Реферати українською » Финансовые науки » Фінанси некомерційних організацій


Реферат Фінанси некомерційних організацій

некомерційних організацій, або його територіальним органом.

За державної реєстрації некомерційної організації стягується державне мито гаразд і можна розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про податки і зборах.

Форми документів, необхідні відповідної державної реєстрації речових, визначаються Урядом Російської Федерації.

Документи, необхідних державної реєстрації речових некомерційної організації, видаються в уповноважений орган або його територіальний орган пізніше як за місяці з прийняття рішення з приводу створення таку організацію.

Для державної реєстрації речових некомерційної організації у її створення у уповноважений орган або його територіальний орган видаються такі документи:

1. заяву, підписаний уповноваженою особою (далі – заявник), з указівкою її прізвища, імені, по батькові, місця і контактних телефонів;

2. установчі документи некомерційної організації у трьох примірниках;

3. рішення про створення некомерційної організації та про затвердження її установчих документів із зазначенням складу обраних (призначених) органів у двох примірниках;

4. відомостей про засновниках у двох примірниках;

5. документ про сплату державного мита;

6. відомостей про адресі (про місце перебування) постійно чинного органу некомерційної організації, яким здійснюється зв'язку з некомерційної організацією;

7. під час використання в найменуванні некомерційної організації особистого імені громадянина, символіки, захищеної законодавством Російської Федерації про охорону інтелектуальної власності, чи авторських прав, і навіть повного найменування іншого юридичної особи як частини власного найменування – документи, що підтверджують правомочності з їхньої використання;

8. виписка з іноземних юридичних відповідної країни походження чи іншого рівний по юридичної силі документ, підтверджує юридичного статусу засновника – іноземного особи.

Необхідною умовою створення некомерційної організації служить наявність установчих документів.Учредительними документами некомерційних організацій є [11, ст. 14]:

– статут, затверджений засновниками (учасниками, власником майна), для громадської організації (об'єднання), фонду, некомерційного партнерства, приватного закладу і автономної некомерційної організації;

– установчого договору, укладений їх членами, і статут, затверджений ними, для асоціації або сполучника.

Статут – це звід положень цих та правил, визначальних пристрій, діяльність, правничий та обов'язки юридичної особи, затверджений зареєстрований у встановленому законом порядку. Статут визначає правове становище юридичної особи.

Засновники (учасники) некомерційних партнерств, і навіть автономних некомерційних організацій вправі укласти установчого договору.

Інколи справа, передбачені законами, некомерційна організація може діяти виходячи з загального стану про організації цього виду.

Вимоги установчих документів некомерційної організації обов'язкові виспівати самої некомерційної організацією, її засновниками (учасниками).

У установчих документах некомерційної організації мають визначатися:

> найменування некомерційної організації, що містить указівку на характер її й організаційно-правову форму;

> місце перебування некомерційної організації;

> порядок управління діяльністю;

> предмет і цілі діяльності;

> інформацію про філіях і представництвах;

> правничий та обов'язки членів;

> умови і Порядок приєднання до члени некомерційної організації та виходу з її (у разі, якщо некомерційна організація має членство);

> джерела формування майна некомерційної організації;

> порядок внесення змін - у установчі документи;

> порядок використання майна у разі ліквідації й інші становища, передбаченіФедеральними законами.

У установчому договорі засновники зобов'язуються створити некомерційну організацію, визначають порядок спільної прикладної діяльності зі створення некомерційної організації, умови передачі їй її майна України та участі у її діяльність, умови і Порядок виходу засновників (учасників) з її складу.

Засновниками некомерційної організації у залежність від її організаційно-правових форм можуть виступати повністю дієздатні громадяни і (чи) юридичних осіб. У складі засновників може бути:

– лише громадяни (громадянин);

– лише юридичних осіб (юридична особа);

- й україномовні громадяни (громадянин), і юридичних осіб (юридична особа).

Іноземні громадяни й обличчя без громадянства, законно перебувають у Російської Федерації, може бути засновниками (учасниками, членами) некомерційних організацій, крім випадків, встановлених міжнародними договорами Російської Федерації чи федеральними законами.

Кількість засновників некомерційної організації необмежена, якщо інше встановлено федеральним законом.

Некомерційна організація то, можливо заснована однією особою, крім випадків установи некомерційних партнерств, асоціацій (спілок) та інших випадків, передбачених федеральним законом.


2. Діяльність некомерційних організацій

2.1 Види діяльності некомерційних організацій

Під час створення некомерційної організації засновниками чи учасниками слід визначити основний рахунок і додаткові види діяльності, відбиті вОбщероссийском класифікаторі видів економічної діяльності. Вони визначаються з змісту тих цілей, заради яких створена некомерційна організація [11, ст. 24].

Некомерційна організація може здійснювати одна частка діяльності чи три "види діяльності, не заборонених законодавством Російської Федерації і лобіювання відповідних цілям діяльності некомерційної організації, передбачених її установчими документами.

Законодавством Російської Федерації можуть встановлюватися обмеження на види діяльності, якими вправі займатися некомерційні організації окремих видів.

Окремі види діяльності можуть здійснюватися некомерційними організаціями основі спеціальних дозволів (ліцензій). Перелік цих видів діяльності визначається законом. Ліцензійні види діяльності здійснюються лише після отримання ліцензії порядку, встановленому законодавством.

Ліцензія є дозвіл (право) за проведення підприємцем певного виду на вказаних у ній умовах.Лицензируемие види діяльності зазвичай вимагають спеціальних знань, є надприбутковими, вони вимагають ретельнішого контролем із боку держави у з метою захисту інтересів громадян. Ліцензування може бути встановлене як щодо власне підприємницької діяльності, носить тривалий характер, і конструкції окремих операцій на однієї виду. Під ліцензуванням розуміється діяльність держави у особі які ліцензують органів з видачі, призупиненню чи анулювання ліцензій, і навіть у здійсненні нагляду над дотриманням їх умов.

Умови ліцензії включають, передусім, кількісні показники, технічні параметри, тимчасові, територіальні й інші кордону здійснення ліцензованого виду. Інші умови можуть ставитися до самого юридичній особі й утримувати свій перелік повноважень, складових його компетенцію у здійсненні ліцензованого виду. Іноді закон вимагає, щоб за здійсненні ліцензованого виду некомерційна організація не займалася якась інша діяльністю. Такий вид діяльності стає винятковим на одне суб'єкта підприємництва.

Деякі види діяльності, підлягають ліцензуванню, перераховані в ст. 17 Федерального закону від 8 серпня 2001 р. №>128-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності». У зазначений перелік включені такі, які належать до авіаційної, і медичної техніці, шифрувальним засобам, електронним цифровим підписам, засобам захисту та отримання конфіденційної комп'ютерної інформації, озброєння та військовою технікою, небезпечним виробничим об'єктах, вибуховою матеріалам, нафтогазової, фармацевтичної промисловості, перевезенням і транспорту, інвестиційним і недержавним пенсійних фондах, аудиторської й іншим видам діяльності. Інші види діяльності, зокрема, такі, як біржова, банківська, нотаріальна, страхова, телекомунікаційна, зовнішньоекономічна, професійна діяльність ринку цінних паперів, регулюються іншими федеральними законами. Основними принципами здійснення ліцензування [12, 3 ст.] є:

– забезпечення єдності економічного простору біля Російської Федерації;

– встановлення єдиного перелікулицензируемих видів діяльності;

– встановлення єдиного порядку ліцензування біля Російської Федерації;

– встановлення ліцензійних вимог, і умов положеннями ліцензування конкретних видів діяльності; гласність і відкритість ліцензування;

– дотримання законності під час здійснення ліцензування.

При реорганізації некомерційної організації законодавство коштів можливості переоформлення ліцензії на нове юридична особа, який виник у результаті реорганізації.

Некомерційні організації можуть вести підприємницьку діяльність, але тільки остільки, оскільки це є досягнення цілей, заради яких створена некомерційна організація [11, ст. 50].Предпринимательской діяльністю зізнаються [11, ст. 24]:

1) виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які дають прибуток і відповідальні цілям створення НКО;

2) придбання і реалізація цінних паперів;

3) реалізація майнових і немайнових прав;

4) що у господарські товариства та що у товариствах на вірі як вкладника.

Законодавством Російської Федерації можуть встановлюватися обмеження на підприємницьку діяльність некомерційних організацій окремих видів. Також можуть встановлюватися обмеження за проведення некомерційними організаціями пожертвувань політичних партій, їх регіональним відділенням, соціальній та виборчі фонди, фонди референдуму.

Некомерційна організація може здійснювати підприємницьку діяльність лише доти, оскільки це є досягнення цілей, заради яких створено. Такий діяльністю зізнаються яке приносить прибуток виробництво товарів та послуг, відповідальних цілям створення некомерційної організації, і навіть придбання і реалізація цінних паперів, майнових і немайнових прав, що у господарські товариства та що у товариствах на вірі як вкладника.

Підприємницька діяльність некомерційних організацій передбачає участь організації у різних договірних засадах, вчинення їй юридичних дій, пов'язаних із виконанням договірних та інших зобов'язань, з пред'явленням претензій і позовів тощо. Усі юридичні дії некомерційна організація робить від імені на ризик. Необхідною умовою участі некомерційних організацій підприємницької діяльності є державна реєстрація її. Слід зазначити, що некомерційна організація вправі займатися як одним виглядом діяльність, приміром, брати участь у ринку нерухомості як ріелтора, і займатися відразу кількома видами діяльності, у тому, в іншому разі це має не заборонена законодавством РФ діяльність й відповідна цілям діяльності організації [3].

Некомерційна організація веде облік прибутків і витрат по підприємницької діяльності.

Під час економічної діяльності некомерційні організації у межах своєї компетенції можуть співпрацювали з усіма зацікавленими підприємствами, громадськими структурами і науковими організаціями, органами законодавчої і виконавчої влади, зарубіжними і міжнародними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.

Організація вправі самостійно визначати напрями своєї діяльності, стратегію культурного, естетичного, економічного, технічного та розвитку.

У чиїх інтересах досягнення мети, передбачених статутом, некомерційна організація може створювати інші некомерційні організації та розпочинати асоціації та спілки.

2.2 Майно некомерційних організацій

Як стверджує ст. 25 ФЗ «Про некомерційних організаціях» некомерційна організація може мати у власності, чи в оперативному управлінні будинку, споруди, житлового фонду, устаткування, інвентар, кошти у рублях і в іноземній валюті, цінні папери інше майно. Некомерційна організація може мати земельні ділянки в власності, чи на іншому праві відповідно до законодавством Російської Федерації. Федеральним законом можуть бути право некомерційної організації формувати у складі майна цільової капітал, і навіть особливості правового становища некомерційних організацій, формують цільової капітал.

Некомерційна організація відповідає за своїми зобов'язаннями тим своїм майном, яким за законодавством Російської Федерації то, можливо звернено стягнення.

Некомерційні організації беруть участь у цивільному товарообігу, але це участь має низку обмежень, передбачених у їхніх статутах. Дані організації вправі використовувати те що їм у праві власності майно тільки до досягнення тих цілей, що безпосередньо передбачені їх установчими документами. Учасники таких організацій немає як речовинних, а й жодних інших прав з їхньої майно, а разі ліквідації створених ними некомерційних організацій немає права отримання своїх майнових внесків. Майно, що залишилося після задоволення вимоги кредиторів, іде від використання з метою, передбачених установчими документами як основні цілі діяльності некомерційної організації [3].

Некомерційна організація немає права розподіляти отримані від заняття підприємницької діяльності прибуток між своїми засновниками (учасниками). Понад те, цільової характер своєї діяльності вимагає суворого відповідності між зазначеними в установчих документах завданнями і характером участі у майновому обороті. Слід зазначити, що, виступаючи учасником майнового товарообігу, некомерційна організація має гарантувати своїм потенційним контрагентам належне виконання прийнятих зобов'язань, тобто. гарантувати захист правий і законних інтересів своїх кредиторів. Найважливішими ознаками юридичної особи є наявність в нього відособленого майна України та його самостійна юридичну відповідальність.Обособленность майна організації означає, що його відокремлена від майна засновників (учасників) й належить юридичній особі чи праві власності, чи іншому речовому праві. За загальним правилом ні засновники, ні учасники не відповідають за борги юридичної особи. Тільки випадках, прямо передбачені законами чи статутом юридичної особи, засновники (учасники) відповідають за борги організації. Засновники некомерційних організацій не зберігають прав на передане ними на власність організації майно; зокрема на членські внески, не відповідають за зобов'язаннями організації, а організація і не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників (членів). Право власності на передане до організації майно зберігають засновники установи. Засновник, власник майна, переданого установі, вправі вилучити зайве,неиспользуемое або що використовується за призначенням майно і розпорядитися ним власний розсуд. Заснування немає права відчужувати чи іншим чином розпоряджатися закріпленим його майном і майном, придбаним з допомогою виділених засновником за кошторисом коштів без письмового дозволу власника. Заснування відповідає за своїми зобов'язаннями які у її розпорядженні грошима. За умов їх недостатностісубсидиарную відповідальність з його зобов'язанням несе власник відповідного майна. Якщо згідно з установчими документами установі дозволили здійснювати що доходи діяльність, то доходи, одержані від такий діяльності, і придбане з допомогою цих доходів майно вступають у самостійне розпорядження закладу і враховуються на окремому балансі. Отже, некомерційна організація має відповідає за своїми зобов'язаннями тим своїм майном, яким за законодавством РФ то, можливо звернено стягнення [3].

2.3 Джерела формування майна некомерційних організацій

Джерелами формування майна некомерційної організації у грошової та інших формах є [11, ст. 26]:

· регулярні і одноразові надходжень від засновників (учасників, членів);

· добровільні майнові внески і пожертвування;

· прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг;

· дивіденди (доходи, відсотки), одержувані з акцій, облігаціях, іншим цінних паперів і вкладах;

· доходи, отримані від власності некомерційної організації;

· інші не заборонені законом надходження.

законами можуть встановлюватися обмеження на джерела доходів некомерційних організацій окремих видів.

Джерелами формування майна державної корпорації можуть бути регулярні і (чи) одноразові надходження (внески) від юридичних, котрим обов'язок здійснювати ці внески визначено федеральним законом.

Порядок регулярних надходжень від засновників (учасників, членів) визначається установчими документами некомерційної організації. Надходження від засновників (учасників, членів) і Порядок їх внесення визначаються установчими документами конкретної некомерційної організації. Регулярні внески можуть надходити або у формі членських внесків у некомерційних організаціях, мають членство, або у формі часткової повного фінансування власником створеного їм установи.Единовременние надходження зазвичай вносяться засновниками (учасниками) некомерційної організації у її створення нових або ніби беручи яка існує організацію. Добровільні внески здійснюються засновниками (учасниками) крім вступних і регулярних внесків. Вони можуть мати цільової характер, якщо передані виконання

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація