Реферати українською » Финансовые науки » Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні


Реферат Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
активів 32943551 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кошти банків 10 952 858 Кошти юридичних 4 017 006 Кошти юридичних до запитання 1 547 668 Кошти фізичних осіб 8 954 509 Кошти фізичних осіб до запитання 1 747 269 Боргові цінних паперів, емітовані банком 132 862 Інші залучені кошти 56 070 Зобов'язання щодо поточного прибуток 0 >Отсроченние податкові зобов'язання 170 638 Резерви за зобов'язаннями 33 612 Інші фінансові зобов'язання 252 322 Інші зобов'язання 27 994 1 >Субординированний борг 0 Зобов'язання, пов'язані з довгостроковими активами, призначеними продажу, чи групами вибуття 0 Усього зобов'язань 24 597 871 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал 1 300 175 Власні акції (частки, паї), які викуплені акціонери (учасників) 0 >Эмиссионние різниці 0 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 1 327 441 Резерви переоцінки необоротних активів 998 140 Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 Резерви переоцінки нерухомості 994 615 Резерви переоцінки цінних паперів 8 060 Резерви переоцінки за операціями хеджування 0 >Прибиль/Убиток минулих років 9 690 >Прибиль/Убиток цього року (375 211) Усього власного капіталу 3268295 Усього пасивів 32943551

Балансовий звіт Промінвестбанку за 2008 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату 2008 року
>АКТИВЫ
Кошти та його еквівалентами 5 459 158
Торгові цінних паперів 0
Інші фінансові активи, які по справедливою вартості з визначенням результату переоцінки у результатах 0
Кошти за іншими банках 2 106 950
Резерви під знецінення засобів у інших банках (41 853)
Резерви у відсотках активу 1,99
Кредити і клієнтів 24 582 484
Резерви під знецінення кредитів (4 245 155)
Резерви у відсотках активу 17,27
Цінні паперу на портфелі банку продаж 739 284
Резерви під знецінення цінних паперів портфелі банку продаж (50 868)
Резерви у відсотках активу 6,88
Цінні паперу на портфелі банку до погашення 397
Резерви під знецінення цінних паперів портфелі банку до погашення (50 868)
Резерви у відсотках активу 6,88
Інвестиції вассоциируемие і дочірніми компаніями 130
Інвестиційна нерухомість 33 118
Дебіторська заборгованість щодо поточного прибуток 58 941
>Отсроченний податковий актив 58 941
Основні кошти й нематеріальні активи 1 905 667
Інші фінансові активи 148 421
Резерви під інші фінансові активи 8,76
Резерви у відсотках активу 34 692
Інші активи (3 616)
Резерви під інші активи 10,42
Довгострокові активи, призначені на продаж, і активи групи вибуття 257
Резерви під зменшення корисності інвестицій уассоциируемие і дочірніми компаніями, які є з продажу 0
Резерви у відсотках активу 0
Усього активів 39079090
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 10 367 481
Кошти юридичних 4 567 975
Кошти юридичних до запитання 2 398 646
Кошти фізичних осіб 9 188 132
Кошти фізичних осіб до запитання 1 999 018
Боргові цінних паперів, емітовані банком 38 488
Інші залучені кошти 0
Зобов'язання щодо поточного прибуток 0
>Отсроченние податкові зобов'язання 5 472
Резерви за зобов'язаннями 41 101
Інші фінансові зобов'язання 245 394
Інші зобов'язання 4 022 675
>Субординированний борг 0
Зобов'язання, пов'язані з довгостроковими активами, призначеними продажу, чи групами вибуття 0
Усього зобов'язань 28 476 718
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 1 300 175
Власні акції (частки, паї), які викуплені акціонери (учасників) 0
>Эмиссионние різниці 0
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 1 327 441
Резерви переоцінки необоротних активів 997 960
Резерви переоцінки нематеріальних активів 0
Резерви переоцінки нерухомості 994 554
Резерви переоцінки цінних паперів 9 349
Резерви переоцінки за операціями хеджування 0
>Прибиль/Убиток минулих років 9 896
>Прибиль/Убиток цього року (1 318 557)
Усього власного капіталу 2 326 264
Усього пасивів 39079090

Балансовий звіт Промінвестбанку за2009г., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату 2009 року
>АКТИВЫ
Кошти та його еквівалентами 3 515 292
Торгові цінних паперів 0
Інші фінансові активи, які по справедливою вартості з визначенням результату переоцінки у результатах 0
Кошти за іншими банках 3 402 781
Резерви під знецінення засобів у інших банках (47 933)
Резерви у відсотках активу 1,41
Кредити і клієнтів 24 462 012
Резерви під знецінення кредитів (4 911 274)
Резерви у відсотках активу 20,08
Цінні паперу на портфелі банку продаж 809 588
Резерви під знецінення цінних паперів портфелі банку продаж (62 589)
Резерви у відсотках активу 20,08
Цінні паперу на портфелі банку до продаж 809 588
Резерви під знецінення цінних паперів портфелі банку до погашення 397
Резерви у відсотках активу 7,73
Інвестиції вассоциируемие і дочірніми компаніями 130
Інвестиційна нерухомість 35 285
Дебіторська заборгованість щодо поточного прибуток 88 197
>Отсроченний податковий актив 0
Основні кошти й нематеріальні активи 2 892 867
Інші фінансові активи 242 526
Резерви під інші фінансові активи (41 015)
Резерви у відсотках активу 16,91
Інші активи 54 832
Резерви під інші активи (3 740)
Довгострокові активи, призначені на продаж, і активи групи вибуття 238
Резерви під зменшення корисності інвестицій уассоциируемие і дочірніми компаніями, які є з продажу 0
Резерви у відсотках активу 0
Усього активів 39079090
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 9 119 646
Кошти юридичних 4 716 591
Кошти юридичних до запитання 2 512 879
Кошти фізичних осіб 9 876 802
Кошти фізичних осіб до запитання 2 216 443
Боргові цінних паперів, емітовані банком 34 050
Інші залучені кошти 0
Зобов'язання щодо поточного прибуток 1
>Отсроченние податкові зобов'язання 520 079
Резерви за зобов'язаннями 350 100
Інші фінансові зобов'язання 193 254
Інші зобов'язання 171 011
>Субординированний борг 0
Зобов'язання, пов'язані з довгостроковими активами, призначеними продажу, чи групами вибуття 0
Усього зобов'язань 24 827 624
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 5 298 715
Власні акції (частки, паї), які викуплені акціонери (учасників) 0
>Эмиссионние різниці 0
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 1 327 441
Резерви переоцінки необоротних активів 1 702 172
Резерви переоцінки нематеріальних активів 0
Резерви переоцінки нерухомості 1 689 840
Резерви переоцінки цінних паперів 21 757
Резерви переоцінки за операціями хеджування 0
>Прибиль/Убиток минулих років 10 303 764
>Прибиль/Убиток цього року (2 750 815)
Усього власного капіталу 5 609 573
Усього пасивів 39904600

Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація