Реферати українською » Финансовые науки » Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства


Реферат Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства

на показники звітний період і вичитати попередні підстановки. Тим самим було матимемо вплив відповідного чинника.

У формулах введемо позначення 1 і 0, які означають відповідно звітний і базисний періоди, і навіть ЖК – ЖК монітор, РБ – системний блок, СВ –струйнийфотопринтер.

У таблиці 1.2. проведемо все основні розрахунки.

За даними таблиці 1.2 проведемо розрахунок вплив чинників зміну чистої виручки.

Загальна зміна чистої виручки становило:

38188,7 – 39938 = -1749,3тис.р.

за рахунок зміна обсягу продажу ЖК моніторів чиста виручка збільшилася на 2652тис.р.:

42590 – 39938 = 2652тис.р.

Зміна чистої виручки під впливом зміни ціни на всі ЖК монітори становило:

40631,5 – 42590 = -1958,5тис.р.

Під упливом зміна обсягу продажу системних блоків чиста виручка знизилася: 38210 – 40631,5 = -2421,5тис.р.

Зміна ціни на всі системний блок так вплинув зміна чистої виручки:

38210 – 38210 = 0. Зміна обсягу продажу струменевих фотопринтерів вплинув зміна чистої виручки так:

38188,7 – 38210 = -21,3тис.р.


Таблиця 1.2 Розрахунок за способом цепних підстановок чинників, які впливають зміна чистої виручки

Показники >Базисний період 1 підстановка (обсяг продажу ЖК замінюємо на звітний) 2 підстановка (ціну ЖК замінюємо на звітну) 3 підстановка (обсяг продажу РБ замінюємо на звітний) 4 підстановка (ціну РБ замінюємо на звітну) 3 підстановка (обсяг продажуСФ замінюємо на звітний) 6 підстановка (цінуСФ замінюємо на звітну)-Отчетний період
>Qжк (прим.) 3100 3600 3600 3600 3600 3600 3600
>Рф.жк (р.) 5304 5304 4760 4760 4760 4760 4760
>Qсб (прим.) 950 950 950 950 950 950 950
>Рф.сб (р.) 22539 22539 22539 22539 19990 19990 19990
>Qсф (прим.) 980 980 980 980 980 970 970
>Рф.сф (р.) 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126

Разом чиста виручкаVр.ч. =

(>Qжк*Рф.жк+Qсб*Рф.сб+Qсф*Рф.сф)/1000

39938 42590 40631,5 38210 38210 38188,7 38188,7

Зміна ціни на всіструйнийфотопринтер так вплинув зміна чистої виручки:

38188,7 – 38188,7 = 0.

Сукупна вплив чинників:

2652 – 1958,5 – 2421,5 + 0 – 21,3 – 0 = -1749,3тис.р.

>Произведенние розрахунки дозволяють зробити такі висновки. за рахунок зростання обсягу продажу ЖК моніторів чиста виручка збільшилася на 2652тис.р. Зменшення чистої виручки під впливом зміни ціни на всі ЖК монітори становило -1958,5тис.р. Зниження обсягу продажу системних блоків вплинув зменшення чистої виручки у вигляді 2421,5тис.р. Ціна на системні блоки неможливо вплинула зміна чистої виручки. Зниження обсягу продажу струменевих фотопринтерів вплинув зменшення чистої виручки у вигляді -21,3тис.р. Ціна наструйнийфотопринтер не змінилася, тому неможливо вплинула зміна чистої виручки. Отже, основними чинниками,визвавшими зниженням чистої виручки, з'явилися зниження ціни на всі ЖК монітори і обсягу продажу системних боків.

Валовий дохід виходить як відмінність між чистої виручкою і обсяг річного собівартістю реалізованої продукції. Отже, зміна чистої виручки прямо пропорційно впливає зміна валового доходу, а зміна річний собівартості без фонду оплати праці – назад пропорційно. До того ж повну собівартість без фонду оплати праці уявімо як різницю між річний повної собівартістю і фонд оплати праці. У таблиці 1.3 уявімо дані визначення впливу чинників зміну валового доходу.


Таблиця 1.3

Найменування показника Рік

Відхилення,

(+,-)

Темп зростання, %
2008 2009
1 2 3 4 5
1. Чиста прибуток від реалізації продукції,тис.р. 39938 38188,7 -1749,3 95,6
2. Повна собівартість реалізованої продукції,тис.р. 33740,5 33508,3 -232,2 99,3
3. Фонд оплати праці персоналу,тис.р. 10068,5 8700,2 -1368,3 86,4
4. Річна собівартість реалізованої продукції без фонду оплати праці,тис.р. 23672 24808,1 1136,1 104,8
5. Валовий дохід,тис.р. 16266 13380,6 -2885,4 82,3

За даними таблиці можна зробити такі висновки. Валовий дохід за аналізований період знизився на 2885,4тис.р., чи 7,7%. А ще вплинули такі чинники. Зменшення чистої виручки на 1749,3тис.р. призвело до зниження валового доходу на тому ж розмірі. Усі чинники, хто був розраховані вище, вплинули зміну чистої виручки, у такому розмірі вплинули зміну валового доходу: отже, основними чинниками,визвавшими зниженням чистої виручки, з'явилися зниження ціни на всі ЖК монітори і обсягу продажу системних боків. Зменшення повної собівартості реалізованої своєї продукції 232,2тис.р. у такому розмірі стало зростання валового доходу. Зниження фонду оплати праці вплинув приріст валового доходу на розмірі 1368,3. Проте підвищення річний собівартості реалізованої продукції без фонду оплати праці в 1136,1тис.р. привела до зменшення валового доходу на тому ж розмірі. У цілому нині, можна назвати, основним чинником, що викликало зниження валового доходу, виступила чиста прибуток від реалізації.

>Маржинальний дохід змінюється під впливом зміни чистої виручки від і річних змінних витрат. Тому можна методом прямого рахунки визначити впливом геть змінамаржинального доходу чистої виручки і річних змінних витрат.

Дані до розрахунку впливу чинників уявімо в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Показники до розрахунку динамікимаржинального доходу

Показник Рік

Відхилення,

(+,-)

Темп зростання. %
2008 2009
1 2 3 4 5
1. Чиста прибуток від реалізації продукції,тис.р. 39938 38188,7 -1749,3 95,6
2. Річні перемінні витрати,тис.р. 32828 31609,5 -1218,5 96,3
3.Маржинальний дохід,тис.р. 7110 6579,2 -530,8 92,5

За даними таблиці відзначимо ось що.Маржинальний дохід за аналізований період знизився на 530,8тис.р., чи 7,5%. А ще вплинули такі чинники. Зменшення чистої виручки на 1749,3тис.р. призвело до зниженнямаржинального доходу на тому ж розмірі. Усі чинники, хто був розраховані вище, вплинули зміну чистої виручки, у такому розмірі вплинули змінумаржинального доходу: отже, основними чинниками,визвавшими зниженням чистої виручки, з'явилися зниження ціни на всі ЖК монітори і обсягу продажу системних боків. Зменшення річних змінних витрат за 1218,5тис.р. вплинуло у такому розмірі на прирістмаржинального доходу. Отже, основне впливом геть зменшеннямаржинального доходу надали зниження чистої виручки.

Інші доходи складаються з позареалізаційних доходів населення і доходів від фінансової складової діяльності. Вплив даних показників зміну суми інших доходів теж можна визначити способом прямого рахунки.

Дані тих розрахунків представлені у таблиці 1.5.


Таблиця 1.5 Формування інших доходів організації (>тис.р.)

Показник Рік

Відхилення,

(+,-)

Темп зростання. %
2008 2009
1 2 3 4 5
1.Внереализационние доходи 180 140 -40 77,8
2. Прибуток від фінансової складової діяльності 250 300 50 120,0
Разом інші доходи 430 440 10 102,3

За даними таблиці зробимо такі висновки. Інші доходи у підсумку збільшилися на 10тис.р., чи 2,3%. Зниження позареалізаційних доходів на 40тис.р., чи 22,2%, привело у такому абсолютному розмірі до зменшення суми інших доходів. Проте приріст доходів від фінансової складової діяльності на 50тис.р. вплинув на приріст інших доходів у тому ж розмірі.

Проведений аналіз зміна всіх видів доходів дозволяє: зробити такі висновки.

На зміна валового імаржинального доходів основне вплив справила зниження чистої виручки, але в зменшення останнього показника - зниження ціни на всі ЖК монітори і обсягу продажу системних боків. На зниження інших доходів справила зменшення позареалізаційних доходів. Тому підприємству потрібно ухвалити такі заходи підвищення суми доходів:

- підвищити обсяги продажу ЖК моніторів і системних блоків, щоб. Не підвищуючи ціни, збільшити дохід. Зробити це можна зробити з допомогою системи стимулювання персоналу, різними рекламними акціями у вигляді розіграшів, лотерей тощо.;

- вивчати потреби покупців з різними рівнями платоспроможності;

- постійно вивчати попит;

- вести контроль витрат з групам товарів тощо.

 


1.2 Показники прибутку, їх розрахунок і аналіз

Прибуток є показників, що характеризує результати діяльності організації за певний період, тобто. прибуток – показник економічного ефекту.

Показники прибутку розглядають із економічної і з бухгалтерської точок зору. З економічного погляду розрізняють два показника прибутку – прибуток від продукції і на чистий прибуток.

Прибуток відi-го виробиPr.i визначається за такою формулою:

>Pr.i =Рфi –Спi. (9)

Річна прибуток відi-го вироби окреслюється:

>Рr.г =Pri *>Qi. (10)

Річна прибуток від з організації загалом окреслюється сума прибутку за всі виробам.

>Рассчитаем по ЖК монітора Суму прибуток від реалізації на 1 виріб:

- 2008 рік: 5304 – 4495 = 809 р.;

- 2009 рік: 4760-4000 = 760 р.

>Определим річний прибуток від по ЖК монітора:

- 2008 рік: 809 * 3100 / 1000 = 2507,9тис.р.;

- 2009 рік: 760 * 3600 / 1000 = 2736тис.р.

Податок з прибуткуNпр становить 24% річного прибутку від продукції. У цьому робиться припущення, що розглянута організація немає пільг щодо податком з прибутку. Торішній чистий прибуток по виробам, отримувана протягом року, окреслюється:


>Рг.ч =Рr.г –Nпр. (11)

>Рассчитаем суму з прибутку по ЖК монітора:

- 2008 рік: 2507,9 * 24 / 100 = 601,9тис.р.;

- 2009 рік: 2736 * 24 / 100 = 656,6тис.р.

>Определим річну чистий прибуток по ЖК монітора:

- 2008 рік: 2507,9 – 601,9 = 1906тис.р.;

- 2009 рік: 2736 – 656,6 = 2079,4тис.р.

Решта показники на інших виробам визначаються аналогічно.

Розрахунок прибуток від реалізації продукції і на чистий прибуток представлено таблиці 9.

Таблиця 9

Показник Виріб Разом
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер
1 2 3 4 5

1. Ціна вироби,р./шт.

2008 р.

5304 22539 2126 -
2009 р. 4760 19990 2126 -

2. Повна собівартість вироби,р./шт.:

2008 р.

4495 18941 1849 -
2009 р. 4000 18173 1901 -

3. Прибуток від вироби,р./шт.:

2008 р.

809 3598 277 -
2009 р. 760 1817 225 -

4. Річний обсяг продажу,шт./год:

2008 р.

3100 950 980 -
2009 р. 3600 950 970 -

5. Річна прибуток від,тис.р.:

2008 р.

2507,9 3418,1 271,5 6197,5
2009 р. 2736 1726,1 218,2 4680,3

6. Податок з прибутку,тис.р.:

2008 р.

601,9 820,3 65,2 1487,4
2009 р. 656,6 414,3 52,4 1123,3

7. Річна чистий прибуток,тис.р.:

2008 р.

1906 2597,8 206,3 4710,1
2009 р. 2079,4 1311,8 165,8 3557

З бухгалтерської погляду показники прибутку включають валову прибуток, прибуток за продажів, прибуток до оподаткування, чистий прибуток інераспределенную прибуток. Дані показники розраховуються загалом організації. Вихідною інформацією до розрахунку валовий прибутку є: чиста прибуток від реалізації продукції (табл. 1), повна собівартість реалізованої продукції без управлінських і численних комерційних витрат. Для визначення останнього показника слід розрахувати суму управлінських (загальногосподарських) і численних комерційних витрат на обсяг продажів. Насамперед визначається сума загальногосподарських і численних комерційних витрат одне виріб. Розмір загальногосподарських і численних комерційних витрат на обсяг продажів визначається за такою формулою:

>Зо.х.к. =Зо.х.к.i *Qi, (12)

деЗо.х.к.i – загальногосподарські і комерційні витрати, що входять доi-е виріб,р./шт. Річні загальногосподарські і комерційні витрати на цілому в організаціїZг визначаються як сума даних. Результати розрахунку всіх згаданих показників виробляються в таблиці 10.


Таблиця 10

Показник Виріб Разом
ЖК монітор Системний блок >Стр.фотопринтер
1 2 3 4 5

1. Величина загальногосподарських і численних комерційних витрат на виріб,р./шт.

2008 р.

680 2970 290 -
2009 р. 650 2480 331 -

2. Річний обсяг продажу,шт./год.:

2008 р.

3100 950 980 -
2009 р. 3600 950 970 -

3.Общехозяйственние і комерційні Витрати обсяг продажів,тис.р.:

2008 р.

2108 2821,5 284,2 5213,7
2009 р. 2340 2430,4 321,1 5091,5

У таблиці 11 визначимо собівартість річного обсягу продажу організації без загальногосподарських і численних комерційних витрат як різниця позицій 1 і 2.

Таблиця 11

Показник Рік
2008 2009
1. Повна собівартість виробів річного обсягу продажу організації,тис.р. 33740,5 33508,3
2.Общехозяйственние і комерційні Витрати обсяг продажів,тис.р. 5213,7 5091,5
3. Повна собівартість річного обсягу продажу без загальногосподарських і численних комерційних витрат,тис.р. 28526,8 28416,8

Розрахунок показників бухгалтерської прибутку проходить за формулам, наведеним у табл. 12.


Таблиця 12

Показник прибутку Формула до розрахунку
1. Валова прибуток >Ргв =Vр.ч -Vс
2. Прибуток від продажу >Ргпр =Ргв –Zг.
3. Прибуток до оподаткування >Рг.д.н. =Ргпр +Dпр –Zпр
4. Торішній чистий прибуток >Ргч =Рг.д.н.(1-Сн.пр)
5.Нераспределенная прибуток >Ргч.н.р. =Ргч(1-Ср.ф.)

Умовні позначення:

>Vс – повна собівартість річного обсягу продажу без загальногосподарських і численних комерційних витрат;

>Zг – річні загальногосподарські і комерційні витрати організації;

>Dпр – річні інші доходи організації;

>Zпр – річні інші витрати організації;

>Сн.пр – ставки податку з прибутку;

>Ср.ф. – ставка відрахування з чистий прибуток в резервні фонди організації.

Результати розрахунку показників бухгалтерської прибутку наводяться в таблиці 13.

Таблиця 13

Найменування показника Рік
2008 2009
1 2 3
1. Чиста прибуток від реалізації продукції 39938,0 38188,7
2. Повна собівартість річного обсягу продажу без загальногосподарських і численних комерційних витрат 28526,8 28416,8
1 2 3
3. Валова прибуток 11411,2 9771,9
4.Общехозяйственние і комерційні Витрати обсяг продажів 5213,7 5091,5
5. Прибуток від продажу 6197,5 4680,4
6.Прочий

Схожі реферати:

Навігація