Реферати українською » Финансовые науки » Закордонна практика оподаткування нерухомості


Реферат Закордонна практика оподаткування нерухомості

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою РФ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«>Волгоградский державний університет»

Факультет світової економіки та фінансів

Кафедра теорії фінансів, кредиту та оподаткування

Зарубіжна практика оподаткування нерухомості

Виконали:

Студентки факультету

>МЭиФ

ГрупиНО-062

>Григорева У.

>Хомутецкая М.

Волгоград, 2009


>Оглавление

>Оглавление

Запровадження

1. Порівняльний аналіз оподаткування нерухомості там

1.1 Принципи оподаткування нерухомості там

1.2 Порівняльна характеристика податку нерухомість там

2. Зарубіжна практика оподаткування нерухомості

2.1 Питання практики оподаткування нерухомості країнах Європи

2.2 Характерні відмінності діючої практики оподаткування нерухомості США

2.3 Податок нерухомість за іншими іноземних державах СНД і країнах-учасницях СНД

Укладання

Список літератури

 

Запровадження

 

Податок нерухомість, розрахований виходячи з її ринкову вартість, успішно застосовують у багатьох країн світу. Систему оподаткування нерухомості добре зарекомендувала себе з погляду виконання фіскальної, стимулюючої та соціальній функції як у країнах із добре розвиненою ринковою економікою, і у країнах із перехідною економікою. Податок нерухомість становить до 95% всіх надходжень у місцевих бюджетів Нідерланди, до 81% - у Канаді та до 52% - мови у Франції. У залежно від штату ця частка їх може становити від 10 до70%. Тому, за послідовному проведенні концептуальних прийомів цю систему може статися успішно впроваджена Російської Федерації.

Коли щодо сучасної Росії податку нерухомість є нове і елементи механізмів оподаткування землі і розбазарювання майна ввійдуть складовою в комплексний механізм оподаткування нерухомості, на впровадження до позитивних результатів розвитку теорії та практики оподаткування нерухомості доцільно звернути увагу до що сформувався у країнах практичного досвіду стягування податку нерухомість, податків на грішну землю й передати майно.

У цьому слід подивитися на і практику державної реєстрації речових правий і обліку нерухомості у міністерствах закордонних державах, оскільки передовсім від повноти обліку об'єктів податку (об'єктів нерухомості) залежать ефективність оподаткування нафтопереробки і зростання надходжень податкових надходжень до бюджетів.

Мета роботи залежить від аналізі світового досвіду у сфері оподаткування нерухомості там.

Відповідно до метою роботі вирішуються такі:

1) Порівняти діючий податку нерухомість інших країнах;

2) Розглянути питання практики оподаткування нерухомості країнах Європи;

3) Проаналізувати відмінності діючої практики оподаткування нерухомості США;

>4)Охарактеризовать податку нерухомість інших іноземних державах СНД і країнах-учасницях СНД;

Об'єктом роботи виступає податку нерухомість.

Предметом роботи є підставою аналіз податку нерухомість там.

Як теоретичної основи вивчення у роботі застосовувалися праці та навчальні посібники російських авторів з податку нерухомість як-отГ.Н.Присягина, О.Г.Проскурин,Л.Г.Ходов та інших. Під час написання курсової роботи, було розглянуто різні інформаційні джерела: підручники, журнальні статті.

Курсова робота складається з запровадження, більшості, що включає у собі дві глави, ув'язнення й списку літератури. У першій главі дається характеристика принципів податку нерухомість там. У другій главі наводиться докладна характеристика податку різних країнах. Робота оформлена кількома таблицями.


1. Порівняльний аналіз оподаткування нерухомості там

 

1.1 Принципи оподаткування нерухомості там

Світова практика виробила основні засади, дозволяють організувати оподаткування нерухомості найбільш раціональним чином.

1. Об'єктом оподаткування виступають земля та будівлі. У деяких країнах і той ж закон регулює оподаткування як землі, і будівель (ФРН, Туреччина, Швеція); за іншими - оподаткування землі і будівель складає підставі різних законів (Австралія, Данія, Новій Зеландії).

2. Як підстави обчислення бази податку найчастіше виступає ринкова вартість оподатковуваних об'єктів. Однак уСоединенном Королівстві Велика Британія чи Північна Ірландія і Французької Республіці в основі приймається орендна вартість (потенційна середньорічна величина доходу оренди нерухомого майна).

3. При визначенні вартості нерухомого майна зазвичай використовується не індивідуальна оцінка кожного окремого об'єкту, а масова оцінка - систематична оцінка груп об'єктів нерухомості за станом певну дату, з допомогою стандартних процедур і статистичного аналізу.

4. Пільги надаються або соціально незахищеним платникам податків, або за типам нерухомості, які забезпечують здійснення суспільно корисних видів діяльності, або за об'єктах, які у державної (муніципальної) власності, щоб уникнути «перекладання грошей із однієї кишені на другий». Перевага зазвичай віддаєтьсяльготированию об'єктів (типів нерухомості), а чи не платників податків, відповідно до принципом: податком безпосередньо оподатковується сама нерухомість, радше - його власник.

У багатьох промислово розвинутих країн існує приблизно однаковий перелік пільг, наданих через відкликання сплатою податку. Не сплачують податок державних установ, посольства, підприємства транспорту та зв'язку. Пільговим є оподаткування освітніх, релігійних, благодійних, спортивних організацій, і навіть організацій з надання соціальних послуг. Особливо пільговим всюди є оподаткування сільськогосподарської землі і лікарень.

Однією за складних проблем оподаткування нерухомості є визначення оцінної ціною землі і будівель. На думку фахівців, податку нерухомість належить до непопулярних. Один із цього - небезпека довільності оцінки й те що, що вона проводиться нечасто. Друга причина у цьому, що з визначенні податок до уваги не приймаються особисті обставини, у яких перебуваєплательщик[1].

 

1.2 Порівняльна характеристика податку нерухомість там

Податок на нерухомого майна існує приблизно 130 країн світу, але значимість його різна. У багатьох країн надходжень від цього податку становлять 1-3% загальних податкових надходжень до бюджету всіх рівнях влади, США цю цифру близька до дев'ятої%. У багатьох країн значення податку нерухомого майна знизилося, наприклад, у Великобританії. У країнах значення податку зросла (Португалія, Іспанія, Індонезія), позаяк у податкового законодавства було внесено істотних змін у частині оподатковування житла.

Оподаткований база, як і об'єкти оподаткування, за кордоном має відмінності. Ці відмінності характеризуються як об'єктом оподаткування, а й оподаткованого вартістю. Вони показані в таблиці 1.

Таблиця 1.Варіанти визначення оподатковуваної бази нерухомість

№п/п  Об'єкт оподаткування №п/п >Облагаемая податком вартість
1. Земля 2.1. Ринкова вартість
2. Поліпшення (будинку, споруди, будівлі приміщення) 2.2. Сума річний орендної плати
3. Уся нерухомість (земельну ділянку і всі поліпшення у ньому) 2.3. >Нестоимостная основа - площею або іншими фізичним характеристикам

На цей час що його великі реформи податкових систем країн, зокрема США, Німеччина, Франція. Їх загальне напрям пов'язаний із прагненням держави ініціювати приватних інвестицій в до житлового будівництва і модернізацію. У цьому акцент у фіскальній політиці зарубіжних індустріальних країн переноситься на фіксовані податки: податку нерухомість, податку продажу, різні неподаткові збори.

Як показує світовий досвід, основу фінансово-економічної автономії місцевих органів становить податку нерухомість (наприклад,поимущественний - США, Японії;поземельний - у Німеччині, Франції; земельний податок з будинків податку житло мови у Франції; податку нерухомого майна податку прирощення вартості земельних ділянок у межах міста - хто в Іспанії), збір якого і розпорядження отриманими засобами відбуваються винятково на місцевому рівні.

Об'єктами оподаткування цим податком служать земля, будівлі (промислові і житлові) інші види нерухомості. Базою оподаткування майже в усіх країнах є оцінна вартість майна. Оскільки оподаткування і вилучення цього податку відбуваються відповідно до місцевому законодавству, то ставки податку різняться і встановлюються як і в процентному відношенні вартості майна, і у вигляді твердої суми з одиниці вартості майна.

Розглянемо системи оподаткування нерухомості деяких розвинених країн у цілях аналізу їх характерних рис.

Оцінюючи вартості оподатковуваного податком нерухомого майна використовуються два історично сформованих способу: оцінка з урахуванням річний орендної плати (Франція, Великобританія) на основі гаданої продажем ціни (країни Північної Європи, Латинська Америка, США, Японія).

Усі податки нерухомість мови у Франції - земельні податки на забудовані інезастроенние ділянки, і навіть податку житло - є місцевими, ставки цих податків і Порядок сплати визначаються місцеві органи влади й витрачаються виключно ними.

Земельний податку забудовані ділянки стягується з обладнаних ділянок. Податок стосується всієї нерухомості: будинків, споруд, резервуарів і басейнів, і навіть ділянок, виділені на будь-якого призначення. Оподаткований база, зазвичай, дорівнює половині кадастрової орендної вартості ділянки. Від даного податку звільняється державна власність, і навіть фізичні особи віком старше 75 років, особи, отримують спеціальні посібники з українських громадських фондів. Земельний податкунезастроенние ділянки зачіпає поля, луки, лісу, кар'єри, болота тощо.Налогооблагаемой базою податку служить 80% кадастрової вартості ділянки. Від податку звільнені ділянки, які у публічній власності. Податок на житло стягується і з власника житлових будинків, і з орендарів. Малозабезпечені особи звільнені від податку цілком або частково за місцем їх основного проживання.

У Японії податки на майно фізичні і юридичних осіб сплачують по однаковою ставці. Зазвичай це становить 1,4% вартості майна. Перегляд його виробляється разів у 3 роки. У базу оподаткування входить все нерухомого майна, зокрема житлові приміщення, земля; цінних паперів, банківські депозити.

Податки сплачуються також за переході власності від однієї власника до іншого, тобто. на придбання чи продажу майна, успадкування, даруванні, зокрема житла.

Податки на майно становить приблизно 1/3 місцевим податкам. Основою фінансування місцевих органів влади США є не прямі податки, основні у тому числі -поимущественние, поземельні, місцеві податки з спадковості й дарування, продажі і специфічні податки. Міста США мають податкові джерела, головною з яких є податку майно. Наприклад, у Нью-Йорку цього податку забезпечує нині 40% власних доходів бюджету. Він стягується приблизно від 900 тис. будинків та споруд, основну частину яких становлять житлові будинки. Житло оподатковується по диференційованим ставками. Власник квартири платить менше, ніж власник переданого у найми житловий будинок. У оподатковуваний власність входять земля будівлі. База оподаткування дорівнює 1/3 ринкову вартість. Переоцінка нерухомого майна виробляється разів у чотиригода[2].

Залежно від економічних, політичних вимог і соціальних умов конкретні системи оподаткування нерухомості у країні випливає низкаособенностей[3].

Так, переважають у всіх провінціях у Канаді стягується єдиний податку нерухомого майна, що є місцевим у цілому полягає в ринкову вартість землі з усіма спорудами, котрі з ній є. Ставки різняться залежно від виду майна України та у різних адміністративно-територіальних одиницях. Місцева влада планує ставку податку нерухомість з гаданих бюджетних витрат і величини наявної оподатковуваної бази.

За загальним правилом місцеві податки нерухомість можуть бути основою відрахувань з метою прибуткового податку. Проте податки на майно, сплачувані нанезастроенние землі, може бути основою відрахувань лише у розмірі валового доходу з цим землі. Винятком із цього обмеження існує для компаній, чий основний бізнес залежить від здачі у найм, найманні, продажу чи забудові нерухомого майна. Обмежується також можливістю відрахувань з урахуванням місцевим податкам на майно, що з'явилися внаслідок будівлі, реставрації чи перебудови будинку. У Великобританії стягується єдиний податку майно, що використовується для ведення підприємницької діяльності. Оподаткований база у країні - гадана сума річний орендної плати. Податок, виплачений за нерухомість, зайняту з метою торгівлі, бізнесу, професійної діяльності, може бути підставою відрахування для на доходи компаній. У Франції стягуються три різних податку: податки на майно, окремо на забудовані інезастроенние ділянки земель, податку житло. Податок на майно податку житло - це різні види податків, що потенційно можуть накладатися одночасно на власника житла. Податок на забудовані ділянки землі застосовується до будівлям, розташованим мови у Франції, і обчислюється шляхом застосування певних щорічно встановлюваних органами місцевого самоврядування коефіцієнтів до половини вартості умовної орендної плати гаразд, певному місцевим земельним реєстром. Від сплати цього податку звільняються: державна власність; будинку, які перебувають поза міст і призначені для сільськогосподарського використання; фізичні особи, досягли 75 років і отримують посібники з представників громадських фондів і допомоги за інвалідністю.

Податок на забудовані ділянки обчислюється шляхом множення 80% умовної орендної плати за коефіцієнти, встановлювані органами місцевого самоврядування. Від його сплати звільняються ділянки, які у публічній власності, і може звільнятися ділянки, призначені під розвиток сільськогосподарського виробництва. Податок на житло - місцевий податок, сплачуваний щорічно будь-яким обличчям, котрі мешкають у житловому приміщенні на 1 січня кожного року. Податок обчислюється шляхом множення вартості умовної орендної плати житла, певного місцевим земельним реєстром, на коефіцієнти, встановлювані органами місцевого самоврядування. Різні пільги видають у залежність від подружнього стану платника податків. Від податку житло звільнені в цілому або частково малозабезпечені обличчя на частини їхнього основним місцем проживання. В усіх випадках місцева влада планують ставку податку з гаданих бюджетних витрат і величини наявної оподатковуваної бази. У Німеччині податку нерухомість встановлюється щорічно органами місцевого самоврядування на нерухомого майна незалежно з його призначення (комерційне користування чи ні). Він накладається на податкову вартість майна із загальної федеральної ставці 0,35%. Результат збільшується на місцевий коефіцієнт, котрі можуть становитиме від 280 до 600%, через що кінцева ставка коштує від 0,98 до 2,1% податкової вартості майна. Середня ставка становить близько 1,5%. Для юридичних податок може стати основою відрахувань при розрахунку прибуток компаній, і податку підприємців, для фізичних - прибуткового податку, якщо власність використовують у комерційних цілях або сам є джерелом доходів, приміром можна здавати у оренду.

Від сплати податку звільнені державні підприємства, релігійні установи.Застроенние території у п'яти нові землі може мати меншу вартість випадках якщо вони орендуються як житло або використовуються проживання. Не нараховується податку нерухомість житла, побудовані після 31 грудня 1981 р. і по 1 січня 1992 р., протягом десяти календарних років по його дати будівлі.

>Недвижимое майно, що у Данії, може оподатковуватися трьома видами податку нерухомість: податком нерухомість, окружним податком нерухомість, місцевим податком нерухомість, що використовується під офіси, готелі, заводи, майстерні й у інших подібних комерційних цілей. Податки нерухомість можуть

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація