Реферати українською » Финансовые науки » Заповнення податкової декларації


Реферат Заповнення податкової декларації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Заполняем податкові декларації. Правильно заповнюємо!

Відповідно до ст. 63 частині таки Податкового кодексу Республіки Білорусь у форми податкових декларацій (розрахунків) із податків, зборів (мита) і Порядок заповнення встановлюються Міністерством із податків і зборів Республіки Білорусь у. Наприкінці минулого року її Міністерством із податків і зборів Республіки Білорусь у було прийнято рішення від 22.12.2008 № 110 «Про затвердження форм податкових декларацій (розрахунків), Інструкції про порядок ведення регістрів податкового обліку з податку прибуток, про деякі питання заповнення податкових декларацій (розрахунків) і визнання що втратили силу деяких нормативних правових актів міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у» (далі - Постанова № 110), яким затверджені такі форми податкових декларацій (розрахунків):

   - з податку прибуток;

   - з податку нерухомість для організацій;

   - зі сплати за землю юридичних;

   - з податку виробникам сільськогосподарської продукції;

   - з податку придбання автомобільних транспортних засобів;

   - з податку ігорний бізнес;

   - з податку прибутки від здійснення лотерейній діяльності;

   - з податку прибутки від проведення електронних інтерактивних ігор.

Також Постановою № 110 було затверджено Інструкція про порядок ведення регістрів податкового обліку з податку прибуток.

Розглянемо докладніше ряд особливостей, встановлених Постановою № 110, у частині заповнення деяких видів податкових декларацій (розрахунків).


Податок з прибутку

При заповненні податкової декларації (розрахунку) з податку прибуток і застосування різних ставок прибуток треба враховувати, що з визначення розміру сум прибутку до оподаткування з кожної ставці (рядок 11 податкової декларації) виробляється розподіл сум податку нерухомість по будівлям, спорудам, крім податку з вартості об'єктів незавершеного будівництва, офшорного і гербового зборів,исчисленних відповідно до законодавством; сум прибутку, що припадає дні республіканських суботників, які у відповідно до законодавства (рядок 9 податкової декларації (розрахунку)), і сумльготируемой прибутку (рядок 10 податкової декларації).

Розподіл виробляється з частки позитивних значень показників податкової бази різним ставками, розкритих по рядку 8 податкової декларації (розрахунку) «Податкова база» по графам 4, 5, 6 і аналогічних сім, у сумі цих показників.

Приклад 1

Прибуток організації оподатковується з прибутку за ставками 24 та дванадцяти%. Податкова база в минулому періоді становила 10 000 000 крб. У тому числі 8 000 000 крб. - прибуток, оподатковувана за ставкою 24%, відповідно, 2 000 000 крб. - прибуток, оподатковувана за ставкою 12%. Сума податку нерухомість по будівлям, спорудам становила 1 000 000 крб.

Сума податку нерухомість, яка припадає з прибутку, оподатковуваний за ставкою 24%, дорівнює 800 000 крб. (1 000 000 x 8 000 000 / 10 000 000). Сума податку нерухомість, яка припадає з прибутку, оподатковувана за ставкою 12%, становитиме 200 000 крб. (1 000 000 x 2 000 000 / 10 000 000).

Відповідно, прибуток, оподатковувана податком за ставкою 24%, становитиме 7 200 000 крб. (8 000 000 – 800 000), а прибуток, оподатковувана за ставкою 12%, - 1 800 000 крб. (2 000 000 – 200 000).

Розділ II податкової декларації (розрахунку) «Розрахунок податок з прибутку освітніми установами, що фінансуються з республіканського чи місцевої бюджетів, установами, забезпечують отримання професійно-технічної й середнього спеціальної освіти» заповнюється цими установами у частині доходів, отримані від здійснення видів діяльності з переліку, затвердженого Радою Міністрів Республіки Білорусь у, за підсумками закінчення календарного року. Слід звернути на той факт, що податкова декларація (розрахунок), яка містить такий поділ, представляється раз на рік пізніше 20 січня року, наступного за завершеним календарним роком. Розділ III податкової декларації (розрахунку) «Відомості про заниженні (завищенні)подлежавшей сплаті за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду податок» заповнюється при реалізації, безоплатну передачу (крім безоплатної передачі у межах власника з його рішенню чи рішенню уповноваженого їм органу), ліквідації, здачі у найм (іншевозмездное і безоплатне користування) об'єктів основних засобів,участвующих у підприємницькій діяльності (чи їх частини), та, незавершених будівництвом (чи їх частини), протягом два роки з їх набуття чи споруди, з яких було надано пільга з податку прибуток.

Податок нерухомість для організацій

Податкова декларація (розрахунок) з податку нерухомість для організацій представляється до інспекції МНС за місцем постановки платника на облік. За наявності об'єктів оподаткування (зокрема об'єктів незавершеного будівництва), розташованих поза адміністративно-територіальної одиниці, біля якої цей платник полягає обліку, інспекція МНС, у якій полягає обліку платник, має само переслати податкову декларацію (розрахунок) з податку нерухомість для організацій інспекцію МНС за місцем розташування об'єктів оподаткування.

Розрахунок податку за будівлям і спорудам виробляється у розділі I податкової декларації (розрахунку), а, по об'єктах незавершеного будівництва - розділ II цієї податкової декларації (розрахунку).

Слід враховувати, що показники граф 2, 3, 4 і п'яти п. 1 розділу I і розділу II податкової декларації (розрахунку) за ще ненаступившим термінів сплати заповнюються з сум податку, призначені до сплати за цими термінів, розрахованих у вищій заповненою графі відповідного розрахунку податку, а показники цих граф по завершеним термінів сплати не змінюються.

У рядку 7 п. 1.1 розділу I податкової декларації (розрахунку) «Ставка податку (0,1% чи 1%)» вказується ставка, розрахована пропорційно кількості кварталів, решти до кінця року. Відповідно, за графою 3 відбивається ставка 0,1 чи 1%, за графою 4 - ставка 0,075 чи 0,75%, за графою 5 - ставка 0,05 чи 0,5%, за графою 6 - ставка 0,025 чи 0,25%.

У рядку 4 п. 1.1 розділу II податкової декларації (розрахунку) «Ставка податку (1% чи 2%)» вказується ставка, розрахована пропорційно кількості кварталів, решти до кінця року. Відповідно, за графою 3 відбивається ставка 1 чи 2%, за графою 4 - ставка 0,75 чи 1,5%, за графою 5 - ставка 0,5 чи 1%, за графою 6 - ставка 0,25 чи 0,5%.

При заповненні податкової декларації (розрахунку) слід звернути увагу, що графи 4, 5 і шість п. 1.1 розділу I і розділу II податкової декларації (розрахунку) заповнюються в тому разі, тоді як I, II чи III кварталі відповідно можна говорити про вибуття або надходження будинків та споруд, об'єктів незавершеного будівництва, виникнення або втрата права на пільги, перехід із особливого режиму оподаткування спільний порядок оподаткування. У цьому показники рядків за зазначеними графам позначаються на податкової декларації (розрахунку) шляхом внесення змін до неї зміни й доповнення і визначаються шляхом проведення розрахункових коригувань до показників рядків граф 3, 4 і п'яти відповідно порядку, передбаченому Законом Республіки Білорусь у «Про податок нерухомість».

У разі у організацій протягом року права на пільгу з податку ця пільга надається починаючи з кварталу, наступного за кварталом, у якому виникло декларація про пільгу, а при втрати протягом року права на пільгу з податку літочислення і сплата податку виробляються починаючи з кварталу, наступного за кварталом, у якому таке втрачено.

Причому у разі права на пільгу річна сума податку зменшується на суми, обчислені з залишкової вартості будинків, споруд й вартості об'єктів незавершеного будівництва на 1 січня звітного року (у разі виникнення протягом звітного року права на пільгу на іншу дату - на 1-е число першого місяця кварталу, наступного за кварталом, у якому виникло декларація про пільгу) і податку,рассчитиваемой виходячи з річний ставки пропорційно кількості повних кварталів, решти до закінчення поточного календарного року. При втрати права на пільгу річна сума податку нерухомість поповнюється суму,исчисляемого з залишкової вартості будинків, споруд й вартості об'єктів незавершеного будівництва на 1 січня звітного року (при втрати протягом звітного року права на пільгу на іншу дату - на 1-е число першого місяця кварталу, наступного за кварталом, у якому втрачено декларація про пільгу) і податку,рассчитиваемой виходячи з річний ставки пропорційно кількості повних кварталів, решти до закінчення поточного календарного року.

По будівлям, спорудам і об'єктах незавершеного будівництва,вибивающим у організацій протягом року, сплата податку припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому можна говорити про подібне вибуття.

При придбанні організаціями будинків, споруд або виникненні об'єктів незавершеного будівництва, якими минули всі терміни будівництва об'єкта, протягом року річна сума податку, підлягаючий сплаті, поповнюється податок, обчислені з залишкової вартості придбаних будинків, споруд або вартості об'єктів незавершеного будівництва на 1-е число першого місяця кварталу, наступного за кварталом, у якому можна говорити про таке придбання (виникнення) і податку,рассчитиваемой виходячи з річний ставки пропорційно кількості повних кварталів, решти до закінчення поточного календарного року.

Платежі за землю юридичних

Податкова декларація (розрахунок) зі сплати за землю юридичних представляється до інспекції МНС за місцем постановки платника на облік. За наявності об'єктів оподаткування, розташованих поза адміністративно-територіальної одиниці, біля якої цей платник полягає обліку, інспекція МНС, у якій полягає обліку платник, повинна самостійно переслати податкову декларацію (розрахунок) до інспекції МНС за місцем розташування об'єктів оподаткування.

Розрахунок земельного податку виробляється у залежність від місця розташування земельних ділянок. Розрахунок земельного податку за земельних ділянках, розташованим поза р. Мінська, виробляється у розділі I податкової декларації (розрахунку), а, по земельних ділянках, розміщеним у р. Мінську, - розділ II податкової декларації (розрахунку). Розрахунок орендної плати щодо земельних ділянок, наданих оренду, виробляється у розділі III податкової декларації (розрахунку) незалежно від місця розташування земельних ділянок.

Земельний податок, і орендної плати за землі сільськогосподарського призначення до р. Мінську розраховуються, відповідно, розділ I і розділі III податкової декларації (розрахунку).

По земельних ділянках, розміщеним у межах одного адміністративно-територіальної одиниці, складається окремий розрахунок земельного податку або орендної плати із зазначенням інспекції МНС по району, місту, району у місті за місцем розташування зазначених земельних ділянок.

Єдиний податок виробникам сільськогосподарської продукції

При заповненні податкової декларації (розрахунку) з податку виробникам сільськогосподарської продукції треба враховувати, що засобам від продукції, товарів (робіт, послуг), іншогоимущества, відбиваним в рядку 1, належать до тому числі:

   - реалізація продукції, товарів (робіт, послуг) своїм працівникам;

   - реалізація (погашення) цінних паперів;

   - безплатна передача товарів (робіт, послуг), інших цінностей, цінних паперів, майнові права, крім випадків безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), інших цінностей, цінних паперів, майнові права державних органів, зокрема місцевим виконавчим і розпорядницьким органам, і навіть організаціям, зазначених у абзацах 2–6подп. 9 год. 15 п. 2 ст. 2 Закону Республіки Білорусь у «Про податки з доходів і прибуток».

Відповідно до п. 2 ст. 2 даного законодавчого акту на склад доходів від позареалізаційних операцій з оподаткування не включаються товари (роботи, послуги), кошти й інші цінності, майнових прав, безоплатно отримані:

   - правонаступником (правонаступниками) організації при реорганізації цієї організації;

   - Республікою Білорусь чи його адміністративно-територіальними одиницями, зокрема від імені державних спеціально уповноважених юридичних осіб і громадян;

   - республіканськими і комунальними унітарними підприємствами у вирішенні власника майна, що перебуває Республіки Білорусь у чи його адміністративно-територіальної одиниці, або уповноваженого їм органу;

   - у межах власника з його рішенню чи рішенню уповноваженого їм органу;

   - сільськогосподарськими організаціями, зокрема селянськими (фермерськими) господарствами (за умови напрями зазначеногоимущества в розвитку сільськогосподарського виробництва).

До доходах від позареалізаційних операцій, відбиваним в рядку 2, ставляться доходи,включаемие відповідно до законодавством у складі доходів від позареалізаційних операцій при обчисленні прибуток.

 

Внесення зміни й доповнення до податкової декларації

При виявленні у податковому декларації (розрахунку), поданої за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду, неповноти відомостей чи помилок, що призводять до заниження (завищення) підлягає сплаті податок, збору (мита), платник (інше зобов'язане обличчя) повинен вносити зміни і (чи) доповнення до податкової декларації (розрахунок). Відповідні інформацію про внесених змінах й доповнення позначаються на податкової декларації (розрахунку), представленої за черговий звітний період поточного податкового періоду, крім випадків, передбачених нижче.

Податкова декларація (розрахунок) з податку, збору (миту) з внесеними змінами і доповненнями видається під час проведення виїзний податкової перевірки за податковий або звітний період,подвергаемий податкову перевірку.

З цього за виявленні у податковому декларації (розрахунку) із податків, що обчислюються наростаючим результатом початкугода1, представленої за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду, неповноти відомостей чи помилок, включаючи виявлення неповноти відомостей чи помилок за результатами перевірок податкових та інших контролюючих органів щотижня, що призводять до заниження (завищення)подлежавшей сплаті податок, відповідні факти про зміни і доповнення, внесених до податкової декларації (розрахунок), позначаються на податкової декларації (розрахунку), представленої за черговий звітний період поточного податкового періоду, розділ «Відомості про заниженні (завищенні)подлежавшей сплаті за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду податок» (далі - Дані).

Цей розподіл заповнюється окремо кожний податковий період, протягом якого виявлено неповнота відомостей чи помилки, включаючи виявлення неповноти відомостей чи помилок за результатами перевірок податкових та інших контролюючих органів щотижня.

При виявленні неповноти відомостей чи помилок у податковому декларації (розрахунку), представленої за минулий податковий період, заповнюється частина I і частина II розділу Даних.

Приклад 2

У 2009 року виявлено, що у 2008 року під час обчисленні прибуток не враховано суму позареалізаційних доходів.

Необхідно заповнити обидві частини розділу Даних.

При виявленні неповноти відомостей чи помилок у податковому декларації (розрахунку), представленої за минулий

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація