Реферати українською » Финансовые науки » Концепція та методи обліку фактора ліквідності при здійсненні фінансових розрахунків


Реферат Концепція та методи обліку фактора ліквідності при здійсненні фінансових розрахунків

року: 0,66*946=624,4

– для третього року: 0,59*770=454,3

– для четвертого року: 0,77*621=478,2

– для п'ятого року: 0,66*448=295,7

Отже, розрахунки показують, сума доходів за 5 років становитиме 2211,7, що достатньо покриття інвестицій, а реальний термін окупності становитиме майже 3 року, точніше 2,92 року. Отже, з урахуванням знецінювання грошей такий варіант інвестування стає прийнятним.


Завдання 3 Визначення точки беззбитковості бізнесу

 

Приклад 1

Таблиця 3 Вихідні дані

показник
1 Гаданий обсяг продажу день, прим. 250
2 Витрати на виготовлення 1 тис. прим. булочок:
Борошно, витрата,кг/цена в р. за 1 кг 60/60
Молоко, витрата,л/цена в р. за 1 л 10/12
Яйце, витрата, прим. /ціна р. протягом десяти 20/15
>Дрожжи, витрата, кг /ціна р. за 1 кг 3/100
Сіль, витрата, кг /ціна р. за 1 кг 0,2/3
>Повидло, витрата, кг /ціна р. за 1 кг 50/65
Цукор, витрата, кг /ціна р. за 1 кг 2/11
3 Оплату праці, тис. р. на місяць 30
4 Канцелярське витрати, тис. р. на місяць 0,8
5 Страхування, тис. р. на рік 60
6 Амортизація устаткування:
вартість устаткування, тис. р. 650
норма амортизації, % 10
7 Кредит
сума, тис. крб. 120
річна ставка, % 35
термін повернення, міс. 3
8 Експлуатаційні витрати, тис. р. на місяць 2,8
9 Податки,включаемие в собівартість, тис. р. в квартал 12
10 Ціна 1 булочки, р. 5,0

Визначити, прибутковим чи збитковим буде бізнес по випіканні булочок при заданому обсязі продажів.

Таблиця 4 Калькуляція витрат

найменування витрат од. виміру алгоритм розрахунку сума
Змінні витрати:
1 Борошно крб. 60*60 3600
2 Молоко крб. 10*12 120
3 Яйце крб. 20*15 300
4 >Дрожжи крб. 3*100 300
5 Сіль крб. 0,2*3 0,6
6 >Повидло крб. 50*65 3250
7 Цукор крб. 2*11 22
Разом: крб. 7592,6
Постійні витрати: на рік
1 Амортизація тис. крб. 650*10/100 65
2 Страхування тис. крб. 60
3 Канцелярське витрати тис. крб. 0,8*12 9,6
4 Податки тис. крб. 12*4 48
5 >Эксплутационние витрати тис. крб. 2,8*12 33,6
6 Кредит, за 3 місяці тис. крб. 3,5 на місяць 10,5
7 Оплату праці тис. крб. 30*12 360
Разом: тис. крб. 586,7

>Т.к. видатки виготовлення 1000 прим. булочок становить 7592,6, то

Витрати 1 булочки: 7592,6/1000=7,6 крб.

>Маржинальний дохід (>МД1) = різницю між ціною і перемінними видатками на одиницю продукції: 5–7,6=-2,6

Підрахувавшимаржинальний дохід починаєш розуміти, що виявиться збитковим. Щоб бізнес був беззбитковим, пропоную заходи:

1) Пропоную зменшити витрати на виріб, саме знайти нового постачальника сировини.

Таблиця 5 Калькуляція витрат на зміну постачальника сировини

найменування витрат од. виміру алгоритм розрахунку сума
Змінні витрати:
1 Борошно крб. 60*35 2100
2 Молоко крб. 10*9 90
3 Яйце крб. 20*9 180
4 >Дрожжи крб. 3*65 195
5 Сіль крб. 0,2*2 0,4
6 >Повидло крб. 50*40 2000
7 Цукор крб. 2*8 16
Разом: крб. 4581,4

ТодіМД2 = (+)

2) Збільшення ціни з п'ятьма крб. до 8,5 крб.

>МД2 = 8,5–4,58=3,92

ТБ= Постійні витрати (у період)/маржинальний дохід

ТБ= 586,7/3,92= 149,6 тис. р.

3) Збільшення обсягу продажу з 250 прим. щодня до 500 прим.

Очікуваний прибуток =маржинальний дохід * запланований обсяг продажу – постійні витрати

Запланований обсяг продажу місяць =500 (вдень)*30= 15000 прим.

Запланований обсяг продажу рік = 15000*12 = 180 тис. прим.

Очікуваний прибуток = 3,92*180–586,7=118,9 тис. крб.

>Виручка(ВР) =8,5*15000=127,5 тис. р. (на місяць)

>Виручка(ВР) =8,5*180000=1530 тис. р. (на рік)

Запас фінансової міцності (>ЗФП) =>ВР-ТБ:

1530–149,6=1380,4 (рік)

Приклад 2

Таблиця 6 Вихідні дані

показник величина
1 Тривалість 1 пробігу, загалом годин 2
2 Середня тривалість відстані за 1 пробіг, км 150
Ціна 1 години пробігу, р. 650
4 Експлуатаційні витрати:
витрата пального, л. на 100 км. 19
ціна 1 літра 15
витрата України на технічне обслуговування (в розрахунку на 1 км. пробігу) тис. р. 0,12
видатки заміни деталей і шин:
ціна 1 шини, тис. р. 100
у замін шин на рік, прим. 20
5 Заробітну плату, тис.р.в місяць 15
6 Амортизація:
норма амортизації, % 25
ціна автомобіля, тис. дол. 5,4
7 Кредит
сума, тис. р. 150
відсоток за кредит, % 65
термін кредиту, міс 12
8 Інші одноразові витрати, тис. крб. 32
9 Інші витрати, тис. р. на місяць 9

>Расчет:

Змінні витрати у цьому бізнесі:

Ціна 1 пробігу: 2ч.*650 крб. =1300 крб.

Витрати паливо: на 100км.=19*15=285 крб.

на 150км.=427,5 крб.

Таблиця 7 Калькуляція постійних витрат

найменування витрат од. виміру алгоритм розрахунку сума
Постійні витрати: на місяць
технічне обслуговування тис. крб. 150*0,12=18/12 1,5
видатки заміни деталей і шин тис. крб. 20*100/12 166,6
Заробітну плату тис. крб. 15
Амортизація (1дол.=30 крб.) тис. крб. 5,4*30=162*25/100=40,5/12 3,375
Кредит тис. крб. 150*65/100=97,5/12 8,125
Інші одноразові витрати тис. крб. 32/12 2,66
Інші витрати тис. крб. 9
Разом: тис. крб. 206,26

>Маржинальний дохід (>МД1) = різницю між ціною і перемінними видатками на одиницю продукції: 1300–427,5=872,5 крб.

ТБ= Постійні витрати (у період)/маржинальний дохід

ТБ= 206,26/0,8725=236,4 тис. р.

Очікуваний прибуток (на місяць) =маржинальний дохід * запланований обсяг продажу – постійні витрати

Припустимо запланований обсяг щодня: 4 поїздки

Запланований обсяг на місяць: 4*30 =120 поїздок

Очікуваний прибуток (на місяць): 872,5*120–206,26= -101,56

По розрахунками даний бізнес буде збитковим.

 

Приклад 3 Визначити прибутковість бізнесу

Таблиця 8 Вихідні дані

показник величина
1 Початковий капітал, тис. р. 900
2 Оренда приміщень, тис. р. на місяць 90
3 Рентабельність, в% до витрат 50
4 Особисті витрати, тис. р. на місяць 100
5 Експлуатаційні витрати, тис. р. на місяць 550
6 Обсяг внутрішнього продажу на рік, тис. р. 10000
7 Податки, тис. р. на рік 200

Постійні витрати (на місяць): 90+100+16,6=206,6

Разом витрат: 206,6+550=756,6

Обсяг внутрішнього продажу на місяць: 10000/12=833,3 тис. р.

Рентабельність = 756,6*50/100=378,3 тис. р.

ТБ = Постійні витрати у період/ (1 – перемінні витрати/ (прибуток від реалізації)): 206,6/(1–550/378,3)=459,11 тис. р.

Запас фінансової міцності (>ЗФП)=378,3–459,11= -80,81 тис. р.

>ЗФП при розрахунку показав, що з зниження виручки до можливого розміру, фінансове стану підприємства потерпить шкоди на суму 80,81 тис. р.

Приклад 4

Таблиця 9 Вихідні дані

показник величина
1 Оренда, тис. р. на місяць 45
2 Ліцензія, тис. р. на рік 400
3 Зарплата, тис. р. на місяць 2
4 Музичне супровід, тис. р. на місяць 1,0
5 Доставка товару в торг.пом., тис. р. за 1 доставку 3
6 >Кол-во доставок на місяць 4
7 Особисті витрати, тис. р. на тиждень 15
8 Податки, тис. р. в квартал 200
9 Витрати на закупівлю 1 партії, тис. р. 250
10 Оборот продажу 1 партії, тис. р. 500

>Расчет:

Таблиця 10 Калькуляція постійних витрат

найменування витрат од. виміру алгоритм розрахунку сума
Постійні витрати: на місяць
Оренда, тис. р. тис. крб. 45
Ліцензія тис. крб. 400/12 33,3
Зарплата тис. крб. 2
Музичне супровід тис. крб. 1
Особисті витрати тис. крб. 15*4 60
Податки тис. крб. 200/3 66,6
Доставка товару тис. крб. 3*4 12
Разом: тис. крб. 219,9

Зміннізатрати=250*4=1000 тис.

Схожі реферати:

Навігація