталу

По організаційним формам функціонування

 • Організований (біржовий) ринок

 • Неорганізований (позабіржового) ринок

 

По регіональному ознакою

 • Місцевий ринок

 • Регіональний ринок

 • Національний ринок

 • Світовий ринок

 

По терміновості реалізації угод

 - Ринок з негайної реалізацією умов угод (ринок «спорт» чи «кеш»)

 - Ринок у реалізації умов угод на майбутньому періоді «ринок угод терміном)

 

 Згідно з умовами звернення фінансових інструментів

 • Первинний ринок • Вторинний ринок


По видам обертаються фінансових активів (інструментів, послуг) виділяють такі основні види фінансових ринків:

1. Кредитний ринок (чи ринок позичкового капіталу). Він характеризує ринок, у якому об'єктом купівлі-продажу є вільні кредитні ресурси, і окремі обслуговуючі їх фінансові інструменти, обіг яких складає умовах повернення та сплати відсотка. Угоди, скоєних цьому ринку, поділяються на обслуговуючі отчуждаемые (чи переуступаемые) фінансові запозичення (комерційні чи банківські перекладні векселі, акредитиви, чеки тощо.) і невідчужувані види цих запозичень (фінансових кредитів окремими банками та інші фінансовими інститутами конкретним суб'єктам господарювання і населенню; комерційний кредит, оформлений простим векселем тощо.). Відповідно до практикою деяких країн з розвиненою ринковою економікою невідчужувані види запозичень не входять до складу об'єктів кредитного ринку в про те, що у цьому світовому ринку забезпечується вільне їхнє звернення, відповідно і об'єктивні умови формування ціни них.

2. Ринок цінних паперів (чи фондовий ринок). Він характеризує ринок, у якому об'єктом купівлі-продажу є всі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих підприємствами, різними фінансовими інституціями та державою. У країнах із розвиненою ринковою економікою ринок цінних паперів є найбільш великим виглядом ринку за обсягом скоєних операцій та різноманіттю обертаються у ньому фінансових інструментів. Функціонування ринку цінних паперів дозволяє впорядкувати й збільшити ефективність багатьох економічних процесів, й у першу чергу, — процесу інвестування тимчасово вільних фінансових ресурсів. Механізм функціонування цього ринку дає змогу провадити у ньому фінансові операції найбільш швидким способом і за більш справедливим цінами, ніж інші види фінансових ринків. Цього ринку найбільше піддається фінансовому інжинірингу — процесу цілеспрямованої розробки нових фінансових інструментів, і нових схем здійснення фінансових операцій.

3. Валютний ринок. Він характеризує ринок, у якому об'єктом купівлі-продажу виступають іноземна валюта і фінансові інструменти, обслуговуючі операції із нею. Він дає змогу задовольнити потреби суб'єктів господарювання в іноземній валюті реалізації зовнішньоекономічних операцій, забезпечити мінімізацію пов'язаних із цими операціями фінансових ризиків, встановити реальний валютний курс (ціну грошової одиниці однієї країни, виражену в грошової одиниці в іншій країні на певну дату) на окремі види іноземної валюти.

4. Страховий ринок. Він характеризує ринок, у якому об'єктом купівлі-продажу виступає страхова захист у формі різних запропонованих страхових продуктів. Потреба послугах цього ринку істотно зростає з розвитком ринкових відносин. Суб'єкти цього ринку, здійснюють пропозицію страхової захисту, сприяють акумуляції і ефективному перерозподілу капіталу, широко використовуючи що нагромаджуватимуться кошти на інвестиційних цілях. Навіть у кризових економічних умов цей ринок ще зростає високими темпами, що перевищують темпи розвитку інших напрямів фінансових ринків.

5. Ринок золота (та інших дорогоцінних металів — срібла, платини). Він характеризує ринок, у якому об'єктом купівлі-продажу виступають перелічені вище види коштовних металів, насамперед, золота. У цьому ринку здійснюються операції страхування фінансових активів, забезпечення резервування цих активів на придбання необхідної валюти у процесі міжнародних розрахунків, здійснення фінансових спекулятивних угод. Той самий ринок задовольняє також потреби у промышленно-бытовом споживанні цих металів, у приватному їх тезаврации. Така багатофункціональність ринку золота пов'язана з тим, що є як загальновизнаним фінансовим активом і найбезпечнішим засобом резервування вільних коштів, а й цінним сировинним товаром для низки виробничих підприємств. У нашій країні ринок золота є найменш розвиненим виглядом ринку через брак навіть мінімально необхідного нормативно-правового регулювання цього ринку.

По періоду звернення фінансових активів (інструментів) виділяють такі види фінансових ринків:

1. Ринок грошей. Він характеризує ринок, у якому продаются-покупаются ринкові фінансові інструменти, і фінансові послуги всіх раніше розглянутих видів фінансових ринків з терміном обігу до один рік. Функціонування цього короткострокового сектора фінансових ринків дозволяє підприємствам розв'язувати проблеми як поповнення браку грошових активів задля забезпечення поточної платоспроможності, і ефективне використання їх тимчасово вільного залишку. Фінансові активи, які звертаються над ринком грошей, є ліквідними; вони мають найменший рівень фінансового ризику, а система формування ціни них щодо простий. Ці властивості забезпечують підприємству простіший і досить ефективний процес формування й управління портфелем короткострокових фінансових інструментів.

2. Ринок капіталу Він характеризує ринок, у якому продаются-покупаются ринкові фінансові інструменти, і фінансові послуги з терміном обігу понад рік. Функціонування ринку капіталу дозволяє підприємствам розв'язувати проблеми як формування інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестиційних проектів, і ефективного фінансового інвестування (здійснення довгострокових фінансових вливань). Фінансові активи, які звертаються над ринком капіталу, зазвичай, менш ліквідні; вони мають найбільший рівень фінансового ризику і вищого рівня дохідності.

Слід звернути увагу, що це традиційне розподіл фінансових ринків ринку грошей немає та ринок капіталу сучасних умов функціонування цих ринків має дещо умовний характер. Ця умовність залежить від того, що ринкові фінансові технологій і умови эмитирования багатьох фінансових інструментів передбачають щодо простий і швидкий спосіб трансформації окремих короткострокових фінансових активів в довгострокові і навпаки.

Характеризуючи окремі види фінансових ринків по обом вышерассмотренным ознаками, треба сказати, що це види ринків тісно взаємозв'язані й функціонують щодо одного ринковому просторі. Так, всі види ринків, обслуговуючих звернення різних за спрямованості фінансових активів (інструментів, послуг), є одночасно складовою як ринку грошей, і ринку.

 

 

Ринок

 

грошей

 

 

Ринок

Капіталу

 
Кредитний ринок

 

Ринок цінних паперів

 

Валютний ринок

 

Страховий ринок

 


Система взаємозв'язку основних функціональних фінансових ринків

 

По організаційним формам функціонування виділяють такі види фінансових ринків:

1. Організований (біржовий) ринок. Цього ринку представлений системою фондових і валютних бірж (операції з окремими фінансовими інструментами — ф'ючерсними контрактами, опціонними контрактами тощо.— здійснюються на товарних біржах). На організованому фінансовому ринку забезпечується висока концентрація попиту й пропозиції на єдиній місці; встановлюється найоб'єктивніша система ціни окремі фінансові інструменти, і послуги; проводиться перевірка фінансову спроможність емітентів основних видів цінних паперів, що допускаються до торгів; процедура торгів носить відкритого характеру; гарантується виконання укладених угод. Проте біржовий ринок має й окремі слабкі боку — коло реалізованих у ньому фінансових інструментів різних емітентів носить обмежений характер; цей ринок ще суворіше регулює держава, що знижує його гнучкість; виконання всіх нормативно-правових актів з його функціонуванню вдвічі збільшує видатки за проведення операцій купівлі-продажу; великомасштабні угоди, які скоювалися окремими торговцями біржі, практично неможливо зберегти таємно.

2. Неорганізований (позабіржового чи Вуличний") ринок. Він є фінансовий ринок, у якому здійснюється покупка-продажа фінансових інструментів, і послуг, угоди якими не реєструються біржі. Цього ринку характеризується вищий рівень фінансового ризику (оскільки частина з котируваних у ньому фінансових інструментів, і послуг не проходили процедуру перевірки на біржах чи були ними на процесі лістингу відхилені), нижчим рівнем юридичної захищеності покупців, меншим рівнем їх поточної інформованості та т.п. Разом про те, цей ринок ще забезпечує звернення ширшим номенклатури фінансових інструментів, і послуг; задовольняє потреба окремих інвесторів у фінансових інструментах із високим рівнем ризику, відповідно приносять вищий дохід; більшою мірою забезпечує таємницю здійснення окремих угод. У режимі неорганізованого ринку здійснюється більшість операцій із цінними паперами і основного обсягу кредитних і страхових операцій.

По регіональному ознакою виділяють такі види фінансових ринків:

1. Місцевий фінансовий ринок. Він представлено основному операціями комерційних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація