Реферати українською » Финансовые науки » Принципи та способи ефективної організації особистих фінансів


Реферат Принципи та способи ефективної організації особистих фінансів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

 

НА ТЕМУ: Принципи і знаходять способи ефективної організації особистих фінансів

Дисципліна: Фінанси. Грошове звернення. Кредит

Виконавець: Ісаков А.

Керівник: КоровінаЕ.А.

Курськ – 2009


Зміст

Запровадження

Глава 1. Фінанси: становлення і організація

1.1 Історія становлення від грошей і фінансів у Росії

1.2 Економічна природа особистих фінансів

Глава 2. Організація і управління бюджетом

2.1 Особистий бюджет як об'єкт управління

2.2 Доходи сімейного бюджету: формування та структура

2.3 Принципи і знаходять способи управління видатками

2.4 Формування фінансового освіти особистості

Глава 3. Особисті фінанси як інвестиційний потенціал

3.1 Особливості процесу організації та управління особистими фінансами у Росії на етапі

3.2 Організація фінансів домогосподарств: потенціал інвестування

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Метою роботи є підставою складання спільного уявлення про особистих фінансах, їх походження, роль економіки та життя людини.

Під час написання курсової роботи я користувався наукової літературою різних авторів, виданими на тему книжками, повідомленнями засобів дослідженнями ВЦИОМ Росії.

Робота дозволяє розглянути питання з різних точок зору. Також переконатися у відображенні законів економіки на конкретні приклади. Дозволяє оцінити усю важливість наукового розгляду категорії особистих фінансів, як освітнього предмета.

Для успішного формування економіки ринкового типу у Росії. актуальним стає формування в громадян культури управління особистими фінансами, зокрема особистого фінансового планування і підвищення рівня фінансової грамотності. Нині переважно економічно розвинутих країн держава перебирає завдання хорошого матеріального забезпечення старості своїх громадян. Навіть завдання забезпечення себе і своєю сім'ї достатнім підтримки рівень життя на якісно рівні лежать у основному лише на самих громадян. Природно, соціальні й інші програми підтримки є у кожній державі, але розмір гарантованого державою мінімального й пенсійного забезпечення, зазвичай, може забезпечити гідний рівень життя і задоволення більшості потреб громадян. Особливо це актуальний і для Росії.

Матеріальне забезпечення особистого поточного стану та старості своєї зрілості й своєї родини вступає однією з найважливіших потреб кожного громадянина.

Тому не виникає потреба у новому мисленні, знаннях і інструментах задоволення цієї потреби. У у відповідь що виникає попит у в Росії навіть формується нову професію – незалежні фінансові радники (>НФС), які мають заповнити брак культури, знань, навичок і інструментів у сфері особистого фінансового планування. Ось лише кілька питань, що вони зачіпають у роботі:

• для управління особистими грошима

• на шляху успішної діяльність у бізнесі

• задля забезпечення цікавою й вигідною кар'єри

• щоб матимуть можливість приймати усвідомлені цивільні рішення, мають вплив економічну політику країни

• належала для розширення кругозору

Досвід останніх десятиліть також свідчить про глибоких змін у рівні, і якості життя людей, що пов'язані з розпочатої постіндустріальної перебудовою економіки. Разом про те, зростання потреб чоловіки й ступеня задоволення як результат, а й надважливий чинник розвитку сучасної економіки. Процеси які у економічної та соціальній сфері, настійно вимагають наукового розгляду і грунтовного аналізу.

Мета роботи залежить від розкритті економічної природи особистих фінансів, розробці механізму їх трансформації в інвестиційні ресурси реального сектору економіки чи джерел збагачення.

Зазначені мети дослідження визначили постановку наступних завдань роботи:

- розглянути принципи організації особистих фінансів України й їх особливості;

- досліджувати особистий бюджет, дохідну і видаткову частину сімейного бюджету як джерела фінансових ресурсів.

- запропонувати можливі схеми управління фінансових ресурсів домашніх господарств і окремої особистості.

Предметом дослідження є організація фінансових ресурсів особистості як інвестиційного потенціалу, коштиматериально-денежного забезпечення й подальшого управління ними.

Об'єктом дослідження, у роботі є особисті фінанси громадян.


1. Фінанси: становлення і організація

1.1 Історія становлення грошей немає та фінансів у Росії

Гроші - це, мабуть, одне з великих винаходів людську думку. Якщо говорити про 8 див світу, то, безсумнівно, це одне з яких. У живої природи аналогій шукати. Навіть із погляду віри виникненні грошей так можна трактувати подвійно – як благо цивілізації, що дозволило виміряти ступінь подяки вірують у вартості як і вигадку сатани, прагне завантажити світ у вигляді грошей до безодню хаосу. Уся структура сучасної економіки визначена існуванням грошей. Гроші породила торгівля, а оскільки торгівля - одне з древніх занять людства, то таку ж старовину йдуть корені і грошової системи, хоча пристрій її багаторазово і дуже змінюється протягомистекших тисячоліть. Образно сформулював народженні грошей видатний історик Фернан Бродель: "Щойно відбувається обмін товарами, негайно жраздается і лепетденег"[1].

У примітивних суспільствах переважав натуральний обмін, чи “>взаимство”, тобто. один товар обмінювався в інший без посередництва грошей (>Т-Т). Акт купівлі було і актом продажу. Втім, пропорції встановлювалися залежно випадкових обставин. Хоча, достихийно-натуральному обміну люди повертаються і нині. У доповіді міжнародної торгівлі тепер здійснюються бартерні угоди, де виступають лише як лічильні одиниці. При системі взаємних розрахунків (клірінг) різниця погашається зазвичай додатковими товарними поставками.

          У міру розширення обміну і з появою громадського поділу праці між виробниками продуктів в мінових операціях наростали труднощі, деякі товари набували особливий статус, починали зайняти позицію загального еквівалента, причому це звання встановлювався загальним згодою, а чи не нав'язувався кимось ззовні. В окремих народів багатство вимірювалося чисельністю голів худоби і стадапригонялись ринку на оплату гаданих покупок. Розвиток ремесел і особливо плавки металів кілька спростило справа. Роль посередників в обміні міцно закріплюється за злитками металів. Спочатку що це мідь, бронза, залізо. Ці обмінні еквівалентами розширюють сферу дії і стабілізуються, перетворюючись тим самим у справжні гроші у сучасному сенсі. Обмін здійснюється вже з формулі Т- Д -Т.

У міру збільшення громадського багатства роль загального еквівалента закріплюється за дорогоцінними металами (сріблом, золотом), що з своєї рідкісності, високої цінності при малому обсязі, однорідності, подільності та інших корисних якостях були, можна сказати, приречені виконувати роль грошового матеріалу протягом тривалого перелому людської історії.

Винахід паперових грошей приписують, звісно, з більшою частки умовності, древнім китайським купцям. У Європі поява паперових грошей пов'язують звичайно з досвідом Франції1716-1720гг. У Росії її емісія паперових грошей - асигнацій вперше почалася1769г. Перехід добумажно-денежному зверненню різко розширив рамки товарного обміну.

Паперові гроші - банкноти і казначейські квитки - обов'язкові до прийому як платіжний засіб біля цієї держави. Ціна на них визначається лише кількістю товарів та послуг, які можна ці гроші. Отже, XX в. ознаменований переходом до звернення паперових грошей немає та перетворенням золота і срібла в товар, що можна купити за ринковою ціною.

Сьогодні грошідиверсифицируются, буквально очах множаться їх види. Після чеками і кредитними картками, з'явилися дебетні картки, і звані «електронні гроші».

Важливою функцією грошей є функція кошти накопичення, передбачає освіту якогось активу чи запасу, що залишилися після продажу товарів хороших і споживання доходів. Гроші виступають тут у вигляді відкладеного у майбутнє платоспроможного попиту, купівельної спроможності. Гроші можуть виконуватиме цю функцію, оскільки наділені “досконалої ліквідністю”, т. е. у час готові виконати роль платіжний засіб і, накопичуючись, де вони змінюють своєї номінальною цінності.

Інакше кажучи, гроші різко полегшують переміщення (чи звернення) товарів між учасниками торгівлі, і саме тому перша роль грошей - засіб, що забезпечує звернення товарів над ринком. Гроші служать там універсальним мовою, з допомогою якого легко домовляються всі учасники ринку.

Фінанси (>finance) — це наука у тому, як люди управляють витрачанням і надходженням дефіцитних грошових ресурсів протягом певного періоду часу.

Зазвичай, вивчалися державні фінанси і фінанси підприємств, особисті фінанси мало були об'єктом дослідження. Насамперед уточнимо визначення фінансів взагалі як родового поняття, розглянемо їх пам'ятати історію та структуру, та був час торкнутися теми і предмета дослідження - особистим фінансів.

Термін «фінанси» походить від латинського слова «>finis», що означає «кінець», «закінчення», «фініш». Спочатку термін «>finis» застосовувався у грошових відносинах, виникаючих держави (від імені короля, суддів тощо.) і населенням. Він висловлював остаточно -завершення грошового платежу. Особи,уплатившие внесок у користь судді, короля чи різних органів, отримували на руки документ, званий «>fine».

Згодом від назви Основних напрямів стався термін «>financia», який латинській мові означав грошовий платіж і з XIII століття вживався як поняття, що з системою грошових відносин, створенням грошових ресурсів до виконання державою своїх можливостей. Гроші виступали матеріальної основою існування й функціонування фінансів.

У XVI столітті мови у Франції латинський термін «>financia» перетворюється на французьке слово «>finance», що означає «готівку», «дохід». У країнах словом «фінанси» стали позначати все державне господарство. У російській мові цей термін, запозичений із французької мови, спочатку ототожнювали терміном «скарбниця». Цей термін використовувався визначення сукупності державних прибутків і витрат та поступово трансформувалася на сучасне поняття «фінанси» як система грошових відносин, які виникають за формуванні та використанні фондів коштів, необхідних державі і під час їм своїх можливостей.

Натомість система державних фінансів Росії з початку формуватися при освіті централізованого держави.

Московський князь Іван III поклав початок помісної системі землекористування, що визнала розвиток фінансових взаємин у країні протягом наступних століть. Було прийнято важливий історичний документ «>Судебник», перший загальмосковський акт, котрий закріпив основні структури управління і фінансів. У Росії її XVII столітті початку складатися система управління. Було створено накази, мали фінансові функції, - Наказ великий скарбниці, Стрєлецький,Ямской, з'являється самий ранній прообраз державного бюджету Росії «>Роспись прибутків і витрат»

Першим російським автором роботи у сфері фінансів був І.Пересветов, що у епоху правління Івана IV виступав за збільшення доходів скарбниці з метою посилення військової могутності держави, за централізацію ресурсів немає і скорочення витрат на систему місництва.

Наприкінці Північної війни Петро розпочав реформі державної машини. Фінансові функції здійснювали три колегії: камер-колегія,штатс-контор-коллегия,ревизион-коллегия.

У другій половині XVIII століття з'явилась роботи у сфері теорії фінансів. У 1766 року було видано твір А. Полєнова «Про кріпацькій стані селян на Росії». Тут уперше застосовується термін «податок» і доводиться необхідність майнового страхування. З утворенням в 1802 року міністерства фінансів термін «фінанси» входить як у науковий, і у ділової оборот, і по 1835 р. сприймається як складова частина політекономії, але, як самостійна наука абсолютно не виділяється.

У1811г. імператор Олек-сандр І затвердив «Заснування Міністерства фінансів», що визначало влада й обов'язки міністра управлінню фінансової системою держави, державними статками і видатками, галузями державного господарства. Включений в «Заснування...» наказ міністру декларував, зокрема, що «все класи народу повинні пропорційно стану їх і вигодам брати участь у задоволенні державнихпотребностей»[2].

Значну роль становленні фінансів як науки на початку ХІХ століття зіграли роботи М. Мордвинова, який зробив собі завдання забезпечення стійкості державних доходів. М.Мордвинов поклав принцип приватного інтересу, вигоди, користі, що є стимулом економічного розвитку, основою всієї теорії фінансів України й державних доходів, цим, власне, що тоді обгрунтував існування особистих фінансів.

У1862г. Олександра Другого затвердив «Правила про впорядкування, розгляді, її затвердженні та виконанні державної розписи й фінансових кошторисів міністерств і Головних Управлінь із». Відповідно до правил, усі державні доходи і, крім спеціально певних, підлягали включенню у Державну розпис. У 1910 року у Петербурзі була створена «Суспільство фінансових реформ», яке своїм завданням ставило поширення Росії фінансових даних про державних, земських і Харківського міських прибутках і видатках, організації кредиту та контролю. Програма «Товариства» була реформування системи оподаткування, впорядкування місцевих фінансів, розширення бюджетних і контрольних прав Державної Думи.

Нова сторінка історія розвитку нашої країни почалося після Жовтневої революції.

1.2 Економічна природа особистих фінансів

Для російських вчених-економістів вивчення економічної сутності фінансів представляє великий інтерес хоча б через те, що ще 10—15 років як розв'язано поняття «фінанси» дещо односторонньо висвітлювалося у вітчизняній наукової та відповідної навчальної літературі: детально описувалися фінанси суб'єктів господарювання, а фінансів населення, їх організації, а тим паче управлінню, не приділяли належної уваги. Разом про те, ці проблеми, у теоретичному плані досі висвітлюються недостатньо. За винятком низки публікацій, присвячених фінансів споживчого сектора, у науковій літературі відсутня єдність думок із питанням змісту поняття особисті фінанси, і навіть їх організації та управління. Ряд авторів допускає існування фінансів населення, тоді як у класичних моделях фінансової систем Росії для фінансів громадян немає місця, а про їхнє організації.

Доводиться враховуватиме й та обставина, що поняття «чоловік у економіці», «особисті фінанси громадян», «власні доходи населення» донедавна постали ряду понять, найбільш схильні до ідеологічнимнаслоениям у ще «радянської» науці.

Переорієнтування суспільства до нові соціальні цінності й поняття, зміна пріоритетів у економічній життя, коли наголошується в розвитку ринкових способів господарювання, вимагають використання таких принципів, форм і методів регулювання фінансових відносин, які раніше не застосовувалися.

Складнощі сучасного фінансового освіченості населення Росії обумовлені тим, що традиції фінансової культури було цілком знищено практикою громадського господарства разом із фінансової наукою, що отримала ярлик «буржуазної».

Тривалий час переважав критичний настрій стосовно західним «буржуазним, апологетичним» фінансовим теоріям. Фінанси ділили, зазвичай, на дві категорії: фінанси капіталістичних країн і фінанси країн соціалізму.

У країнах у повоєнні роки сформувалась і розвинулася неокласична теорія фінансів, до того ж час зав'язуванні фінансових відносин Радянського Союзу розвивалися у руслі класичної теорії фінансів,адаптируемой до централізованого управлінню економікою. Фінанси мають єдину ціннісну орієнтацію, але у кожному окремому даному випадку відбивають специфіку суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

Головне завдання фінансів має бути збільшення фінансового

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація