Реферати українською » Финансовые науки » Фінансове планування (бюджетування) прибутку на підприємствах QSR (на прикладі кафе-морозива "Baskin Robbins")


Реферат Фінансове планування (бюджетування) прибутку на підприємствах QSR (на прикладі кафе-морозива "Baskin Robbins")

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СИБИРСКИЙ УНІВЕРСИТЕТПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙКООПЕРАЦИИ

>ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра економіки

Звіт з практики

На тему: "Фінансове планування (бюджетування) прибутку на підприємствахQSR (з прикладукафе-мороженого ">BaskinRobbins")

>Чита, 2010


Зміст

Запровадження

1. Загальна інформацію про ринкуQSR

2. Планування прибутку

2.1 Співвідношення понять: планування та прогнозування

2.2 Визначення: прибуток

2.3 Програма планування прибутку

2.4 Бюджетування прибутку

2.4.1 Основні визначення

2.4.2 Типи бюджетів

2.4.3 Бюджетна модель і етапи бюджетування

2.5 Особливості планування прибутку на підприємствах швидкого комунального харчування (>QSR)

2.5.1 Планування доходів

2.5.2 Планування собівартості і валової (маржинальної) прибутку

2.5.3 Планування операційних витрат (>условно-постоянних витрат)

2.5.4 Податкове планування і... чиста прибуток

2.5.5 Планування фінансів

2.5.6 Результати моделі

3. Планування та прогнозування прибутку на компанії "Totaltotem" (з прикладу проектуBaskinRobbins)

3.1 Про компанії

3.2 Про проект відкриття мережікафе-мороженого БаскінРоббинс (>BaskinRobbins)

3.3 Загальні інформацію про ринку комунального харчування р. Чити

3.4 Менюкафе-мороженного "Баскінроббинс"

3.5 Вимірювання проекту

3.6 Прогнозний звіт прибутки і збитках

Укладання

>Библиографический список

Додаток 1. Основне менюBaskinRobbins

Додаток 2. Меню фасованого морозиваBaskinRobbins

Додаток 3. Меню коктейлів і напоївBaskinRobbins


Запровадження

Метою справжньої роботи є підставою опис бюджетного підходи до планування прибутку на підприємствах комунального харчування.

Перша глава дає описові стислі відомості про ринкуQSR. Другий розділ відводиться опису сформованих у бізнес практиці систем планування і підходів до планування прибутку. Третя глава містить приклад планування прибутку для підприємства швидкого харчування (проект БаскінРоббинс).

>Подраздели 1.1 і 1.2 вводять відправні поняття роботи планування і прогнозування, прибутку. У 2.2. дається визначення прибутку. У 2.3. описується програма планування прибутку. У 2.4 присвячений опис бюджетування, як найбільш загальної площі і поширений моделі планування прибутку. 2.5. демонструє деякі особливості планування прибутку на підприємствах комунального харчування, поетапно описується схема бюджетування.

У 3.1. дається стисле опис компанії ">Тотал тотем",реализовавшем в 2008 року проект з відкриттямкафе-мороженого "БаскінРоббинс" в Читі. У 3.2. стисло, представлений брендБасинРоббинс. У 3.3. наведено основні дані, і попередні розрахунки для планування прибутку. У 3.4. наведено результати планування прибутку відкриття кафе БаскінРоббинс як прогнозного звіту прибутки і збитках.


1. Загальна інформацію про ринку >QSR

За данимиФСГС, 2007 року російські ресторатори заробили більш 500 млрд. крб., що перевищила показник минулого року на 36,6%. Якщо прибрати інфляційну складову, то темпи приросту будуть трохи нижче – 22,9%.

Висока динаміка ресторанного ринку, як та інших споживчих ринків, пов'язані з зростанням населення, з недостатнім розвитком культури відвідин ресторанів, чому, своєю чергою, сприяє сприятлива макроекономічна ситуація в країні.

>QSR – одне із найбільш швидкозростаючих сегментів російському ринку комунального харчування. У цьому вся секторі компанії (ресторатори) позиціонують свої ресторани як ресторани швидкого харчування (>fast food). Типовими представниками ринкуQSR є мережі ресторанів McDonalds,SUBWAY,Ростикс-KFC,Taco Bell та інших. Швидкість обслуговування, швидкість приготування їжі – основні споживчі чинники якими йде дистанціювання від інших ресторанів, наприклад сегментаfinedining.


2. Планування прибутку

 

2.1 Співвідношення понять: планування та прогнозування

У цьому параграфі ми, відразу ж,разграничим поняття плануванні і прогнозування. Таке розмежування вже вони часто й серйозно проводилося у науковій й доставки освітньої літературі, що це вже здається давно вирішеним. Але ми беремося при цьому знову тільки тому, щоб показати, якою мірою ми дотримуємося отриманих успіхів у старої дискусії щодо розмежування цих понять. Отже, даючи, тобто, приймаючи цілком конкретні визначення, ми свідомо зупинимося на усталених нормах визначення зазначених понять, даних в енциклопедичної літературі, літературі словників, як найбільшдогматичних форм закріплення накопичених знань. Це, як здається, якнайкраще відбиває усталений зміст цих слів на практиці управління і веде нас до нових не принциповим для істоти справи відтінкам нових трактувань.

Отже, сучасний економічний словник містить таку статтю, присвячену визначенню планування:

"Планування — одне з складових частин управління, яка полягає у розробці й практичному здійсненні планів, визначальних майбутнє стан економічної системи, шляхів, засобів і засобів у його досягнення".

>Экономико-математический словник визначає планування як "процес розробки планів розвитку економічних об'єктів різного рівня. У широкому значенні слова входять також процеси організації здійснення планів, коригування планів й контролю над виконанням".

Прогнозування визначаєтьсяЭкономико-математическом словнику так: "Прогнозування [>forecasting,prognostique] — система наукових досліджень про якісного і кількісного характеру, вкладених у з'ясування тенденцій розвитку народного господарства або його частин (галузей, регіонів, підприємств тощо. п.) та віднайдення оптимальних шляхів досягнення мети цього розвитку. Прогнозування застосовується зазвичай попередній (>предплановой) стадії розробки великих господарських прийняття рішень та сприяє виробленні концепції економічного розвитку (економічної стратегії) з перспективи. Воно грає певну роль і стадії здійснення планів, щодо оцінки у тому чи іншому етапі стану речей й у пошуку можливостей та напрямів додаткових управляючих впливів, виділені на ліквідації відхилень від наміченої траєкторії розвитку економічного об'єкта (системи)".

Прогнозування у статті Енциклопедії соціології описано так: "Прогнозування – у сенсі – розробка прогнозів; у вузькому – спеціальне наукове дослідження, предметом якого виступають перспективи розвитку явища. Прогнозуваннянесводимо до створення певної картини майбутньої України і передбачає врахування багатосторонній детермінації розвитку досліджуваних явищ, і навіть наявності низки можливих варіантів. Як одне з форм наукового передбачення, прогнозування у сфері пов'язані зцелеполаганием, плануванням, проектуванням, управлінням. Теорія і практика прогнозування називається "прогностика" (у широкому значенні терміна). Прогнозування використовує три основних взаємодоповнюючих джерела інформації про майбутнє: оцінка розвитку досліджуваного явища виходячи з досвіду, найчастіше з урахуванням аналогії з роботи вже вивченими подібними явищами і процесами; умовне продовження у майбутнє тенденцій, закономірності, розвитку що у минулому й сьогоденні досить добре відомі (екстраполяція); створення моделі майбутнього стану досліджуваного явища, процесу у відповідність до очікуваним чи бажаним зміною низки умов, перспективи, розвитку що досить добре відомі".

З визначень бачимо, що обидві поняття ставляться до процесів управління, націлені у майбутнє, але мають різні способи реалізації і різноманітні результати. Результатом прогнозування вважається прогноз, планування – план. Порівняємо ці процеси спочатку за результатами, навіщо знову звернімося поняттям, даним в словниках і енциклопедіях.Экономико-математический словник: "План [>plan] (економіки) — система цільових показників розвитку економічної системи, функціонування конкретного об'єкта, і навіть вказівку на етапи і їх досягнення, розподіл ресурсів, визначення очікуваних результатів, та їх використання. План можна як деяку модель розвитку планованого об'єкта".

Сучасний економічний словник визначає поняття "прогноз": "Прогноз (від грецьк.prgnsis — передбачення, пророцтво) — науково обгрунтована гіпотеза - про ймовірній майбутньому стані економічної системи та економічних об'єктів і що характеризують цей стан показники. Розробку, складання прогнозів називають прогнозуванням. Прогнозування широко використовується на попередніх стадіях розробки планів і програм як інструмент наукового передбачення,вариантного аналізу, отримання додаткового інформації під час вироблення рішень. Прогнози застосовуються і якпланов-ориентиров".

>Экономико-математический словник: "Прогноз [>forecast,prediction] – науково обгрунтоване судження про можливі станах об'єкта у майбутньому чи про альтернативних шляхах і термінах досягнення цих станів (або як те, і про інше). Це судження хоча й носитьвероятностний характер, все-таки має певною часткою достовірності. Якщо достовірність є повної, можна застосувати й термін "пророцтво". Насправді прогноз – це документ, фіксуючий можливу ступінь досягнення тих чи інших цілей у залежність від способу майбутніх дій (або відсутність будь-яких дій). Економічні прогнози діляться на генетичні і нормативні, і навіть на оперативні, короткострокові, перспективні (середньострокові і довгострокові, включаючи т. зв.дальнесрочние). Найбільше економічне значення мають довгострокові прогнози. Такий поділ пов'язані з прийнятим підрозділом планування наоперативно-календарное (до місяці), поточне (річне), перспективне (п'ятилітнє) і довгострокове. По способам уявлення результатів прогнози поділяються на точкові іинтервальние. За методами розробки різняться пасивний прогноз, основу якого — вивчення економічних процесів, які мають великийинерционностью, і цільової, чи активний (умовний), прогноз, що на систему моделей економічної динаміки, які враховують можливість деякого на загальний перебіг економічних процесів".

Як очевидно з визначень плану і прогнозу концептуально їх результати містять моделі майбутнього. Проте план на відміну прогнозу є рішення діяти відповідно до опису майбутнього.

Планом на практиці управління прийнято також вважати документ з записаним у ньому планом.

У нашій роботі йдеться про у фінансовому плані. Тож якщо план відбиває мети розвитку компанії, методи їхнього здійснення і ресурсне забезпечення, то фінансовий план виступає кількісним вираженням плану (переважно у грошовому вимірі). Далі, коли ми будемо казати про плані плануванні ми не матимемо у вигляді їхній смисл саме у даних визначеннях.

 

2.2 Визначення: прибуток

Прибуток, у найбільш загальної дефініції, що охоплює різноманітні її варіації – це відмінність між сукупними статками і сукупними витратами фірми. Тут і далі ми дотримуватися, де це буде обумовлено окремо цієї спільної визначення.

2.3 Програма планування прибутку

>Исчисление прибутку як різниці значень прибутків і витрат задає у спільній формі технічну програму її планування: мета планування доходів планування витрат планування прибутку, як різниці.

Звісно, планування прибутків і витрат у разі планування прибутку можна опустити і зробити це коректно. Проте, враховуючи мета нашої роботи, ми, обсягом який нам дозволяє формат роботи, накреслимо контур програмних засобів краще.

2.4 Бюджетування прибутку

2.4.1 Основні визначення

Бюджетування – одне із найбільш потужних інструментів фінансового планування. Бюджетування це тип фінансового планування, результат цього процесу – бюджет компанії. Бюджет є фінансову модель компанії – порівняно нескладний математичний об'єкт, реалізований або на паперовому носії, але частіше (за доби цифрових технологій) в електронному вигляді (від таблиць MS Excel до програмних комплексів).

Дамо формальні визначення. Бюджетування – це сукупність бюджетною системою компанії та бюджетного процесу. Бюджетна система компанії – це сукупність бюджетів компанії, джерело якої в економічні відносини і корпоративному устрої, регульована нормативними документами, що діють у компанії. Бюджетний процес є регламентована корпоративними правилами діяльність посадових осіб органів підприємств компанії зі складання, розгляду проектів бюджетів, утвердженню і виконання бюджетів компанії, контролю право їх виконанням та аналізу.

У цьому системі, нагадаємо, план є нормативний документ компанії, який встановлює і формулює мети, завдання, стратегію, тактику й необхідні дії з їх досягненню, і навіть критерії оцінки результатів виконання поставленої мети. Бюджет є нормативний документ компанії, визначальний джерела освіти і цілі витрати коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань і державних функцій компанії. Бюджет єстоимостним вираженням сукупності планів. Бюджет є директивний план майбутніх операцій та використовується для планування, контролю та оцінки ефективності діяльності. Бюджет складається визначений період (>см.горизонт планування), котрі можуть відповідати календарному року, двох і більш років, мати розбивку по місяців, кварталами і навіть дням.

Плановий (бюджетний період) визначає обрій планування, тобто. тимчасової інтервал, який здійснюється формування планів та бюджетів. Визначення горизонту дуже складне завдання. Справді, наскільки у далекому майбутнє варто зазирнути і можна зазирнути? Проблема перегукується з проблемою визначення періодів, куди розбивається бюджет компанії. Обрій практично обирають з міркувань оціночних (очікуваних) вигод від глибини планування, як за часом, і по подробиці, від оцінок доступності інформації та очікуваної точності оцінок майбутнього. Найчастіше у справі допомагає що склалася практика: умовно прийнято вважати, що короткострокове фінансове планування – це планування на період до 1 року, середньострокове – від 1 до 2-3 років, вище – довгострокове. У цьому довготривале планування рідко залишається настільки ж докладним як короткострокове і середньострокове планування. Більше віддалене майбутнє, зазвичай, має значно більше виражену невизначеність, ніж найближче. Тому його намагаються сформулювати в якісному вигляді стратегічного плану, неотяжеляя суворими фінансовими розрахунками.

Нарешті, бюджетування і бюджетну систему найчастіше регламентуються, або окремими наказами, або спеціальними документами (регламентами). Вони містяться опис процесу, учасники, наводяться схеми розподілу відповідальності, іноді типові форми і/або опис процедур в програмному модулі учасники процесу.

2.4.2 Типи бюджетів

Можна виділити деякі типи фінансових планів (бюджетів) залежно від періодичності складання, методу розрахунку, обліку впливу змін - у перебігу звітний період.

Періодичний бюджет. Періодичний бюджет складається одного разу визначений період (зазвичай роком). Наступний бюджет складається наприкінці цього періоду наступного року період, і таке інше.

Постійний бюджет. Постійний бюджет складається щомісяця (квартал) наступного року бюджетний період (на кшталт "ковзної стінки"). Під час упорядкування бюджету, заснованого на даних попереднього періоду, до фактичним даним попереднього періоду додаютьсядоходи/расходи, які плануєполучить/понести наступного періоді.

Бюджет "від початку". Під час упорядкування бюджету "від початку" компанія має намір всі доходи та витрати бюджетного періоду з економічної доцільності і прогнозу зміни зовнішніх чинників. Такий бюджет звичайний відкриття нового напрями діяльності (бізнесу).

Фіксований бюджет. Фіксований бюджет встановлюється на початку періоду й заборонена зміни. Результати роботи підрозділів оцінюються порівнянні з початковими прогнозами.

>Изменяемий бюджет. >Изменяемий бюджет встановлюється на початку бюджетного періоду й переглядається наприкінці періоду. Якщо значення базового показника (наприклад, обсяг продажу) відрізняється від запланованого, усі інші результати пропорційно перераховуються. Результати роботи підрозділів оцінюються порівнянні зі зміненим варіантом бюджету.

>Многовариантний бюджет. >Многовариантний бюджет розраховується у кількох варіантах з різних прогнозів. Результати роботи підрозділів оцінюються порівнянні про те варіантом бюджету, який базувався найбільш точному прогнозі.

Процедура бюджетування витратна, тому обираючи типи бюджетів менеджмент оцінює перспективні вигоди від залучення цього інструмента, порівнюючи його з очікуваними витратами його впровадження (здійснення). Дати більш-менш вірну оцінку таких витрат і вигод провести практично дуже складно і по суті, вимагає або "експериментальної" перевірки, або опору не досвід впровадження різних бюджетів за іншими компаніях. Буває, що помилкові рішення мають певну інертність. Управляючі бояться втратити як (дискредитувати свою компетентність, професіоналізм) визнаючи хибність зробленого вибору.

2.4.3 Бюджетна модель і

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація