Реферат Фінансові розрахунки

Зміст

 

1. Завдання №1

2. Завдання №2

3. Завдання №3

4. Завдання №4

Список використаної літератури


Завдання №1

Протягом трьох місяців у сумі 213 тис. крб. нараховуються прості відсотки за савке 18% річних. Щомісячний темп інфляції 1,20; 1,15; і 1,4% відповідно. Рассчитайте наращенную суму з урахуванням інфляції.

 

Рішення

Сума відсотків на місяць: (213000*0,18)/12=3195 крб.

Сума відсотків за 3 місяці: 3195*3=9585 крб.

Наращенная сума: 213000+9585=222585 крб.

Т.к. щомісячна інфляція характеризується темпами 1,20; 1,15 і 1.4 %, то індекс цін дорівнює 1,012*1,0115*1,014=1,03796

З урахуванням знецінювання нарощена сума становитиме:

213000/1,03796= 205210 крб. 22 коп.

Завдання №2

До сформування фонду розвитку фірма поміщає до банку щорічно 38,7 млн. крб. протягом трьох років під 18% річних (складні відсотки). Яка сума потрібно було фірмі до створення такої ж фонду, якщо помістити цю суму банк три роки під 18% річних?

Рішення

Спочатку знайдемо суму за 3 року з урахуванням 18% (складних відсотків)       

за алгоритмом:

P.St = P.S0 * (1 + і)t

де P.S0 — базова сума (сучасна вартість суми); P.St — майбутнє значення суми; і — річна відсоткову ставку; t — термін, після чого сучасне значення грошей зміниться.

Отримуємо:

сума протягом року P.S1= 38700000*(1+0,18) 1 = 45666000 крб.

сума за 2 рік P.S2= (38700000+45666000)*(1+0,18) 2 = 117471218 крб. 40 коп.

сума за 3 рік P.S3= (38700000+117471218,40)*(1+0,18) 3= 256594309 крб. 31 коп.

Далі математичним способом порахуємо, яка сума потрібна при внесок під 18% на 3 року до банку, щоб отримати 256594309 крб. 31 коп.

І тому побудуємо формулу через х(денег):

1 рік: 1,18х

2 рік: (х+1,18х)*1,18 = 2,5724х

3 рік: (х+2,5724х)*1,18 = 4,215432х

Отримуємо: 256594309,31/4,215432 = 60870228 крб. 56 коп. Ця ж сума знадобилася б фірмі до створення такої ж фонду, якщо помістити цю суму банк.

 

Завдання №3

На початку року вкладено інвестиції в 2 млн. крб. Протягом чотирьох років отримані доходи 1; 0,8; 0,8; 0,6 млн. рублів відповідно. Ставка 8% річних. Рассчитайте чистий приведений дохід проекту й індекс дохідності.

 

Рішення:

Оцінюючи інвестиційних проектів використовується метод розрахунку чистого наведеного доходу, що передбачає дисконтирование грошових потоків: всі доходи і їхньої витрати наводяться одного моменту часу.

Центральним показником в аналізованому методі є показник NPV (net present value) – поточна вартість грошових потоків з відрахуванням поточної вартості грошових оттоков. Це узагальнений кінцевий результат інвестиційної діяльність у абсолютному вимірі.

При разової інвестиції розрахунок чистого наведеного доходу можна наступним вираженням:

де Rk – річні грошові надходження у протягом n років, k = 1, 2, …, n;

IC – стартові інвестиції;

і – ставка дисконтування.

Отримуємо:

NPV=1000000/(1,08)1+800000/(1,08)2+800000/(1,08)3+600000/(1,08)4= 925926+685871+635066+441021= 2687884-2000000 = 687884 крб.

Індекс дохідності (прибутковості) инвестиций(PI). Індекс дохідності – це відносний показник, що характеризує ефективність інвестицій; цей показник віддачі капіталу до розміру вкладеного капіталу. Для реальних інвестицій, здійснюваних протягом кілька років, критерій PI (Profitability Index) має виключно важливого значення. Він визначається ставленням суми грошового потоку, наведеного до справжньої вартості, від суми інвестиційних витрат:

Отримуємо: PI= 2687884/2000000=1,343942=1,34

Отже, індекс прибутковості (PI) показує відносну прибутковість проекту чи дисконтируемую вартість грошових надходжень від проекту на розрахунку одиницю вкладень. Т.к PI >1,0 – інвестиції дохідні і прийнятні відповідно до ставкою.


Завдання №4

Банк видав кредит у сумі 240 млн. крб. п'ять років під 15% річних. Погашення кредиту має здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року, куди входять погашення боргу і відсоткові платежі. Нарахування відсотків здійснюватися раз на рік. Складіть план погашення кредиту.

 

Рішення:

Знаходимо платіж % за кредитами:

N=5 років;

I = 0,15

Pa= 240000000

Pa= R :

1-/ 1/(1+I) N

240 000000= R* 1-1/(1+0.15) 5

0,15

240000000= R*3,35214

R=71596055 крб. – щомісячний платіж рівними частками.

Таблиця 1 Расчёты погашення кредиту

Рік Залишок початку року Щомісячний платіж Платіж % за кредитами За основним боргу Задолжность наприкінці періоду

 

1 2 3 4 5

1

240 000 000 71596055 36000000 35596055 204403945
 2 204403945  71596055 30660591 40935463 163468481
 3 163468481  71596055 24520272 47075782 116392698
 4 116392698  71596055 17458904 54137150 62253547
 5 62253547  71596055 9338332 62257722 0
Разом: 0 357980275 117978099

Платіж % за кредитами = колонка 1*0,15

За основним боргу = колонка 3- кол.2

Задолжность наприкінці року = кіл 1- кіл 4


Список використаної літератури

1. Становище Банку Росії від 26.06.98 № 39-П «Про порядок нарахування відсотків з операціям, що з залученням і розміщенням коштів банками, і відображення зазначених операцій із рахунках бухгалтерського обліку» зі змінами та доповненнями.

2. Методичні рекомендації від 14.10.98 Пхе 285-Т до Положення Байка Росії від 26.06.98 № 39-П.

3. Вища математика для економістів / під ред. Н.Щ. Кремера. - М.: Банки біржі ; ЮНИТИ, 1997.

4. Ковалёв, В.В. Збірник завдань із фінансовому аналізу / В.В. Ковалёв, - М. ; Фінанси і статистика, 1997.

5. Мелкумов, Я.С. Фінансові обчислення. Теорія і практика: учеб.-справ. посібник / Я.С. Мелкумов- - М.: ИНФРА-М, 2007.

6. Четыркин, О.М. Методи фінансових і численних комерційних розрахунків [Текст] / О.М. Четыркин, - М, : Річ, 1995.

Схожі реферати:

Навігація