Реферати українською » Финансовые науки » Комплексний економічний аналіз механізмів ефективного використання основних фондів підприємства


Реферат Комплексний економічний аналіз механізмів ефективного використання основних фондів підприємства

акцій становить 50 копійок кожна.

Кількість акціонерів, зареєстрованих у реєстрі за станом дату ухвалення рішення про проведенні річного загальних зборів акціонерів ВАТ «>МЦОЗ», становить 575 акціонерів. ВАТ «>МЦОЗ» своєї діяльності керується нормами КодексуКорпоративного поведінки. Корпоративне поведінка ВАТ «>МЦОЗ» забезпечує акціонерам реальну можливість здійснювати права, пов'язані з через участь у суспільстві.

Найбільші акціонери ВАТ «>МЦОЗ»:

> ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», його частка у статутний капітал - 91,95 %. Юридична адреса: 455002, р.Магнитогорск, вул. Кірова, 93;

> ТОВ « Інвестиційна компанія «>Расчетно-фондовий центр» його частка у статутний капітал - 4,93 %. Юридична адреса: 455044, р.Магнитогорск, вул. Леніна, 68.

> ТОВ «Керуюча компанія «>Портфельние інвестиції» - 2% . Юридична адреса: 113035, р. Москва, вул. ВеликаОрдинка, 12.

>Филиалов і представництв ВАТ «>МЦОЗ» немає.Органом, у якому ВАТ «>МЦОЗ» публікує інформацію себе, є газета «Магнітогорський метал». Адреса сторінки у мережі «Інтернет»:mcoz.mgn.

Органи управління Товариства є:

> загальні збори акціонерів:

> спостережна рада;

>Единоличний виконавчий орган – директор.

Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.

Основними видами діяльності ВАТ «>МЦОЗ» є:

> виробництво і реалізація: цементу, виробів із цементу, флюсу, вогнетривів, вогнетривких матеріалів, теплоізоляційних плит, екзотермічних ілюнкеритних сумішей, меленого коксу і будівельного цегли;

> переробка давальницької сировини для чорної металургії;

> розробка науково-технічної продукції, здійснення дослідницьких робіт;

> інвестиційних проектів;

> транспортна діяльність із перевезенні пасажирів й переробку, експедиційне обслуговування,погрузо-разгрузочние і такелажні роботи, помешкання і технічне обслуговування транспортних засобів;

> надання платних послуг виробничого і невиробничого характеру підприємствам, організаціям, установам та населенню;

> здійснення зовнішньоекономічної та торгової діяльності, зокрема з допомогою мережі торгових баз і магазинів;

> надання лікувально-діагностичної ісанаторно-профилактической медичної допомоги;

> професійна підготовка, на підвищення кваліфікації;

> рекламна діяльність;

> операції з цінними паперами;

> здавання майна у найм;

> утилізація відходів виробництва;

> діяльність із експлуатації інженерних систем, благоустрою території, змісту нежилих приміщень;

> проведення цих робіт із застосуванням радіоізотопних приладів;

> проведення робіт із обслуговування устаткування, приладів та апаратури, містять радіоактивні речовини і вироби з їхньої основі, у процесі їх експлуатації,;

> виробництво і ведення гірських робіт;

> здійснення операцій із дорогоцінними металами (застосування хімічної посуду з дорогоцінних металів у процесі виробництва);

> інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації.

Бухгалтерський облік здійснюється головною бухгалтерією відповідно до Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації.

Бухгалтерська звітність за 2006-2008 рр. ВАТ «>МЦОЗ» представленій у додатку, складена відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність підприємства» (>ПБУ 4/99). Базуючись цю звітність проведемо аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «>МЦОЗ».

 

2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «>МЦОЗ»

У зв'язку з бурхливим зростанням російського будівельного ринку, – на 10% щорічно, продовжує зростати попит на цемент.

Виробників цементу російському ринку цементу умовно можна розділити втричі групи:

> російські холдинги, об'єднувальні кілька заводів;

> великі російські заводи – виробники цементу, які входять у склад промислових груп;

> зарубіжні холдинги, працівники російському ринку.

 До найбільшим російським холдингам ставляться «>Евроцемент груп», «Сибірський цемент». Найбільші зарубіжні виробники цементу російському ринку представлені компаніями Lafarge,Holcim, Heidelberg. Російські заводи, які входять у склад промислових груп, випускають, зазвичай невеличкі обсяги цементу, виняток складають –Новоросцемент іМордовцемент.

Особливістю виробництва цементу на Росії є неоднорідність розподілу територією РФ. Більшість цементних заводів перебуває у центральній частині Росії. У Центральному, Північно-Західному, Южному таПриволжскомФедеральнихОкругах виробляється порядку 70% всього російського виробництва цементу.

У цементної промисловості продуктивності праці щорічно зростає, а собівартість знижується. Разом про те є резерви подальшого підвищення ефективності виробництва та зниження собівартості продукції.

Звертають він увагу висока паливо- і енергоємність виробництво цементу є паливо- і енергоємним виробництвом і які має порівняно високий рівень витрат за амортизацію основних засобів. Через це дуже велике значення в сучасному цементному виробництві набирають питання раціонального використання устаткування й палива.

Криза, що виник Росії в 2008 року, було залишити поза увагою цементну галузь. За данимиРосстата в 2008 року у Росії вироблено 53,5 млн. тонн цементу, що у 9 % нижчий рівня 2007 року, коли російські цементники справили 60 млн. тонн.

На фінансову кризу наклалося падіння дохідності цементної галузі, розпочате травні 2008 року через зниження рівня ціни цемент. Це зниження виникло через істотного підвищення пропозиції дешевого імпортного цементу,хлинувшего російський цей ринок після скасування мит. За попередніми даними ввезення цементу на країну протягом року становив щонайменше 8 млн. тонн. Скорочення обсягів збуту через високу конкуренцію із боку імпортних виробників змусило вітчизняні заводи розпочати зниження ціни власну продукцію. У результаті до грудня 2008 року впали рівня серпня 2007 року.

Простежимо динаміку основних економічних показників ВАТ «>МЦОЗ» за 2006-2008 рр. використовуючи дані табл. 2.1

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників діяльності організації ВАТ «>МЦОЗ» за 2006 – 2008 рр.

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Зміни (ланцюгової метод)

Темп зростання

(зниження) за 2007-2008, %

2007 р. 2008 р.
1 2 3 4 5 6 7
1. прибуток від продажів товарів, продукції, послуг, тис. крб. 1 004 754 1 448 511 2 354 838 +443 757 +906 327 162,57
2. повна собівартість проданих товарів, послуг, тис. крб. 803 828 1 059 762 1 508 158 +255 934 +448396 142,31
3. прибуток (збиток) від продажу 200 926 388 749 846 680 +187 823 +457931 в 2,1 разу
4. прибуток (збиток) до оподаткування, тис. крб. 185 259 471 392 645 226 +286 133 +173834 136,88
5. чистий прибуток (збиток), тис. крб. 132 111 379 617 491 118 +247 506 +111501 129,37
6. середньорічна вартість основних засобів, тис. крб. 360 414 737 915 1 163 044 +377 501 +425129 157,61
7. середньорічні оборотні активи, тис. крб. 156 258 238 932 269 813 +82 674 +30881 112,92
8. Витрати оплату праці 121 061 155 788 202 245 +34 727 +46457 129,82
9. середньорічні активи, тис. крб. 589 990 427 264 539 625 -162 726 +112361 126,30
10. середньорічні запаси, тис. крб. 35 394 64 956 129 689 +29 562 +64733 199,66
11. середньорічний власний капітал, тис. крб. 525 191 781 055 1 216 422 +255 864 +435 367 155,74
12. позиковий капітал, тис. крб. 103 800 624 019 1 307 448 +520 219 +683429 вдвічі
13. фондовіддача, крб. 2,79 1,96 2,02 -0,83 +0,06 103,06
14. коефіцієнт оборотності оборотних активів, число оборотів 6,4 6,1 8,7 -0,30 +2,6 142,62
15. Коефіцієнт оборотності основних засобів, число оборотів 2,788 1,963 2,025 0,825 0,062 103,16
16. рентабельність продажів, % 20 27 36 +7 +9 Х
17. рентабельність продукції, % 25 37 56 +12 +19 Х
18. рентабельність виробничих фондів, % 36 48 45 +12 -3 Х
19. рентабельність активів, % 34 91 157 +57 +66 Х
20. рівень витрат, % 80 73 64 -7 -9 Х
21. рентабельність власного капіталу, % 25 49 40 +24 -9 Х
22. мультиплікатор власного капіталу 1,12 0,55 0,44 -0,57 -0,11 Х
23.среднесписочная кількість працівників, чол. 693 718 815 +25 +97 113,51
24. продуктивності праці одного працівника, тис. крб. 1 449,861 2 017,425 2 889,372 +567,564 +871,947 143,22
25. середньорічна вести одному працівникові, тис. крб. 174,69 216,97 248,15 +42,58 +31,18 114,37

За інформацією табл. 2.1 можна зробити такі висновки:

> річна виручка за 2008-й рік становить 2 354 838 тис. крб., водночас, за 2007-й рік річна виручка становила 1 448 511 тис. крб. (мала місце зростання на 906 327 тис. крб., чи 63%). Нижче на рис. 2.1 наочно представлено зміна виручки і чистий прибуток ВАТ «>МЦОЗ» протягом усього аналізованого періоду.

> протягом року прибуток за продажів дорівнювала 846 680 тис. крб. Протягом аналізованого періоду спостерігалося дуже значний, в 4,2 разу, підвищення фінансового результату від продажу.

На аналізованому підприємстві кошти є невід'ємною частиною виробництва. Проведемо факторний аналіз виручки від продажу залежно від основних засобів та його оборотності в 2008 р. Дані для аналізу представлені у табл. 2.1.

Уявімомультипликативную модель:

 (2.1)

де У – прибуток від продажів;

ОС – кошти;

>Коб – коефіцієнт оборотності основних засобів.


>Рис. 2.1 Динаміка виручки і чистий прибуток ВАТ «>МЦОЗ» за 2006-2008 рр.

Проведемо факторний аналіз методом абсолютних різниць.

У результаті придбання нових основних засобів прибуток від продажів зросла на 834 528 тис. крб. Збільшення оборотності основних засобів також вплинув збільшення виручки на 72 109 тис. рублів.

Оскільки кошти надають позитивний вплив на виручку, то проведемо факторний аналіз ефективність використання основних засобів. Розрахункові значення представлені у табл. 2.2.


Таблиця 2.2

Динаміка показників ефективність використання основних засобів ВАТ «>МЦОЗ» за 2007-2008 рр.

Показники 2007 р 2008 р Зміни Темп зростання, %
1 2 3 4 5
Виручка від продажу, тис. крб. 1 448 511 2 354 838 +906 327 162,57
Середньорічні кошти, тис. крб. 737 915 1 163 044 +425129 157,61
Середньорічні активні кошти, тис. крб. 594 773 956 421 +361 648 160,80
Частка активних основних засобів 0,806 0,822 +0,016 101,99
>Фондоотдача активних основних засобів 2,4354 2,4621 +0,027 101,11

Уявімомультипликативную модель:

 (2.2)

деdактОС – частка активних основних засобів у сумі основних засобів;

>ФОактОС – фондовіддача активних основних засобів.

Факторний аналіз проведемо методом цепних підстановок.

1)

2)

3)

4)

Отже, збільшення за 2008 рік основних засобів вплинув збільшення виручки на 834 499 тис. рублів. У цьому, збільшення частки активних основних засобів також позитивно вплинув збільшення на виручку - 45320 тис. крб. Зі збільшенням частки активних основних засобів збільшилася їх фондовіддача, що також вплинула збільшення на виручку на 25526 тис. рублів.

Вище зазначалось, що продуктивності праці в цементної промисловості з кожним роком зростає. Проаналізуємо, як збільшення даного чинника вплинув виторг у уже згадуваному підприємстві. Цифрові дані для аналізу представлені у табл. 2.1.

Уявімомультипликативную модель:

 (2.3)

де Ч –среднесписочная кількість працівників підприємства;

>ПТ – продуктивності праці.

Факторний аналіз проведемо інтегральним методом.

Збільшення чисельності для підприємства вплинув збільшення виручки на 237979,6545 тис. рублів. Збільшення продуктивність праці також позитивно вплинув виручки у вигляді збільшення в 668347,3755 тис. крб.

 Подальше поліпшення показників економічну ефективність в цементної промисловості забезпечується застосуванням найефективніших технологічних засобів і досконалого устаткування, широким впровадженням каталізаторів іинтенсифи-каторов процесів випалу клінкеру, помелу цементу і корінними удосконаленнями процесів пиловловлювання.


 

Глава 3 Аналіз основних виробничих фондів і устаткування ВАТ «>МЦОЗ»

 

3.1 Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами та її технічного стану

При аналізі забезпеченості ВАТ «>МЦОЗ» основними фондами необхідно вивчити, чи в підприємства основних фондів, які мають наявність, склад парламенту й динаміка, структура, якісне стан, рівень виробництва та осередку.

Для оцінки структури, динаміки основних засобів складемо табл. 3.1.

Дані табл. 3.1 показують, що у 2008 році відбулося збільшення основних фондів на 253 416 тис. крб., чи 18,5%. Розмір виробничих фондів збільшилася на 253481 тис. крб., чи 18,5%, невиробничих фондів знизилася на 65 тис. крб. чи 8,7%.

Найбільшу питому вагу у структурі основних фондів за весь аналізований період становили машини та устаткування (72,64% наприкінці 2008 р), другою місці були будинку (13,83%) і місці - спорудження та передавальні устрою (7,331%).

Структурні проблеми основних фондів представлені на рис. 3.1.


>Рис. 3.1 Структурні проблеми основних фондів ВАТ «>МЦОЗ» за 2007-2008 рр.

За 2008 р у структурі основних фондів сталися такі зміни: питому вагу машин і устаткування знизився на 4,5%, питому вагу споруд знизився на 0,04%, питому вагу будинків збільшився на 0,75%.

Зниження частки невиробничих фондів у структурі (на 0,01%) компенсувалося збільшенням виробничих (0,01%). Збільшення виробничих фондів — позитивний момент підприємствам.


Таблиця 3.1

>Структурно-динамический аналіз основних фондів ВАТ «>МЦОЗ» за 2007-2008 рр.

Склад і структура основних фондів 2007 рік 2008 рік

Зміни за

2008 рік

На початку року Надійшло, тис. крб. >Вибило, тис. крб. У найгіршому разі року Надійшло, тис. крб. >Вибило, тис. крб. У найгіршому разі року Абсолютні, тис. крб. >Уд.вес, %
Сума, тис. крб. >Уд.вес,% Сума, тис. крб. >Уд.вес,% Сума, тис. крб. >Уд.вес,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Будівлі 229621 28,17 86718 137301 179038 13,08 48124 2778 224384 13,83 +45346 +0,75
Споруди і передавальні устрою 87630 10,75 33583 20629 100584 7,35 19207 1234 118557 7,31 +17973 -0,04
Машини й устаткування 474042 58,15 649860 67971 1055931 77,14 123101 686 1178346 72,64 +122415 -4,5
Транспортні кошти 19838 2,43 7619 214 27243 1,99 67682 7 94918 5,85 +67675 +3,86
Виробничий і Київський господарський інвентар 3378 0,41 2840 901 5317 0,39 280 208 5389 0,33 +72 -0,06
Багаторічні насадження 598

Схожі реферати:

Навігація