Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат"


Реферат Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат"

їхньої фінансового ризику. Це дозволить охарактеризувати якість коштів підприємства, що у обороті. Завдання такий класифікації - виявлення тих поточних активів, можливість яких є малоймовірною.

Аналіз оборотних активів за категоріями ризику представлено таблиці 4.

На ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» частка оборотних активів з середньої і високим рівнем ризику початку досліджуваного періоду становили 2,3 % і 5,9 % відповідно. Причому динаміці оборотні активи з високим рівнем ризику скорочуються і до кінця 2008 року становлять 3,8 %, а частка оборотних активів з середньої ступенем ризику навпаки мають тенденцію до незначному зростанню на 1,01 % і вони становлять 3,3 %. Відтак можна дійти невтішного висновку, що з підприємства досить високий рівень ліквідності.

Найбільшу питому вагу у складі оборотних активів займають активи з малої ступенем ризику. На початок аналізованого періоду вони становили 99%, до кінця скоротилися до 85%.

Для повноти аналізу оборотних активів слід проаналізувати оборотності активів (табл. 14).

Мета аналізу оборотності - оцінити здатність підприємства приносити прибуток шляхом скоєння обороту Гроші - Товар - Гроші.

З погляду економічної інтерпретації, більш інформативними є періоди обороту активів, які розраховуються в днях. Найцікавіше представляє розрахунок періодів обороту оборотних активів, оскільки вона дозволяє характеризувати принципи управління оборотним капіталом організації.

Період обороту кожного з елементів поточних активів відбиває тривалість періоду (в днях), протягом якого гроші "пов'язані" у вигляді активів.

Зростання коефіцієнта оборотності у поступовій динаміці свідчить про підвищення ефективність використання майна з погляду одержання прибутку. Швидкість обороту активів перебуває у прямого зв'язку з показниками рентабельності.

На уже згадуваному підприємстві отримані такі показники коефіцієнта оборотності активів: наприкінці 2006 року – 5,7 оборотів; 2007 рік – 5,9; 2008 рік – 6,8. Отже, спостерігається збільшення показників у поступовій динаміці, що свідчить про більш ефективне використання майна. Про це свідчить і зменшення періоду обороту з 62,8 днів, у 2006 року до 52,9 в 2008 року.

Так само позитивними результатами характеризуються показники оборотності оборотних активів. Тут також простежується зростання показника, хоч і невеликий, наприкінці аналізованого періоду проти початком на 1,26. З іншого боку скорочується період обороту на 3,1.

По що становить оборотних активів, зокрема готової продукції, виробничих запасів, матеріальних оборотних засобів спостерігається той самий тенденція. Так оборотність готової продукції упродовж трьох аналізованих року становив – 235,7; 277,2 і 388,8, за скорочення періоду оборотності на 0,22 2007 року проти 2006 роком, і на 0,24 дні, у 2008 року.

Зростання коефіцієнта оборотності виробничих запасів у 2007 року становив 0,34 за скорочення періоду обороту на 0,2; а 2008 року – на 5,27, за скорочення періоду оборотності на 2,68. По матеріальним оборотних коштів відповідні показники склали – 0,45 і 0,38; 4,41 і 2,99.

Дані розрахунки доводять, що це підприємство досить ефективно використовує майно, що дозволяє швидше видобувати дохід.

Факторний аналіз оборотності активів виробляється виявлення ступеня впливу окремих чинників, зокрема обсягу реалізації і вартості активів, зміну оборотності активів.

Факторний аналіз проводився шляхом застосування методу цепних підстановок (табл. 15). За підсумками вироблених розрахунків було отримано такі результати: зміну коефіцієнта оборотності активів в 2008 року порівняно з 2007 роком становило 0,86. За рахунок збільшення обсягів реалізації коефіцієнт оборотності збільшився на 1,42, а зростання вартості активів призвело до зниження оборотності на 0,55.

Загальне збільшення вартості поточних активів становив 1,39, зокрема зміна виручки підприємства призвело до скорочення значення коефіцієнта на 9,4, а збільшення оборотних активів – сприяло зростанню на 10,8. Ті ж самі тенденції спостерігаються у зміні матеріальних оборотних активів: загалом за аналізований період значення коефіцієнта збільшилося на 4,4, у своїй зміна обсягу реалізації призвело до скорочення показника на 16,7, а під впливом зміни вартості матеріальних оборотних активів значення коефіцієнта зросло 21,1.

Зростання оборотності дебіторську заборгованість за аналізований період становив 0,7. На його зростання вплинули зміна виручки підприємства, що призвело до підвищення оборотності дебіторську заборгованість на 7,2 і вартості дебіторську заборгованість, що сприяло зниження на 6,5.

4. СТАН РОЗРАХУНКІВ

Стан дебіторську заборгованість істотно впливає на стійкість фінансового стану підприємства, оскільки невчасне її погашення приводять до значного зростанню невиправданою дебіторську заборгованість, отже, до нестабільності фінансового становища підприємства. Тому першочергового значення має оцінка частки прострочений дебіторській заборгованості її загальної вартості.

На уже згадуваному підприємстві питому вагу прострочений дебіторській заборгованості невеликий, хоч і має тенденцію до підвищення, що негативним моментом підприємствам (табл. 5).

Так, на кінець 2006 року прострочена дебіторська заборгованість становила 84 000 р. (3%), на 2007 рік – 143 346 р. (4,2%), в 2008 року – 184 815 р. (4,5%). Отже за аналізований період прострочена дебіторська заборгованість зросла на 1,5%.

Найбільшу питому вагу у структурі дебіторську заборгованість початку аналізованого періоду займають покупці, й замовники – 74%. Інші дебітори становлять 26%. Наприкінці періоду спостерігається збільшення показника «Покупці і замовники» на 9% і так само зниження у «інших дебіторів».

Кредиторська заборгованість відбиває вартісну оцінку фінансових зобов'язань підприємства перед різними суб'єктами економічних відносин. Важливість аналізу кредиторську заборгованість зумовлена тим, що вона становить значну частину поточних пасивів підприємства міста і його зміни помітно позначаються динаміці показників в його платоспроможність і ліквідності.

Якість кредиторську заборгованість характеризується показниками, що відбивають своєчасність здійснення розрахунків з зобов'язанням. Уявлення звідси дає показник частки простроченої кредиторську заборгованість загалом її обсязі (табл. 6).

На ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» відсутня прострочена кредиторської заборгованості. Це засвідчує своєчасному розрахунку підприємства з своїх зобов'язань перед різними суб'єктами.

Загальна вартість кредиторську заборгованість упродовж трьох аналізованих року на 415 тис. р. і до кінця 2008 року становив 4936 тис. р.

Найбільшу питому вагу у складі кредиторську заборгованість займають постачальники і підрядчики. Її вартість наприкінці 2006 року становив 2940 тис. р. (55%), на 2007 рік – 2763 тис. р. (47%), на 2008 рік – 2076 тис. р. (42%).

Також значну частину у складі кредиторську заборгованість займають інші кредитори – 42%; 50%; 46 % відповідно.

Заборгованість перед персоналом організації у динаміці збільшується, так до кінця 2008 року зросла на 6 % і становить 1131 тис. р.

При характеристиці стану розрахунків важливе значення має з порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості (табл. 7).

>Оборачиваемость є узагальнюючим показником повернення заборгованості і характеризує якість і ліквідність як дебіторської, і кредиторську заборгованість. Прискорення оборотності у поступовій динаміці сприймається як позитивна тенденція.

>Оборачиваемость дебіторську заборгованість показує наскільки ефективно компанія організувала роботу зі збору оплати зважується на власну продукцію. Зниження цього показника може сигналізувати про зростання кількості неплатоспроможних клієнтів - і інші проблеми збуту. Підвищення показника свідчить про поліпшення управління дебіторської заборгованістю.

>Оборачиваемость кредиторську заборгованість - показник, зв'язуючий суму, яку організація має повернути кредиторам до визначеного терміна, і поточну величину придбаних у кредиторів товарів та послуг.

Висока частка кредиторську заборгованість знижує фінансову стабільність і платоспроможність організації, проте кредиторської заборгованості, Якщо ця заборгованість постачальникам і підрядчикам дає підприємству можливість користуватися "безплатними" грошима.

За розрахунками на ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» кількість оборотів дебіторську заборгованість становить упродовж трьох аналізованих періоду 30,7; 30,2; 30,9 відповідно.Оборачиваемость кредиторську заборгованість становить 19,6; 16,6; і 21,3 обороту. Отже, коефіцієнти оборотності дебіторську заборгованість за аналізований період значно перевищує коефіцієнти оборотності кредиторську заборгованість. Що позитивного бачиться моментом у діяльності підприємства.

З іншого боку, якщо розглядати оборотність в днях, то, на один оборот дебіторську заборгованість доводиться менше днів, ніж кредиторську заборгованість. Так, на кінець 2006 року період оборотності дебіторську заборгованість становив 11,7 днів, наприкінці 2007 року – 11,9 і 2008 рік – 11,6. періоди оборотності кредиторську заборгованість – 18,4 дня; 21,7 днів і 16,9 днів відповідно. І це є позитивної тенденцією, оскільки що швидше обертається дебіторська заборгованість, то швидше повертаються кошти. Решта понад повільні обертів кредиторську заборгованість дозволяють довше «утримувати» кошти підприємстві використовувати в виробництві.


5. ОЦІНКАПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ І ФІНАНСОВОЇУСТОЙЧИВОСТИ

Основою стабільного становища підприємства служить його фінансова стійкість і платоспроможність. Фінансова стійкість відбиває такий стан фінансових ресурсів, у якому підприємство, вільно маневруючи грошима, здатне шляхом їхньої ефективної використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, і навіть витрати з його розширенню і оновленню.Платежеспособность – це можливість організації вчасно оплачувати свої борги. Це основний показник стабільності її фінансового становища. Поняття платоспроможності щонайтісніше пов'язані з поняттям ліквідності, тобто. можливості тих чи інших об'єктів, складових актив балансу, бути перетвореними в кошти без серйозних втрат вартості.

Результати підрахунків оцінки платоспроможності і легальною фінансовою стійкості ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» представлені у таблицях 9, 10, 11, 12, 13.

Величина чистих активів організації характеризує наявність активів, необтяжених зобов'язаннями. Вона практично відповідає розміру власного капіталу організації та цим характеризує рівень захищеності інтересів кредиторів, банків.

Вартість чистих активів є показник, що використовуються з метою оцінки ступеня ліквідності організації. Його важливо знати засновникам організації, оскільки чисті активи - це те частина майна, яка опиниться у їхньому розпорядженні після ліквідації фірми.

На ВАТ «Клинцівськийхлебокомьинат» наявність чистих активів за даними таблиці 9, становило на 2006 рік 9822 тис. р., 2007 року – 10507 тис. р., в 2008 року – 12811 тис. р. в такий спосіб простежується зростання у поступовій динаміці, що позитивним підприємствам і свідчить про досить високою ступеня ліквідності підприємства міста і захищеності інтересів різних кредиторів.

Ліквідність — це здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи свої поточні активи. Необхідність аналізу ліквідності балансу підприємства виникає у зв'язки України із необхідністю оцінювати кредитоспроможності підприємства, т. е. її спроможність своєчасно й повністю розраховуватися яка за всіма зобов'язанням.

Аналіз ліквідності балансу проводиться шляхом порівняння коштів за активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності і розміщених у порядку спаду ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованих за термінами їх і розташованими гаразд зростання термінів погашення.

Усі активи фірми залежно від рівня ліквідності, т. е. швидкості перетворення на кошти, можна умовно розділити сталася на кілька груп:

1) Найбільш ліквідні активи (А1) — суми як не глянь коштів, які можна використовуватимуться виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення. За розрахунками, поданих у таблиці 10 на досліджуваному підприємстві наявність найліквідніших активів становило початку 2007 року 420 тис. р., наприкінці 2008 року – 621 тис. р.

2) Швидко реалізовані активи (А2) — активи, для обороту в наявні кошти потрібен час. У цю групу можна включити дебіторської заборгованості (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи. Вартість короткостроковій дебіторську заборгованість початку 2007 року одно 2800 тис. р., наприкінці 2008 року – 4107 тис. р.

3) Повільно реалізовані активи (А3) — найменш ліквідні активи — це запаси, дебіторська заборгованість (платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати), податку додану вартість по придбаним цінностям, у своїй стаття «Витрати майбутніх періодів» не входить у цю групу. Вартість повільно реалізованих активів на досліджуваному підприємстві становило 4460 тис. р., 4668 тис. р. відповідно початку 2007 року й кінець 2008 року.

4)Труднореализуемие активи (А4) — активи, призначених від використання в господарської діяльності протягом щодо тривалого періоду часу. У цю групу включаються статті розділу I активу балансу «>Внеоборотние активи». На підприємстві початку аналізованого періодутруднореализуемие активи склали 7415 тис. р., але в кінець – 8238 тис. р.

>Пассиви балансу за рівнем зростання термінів погашення зобов'язань групуються так.

1) Найбільш термінові зобов'язання (>П1) — кредиторської заборгованості, розрахунки з дивідендів, інші короткострокові зобов'язання, і навіть позички, непогашені вчасно (за даними додатків до бухгалтерського балансу). Наявність кредиторську заборгованість для підприємства становило 5351 тис. р. і 4936 тис. р.

2) Короткострокові пасиви (>П2) — короткострокові позикові кредити банків та інші позики, підлягають погашення протягом 12 місяців після звітної дати. При визначенні першої та другої груп пасиву щоб одержати достовірних результатів треба зазначити час виконання всіх короткострокових зобов'язань. Насправді це можливо для внутрішньої аналітики. При зовнішньому аналізі обмеженість інформації цю проблему значно ускладнюється і вирішується, зазвичай, з урахуванням попереднього досвіду аналітика, здійснює аналіз.

3) Довгострокові пасиви (>П3) — довгострокові позикові кредити й інші довгострокові пасиви — статті розділу IV балансу «Довгострокові пасиви».

На уже згадуваному підприємстві відсутні зобов'язання в довгостроковим і короткотерміновим позикам.

4) Постійні пасиви (>П4) — статті розділу III балансу «Капітал і резерви» й окремі статті розділу V балансу, вуглепостачальники, які попередніми групи: «Доходи майбутніх періодів» і «Резерви майбутніх витрат». Задля збереження балансу активу і пасиву підсумок цієї групи слід зменшити у сумі за статтями «Витрати майбутніх періодів» і «Збитки». Вартість власного капіталу аналізованого підприємства початку 2007 року становив 9822 тис. р., але в кінець 2008 року 12811 тис. р.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки з кожної групі активів і пасивів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1 > П1 А2 > П2 А3

Схожі реферати:

Навігація