Реферати українською » Финансовые науки » Особливості грошового обігу в різних моделях економіки


Реферат Особливості грошового обігу в різних моделях економіки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Поняття "грошовий оборот", зміст, структура і класифікація

2. Особливості грошового обороту в різних моделях економіки

3. Національні особливості грошового звернення до різних моделях економіки

Висновки

Список літератури


Запровадження

 

Як централізований інститут із управління суспільством складається з політичної, економічної, соціальної, релігійної та інших структур. Основу економічної структури становлять відносини, які виникли у державі. У цих питаннях беруть участь чотири суб'єкта: держава, регіон, господарюючий суб'єкт, громадянин. В кожного з цих суб'єктів своїх прав обов'язки, цілі й завдання. Беручи відносини між собою, ці суб'єкти беруть участь у товарно-грошових відносинах, що зумовлює створенню грошової і легальною фінансовою систем.

Відмінності грошових систем різних країн обумовлені їх культурними, мовними і історичними особливостями. Ознайомлення з грошовими системами різних держав і мета даної роботи.

Завдання даної роботи полягають у тому, щоб дати визначення поняття "грошова система", виявити основні елементи грошової системи та її види, розглянути, і проаналізувати грошові системи у різних моделях економіки.

 


1. Поняття "грошовий оборот", його зміст, структура і класифікація

 

У різних джерелах існують різноманітні визначення поняття "грошовий оборот":

- сукупність грошових платежів, скоєних гаразд безготівкових перерахувань і з допомогою готівки;

- прояв сутності грошей до їх русі;

- узятий сам процес безперервного переміщення грошей між суб'єктами економічних відносин їхнього взаємного задоволення є грошовий оборот.

Всі ці визначення мають вади суспільства і сховані змісту грошового обороту. Перше визначення - кількісне, і це більш адресований відображення величини грошового обороту; друге - не так хоча б оскільки сутність грошей проявляється у їхніх функціях, а чи не у тому русі. Найвдаліше третє визначення, оскільки там грошовий оборот характеризується як процес, причому процес безперервний. Але не можна погодитися, що переміщення грошей відбувається виключно між суб'єктами економічних відносин. Гроші можуть здійснювати рух і поза рамками економічних відносин.

У фундаменті економічної літературі часто змішуються поняття "грошовий оборот", "платіжний оборот", "грошове звернення", ">денежно-платежний оборот". Тим часом усі ці поняття різняться між собою. Так, поняття грошовий оборот більш вузьке поняття ніж платіжний оборот.

>Платежний оборот — процес безперервного руху коштів платежу, що у країні. Він містить як рух грошей, а й рух інших засобів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів тощо. буд.). Грошовий оборот є, отже, складовою платіжного обороту. Грошове звернення, своєю чергою, служить складовою грошового обороту. Звернення грошових знаків передбачає їх постійний перехід від самих юридичних чи фізичних осіб решти. Наприклад, банк видає грошові знаки інституту, які у касу банку. З каси банку ці грошові знаки надходять студентові у вигляді стипендії. Студент купує ті грошові знаки товари над ринком. Продавець товару ті грошові знаки набуває товари у книгарні. Магазин здає ці грошові знаки до банку. Банк знову надає грошові знаки інституту тощо. буд.

Звертатися і можуть лише готівкові гріш. Безготівкові грошові знаки як записів по депозитним банківських рахунків не звертаються. Кожна нова товарна чинетоварная угода чи платіж потребують і нової записи по банківських рахунків. Однією записом не можна обслужити кілька товарних угод. Тому поняття "грошове звернення" можна віднести лише у частини грошового обороту, саме - доналично-денежному обороту.

Підденежно-платежним оборотом розуміється частина грошового обороту, де функціонують як платежу, незалежно від цього безготівковий це оборот чи готівковий.

Грошовий оборот складається із окремих каналів руху грошей між:

• центральним банком і комерційними банками;

• комерційними банками;

• підприємствами і міжнародними організаціями;

• банками і підприємствами і міжнародними організаціями;

• банками і населенням;

• підприємствами, організаціями та населенням;

• фізичними особами;

• банками і фінансовими інститутами різного призначення;

• фінансовими інститутами різного призначення і населенням.

Щодо кожного з цих каналів гроші роблять зустрічний рух.

Структуру грошового обороту можна визначати з різних ознаками. У тому числі найпоширенішим є класифікація грошового обороту залежно від форми які у ньому грошей. У цій ознакою грошовий оборот підрозділяється на безготівковий іналично-денежний обертів. Проте, всю важливість такий класифікації, вона відбиває економічного змісту окремих частин грошового обороту. Тому поруч із даним ознакою класифікації грошового обороту варто використовувати і той ознака - характер відносин, які обслуговує та чи інша частини грошового обороту.

Залежно від рівня цього ознаки грошовий оборот розбивається втричі частини:

• грошово-розрахунковий оборот, що обслуговує розрахункові відносини за товари та і з нетоварним зобов'язанням юридичних і фізичних осіб;

• грошово-кредитний оборот, обслуговуючий кредитні відносини у господарстві;

•денежно-финансовий оборот, обслуговуючий зав'язуванні фінансових відносин у господарстві.

Нарешті, можна класифікувати грошовий оборот залежність від суб'єктів, між якими рухаються гроші. У цій ознакою структура грошового обороту буде така:

• оборот між банками (міжбанківський оборот);

• оборот між банками і юридичними і фізичними особами (банківський оборот);

• оборот між юридичних осіб;

• оборот між юридичними і фізичними особами;

• оборот між фізичними особами.

 

2. Особливості грошового обороту в різних моделях економіки

 

Різні моделі економіки накладають свій відбиток на характер грошового обороту, не змінюючи у своїй його суті Доповнень і структури. Це позначається на особливостях грошового обороту приадминистративно-распределительной та ринкової моделях економіки.

У разіадминистративно-распределительной моделі економіки грошовому обороту були властиві такі особливості:

• готівковий і безготівковий обертів обслуговували розподільні відносини у господарстві. Весь громадський продукт як коштів виробництва та як продуктів й нових послуг розподілявся: у разі - системою матеріально-технічного постачання; у другому - системою державних торгових точок відповідно до платнею (заробітною платою), одержуваним членами суспільства;

• законодавчо ділився на безготівковий і готівковий обертів причому безготівковий оборот переважно обслуговував розподіл коштів виробництва, а готівковий обіг - розподіл предметів споживання;

• служив об'єктом директивного планування державою;

• функціонував у межах єдиної державної форми власності;

• був централізовано;

• безготівковий іналично-денежние обертів відбувалися практично незалежно друг від друга;

• існувала монополія державного банку на емісію як безготівкових, і готівкових грошових знаків;

• не існував механізм банківського мультиплікатора.

У разі ринкової моделі економіки особливості грошового обороту такі:

• обслуговує переважно ринкові відносини у господарство і лише у незначній їх частині - розподільні відносини;

• немає чіткого законодавче розподіл між безготівковим і готівковим грошовими оборотами;

• служить об'єктом прогнозного планування державою, комерційними банками, юридичними і фізичними особами;

• функціонує за умов існування різної форми власності;

• децентралізований;

• безготівковий іналично-денежний обертів пов'язані один з одним -налично-денежний оборот здійснюється лише з урахуванням безготівкового обороту;

• емісію безготівкових грошей здійснює система комерційних банків, емісію готівки - державний банк;

• функціонує механізм банківського мультиплікатора.

Взаємозв'язок грошового обороту і системи ринкових відношенні при ринкової моделі економіки представлена на рис. 2.1.

Як очевидно з малюнка, система ринкових відносин розпадається на дві сфери: грошово-товарних іденежно-нетоварних відносин. Особливістю грошово-товарних відносин і те, що відбувається грошовий, а й товарний (вартісної) обертів, оскільки рух грошей тут пов'язаний із зустрічним рухом товарів.

Приденежно-нетоварних відносинах вартісного обороту немає, змінюються лише власники грошей. Наприклад, над ринком ресурсів у кредитора тимчасово зменшується кількість наявних проблем нього від грошей і, цим, зменшується право вийшла у інших сфер ринку. У позичальника ж зростає кількість наявних проблем нього грошей немає та цим збільшується її можливість інші ринки. Кожна частина грошового обороту обслуговує свою сферу ринкових відносин, причому гроші вільно переходять із частині грошового обороту до іншої, що дозволяє оперативно підкидати їх з однієї сфери ринкових взаємин у іншу відповідно до що складається у дії закону попиту й пропозиції кон'юнктурою ринку. На відміну з інших ринків валютний ринок не обслуговується конкретно якийсь частиною грошового обороту, він управі лише збільшує чи зменшує цей оборот.


>Рис. 2.1. Взаємозв'язок окремих частин грошового обороту і системи ринкових взаємин у господарстві

 

Можна сформулювати дві основні завдання, які вирішує грошовий оборот, обслуговуючи систему ринкових відносин, що визначає його роль:

• грошовий оборот, перерозподіляючи гроші між своїми частинами, забезпечує вільний перелив капіталу з однієї сфери ринкових взаємин у іншу, цим здійснюючи їх взаємозв'язок;

• в грошовому обороті створюються нові гроші, щоб забезпечити задоволення потреб у яких всі сфери ринкових відносин.

Отже, як було зазначено раніше, грошовий оборот умовах ринкового моделі економіки обслуговує як ринкові, а й розподільні відносини у господарстві. Це насамперед зав'язуванні фінансових відносин, пов'язані з тривалим існуванням до місцевих бюджетів; кредитні відносини, пов'язані з наданням центральним банком кредитів уряду, і навіть пільгових кредитів комерційних банків.

 


3. Національні особливості грошового звернення до різних моделях економіки

 

Основними елементами економічної системи є соціально-економічні відносини, що базуються на сформованих у кожному економічної системі формах власності на економічні ресурси, і результати господарську діяльність; організаційні форми господарську діяльність; господарський механізм, тобто. спосіб регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні; конкретні економічні зв'язок між господарськими суб'єктами.

У межах тій чи іншій економічної системи існують різноманітні моделі економічного розвитку країн і. Розглянемо характерні риси основних типів економічних систем.

Грошовий оборот США.

Нині США мають структурою грошового звернення, яку визначають три основних емітента грошей. Ета Міністєрство фінансів (казначейство), Центральний банк (ФРС), комерційних банків.

Міністерство фінансів США випускаємелкокупюрние (казначейські гроші) квитки від 1 до 10 доларів, срібні монети і розмінні, звані неповноцінні монети, одержані із звичайних металів (нікелю, міді). До того емісія казначейських грошей становила 11% готівкової грошової маси. У цьому більша частина припадає на монети.

Федеральна резервна система від імені федеральних резервних банків випускає банкноти, що є головним засобом готівково-грошового обороту країни. Комерційні банки емітують переважно векселі, чеки, адже кредитні картки, електронні гроші, які спільно утворюють безготівкові гроші. 90% всіх платежів США виробляється шляхом безготівкових розрахунків. У цьому слід зазначити, що вищий рівень безготівкових розрахунків й частка безготівкових грошей до грошовій масі, тим нижче ймовірність інфляційних спалахів.

Важливою основою безготівкових розрахунків у США є депозити до запитання як вторинний елемент грошової маси. Кошти, які концентруються цих рахунках, належать у основному великим корпораціям і заможним верствам населення. Головним інструментом безготівкового обігу грошей є чек.

Іншими формами безготівкових розрахунків є автоматизовані методи розрахунків й використання ЕОМ у вигляді кредитних карток, і навіть системапредуведомленних платежів (банк автоматично зараховує сучасний рахунок клієнта чи , навпаки, списує з його рахунки суми із заздалегідь укладеним договору, не вимагаючи схвалення клієнтури у кожному даному випадку). Такі списання здійснюються за комунальним видатках, квартирній платі, страховим внескам, платежах по заставних. Серед надходжень – вести, пенсії, рентні платежі.

Грошове звернення до Великобританії.

Головним виглядом грошей до Великобританії служать гроші у безготівковій формі, тобто. вартість рахунках банках – депозитні гроші. Готівку становлять близько 32 % всієї грошової маси зверненні.

Переважна розвиток безготівкових розрахунків й посилення взаємозв'язку між грошовим обігом і рухом позичкового капіталу зумовили в усіх країнах істотне розширення меж грошової маси з допомогою нових видів кредитних зобов'язань.

Крім казначейства, випускаючого монети, емітентами грошей до Великобританії є Банк Англії й комерційних банків. Банк Англії монопольно здійснює випуск банкнотів на сумі, обумовленою казначейством та затвердженого парламентом.

Банк Англії розділений на два департаменту:

1.Эмиссионний. пов'язаний тільки з випуском банкнот.

2. Банківський, що здійснює решту операцій.

Як забезпечення випуску банкнотЭмиссионний департамент набуває державні облігації і казначейські векселі, і навіть купує векселі та інші зобов'язання в банків.

Аналізуючи цей етап випущені банкноти перебувають у Банку Англії як його Банківського департаменту. Потім уряд використовує кошти з свого рахунки Банку Англії.

Отже, збільшуються залишки на рахунках банків Банку Англії й депозити клієнтів цих банків. А кількість банкнотів на зверненні доки змінюється: випущені банкноти залишаються у Банку Англії. Але грошова маса у спілкуванні все-таки збільшується внаслідок зростання депозитів у комерційних банках банках.

Безготівкові розрахунки у Великій Британії припадає лише 8% у кількості платіжних операцій, досягають 90% їх вартості. Найбільшу питому вагу вартості всіх безготівкових платежів – 51,4% - посідає кредитні і дебетові платежі з перерахування, причому у основному автоматизовані.

>Чеки займають друге місце за вартістю – 47,8% і перше за кількістю. Останніми роками у Великій Британії відбувається:

1) зменшення частки чеків за кількістю вартості;

2) збільшення частки платежів з автоматизованому переліченню, карток і електронних платежів;

3) використання чеків переважно на оплату значних сум.

Грошове звернення мови у Франції.

Структура грошового звернення мови у Франції поділяється на дві основні поняття: грошова маса кафе і ліквідні кошти на економіці. Грошова маса – агрегат М1 – включає у собі готівка, тобто. банкноти і розмінну монету, і записані на рахунки гроші, які випускають з урахуванням вкладів до запитання в російських банках, бюро поштових перекладів, казначействі.

Відбувається виявлення тенденції до підвищення безготівкового обороту.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація