Реферати українською » Финансовые науки » Ставка обов'язкового резервування, її вплив на формування пропозиції грошей


Реферат Ставка обов'язкового резервування, її вплив на формування пропозиції грошей

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХЕРСОНСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра податкової та бюджетної політики

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Гроші та кредит»

для студентів 3 курсу спеціальності050107«Экономика підприємства»

заочній форми навчання

на задану тему: «СТАВКАОБЯЗАТЕЛЬНОГОРЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ»

Виконала:

студентка групи3зЭП

>Македонова До. Ю.

Перевірила:

>Сухорука Є. У.

Херсон – 2010


ПЛАН

СТАВКАОБЯЗАТЕЛЬНОГОРЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ.

1.  Ставка обов'язкового резервування як інструмент грошово-кредитної політики.

2.  Пропозиція грошей.

3.  Вплив ставки обов'язкового резервування формування пропозиції грошей.

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Завдання 9

Завдання 10

Завдання 11

Завдання 12

Завдання 13

Завдання 14

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 18

Завдання 19

Завдання 20

Завдання 21

Завдання 22

Завдання 23

Завдання 26

Завдання 27

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 

1. Ставка обов'язкового резервування як інструмент грошово-кредитної політики

 

Задля підтримки ліквідності комерційних банків з наявних проблем них депозитів формують у банку на спеціальному рахунку обов'язкові резерви, які становлять встановлений у законодавчому порядку відсоткове співвідношення суми мінімальних резервів до абсолютним чи відносним показниками пасивних (депозитів) чи активних (кредитних вкладень) операцій.Оставшаяся в комерційних банків частина коштів, звана надмірними резервами, може видаватися як позичок для населення й фірмам.

Ставка обов'язкового резервування – коефіцієнт пропорційності величини резервів до величині депозитів й за такою формулою:

>rr =R/D.

Традиційно обов'язкові резерви розглядаються як невід'ємного елемента грошово-кредитного регулювання. Зазвичай вони встановлюються задля досягнення комплексу різних цілей: на попит банків на резерви; сприяння стабілізації короткострокових відсоткові ставки; стабілізації і підвищення передбачуваності грошового мультиплікатора. Існують певні властивості обов'язкових резервів, що інколи називаються в періодиці як його функції: страховка ліквідності кредитних організацій, гарантія за депозитними вкладами клієнтів. Вважається, що явно обов'язкове резервування з'явилося як для банків завжди мати напоготові грошову готівку як, про, касових резервів для безперебійного повернення вкладів і депозитів на вимогу вкладників та проведення розрахунків із іншими банками.

Отже, обов'язкові резерви – потужний регулюючий інструмент монетарної політики, дозволяє оперативно проводити фінансову ситуації у країні. Проте, регулюючих органів необхідно враховувати значні недоліки цього інструмента:удорожающее вплив на банківські ресурси, (чинник, провокуючий інфляцію); податковий характер обов'язкових резервів, і навіть дестабілізуючий банківську систему вплив від найменшого зміні існуючого ладу і норми резервування.

У світі багато різних моделей обов'язкового резервування, вони різняться багатьма суттєвими параметрами і акцентують особливості національних банківських систем. Обов'язкове резервування можна подати як складну цілісну систему з взаємозалежних елементів.

У зв'язку з тим, що у Україні дворівнева банківсько системо, нашій країні застосовуються директивні методи регулювання грошового звернення. Економічні реформи, створені задля створення Україні ринкового економіки, визначили вибір інструментів грошово-кредитного регулювання, використовуваних Національного банку: перехід на широко практикуються методи центральні банки розвинених країн.

Постановою 210 від 20 квітня 2010 року М>ациональний банк У>краини >ужесточмул вимоги обов'язкового резервування кому>мерческих банків. Документ дозволяє банкам зараховувати покриття обов'язкових резервів куплені ними цільові облігації внутрішнього державної України, випущені із залучення коштів на фінансування підготовки до Євро-2012, в 100% їх від номінальної вартості. (Сьогодні дозволяється зараховувати покриття резервів 20% від суми наявних у портфелі банку зазначених паперів).


2. Пропозиція грошей

Під пропозицією грошей розуміють грошову масу у спілкуванні, тобто. сукупність платіжних коштів, обертаються у країні у цей час.

Пропозиція грошей до економіці здійснює держава у вигляді банківської системи, що включає Центральний банк (ЦБ) і комерційних банків (КБ).

У цілому нині пропонування грошей включає у собі готівку і депозити. ЦБ створює готівка, які у економіку шляхом придбання серед населення, фірм й уряду золота, цінних паперів, валюти, і навіть реалізував через надання уряду й КБ кредитів.Наличность, що надійшла у економіку від ЦБ, розподіляється за такими напрямами: друга осідає до каси домашніх господарств і фірм, інша вступає у КБ як депозитів.

Суть пропозиції грошей у тому, що економічні суб'єкти будь-якої миті мають у своєму розпорядженні певний запас грошей, які можуть за сприятливих обставин спрямувати у оборот.

Задля підтримки ліквідності комерційних банків з наявних проблем них депозитів формують у банку на спеціальному рахунку обов'язкові резерви, які становлять встановлений у законодавчому порядку відсоткове співвідношення суми мінімальних резервів до абсолютним чи відносним показниками пасивних (депозитів) чи активних (кредитних вкладень) операцій.Оставшаяся в комерційних банків частина коштів, звана надмірними резервами, може видаватися як позичок для населення й фірмам.

 Вивчивши роль банків створенні грошей можна докладніше розглянути визначають її чинники. Тут наводиться модель пропозиції грошей при частковому банківському резервування. Пропозиція грошей (>Мs) включає у собі готівку (З) і депозити (D). Фактично, це агрегат М1.

>Ms = З + D

Сучасна банківсько системо – це система з частковим резервним покриттям: тільки п'яту частину своїх депозитів банки бережуть у вигляді резервів, інші ж використовують із видачі позичок та інших активних операцій.

На відміну з інших фінансових установ (пенсійний фонд, ощадну каса, страхові компанії), банки у змозі збільшувати пропонування грошей.

Загалом вигляді додаткову пропозицію грошей, який виник у результаті новий депозиту, одно

>Ms =  , де

V – початковий внесок.

Коефіцієнт 1/>rr називають банківським мультиплікатором чи депозитним мультиплікатором.

Грошова база (гроші підвищеної потужності, резервні гроші) – це готівку поза банківської системи, і навіть резерви комерційних банків, які у ЦБ.

>Наличность є безпосередньої частиною пропозиції грошей, тоді як банківські резерви впливають на здатність банків створювати нові депозити, збільшую пропонування грошей.

>МВ = З + R, де

>МВ – грошова база;

З – готівку;

R – резерви.

Грошовий мультиплікатор (>m) – цей показник пропозиції грошей на грошову базі.

>m =Ms / MB =>Ms =m MB

Грошовий мультиплікатор можна через ставленняналичность-депозити >сr (коефіцієнт депонування) ірезерви-депозити >rr (норму резервування):

>m =Ms / MB =C+D /C+R

>Разделимпочленно чисельник і знаменник правій частині рівняння на депозити D й одержимо:

M =cr + 1 /cr +rr , де

>cr =C/D,rr = R / D

Величина >сr визначається поведінкою населення, вирішального, як і пропорції перебуватимуть готівку і депозити. Ставлення >rr залежить від норми обов'язкових резервів, які комерційних банків припускають тримати понад потреби.

Тепер пропонування грошей можна видати за:

>Ms = ( >cr + 1 / >cr + >rr ) MB

Отже, пропонування грошей прямо залежить від величини грошової бази й грошового мультиплікатора. Грошовий мультиплікатор показує, як змінюється пропонування грошей зі збільшенням грошової бази на одиницю.


 

3. Вплив ставки обов'язкового резервування формування пропозиції грошей

Нині норми обов'язкових резервів застосовуються для регулювання грошової маси зверненні. Застосування норм обов'язкового резервування покликане скоротити мультиплікаційний ефект розширення депозитів шляхом на обсяг вільних ресурсів банків цілях підтримки грошової маси на необхідному центральному банку рівні. Контролюючи грошову масу чуток і керуючи нею, центральний банк впливає до рівня економічної активності у країни й обмежує темпи інфляції. Змінюючи грошову масу з допомогою норми обов'язкових резервів, центральний банк впливає на позичковий відсоток, який, своєю чергою, впливає дохідність тих чи інших цінних паперів (курс акцій і облігацій).

Зміна норми обов'язкового резервування викликає протилежне в напрямі зміна коефіцієнта мультиплікації (>m) грошової маси, оскільки вона визначається за такою формулою:

>m = , де

 

>r — норма обов'язкового резервування.

Тому що нижчою буде ставка, тим вищим буде коефіцієнт мультиплікації, отже великим загальний обсяг грошового пропозиції, і навпаки. Тобто, що стоїть встановлює Центральний Банк норму обов'язкових резервів, тим менша частка коштів можна використовувати комерційними банками для активних операцій. А збільшення ставки обов'язкового резервування зменшує грошовий мультиплікатор і до скорочення грошової маси. Отже, змінюючи норму обов'язкових резервів, Центральний Банк впливає на динаміку грошового пропозиції.

У ІІІ кварталі 2009 року НБУ проводив стримуючу монетарну політику, що справляло відповідне впливом геть ліквідність і через кредитну активність банківської системи. Протягом аналізованого періоду спостерігалося звуження грошового пропозиції, було наслідком зміни вимог до формування обов'язкових резервів по притягнутим засобам, що призвело до зменшення обсягу коштів укорсчете в НБУ за збільшення коштів у спеціальному рахунку у банку України (на відміну залишків накорсчете ці гроші не можна використовувати банками протягом дня).

 

Завдання 1

 

Грошова маса у державі 15 млрд. грн., реальний національний продукт початку року становить 88 млрд. грн. Визначити що передбачається реальним і номінальний національний продукт і грошову масу наприкінці року, якщо річний рівень інфляції становив 20%, а швидкість оборотності грошей зріс у 2,1 разу. Фізичне кількість вироблених протягом року товарів та послуг у державі залишилося не змінювалась.

Завдання 2

 

Реальний внутрішній валовий продукт протягом наприкінці минулого року був 65 млрд. грн., швидкість оборотності грошей – 5 раз. Нинішнього року швидкість оборотності грошей зросла на 1,2 %, ціни зросли 2 разу, реальний внутрішній річний валовий продукт протягом становило 1%. Визначити реальним і номінальний ВВП, і навіть необхідну грошову масу наприкінці цього року.


Завдання 3

 

За звітної рік у державі грошові потоки проводилися з наступних напрямах:

· держзамовлення – 4,51 млрд. грн.,

· заощадження – 4 млрд. грн.,

· імпорт – 2,1 млрд. грн,

· експорт – 2,2 млрд. грн.,

· інвестиції, – 1,89 млрд. грн.,

· чисті податки – 2,5 млрд. грн.

Визначити суму «витоків» і «ін'єкцій», і має змінитися сума «витоків», якщо інвестиції збільшаться в 1,3 разу, а держзамовлення збільшиться чи зменшиться на 1,7 млрд. грн.

Завдання 4

 

За звітний період державі грошові потоки проводилися з таким напрямам:

· національний дохід – ? млрд. грн.,

· національний продукт – 10 млрд. грн.,

· держзамовлення, – 5,05 млрд. грн.,

· заощадження, – 2,8 млрд. грн.,

· податки – 4,15 млрд. грн.,

· трансферні платежі – 0,59 млрд. грн.,

· імпорт – ? млрд. грн.,

· експорт – 0,85 млрд. грн.

Визначити розмір споживання суму інвестицій.


Завдання 5

 

>Рассчитайте показники «грошова база» і «агрегат М2» за умови, що готівку поза банків становить 29 млрд. грн.; готівку в касах банків – 3 млрд. грн.; банківські вклади «до запитання» – 18 млрд. грн.; термінові вклади – 17 млрд. грн.; сума коштів (резервів), які перебувають на кореспондентських рахунках комерційних банків центральному банку – 44 млрд. грн.

 

Завдання 6

За даними таблиці розрахувати розмір грошових агрегатів М0, М1, М2,М3, коли обов'язкові резерви комерційних банків становлятьОр. Провести структурний аналіз.

Обов'язкові резерви,Ор

Кошти кому. банків на корів. рахунках центр. банку

>Нал. гроші поза банків

Депозити фіз. осіб до запитання

Термінові вклади кому. банків

Кошти на спец. рахунках

>Депозитн. сертифікати банків

Облігації держ. кредиту

9,3 143,8 164,3 201,5 51,4 340,5 3,9 13,3

Завдання 7

 

Якщо грошова маса:

· готівки поза банок становить 19 млрд. грн.,

· готівки касах банків – 7 млрд. грн.,

· поточних вкладів – 25 млрд. грн.,

· строкових вкладів – 29 млрд. грн.,

· вкладів у сертифікати НБУ – 16 млрд. грн.,

то чому будуть рівнятися:

а) агрегат М0,

б) агрегат М1,

в) агрегат М2,    

р) агрегатМ3.

Завдання 8

 

Внутрішній валовий продукт протягом торік становив 343 млрд. грн. Нинішнього року передбачається зростання реального ВВП на 5,5 % і індекс інфляції 1,11. Середня величина грошової маси зверненні на поточного року по агрегату М1 буде 55,4 млрд. грн., вклади на поточних рахунках комерційних банку – 19 млрд. грн.Рассчитать швидкість звернення однієї грошової одиниці по агрегату М0 і середню тривалість одного обороту гривні.

Завдання 9

Внутрішній валовий продукт протягом у державі цього року становив 340 млрд. грн., швидкість обігу грошей становила 6 раз. Наступного року передбачається зростання ВВП на 3%, використання розрахунків шляхом проведення заліку взаємної заборгованості у розмірі 17 млрд. грн., зменшення за швидкістю обороту грошей на 3%.Рассчитать необхідну грошову масу у державі наступного року.

Завдання 10

Норма обов'язкових резервів встановлених центральним банком – 6%, питому вагу готівки грошовій масі у спілкуванні – 18%.

>Рассчитать коефіцієнт, який може розширитися грошова маса під впливом кредитного мультиплікатора.

Завдання 11

Грошова маса у державі по агрегатуМ3 становить 178, а грошова база – 83.Рассчитать фактичний коефіцієнт мультиплікативного розширення грошей до державі.

Завдання 12

Обсяг вільних резервів банківської системи у державі наприкінці року становить 116 млрд. грн. На початку наступного Центральний банк провів емісію обсягом 2 млрд. грн., у своїй встановив норму обов'язкового резервування 8. Який обсяг вільних резервів банківської системи країни буде зацікавлений у наступного року?

Завдання 13

>Рассчитайте рівень монетизації економіки, якщо обсяг ВВП протягом року становив 243 млрд. грн., а середньомісячна маса грошей до обороті за агрегатомМ3 становила 32 млрд. грн.

Завдання 14

Є такі дані про рівень цін, і обсязі реалізації у державі деякі товари:

Найменування товару Обсяги реалізації (прим.) Ціна за станом 31.12.2004 р. Обсяги реалізації (прим.) Ціни за станом 31.12.2005 р.
>Куртка чоловіча 453756 226 523109 238
Туфлі жіночі 645243 133 756078 149
Телевізор 74224 650 53489 660
Пральна машина 46078 490 54735 520
М'ясо, кг. 423056
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація